zondag, november 26, 2017

dinsdag, november 21, 2017

zaterdag, november 18, 2017

Economisch beeld verbetert verder

CBS 15 november 2017
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in november verder verbeterd, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half november presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.
De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Consumenten en producenten positief
De stemming onder consumenten is in oktober gelijk gebleven. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid bleef gelijk. Het producentenvertrouwen veranderde nauwelijks in oktober. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen ligt ruim boven het langjarig gemiddelde.

Export, consumptie huishoudens en investeringen hoger
De uitvoer van goederen en diensten groeide in het derde kwartaal van 2017 met 6,0 procent ten opzichte van het derde kwartaal 2016. De groei is sterker dan in de eerste twee kwartalen van 2017. Nederlandse bedrijven hebben vooral meer machines en apparaten uitgevoerd. Daarnaast gingen ook meer chemische producten en auto’s de grens over.
Consumenten hebben 2,5 procent meer uitgegeven dan een jaar eerder. Hun bestedingen groeiden iets sterker dan in de voorgaande kwartalen. In het derde kwartaal gaven consumenten vooral meer uit aan elektrische apparaten, kleding en de inrichting van hun huis.
Ook gaven consumenten meer uit aan diensten, zoals horeca en recreatie. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.
De investeringen in vaste activa zijn met 6,2 procent gegroeid. Vooral de investeringen in woningen, vliegtuigen en personenauto’s groeiden. Ook hebben bedrijven meer geïnvesteerd in machines.

Productie-industrie ruim 5 procent hoger in september
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september ruim 5 procent hoger dan in september 2016. De stijging is groter dan een maand eerder. Al twee jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Meer faillissementen in oktober
Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in oktober 2017 met 20 toegenomen. Ondanks deze stijging is de trend nog steeds dalend.

Arbeidsmarkt verbetert verder
Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen groeide in het derde kwartaal met 51 duizend ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017. Gemiddeld waren er in het derde kwartaal 10,2 miljoen banen. Daarbij zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd.
Het aantal banen groeit nu drieënhalf jaar op rij. De laatste vier kwartalen kwamen er telkens meer dan 50 duizend banen bij. Hierdoor is de toename ten opzichte van het derde kwartaal een jaar eerder 223 duizend. Dat is de sterkste groei op jaarbasis sinds de periode van hoogconjunctuur in 2007-2008.
Het aantal vacatures is in het derde kwartaal van 2017 gestegen met 9 duizend. De toename was dit kwartaal iets kleiner dan in de voorgaande twee kwartalen. Inmiddels groeit het aantal vacatures al ruim vier jaar. Eind september waren er 213 duizend openstaande vacatures.
In het derde kwartaal van 2017 waren er 428 duizend personen zonder werk die direct beschikbaar waren en recent naar werk hebben gezocht. Dit is de werkloosheid volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO). Dat zijn 25 duizend werklozen minder dan een kwartaal eerder. Daarmee was 4,7 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Omzet uitzendbranche stijgt verder
In het tweede kwartaal van 2017 hebben uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollbedrijven 2,0 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor. Deze stijging is groter dan in het voorgaande kwartaal. Het totaal aantal uitzenduren nam met ruim 4 procent toe. Dit is de grootste stijging na het eerste kwartaal van 2007.
Bbp groeit met 0,4 procent in derde kwartaal 2017
Het bruto binnenlands product (bbp) is in het derde kwartaal van 2017 met 0,4 procent gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017. Dit blijkt uit de eerste berekening van het bbp door het CBS. De groei is breed gedragen; investeringen, consumptie en export groeiden. Ten opzichte van het derde kwartaal 2016 was de omvang van het bbp 3,0 procent groter.

dinsdag, oktober 24, 2017

Wat is er mis in het onderwijs?

16 oktober 2017

De regering heeft het budget voor het Lager Onderwijs aanzienlijk verhoogd maar het personeel gaat toch weer in staking. Er blijkt meer aan de hand te zijn dan enkel te laag onderwijsbudget. Het onderwijspersoneel werkt niet met plezier en dat is geen goede basis voor goed onderwijs.

Het gaat om drie problemen: de lage waardering, de hoge werkdruk en gebrek aan plezier in het werk. Deze drie problemen werken versterkend op elkaar en de vraag is of een hoger budget voor het Lager Onderwijs het probleem kan oplossen. Zitten we met ons onderwijssysteem niet op een zijspoor?

Het welzijn van ons land wordt bepaald door onze investering in kinderen

Het Lager Onderwijs werkt met kinderen en niet met jonge volwassenen. Er is weinig ruimte voor het kind om zich als kind te ontwikkelen. Het kind staat nog vol bewondering in het leven en is zelf op een eigen manier op zoek naar kennis. Het spel en de ruimte voor nieuwsgierigheid is van groot belang voor het leervermogen evenals het samen aan sport doen.

Het kind ziet veel meer dan we denken maar het kan dit niet in woorden uitdrukken. Een leerkracht in het Lager Onderwijs is er om het kind hierin te begeleiden en te steunen. Dat geeft wederkerig plezier en voldoening.
Kinderen hebben liefdevolle steun nodig in hun zoektocht naar de wonderen van het leven. Dit wordt nog extra belangrijk omdat zeker de helft van de kinderen uit traumatische situaties komt, gezien het hoge aantal echtscheidingen en de toename van getraumatiseerde kinderen uit andere culturen.

Voor deze fundamentele taak heeft de onderwijskracht geen ruimte meer, want de nadruk valt meer op het verstandelijke leervermogen en de Cito toets. Voor de emotionele en spirituele ontwikkeling, voor spel en sport en verwondering is er weinig ruimte meer, want de meeste tijd is nodig voor de administratieve taken.

Het begeleiden van kinderen is meer een aanvoelen dan een wetenschappelijke aanpak en iedere leerkracht doet het op een eigen persoonlijke manier. Een degelijke vorming met veel ervaring en begeleiding met minder inspectie zal de werkvreugde en deskundigheid van het onderwijspersoneel zeker kunnen verhogen.

Een duidelijke waardering, ook op materieel vlak, zal eveneens een belangrijke rol spelen om met plezier te kunnen werken. Deze waardering moet niet enkel van hogerhand komen maar vooral ook uit het gedrag van de ouders blijken, want een goede samenwerking tussen de ouders en het onderwijspersoneel komt zeker ook ten goede van het kind.

Het welzijn van ons land wordt bepaald door onze investering in kinderen en zou de allerhoogste aandacht van het politiek beleid moeten krijgen.

Hartelijke groet,

Paul de Blot
Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

Blockchain informatie

De Blockchain uitgelegd: De echte waarde van bitcoin en crypto-currency technologie
https://www.youtube.com/watch?v=gKC2oelL878

Blockchain voor Dummies in 2 minuten - RTL Z NIEUWS
https://www.youtube.com/watch?v=pgLX7tXcW8c

Wat is de ‘blockchain’ en waarom moeten we dat weten? - de Volkskrant
https://www.youtube.com/watch?v=cDKmSW2Ljv8

zaterdag, oktober 14, 2017

Doen is de beste manier van denken

http://youtu.be/DVTr5F5irK8

donderdag, september 14, 2017

Trends in Nederland

1 Maatschappij
Trends
Cijfers
Bevolking
Cultuur
Gezondheid en zorg
Natuur en milieu
Onderwijs
Veiligheid en recht
Verkeer
Vrije tijd
Welzijn

2 Economie
Trends
Cijfers
Bedrijven
Bouwen en wonen
Energie
Handel en horeca
Industrie
Internationale handel
Landbouw
Macro-economie
Prijzen
Vervoer
Zakelijke diensten

3 Arbeid en inkomen
Trends
Cijfers
Arbeid
Inkomen en bestedingen
Sociale Zekerheid

https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2017/26/trends-in-nederland-2017

Werk Plus Ervaring Drechtsteden

Stichting 50Plus Drechtsteden Werkt bestaat vijf jaar en viert dat met een nieuwe naam. De nieuwe naam is Werk Plus Ervaring.

http://www.rtvdordrecht.nl/50plus-drechsteden-werkt-heeft-een-nieuwe-naam/nieuws/item?974733

https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=j396AKEHT38

zaterdag, september 09, 2017

Vredesweek 2017 is van 16 t/m 24 september met thema: ‘de kracht van verbeelding’.

Vredesweek 2017 is van 16 t/m 24 september met thema: ‘de kracht van verbeelding’.

“Kracht van verbeelding. Het thema van de Vredesweek doet denken aan de befaamde rede van Martin Luther King in Washington. Hij sprak in 1963 als leider van de burgerrechtenbeweging de deelnemers van de mars voor vrijheid en gelijkheid toe. Nog altijd herinneren veel mensen zijn inspirerende woorden: “ik heb een droom”. Een droom dat steden van geweld en onrecht veranderen in oases van vrijheid en gerechtigheid.
“Ik heb een droom….” Martin Luther King zei niet ‘ik heb een beleidsplan’ of ´ik heb een verkiezingsprogramma.’ Dan zouden we zijn speech vandaag niet meer herinneren.

Juist een droom inspireert mensen. Een droom roept het verlangen en de verbeelding van mensen op. Een droom wekt de veranderkracht van mensen op. De kracht om zelf bij te dragen aan vrede en recht. In onze eigen woonplaats, in ons eigen land maar ook binnen Europa en ver daarbuiten.

De mars van Martin Luther King vond plaats in een tijd van racisme en onderdrukking. De vredesweek vindt plaats in een tijd waarin de gevolgen van oorlogsgeweld, onrecht en vervolging, voelbaar zijn in onze eigen samenleving. Mensen maken zich zorgen over terroristische geweld, over de polarisatie in ons land. Vrede lijkt soms zo ver weg en buiten ons bereik..
Martin Luther King durfde te dromen. Maar hij liet het niet bij dromen. Dromen is onvermijdelijk ook doen. Nu is het moment om te laten zien dat verandering mogelijk is.
Dat is ook de essentie van de jaarlijkse Vredesweek. Keer op keer laten we elkaar zien dat vrede mogelijk is. Dat de kracht van verbeelding mensen in beweging zet en aan vrede willen bijdragen”

Een bijeenkomst zaterdag 16 september vanaf 14.30 uur, waarbij aanwezig jongeren uit de Turkse gemeenschap, het Stedelijk Gymnasium en jongeren uit de achterban van de deelnemende partijen.
Natuurlijk is het niet alleen voor jongeren, juist niet, ook ‘ouderen’ zijn van harte welkom. Want alleen samen is er een duurzame samenleving te creëren.

Chris Verhoeven (Associate Professor TU Delft Robotics Institute),

https://www.youtube.com/watch?v=lh3Vw-t6ieU

vrijdag, september 01, 2017

zondag, augustus 27, 2017

Stichting Young Up maakt jongeren wegwijs op de arbeidsmarkt

Al negen jaar zet Stichting Young UP zich in voor talentontwikkeling voor jongeren en starters. In 2014 kwam daar ook arbeidsbemiddeling bij. Volgens oprichter Dwight Krolis is hard werken en praktijkervaring opdoen de sleutel tot succes. Die insteek lijkt te werken: sinds 2015 hielp Young UP bijna honderd Rotterdamse jongeren aan een baan.

“Alle jongeren hebben zo hun eigen problemen, maar een terugkerende hindernis bij het vinden van een baan is gebrek aan kennis over de arbeidsmarkt. Jongeren weten niet wat een degelijk startsalaris is, hoe je daarover onderhandelt of dat het soms beter is om een bedrijf te bellen dan een mailtje te sturen. Dat zorgt voor weerstand en onzekerheid.
“Een opleiding moet je nu eenmaal van een theoretische basis voorzien, het is logisch dat er dan weinig tijd overblijft voor de praktijk. Toch is praktische ervaring de sleutel om een sollicitatie succesvol te doorlopen. Heel veel oefenen dus.

Geen hogere wiskunde

“Als je bij Young UP binnenkomt, zeggen we eerst: schrijf maar vijf sollicitatiebrieven en verstuur ze. We geven daarbij geen begeleiding en kijken de brieven niet na. Pas na afloop gaan we samen evalueren: wat heeft het opgeleverd en wat kan er volgende keer beter? Solliciteren is een kwestie van een cyclus doorlopen. Alleen zo kom je erachter wat wel en niet werkt voor jou. Het is geen hogere wiskunde, maar vertel dat maar eens aan een 21-jarige.
“Niet iedereen is even assertief, dat ben ik zelf ook niet altijd geweest. Sommige jongeren vinden het heel eng om een telefonisch gesprek met een werkgever te voeren of op sollicitatiegesprek te komen. Toch geldt bij de meesten dat ze gewoon een drempel over moeten. Durven ze écht niet, dan is er vaak meer aan de hand. Zo was er een meisje die steeds niet op kwam dagen bij afspraken. Uiteindelijk bleek dat ze faalangst had. Bij Young UP helpen we je niet zelf met dat soort problemen, maar we kunnen je wel begeleiden naar een instantie die dat wel kan.

Geldingsdrang

“Ik heb zelf een hbo-opleiding facility management gedaan en zocht al tijdens mijn studie naar manieren om theorie naar werkervaring te vertalen. Ik zette kleine projecten op met vrienden, of liep spontaan bij Randstad naar binnen en liet me niet wegsturen voordat ik een vakantiebaan geregeld had.
“Lange tijd dacht ik dat ik van nature zo volhardend was, nu pas weet ik dat er meer speelt. Ik heb een vrij heftige jeugd gehad, waardoor ik vaak het gevoel had dat ik het alleen moest doen. Daar heb ik een zekere geldingsdrang aan overgehouden.

Geen schijn van kans

“Ik haal bij Young UP weleens jongeren binnen die geen schijn van kans lijken te maken op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld iemand die nauwelijks Nederlands spreekt, maar wel een stageplek nodig heeft. Waarom laat je die jongeren nou toe? vraag ik mezelf geregeld af. Maar eigenlijk is het simpel: ik identificeer me met jongeren die het moeilijk hebben, anders zou ik dit werk niet doen.
“Sinds januari 2015 heeft Young UP bijna honderd Rotterdamse jongeren aan werk geholpen. Binnen nu en vijf jaar hoop ik dat het er duizend worden. Momenteel maken we onderdeel uit van het groeiprogramma van het Oranje Fonds en verkennen we manieren om ook buiten de regio actief te worden. Daarvoor is een stevige basis in Rotterdam nodig.

Diversiteit stimuleren

“Zo’n 80 procent van de jongeren die we begeleiden hebben een migratieachtergrond. Arbeidsmarktdiscriminatie is voor hen een probleem. Als hier een meisje met een hoofddoek binnenkomt, denk ik: oei, dit gaat moeilijker worden. Maar ik laat haar toch een foto op haar cv zetten, want dat doen andere sollicitanten ook. Als een werkgever op basis daarvan besluit om je niet aan te nemen, dan wil je daar toch helemaal niet werken?
“Arbeidsmarktdiscriminatie gebeurt vaak onbewust: voor veel werkgevers is het geen opzettelijke keuze om iemand met een migratieachtergrond niet aan te nemen. Toch kiezen ze sneller voor een werknemer die binnen hun eigen referentiekader past.

Wederzijds begrip

“Natuurlijk moeten we het gesprek over discriminatie aangaan. We bevinden ons niet in een positie om bedrijven iets te verplichten, maar we kunnen diversiteit wel stimuleren. De meest expliciete aanpak om discriminatie te bestrijden is voor ons niet de beste. Als we vanuit Young UP avonden over diversiteit op de werkvloer zouden organiseren, komen veel werkgevers simpelweg niet opdagen.
“Een netwerkbijeenkomst werkt veel beter, daar kun je bedrijven op persoonsniveau kennis laten maken met de jongeren. Het wederzijds begrip groeit dan heel organisch. Als werkgevers van dichtbij zien hoe slim en getalenteerd deze jongeren zijn, verandert dat hun negatieve beeldvorming. Je laat letterlijk twee verschillende werelden bij elkaar komen.”

This is the first day of the rest of your life