dinsdag, oktober 24, 2017

Wat is er mis in het onderwijs?

16 oktober 2017

De regering heeft het budget voor het Lager Onderwijs aanzienlijk verhoogd maar het personeel gaat toch weer in staking. Er blijkt meer aan de hand te zijn dan enkel te laag onderwijsbudget. Het onderwijspersoneel werkt niet met plezier en dat is geen goede basis voor goed onderwijs.

Het gaat om drie problemen: de lage waardering, de hoge werkdruk en gebrek aan plezier in het werk. Deze drie problemen werken versterkend op elkaar en de vraag is of een hoger budget voor het Lager Onderwijs het probleem kan oplossen. Zitten we met ons onderwijssysteem niet op een zijspoor?

Het welzijn van ons land wordt bepaald door onze investering in kinderen

Het Lager Onderwijs werkt met kinderen en niet met jonge volwassenen. Er is weinig ruimte voor het kind om zich als kind te ontwikkelen. Het kind staat nog vol bewondering in het leven en is zelf op een eigen manier op zoek naar kennis. Het spel en de ruimte voor nieuwsgierigheid is van groot belang voor het leervermogen evenals het samen aan sport doen.

Het kind ziet veel meer dan we denken maar het kan dit niet in woorden uitdrukken. Een leerkracht in het Lager Onderwijs is er om het kind hierin te begeleiden en te steunen. Dat geeft wederkerig plezier en voldoening.
Kinderen hebben liefdevolle steun nodig in hun zoektocht naar de wonderen van het leven. Dit wordt nog extra belangrijk omdat zeker de helft van de kinderen uit traumatische situaties komt, gezien het hoge aantal echtscheidingen en de toename van getraumatiseerde kinderen uit andere culturen.

Voor deze fundamentele taak heeft de onderwijskracht geen ruimte meer, want de nadruk valt meer op het verstandelijke leervermogen en de Cito toets. Voor de emotionele en spirituele ontwikkeling, voor spel en sport en verwondering is er weinig ruimte meer, want de meeste tijd is nodig voor de administratieve taken.

Het begeleiden van kinderen is meer een aanvoelen dan een wetenschappelijke aanpak en iedere leerkracht doet het op een eigen persoonlijke manier. Een degelijke vorming met veel ervaring en begeleiding met minder inspectie zal de werkvreugde en deskundigheid van het onderwijspersoneel zeker kunnen verhogen.

Een duidelijke waardering, ook op materieel vlak, zal eveneens een belangrijke rol spelen om met plezier te kunnen werken. Deze waardering moet niet enkel van hogerhand komen maar vooral ook uit het gedrag van de ouders blijken, want een goede samenwerking tussen de ouders en het onderwijspersoneel komt zeker ook ten goede van het kind.

Het welzijn van ons land wordt bepaald door onze investering in kinderen en zou de allerhoogste aandacht van het politiek beleid moeten krijgen.

Hartelijke groet,

Paul de Blot
Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

Blockchain informatie

De Blockchain uitgelegd: De echte waarde van bitcoin en crypto-currency technologie
https://www.youtube.com/watch?v=gKC2oelL878

Blockchain voor Dummies in 2 minuten - RTL Z NIEUWS
https://www.youtube.com/watch?v=pgLX7tXcW8c

Wat is de ‘blockchain’ en waarom moeten we dat weten? - de Volkskrant
https://www.youtube.com/watch?v=cDKmSW2Ljv8

zaterdag, oktober 14, 2017

Doen is de beste manier van denken

http://youtu.be/DVTr5F5irK8

donderdag, september 14, 2017

Trends in Nederland

1 Maatschappij
Trends
Cijfers
Bevolking
Cultuur
Gezondheid en zorg
Natuur en milieu
Onderwijs
Veiligheid en recht
Verkeer
Vrije tijd
Welzijn

2 Economie
Trends
Cijfers
Bedrijven
Bouwen en wonen
Energie
Handel en horeca
Industrie
Internationale handel
Landbouw
Macro-economie
Prijzen
Vervoer
Zakelijke diensten

3 Arbeid en inkomen
Trends
Cijfers
Arbeid
Inkomen en bestedingen
Sociale Zekerheid

https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2017/26/trends-in-nederland-2017

Werk Plus Ervaring Drechtsteden

Stichting 50Plus Drechtsteden Werkt bestaat vijf jaar en viert dat met een nieuwe naam. De nieuwe naam is Werk Plus Ervaring.

http://www.rtvdordrecht.nl/50plus-drechsteden-werkt-heeft-een-nieuwe-naam/nieuws/item?974733

https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=j396AKEHT38

zaterdag, september 09, 2017

Vredesweek 2017 is van 16 t/m 24 september met thema: ‘de kracht van verbeelding’.

Vredesweek 2017 is van 16 t/m 24 september met thema: ‘de kracht van verbeelding’.

“Kracht van verbeelding. Het thema van de Vredesweek doet denken aan de befaamde rede van Martin Luther King in Washington. Hij sprak in 1963 als leider van de burgerrechtenbeweging de deelnemers van de mars voor vrijheid en gelijkheid toe. Nog altijd herinneren veel mensen zijn inspirerende woorden: “ik heb een droom”. Een droom dat steden van geweld en onrecht veranderen in oases van vrijheid en gerechtigheid.
“Ik heb een droom….” Martin Luther King zei niet ‘ik heb een beleidsplan’ of ´ik heb een verkiezingsprogramma.’ Dan zouden we zijn speech vandaag niet meer herinneren.

Juist een droom inspireert mensen. Een droom roept het verlangen en de verbeelding van mensen op. Een droom wekt de veranderkracht van mensen op. De kracht om zelf bij te dragen aan vrede en recht. In onze eigen woonplaats, in ons eigen land maar ook binnen Europa en ver daarbuiten.

De mars van Martin Luther King vond plaats in een tijd van racisme en onderdrukking. De vredesweek vindt plaats in een tijd waarin de gevolgen van oorlogsgeweld, onrecht en vervolging, voelbaar zijn in onze eigen samenleving. Mensen maken zich zorgen over terroristische geweld, over de polarisatie in ons land. Vrede lijkt soms zo ver weg en buiten ons bereik..
Martin Luther King durfde te dromen. Maar hij liet het niet bij dromen. Dromen is onvermijdelijk ook doen. Nu is het moment om te laten zien dat verandering mogelijk is.
Dat is ook de essentie van de jaarlijkse Vredesweek. Keer op keer laten we elkaar zien dat vrede mogelijk is. Dat de kracht van verbeelding mensen in beweging zet en aan vrede willen bijdragen”

Een bijeenkomst zaterdag 16 september vanaf 14.30 uur, waarbij aanwezig jongeren uit de Turkse gemeenschap, het Stedelijk Gymnasium en jongeren uit de achterban van de deelnemende partijen.
Natuurlijk is het niet alleen voor jongeren, juist niet, ook ‘ouderen’ zijn van harte welkom. Want alleen samen is er een duurzame samenleving te creëren.

Chris Verhoeven (Associate Professor TU Delft Robotics Institute),

https://www.youtube.com/watch?v=lh3Vw-t6ieU

vrijdag, september 01, 2017

zondag, augustus 27, 2017

Stichting Young Up maakt jongeren wegwijs op de arbeidsmarkt

Al negen jaar zet Stichting Young UP zich in voor talentontwikkeling voor jongeren en starters. In 2014 kwam daar ook arbeidsbemiddeling bij. Volgens oprichter Dwight Krolis is hard werken en praktijkervaring opdoen de sleutel tot succes. Die insteek lijkt te werken: sinds 2015 hielp Young UP bijna honderd Rotterdamse jongeren aan een baan.

“Alle jongeren hebben zo hun eigen problemen, maar een terugkerende hindernis bij het vinden van een baan is gebrek aan kennis over de arbeidsmarkt. Jongeren weten niet wat een degelijk startsalaris is, hoe je daarover onderhandelt of dat het soms beter is om een bedrijf te bellen dan een mailtje te sturen. Dat zorgt voor weerstand en onzekerheid.
“Een opleiding moet je nu eenmaal van een theoretische basis voorzien, het is logisch dat er dan weinig tijd overblijft voor de praktijk. Toch is praktische ervaring de sleutel om een sollicitatie succesvol te doorlopen. Heel veel oefenen dus.

Geen hogere wiskunde

“Als je bij Young UP binnenkomt, zeggen we eerst: schrijf maar vijf sollicitatiebrieven en verstuur ze. We geven daarbij geen begeleiding en kijken de brieven niet na. Pas na afloop gaan we samen evalueren: wat heeft het opgeleverd en wat kan er volgende keer beter? Solliciteren is een kwestie van een cyclus doorlopen. Alleen zo kom je erachter wat wel en niet werkt voor jou. Het is geen hogere wiskunde, maar vertel dat maar eens aan een 21-jarige.
“Niet iedereen is even assertief, dat ben ik zelf ook niet altijd geweest. Sommige jongeren vinden het heel eng om een telefonisch gesprek met een werkgever te voeren of op sollicitatiegesprek te komen. Toch geldt bij de meesten dat ze gewoon een drempel over moeten. Durven ze écht niet, dan is er vaak meer aan de hand. Zo was er een meisje die steeds niet op kwam dagen bij afspraken. Uiteindelijk bleek dat ze faalangst had. Bij Young UP helpen we je niet zelf met dat soort problemen, maar we kunnen je wel begeleiden naar een instantie die dat wel kan.

Geldingsdrang

“Ik heb zelf een hbo-opleiding facility management gedaan en zocht al tijdens mijn studie naar manieren om theorie naar werkervaring te vertalen. Ik zette kleine projecten op met vrienden, of liep spontaan bij Randstad naar binnen en liet me niet wegsturen voordat ik een vakantiebaan geregeld had.
“Lange tijd dacht ik dat ik van nature zo volhardend was, nu pas weet ik dat er meer speelt. Ik heb een vrij heftige jeugd gehad, waardoor ik vaak het gevoel had dat ik het alleen moest doen. Daar heb ik een zekere geldingsdrang aan overgehouden.

Geen schijn van kans

“Ik haal bij Young UP weleens jongeren binnen die geen schijn van kans lijken te maken op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld iemand die nauwelijks Nederlands spreekt, maar wel een stageplek nodig heeft. Waarom laat je die jongeren nou toe? vraag ik mezelf geregeld af. Maar eigenlijk is het simpel: ik identificeer me met jongeren die het moeilijk hebben, anders zou ik dit werk niet doen.
“Sinds januari 2015 heeft Young UP bijna honderd Rotterdamse jongeren aan werk geholpen. Binnen nu en vijf jaar hoop ik dat het er duizend worden. Momenteel maken we onderdeel uit van het groeiprogramma van het Oranje Fonds en verkennen we manieren om ook buiten de regio actief te worden. Daarvoor is een stevige basis in Rotterdam nodig.

Diversiteit stimuleren

“Zo’n 80 procent van de jongeren die we begeleiden hebben een migratieachtergrond. Arbeidsmarktdiscriminatie is voor hen een probleem. Als hier een meisje met een hoofddoek binnenkomt, denk ik: oei, dit gaat moeilijker worden. Maar ik laat haar toch een foto op haar cv zetten, want dat doen andere sollicitanten ook. Als een werkgever op basis daarvan besluit om je niet aan te nemen, dan wil je daar toch helemaal niet werken?
“Arbeidsmarktdiscriminatie gebeurt vaak onbewust: voor veel werkgevers is het geen opzettelijke keuze om iemand met een migratieachtergrond niet aan te nemen. Toch kiezen ze sneller voor een werknemer die binnen hun eigen referentiekader past.

Wederzijds begrip

“Natuurlijk moeten we het gesprek over discriminatie aangaan. We bevinden ons niet in een positie om bedrijven iets te verplichten, maar we kunnen diversiteit wel stimuleren. De meest expliciete aanpak om discriminatie te bestrijden is voor ons niet de beste. Als we vanuit Young UP avonden over diversiteit op de werkvloer zouden organiseren, komen veel werkgevers simpelweg niet opdagen.
“Een netwerkbijeenkomst werkt veel beter, daar kun je bedrijven op persoonsniveau kennis laten maken met de jongeren. Het wederzijds begrip groeit dan heel organisch. Als werkgevers van dichtbij zien hoe slim en getalenteerd deze jongeren zijn, verandert dat hun negatieve beeldvorming. Je laat letterlijk twee verschillende werelden bij elkaar komen.”

zondag, augustus 13, 2017

dinsdag, augustus 01, 2017

Het LSA is een sterk netwerk van actieve bewonersgroepen. Wij bundelen kracht en delen kennis!

https://www.lsabewoners.nl/bewonersinitiatief-helpt-hen-die-buitenspel-staan/

maandag, juli 03, 2017

Weekendschool Petje af! Rotterdam

http://www.petjeaf.nl/nederland/over-petje-af

dinsdag, mei 30, 2017

CEPHIR seminars overzicht publicaties

http://www.cephir.nl/seminars_archief_seminars.htm

This is the first day of the rest of your life