donderdag, december 31, 2009

De weblog van translator

Blogsite

10 trendwatchers meningen

Trends voor 2010 volgens 10 trendwatchers

Het jaar 2009 loopt ten einde. Nog even en we stappen in het nieuwe decennium.
Wat zullen ‘de jaren tien’ ons brengen?
Nu is voorspellen moeilijk, zeker als het de toekomst betreft.
Daarom houd ik het in deze posting bij 2010, dat moet toch niet zo lastig zijn?
Ik ben niet over één nacht (smeltend) ijs gegaan.
Gekende en ongekende futurologen als Adjiedj Bakas, Richard Lamb, Justien Marseille, Tony Bosma, Trendwatching.com, David Armano, Rob Blaauboer, Faith Popcorn, The Futurist Magazine en Tom Alstein heb ik online geraadpleegd.
In dit artikel dus hun tips en tops, trends, modes en de hypes voor 2010.

Een uurtje googelen leverde een bonte verzameling lijstjes op.
De heren en dames trendwatchers hebben weer hun best gedaan.
Het lijkt er op dat zij de grootste portie creativiteit hebben ingezet bij het bedenken van pakkende slogans en oneliners voor de trends, en niet zo zeer in de trends zelf.
Die zijn eerder een beschrijving van vandaag en niet van morgen.
Best begrijpelijk trouwens, omdat trendwachters leven van de ‘aha-erlebnis’ op de duurbetaalde spreekbeurten die ze geven.
Op echt nieuwe dingen zitten managers misschien niet te wachten.
Eerder op een bevestiging van hun eigen ideeën.

Op Marketingfacts schreef Bas van de Haterd een artikel waarin hij maarliefst vier trendwachters aanhaalt.
Ik neem ze hier dankbaar over

Adjiedj Bakas
De auteur van o.a. Megatrends Nederland en Beyond the Crisis is in korte tijd de bekendste futuroloog van Nederland geworden. Een zekere flair in de omgang met de media kan hem niet ontzegd worden. Zijn trends voor 2010:
1. Recessie in W-vorm
2. Er blijft een verwenbudget en genieten is belangrijk
3. Ondanks de onzeker markt neemt het aantal freelancers toe
Trend 1 is zich momenteel al aan het voltrekken, dus daar is niet echt een kristallen bol voor nodig.
Ook zijn derde trend is eerder een kwestie van statistiek dan van voorspellen, waarbij je het woordje ‘ondanks’ ook kunt vervangen door ‘dankzij’.
Trend 2 is interessanter en overlapt met de ‘local cocooning’ trend van Faith Popcorn (zie verderop).

Richard Lamb
Laatst heb ik een deel van een presentatie van Richard Lamb bijgewoond.
Ondanks zijn Amerikaans aandoende naam en dito performance act (presentatie is voor trendwachters belangrijker dan het voorspellend karakter van hun uitspraken) is het gewoon een Nederlander. De man is in staat om meer dan 30 trends te benoemen in 20 minuten, waarvan er slechts enkele relevant waren voor het aanwezige publiek.
Een prestatie op zich!
Hoe zit het met zijn trends voor 2010?
1. De crisisconsument
2. Dilemma van duurzaamheid
3. Balance Babes
Drie keer een alliteratie! Trend 1 lijkt me duidelijk.
Trend 2 gaat over de prijs van duurzaamheid: wordt deze niet onbetaalbaar door alle heffingen op producten en diensten?
Richard Lamb zet zich hiermee af tegen de ecolobby, die net wil doen alsof de transitie naar een duurzame economie gratis is.
Hij heeft dit denk ik goed gezien, al zal het in 2010 nog wel loslopen met de discussie over de prijs van duurzaamheid.
De Balance Babes van trend 3 zijn vrouwen die, in tegenstelling tot de Business Babes en de Burn-out Babes, hun werk-leven balans wel in de gaten houden.
Ja, drie alliteraties op rij, dat doet het natuurlijk altijd lekker.

Justien Marseille
Op The Future Institute vindt u meer trends van Justien Marseille.
Ik raakte zoek in de naviagatietijdbalk op deze site, maar misschien was dat ook wel de bedoeling.
Op de vraag van Bas van de Haterd naar de trends voor 2010 kwam ze met de volgende drie:
1. Augmented reality
2. Socionomics
3. Bestuurlijke onmacht
De meesten van onze lezers zullen wel weten wat augmented reality is (Trend 1). Zo niet, dan raad ik u aan een Wikipedia-artikel eens door te nemen.
Absoluut één van de belangrijkste technologische trends voor de komende jaren.
De redactie van InnovatiefOrganiseren.nl gaat er binnenkort een artikel over schrijven.
Trend 2, socionomics, is mij niet helemaal duidelijk.
Het betreft de impact van economische omstandigheden op sociale netwerken en vice versa (of zoiets).
Trend 3, bestuurlijke onmacht, gaan we weer beleven rondom de bezuinigingsplannen van het kabinet Balkenende.
Verder zal de nadruk verschuiven naar stad- en wijkniveau.

Tony Bosma
Van zijn zeven trends voor 2010 meldt Marketingfacts dat Tony Bosma de volgende drie de meest belangrijke vindt:
1. Herdefinitie van groei
2. Herwaardering van autoriteit
3. Start van de bid-economie
Wat mij betreft een rijtje bekende ontwikkelingen die zich al in 2008 en 2009 manifesteerden.
Bedrijven gaan ook op andere dingen letten dan winst en groei (trend 1), gevestigde autoriteiten verliezen hun aanzien (trend 2) en de markt wordt steeds meer micro en vraag-gestuurd (trend 3).
Tot zover de trendwachters die in het artikel van MarketingFacts zijn bevraagd.
Ik heb hieronder nog een aantal toevoegingen. 

Trendwatching.com
Niet te verwarren met Trendwatcher.com (handige Richard!).
Trendwatching.com komt met de volgende top vijf consumententrends:
1. Business as unusual
2. Urbany
3. Real-time reviews
4. (F)luxury
5. Mass Mingling
Om het in één zin samen te vatten: Steeds meer aardbewoners wonen in een stad met de bijbehorende stadscultuur (urbany) en willen op een andere manier zaken doen met bedrijven (business as unusual), waarbij ze hun steeds wisselende productvoorkeuren (fluxury) online (real-time reviews) en offline (mass mingling) met elkaar delen.

David Armano
Deze mede-oprichter van de Amerikaanse Dachis Group schreef op het Harvard Business Review blog wat volgens hem de belangrijkste social media trends zijn.
Geen algemeen lijstje dus, maar specifiek voor sociale netwerken.
1. Social media begins to look less social
2. Corporations look to scale
3. Social business becomes serious play
4. Your company will have a social media policy
5. Mobile becomes a social media lifeline
6. Sharing no longer means e-mail
Toevallig passen deze trends precies in het straatje van het bedrijf van Armano.
Dit is een ‘bijkomstigheid’ die je bij wel meer trendwatchers aantreft.
Niettemin zijn de trends die David Armano beschrijft best interessant.
Het komt er op neer dat social media in toenemende mate big business wordt en zijn vrijheid-blijheid trekjes verliest.
Niet verwonderlijk natuurlijk gezien de enorme groei van social media.
Twitter groeide bijvoorbeeld met 1.382% in één jaar!

Rob Blaauboer
Op 21 december schreef Rob Blaauboer van Logica een aardig artikel op Frankwatching over ‘zijn’ trends voor 2010.
Na een lange aanloop komt hij met de volgende:
1. Google Wave
2. Mobiel internet
3. Social media
4. Het Nieuwe Werken
5. Cloud Computing
Geen spannend lijstje, maar wel goed gedocumenteerd.
Google Wave is een product waar ik overigens nog nooit van had gehoord, maar dat is vast mijn fout.
Volgens mij zijn producten nooit een trend, maar spelen ze in op een onderliggende ontwikkeling.
Trends 2 en 3 kennen we natuurlijk al, deze zullen zich in 2010 met kracht doorontwikkelen (zie ook de trendwatchers hiervoor).
Het nieuwe werken, ook wel HNW (trend 4) is ook een bekende, die hype-achtige proporties heeft aangenomen.
2010 wordt het jaar van de nuchterheid voor Het Nieuwe Werken.
Cloud Computing (trend 5) is, net als HNW trouwens, een concept dat meer bestaat uit technology en consultants push dan uit market pull.

Faith Popcorn
Het woord ‘cocooning’ schijnt uitgevonden te zijn door Faith Popcorn.
Blijkens de website van Faith Popcorn’s Brainreserve bouwen ze nog steeds op dit concept door.
De trend voor 2010 is dan ook:
1. Lo-co : Local Cocooning
Een citaat: “Consumer skepticism will drive the anti-big movement; anchoring an clanning will providce new touchstones for trust.
And those safer havens ar local”.
Het komt er op neer dat Faith Popcorn verwacht dat burgers en consumenten als reactie op de crisis een grotere waardering krijgen voor hun eigen leefomgeving.
Dat betekent meer local-for-local voedselproductie (zie de Britse discussie over food miles), meer aandacht voor locale politiek en burgeractivisme, afkeer van commercieel uitgebuite televisiesporten, kleinschalig onderwijs, kleinschalige en regionale banken en in algemeenheid een ‘back to the roots’ gevoel. 
De trends van Popcorn zijn puur op de Amerikaanse geschreven.
Toch zie ik ook in de West-Europese situatie veel signalen die op ‘Local Cocooning’ wijzen, tot uitwassen richting xenofobie toe.

The Futurist Magazine
Dit vakblad voor futurologen komt jaarlijks met een Outlook Report van de nieuwste ideeën.
Deze gaan overigens wel wat verder dan alleen 2010. De top drie:
1. Your phone wille tell you you’re in love
2. People will download and print their own products
3. The era of brain-to-brain telepathy dawns
Trend 1 gaat over de interactie en integratie tussen mobiel internet en het ‘echte’ leven, een ontwikkeling die heel veel trendwachters noemen.
Trend 2 gaat over zaken als Rapid Prototyping, Rapid Manufacturing en 3D-printing.
Deze technologie zit er al een aantal jaren aan te komen en is in feite al beschikbaar, maar wacht nog op de grote (betaalbare) doorbraak.
Collega’s bij Berenschot werken aan een Europees project op dit terrein.
Volgens trend nummer 3 moet het mogelijk zijn om straks via nieuwe technologie telepatisch met elkaar te communiceren. Brrrrr….. 
Overigens, hun voorspellingen buiten de top 3 zijn ook leuk. Zo luidt trend 6, gebaseerd op statistisch onderzoek: Young people will read more, and the old will play more video games.
En dan trend 10: The existence of extraterrestrial life will be confirmed or conclusively denied within a generation.
Als het even meezit ga ik dat dus nog meemaken

Tom Alstein
Deze psycholoog, werkzaam bij HFMtalentindex, schreef op 7 december 2009 een artikel op Managers Online een artikel over de zes HR trends van 2010.
Hier komen ze:
1. Boeien en binden betekent aansluiting vinden
2. Talentmanagement: van moeten naar kunnen
3. Vandaag de toppers van morgen ontwikkelen
4. Digitalisering maakt het ‘talent dashboard’ mogelijk
5. HR: van dienstverlenend ondersteuner naar klantgericht partner
6. Vernieuwing vraagt om verbinding
Ligt het nou aan mij of blinken HR-professionals inderdaad uit in het intrappen van open deuren?

Tot zover de lijstjes.
Welke trendwatcher spreekt u het meeste aan?
Mist u trends voor 2010 die het helemaal gaan maken?

Edwin Lambregts 27 december, 2009

dinsdag, december 29, 2009

maandag, december 28, 2009

wiki over duurzaamheid

Spontaan uit linkedin ontstaan

donderdag, december 24, 2009

Indigo Coaching

Marcel Hermsen

Platform voor slimmer werken en sociale innovatie

Innovatief organiseren

ZZP ontwikkelingen in Nederland

De Sociaal Economische Raad (SER) wil zzp’ers opnemen in het bestuur.
Dat heeft de SER aan minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken geadviseerd.
Het huidige aantal zetels voor werknemers- en werkgeversorganisaties verandert echter niet en blijft 22 in totaal.
De nieuwe bestuursleden worden namelijk gerekruteerd uit de zzp-clubs die door werkgevers en werknemers zelf zijn opgezet (Bron: NRC Handelsblad, 19 december 2009).

Hoe komt het dat zzp’ers zo in de belangstelling staan in de bestuurlijke polder van Nederland?
En is de gekozen oplossing om hen via de klassieke werkgevers- en werknemersorganisaties te laten vertegenwoordigen wel zo verstandig?
Ondanks de crisis groeit het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) gestaag door.
In 2009 waren het er al 640.000, wat betekent dat 9% van de beroepsbevolking als éénpitter door het leven gaat.
Dat is een substantiële groep.
Ondanks de crisis groeit hun aantal nog steeds gestaag.
Volgens het CBS komen er iedere maand 8.000 bij.
Dat gebeurt overigens lang niet altijd uit weelde, want veel ontslagen werknemers besluiten bij gebrek aan vacatures een poging te wagen op het ondernemerspad.
De zzp’er is samen met de uitzendkracht de flexibele schil van de arbeidsmarkt. 
Die positie is fijn als de conjunctuur meezit, maar nu het economisch een stuk minder gaat ervaart menig zzp’er dat het niet meevalt om aan betaalde opdrachten te komen.
In feite is er sprake van een flinke verborgen werkloosheid.

Feit is wel dat zzp’ers alleen al in getal een steeds belangrijkere groep worden.
Ik zie hun aantal in de komende 10 jaar wel stijgen naar 20% van de beroepsbevolking.
Zij verdienen dus ook een stem als het gaat om sociaaleconomische onderwerpen die in de SER worden besproken.
Dan gaat het bijvoorbeeld om sociale zekerheid, arbeidsvoorwaardenvorming, ontslagrecht en arbeidsmarktbeleid.
Ook voor de SER is deelname van deze nieuwe groep arbeidskrachten bittere noodzaak.
De arbeidsverhoudingen in Nederland veranderen en de SER moet mee om niet uit de tijd te raken, als het daarvoor al niet te laat is.

Het probleem doet zich wel voor dat niemand de zzp’er goed kan vertegenwoordigen.
De diversiteit is enorm en zij zijn niet collectief verenigd.
De legitimatie van werkgevers- en werknemersorganisaties om namens de zzp’er in het strijdperk te treden is op zijn minst twijfelachtig. 
Hiervoor zijn drie argumenten aan te voeren:
• De eerste reden ligt nogal voor de hand: de zzp’er is noch werknemers, noch werkgever.
Bonden en werkgevers zien hun invloed langzaam slinken door de opkomst van al die zelfstandige ondernemers die maar weinig ophebben met polderoverleg en collectiviteit.
Het is daarom alleen al uit eigen lijfsbehoud slim om je op deze nieuwe groep te richten.
Maar daarmee is het legitimiteitprobleem niet opgelost.
• Bovendien is slechts een klein deel van de zelfstandigen aangesloten bij de klassieke werknemersorganisaties.
FNV Zelfstandigen heeft bijvoorbeeld volgens de eigen website meer dan 10.000 leden, wat maar een fractie is van de genoemde 640.000. 
• Ten derde is de diversiteit binnen de zzp-gelederen op zichzelf al een probleem,
deze loopt van de bouwvakker die ‘voor zichzelf’ is begonnen tot aan het oud-directielid die in de laatste jaren voor zijn pensioen nog een paar interim klussen voor eigen rekening wil doen.

Overigens is de stap van het Haagse om de zzp’er in de SER toe te laten wel een handige.
Piet Hein Donner kan straks, na een advies van de nieuwe SER-samensteling, via wetgeving heerlijk gaan bemoeien met het ondernemerschap van de zzp’er.
En ik zie de zzp’er nog niet richting Malieveld marcheren om zijn/haar mening kenbaar te maken!

Is het daarom niet verstandiger om eens na te gaan denken wat in de toekomst de rol van instituten als de SER zal zijn?
Ze vervullen nu nog een belangrijke intermediaire taak tussen de landelijke politiek en de decentrale arbeidsverhoudingen binnen organisaties en instellingen.
Toenemende complexiteit, diversiteit en afnemende legitimiteit eroderen deze rol echter steeds meer.
De SER vertoont daardoor langzaam maar zeker de kenmerken van een dinosauriër die maar niet wil geloven dat zijn soort langzaam aan het uitsterven is.
Het ‘inlijven’ van de zzp’er past in dit achterhoedegevecht.

Ik nodig de SER en de politiek dan ook uit om eens fundamenteel over de rol van het polderoverleg in de sociaaleconomische orde van Nederland voor de komende tien tot twintig jaar na te denken. 
En dan zou de conclusie best kunnen luiden dat we in geleidelijke stappen naar een nieuw model toe moeten werken.

Bron: Innovatief Organiseren
Edwin Lambregts

dinsdag, december 22, 2009

Links van Martijn Aslander

Overzicht linkjes van Martijn

This is the first day of the rest of your life