zondag, januari 31, 2010

vrijdag, januari 29, 2010

maandag, januari 25, 2010

zondag, januari 24, 2010

Bezig zijn met Rotterdam

Rotterdamse aandachtsgebieden voor de komende jaren

Onderwijs
Meer met elkaar als bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties praten over een aanpak om ons onderwijs samen te verbeteren. Onze jongeren hebben daar recht op en daardoor wordt ons land ook weer sterker. Minder schooluitval, sneller een propedeusediploma, nadruk op businesslike gedrag, beroepsvaardigheden, inzet voor praktijkprojecten, gebruik van serious games in het onderwijs naast traditionele kennisoverdracht, minder hoorcolleges (MBOérs haken dan af) en vernieuwing onderwijsaanpak.  Studenten ondernemender laten leren en ook leren ondernemen. Vooral ook innovatie met onderwijs en ICT. Begin direct met het vormen van studentcompanies om ze samen te laten werken en met elkaar te ruilen en te delen. Leer ze MKB skills te ontwikkelen. Vraag ze voor praktijkcases, daag ze uit en regel support door een ervaren praktijkcoach.  Stimuleer dat HBO studenten eerste jaars MBO studenten coachen, dat is een mooie start van het meester-gezel principe.

Sociale Innovatie en Duurzaamheid
Feiten verzamelen en uitdragen over trends in de wereld en onze maatschappij. Bewust zijn wat er speelt en op ons af komt zodat we de mouwen weer gaan opstropen.
Maar dus wel het overzicht bewaren. Zie http://www.vriendenvanwetenschap.nl
De voor Nederland bepaalde sleutelgebieden moeten veel meer bekend gemaakt worden binnen alle kennisinstellingen. De Kennisalliantie is er al druk mee bezig.  Zie http://www.kennisalliantie.nl
Uitdragen dat we meer elkaar moeten stimuleren om maatschappelijk betrokken te zijn.
Duurzaamheid is naast People, Planet, Profit ook kennisdeling, meer nadruk op dingen gewoon DOEN, werken aan normen en waarden (zoals respect voor elkaar, eerlijkheid, integriteit, openheid, authenticiteit en betrouwbaarheid), met elkaar communiceren via echte gesprekken, blij zijn met het leven en innovatie veel meer aandacht geven. Storytelling helpt daarbij. Zie http://www.ted.com
En vooral blijf werken/coachen als je denkt aan VUT of pensioen want je bent dan op het toppunt van kennis en ervaring en om er dan mee te stoppen in een dieptepunt in denken over duurzaamheid. Uiteraard moet je lichaam en je geest nog wel willen meewerken!
Langere termijn denken en kennisoverdracht zoals vroeger in veel familiebedrijven, dat is weer meer nodig. Door de vele ZZPérs is samenwerken meer dan ooit een must. Ook oudere ex directieleden die voor zichzelf willen beginnen als ondernemer helpen in deze netwerken te komen. Maar zeker ook docenten begeleiden om na hun zware jaren in het onderwijs nog lekker bezig te gaan als ondernemer. Daar krijg je nieuwe energie van!
Samenwerken met alle bedrijven die bezig zijn met mensen die actief zijn in sociale werkplaatsen en Re-integratiewerk. Van elkaar leren als het gaat om werkende systemen om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer mee te laten doen.  Maatschappelijke Informatica kennis is dan een voorwaarde. Gaan handelen volgens sociale (inclusieve) economie principes. Allemaal meedoen!
Netwerken en inspirerende mensen met elkaar verbinden. Als kerngroeplid van de Renaissance Groep, partner van Q-Search, actief lid van diverse businessclubs en communities, probeer ik daar als ondernemer actief in te zijn.  Waardoor meer synergie ontstaat.

Ondernemerschap
Ondernemerschap stimuleren in het onderwijs. Hogescholen, ROC’s en VMBO’s en de diverse Centra voor Ondernemers meer verbinden en koppelen met de regionale businessclubs zoals WTC Businessclub otterdam en de CJB Hoekse Waarden. Laten we de diverse initiatieven goed bundelen in de stad. Het WTC gebouw op het Beursplein zou uitstekend het Regionale Centrum van Ondernemerschap (knooppunt in de stad) kunnen worden!
Waar blijft de minister van Ondernemerschap in Nederland? Als die niet snel komt dan gaan we het gewoon DOEN in Rotterdam.
Studenten praktijkervaring laten opdoen bij gemeente Rotterdam diensten zoals Roteb, OBR, Sport & Recreatie en andere diensten. 

Rotterdamse thema’s
Bedrijfsleven, gemeente en onderwijsinstellingen laten samenwerken: dat is de echte uitdaging. Mooie initiatieven in Rotterdam zoals het MORE netwerk, Workmate, Welkom in Rotterdam en vele anderen zijn daar het voorbeeld van.
De Vakbeurs Jonge Ondernemers (september weer in het WTC) in Rotterdamse thema’s betrekken, dat is goed voor de stad.
Een van de meest inspirerende dingen is om te zien hoe we samen bezig zijn om Rotterdam Schoon, Heel en Veilig te houden en mensen aan het werk te krijgen die nu niet een baan hebben.
Mensen aan het werk in Rotterdam, dat is de grote uitdaging voor de komende jaren. Maar geen tweedeling tussen mensen die verplicht moeten gaan werken met een uitkering en mensen met een baan en dus salaris. Maar ook geen werk weigeren als je een uitkering hebt.  De goede richting moeten we samen gaan bepalen.

Wijken en buurten centraal stellen
Gebiedsgericht gaan werken, buurtbeheer organisaties opbouwen, 2e hand winkels inzetten als bindmiddel in een wijk.  Zie o.a. Studio Hergebruik en de Piekfijnwinkels.
Vanuit lokale businessclubs proberen gepensioneerden daarbij actief in te zetten voor de verbindingen in die wijk. Iedere wijk heeft recht op eigen kleur en herkenbaarheid.

Zorg als grootste werkgever in onze regio Rijnmond
Thuiszorg moet snel weer normaal worden. Door de privatisering ontstaan er nu veel problemen en zelfs al in de intra-murale zorg. Dit moet anders!
Eramus MC heeft prachtige kansen voor ondernemerschap in de zorg. Laten we die gaan oppakken!

Jongeren centraal stellen
Na het jongeren jaar van 2009 is er nu weer een jongerenjaar in 2010. En dat gaat nooit meer over!
Met Yourspace, YourLab en alle andere kanjers van jongeren die dit mede hebben opgebouwd moeten we dit gaan voortzetten.
We hebben de aarde in bruikleen van onze kinderen. Laten we ons daarnaar gaan gedragen!

zaterdag, januari 23, 2010

Dijkstra Interim Management

Ben Dijkstra

Cordia Product Realisatie

Anneloes Cordia

donderdag, januari 21, 2010

dinsdag, januari 19, 2010

maandag, januari 18, 2010

Martijn Aslander

Film om echt te bekijken!

This is the first day of the rest of your life