vrijdag, oktober 29, 2010

maandag, oktober 25, 2010

Social Media site

Sociale media power

zondag, oktober 24, 2010

FunX station voor jongeren

Jongerenzender

zondag, oktober 17, 2010

Terug naar de gildes!- overgenomen van een auteur uit Linkedin

De devaluatie van een aantal beroepen verloopt, in mijn beleving, in een schrikbarend tempo!

Om enkele voorbeelden te noemen:
zo ‘n 25 jaar geleden heb ik -via de KNBSB, bij de ALO Groningen en NSC Papendal- een cursus voor honkbal-coach gevolgd. Ik kwam daarvoor in aanmerking, omdat ik het spel, na het jarenlang zelf te hebben beoefend, aardig snapte. Daarnaast bleek ik er ook aanleg voor te hebben.
Die cursus is mij naderhand goed van pas gekomen in leidinggevende functies in mijn werkzame leven: tot het inzicht gekomen dat ieder mens zijn/ haar eigen specifieke talenten en passies heeft, bedeelde ik op basis daarvan taken toe aan mijn medewerkers. Daarnaast begeleidde ik hen -voor zover nodig- in het werken als een team.

Op deze manier heb ik mensen boven zichzelf laten uitstijgen: door een “veilige” omgeving te creëren, waarin zij zo dicht mogelijk bij hun “Authentieke Zelf” konden blijven, namen hun zelfvertrouwen en gevoel voor eigenwaarde toe.

Let wel: dat was 10 à 20 jaar geleden! In die tijd werd het nog als vanzelfsprekend beschouwd dat een middenkader-manager een coachende stijl van leiding geven had. Zo niet, brandde je onverbiddelijk in een jaar of 2 af in zo ‘n functie.
Tegenwoordig noemt Jan en Alleman zich maar coach. Velen van hen verkeren in de veronderstelling dat zij een bijzonder trucje beheersen, dat zij -tegen betaling- ook aan een ander kunnen leren.

Eveneens zo ‘n 10 à 20 jaar geleden waren beleidsontwikkelaars nog wetenschappers, die grondig onderzoek deden, op basis waarvan ze hun adviezen uitbrachten, waar ze vervolgens ook achter bleven staan!
Heden ten dage zien veel (middenkader)managers en beleidsontwikkelaars vergaderen en het leveren van kritiek op stukken van anderen als hun belangrijkste taken.

Toen een jaar of 20 geleden de functie van controller opkwam in Nederland, was de essentie ervan: bedrijfseconomisch geweten van de organisatie.
Nou, je zult ze de kost moeten geven: de veredelde administratieve medewerkers die ik sindsdien ben tegen gekomen, die zichzelf -niet gehinderd door enige aanleg voor dat beroep- controller noemden maar er absoluut geen moeite mee hadden om rapportages een beetje “op te leuken” wanneer hun management daarom vroeg!

Daarom ben ik een groot voorstander van een herinvoering van het gildesysteem, maar dan voor veel meer beroepsgroepen dan uitsluitend de klassieke Ambachten.

Iemand die een bepaald beroep ambieert, begint dan als leerling bij het desbetreffende gilde. Hij/ zij mag eerst alleen eenvoudige en elementaire werkzaamheden verrichten, maar krijgt ondertussen ook een hele gerichte opleiding op dat vakgebied, zodat de gildemeesters kunnen beoordelen of de leerlingen zowel de theoretische als praktische aanleg bezitten om dit beroep te kunnen uitoefenen. Zo niet, krijgen ze het eerlijke advies om een beroep en een gilde te zoeken dat beter bij hen past.

Is die aanleg wel afdoende aangetoond, dan kan de leerling gezel worden.
In de daarop volgende jaren worden de gezel de fijne kneepjes van het vak bijgebracht.

Zodra de gezel en zijn/ haar meester van mening zijn dat de gezel daartoe in staat is, mag hij/ zij een meesterproef (een soort examen, dus) doen.
Slaagt hij/zij daarvoor dan wordt hij/ zij aangenomen als meester bij dat gilde.
Voor klanten is dat meteen een soort kwaliteitsgarantie.

woensdag, oktober 13, 2010

woensdag, oktober 06, 2010

Medical Delta Cafe

Hele inspirerende sessie 5 oktober 2010 in Erasmus Medische Faculteit

Triple Helix: fundament van innovatie en economische ontwikkeling.

Verbindingen tussen Overheid, Wetenschap en Ondernemers gaan nu echt op gang komen.

We hebben in de medische wereld fantastische innovaties die we slim moeten gaan vermarkten

Als mooi voorbeeld Computer Aided Detection/Diagnosis voor mammografie

We staan aan het begin van een grote innovatieslag in onze Medical Delta.

Meer studenten moeten gaan kiezen voor opleidingen Medische Informatiekunde die o.a. softwareengineers opleidt om met CAD algoritmes onderzoek te doen.
Maar ook verder de biomarker databases uit te nutten, digitaal te screenen en andere activiteiten waardoor de kwaliteit van leven toeneemt en de kosten voor de gezondheidszorg kunnen dalen.

Binnenkort zal bekend worden gemaakt dat kennisinstellingen (HOPE) en 2 Hogescholen van Rotterdam samen met gemeentes (Rotterdam, Delft en zsm ook Leiden en Den Haag) intensiever gaan samenwerken.
Dit als volgende stap na het OECD review.

Dus ondernemers: pak die kansen!!

Lees ook de eerste aanzet van onze Regionale Kennis Economie Agenda

http://www.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=bfce6350-14bd-408f-a87e-25dd70110a51&lang=nl

Volgende sessie in Medical Delta cafe gepland 7 december 2010

This is the first day of the rest of your life