zondag, december 26, 2010

International congress for school effectiveness and improvement

International school info

locatierunner

Evenementenkalender

vrijdag, december 24, 2010

dinsdag, december 21, 2010

maandag, december 20, 2010

zondag, december 19, 2010

Site om slimme studenten te trekken

Q-masters

Wethouders en hun vaardigheden

Veel wethouders kiezen niet voor een tweede termijn in het ambt en gemiddeld valt twintig procent van deze bestuurders tijdens de collegeperiode.
Belangrijke reden: incompetentie.

Het is dan ook geen eenvoudige functie, concludeert Berenschot na onderzoek in opdracht van de Wethoudersvereniging.
“Het wethoudersambt wordt uitgeoefend in een complexe, politiek, bestuurlijk en ambtelijke omgeving”, schrijft het bureau.

Profiel wethouder
“De invoering van het dualisme, de schaalvergroting van gemeenten en door ontwikkelingen in de media is het werk van de wethouder de laatste jaren sterk veranderd.” De Wethoudersvereniging wil helpen bij de verdere professionalisering van het vak. Eerst zijn de opleidingsbehoeften van (nieuwe) wethouders in kaart gebracht. Daarna is een profiel voor wethouders opgesteld aan de hand van negen competenties.
Als het gaat om de behoefte aan scholing geeft 71 procent van de ondervraagde wethouders aan dat er vooral nog veel te leren is op het gebied van de vaardigheden die horen bij het werk. Ruim de helft van hen wil zijn kennis vergroten. Van de ondervraagden wil 40 procent een training volgen om hun gedrag te verbeteren.

Inwerken
Van de 275 respondenten zegt 35 procent geen enkele scholingsactiviteit te hebben gevolgd, een groep die voor tweederde bestaat uit wethouders die minder dan een jaar dat ambt bekleed hebben. Vooral tijdgebrek is een obstakel om te beginnen met hun leerproces. Verder geven mensen aan zich eerst te willen inwerken als wethouder. Het type scholing dat wordt gevolgd varieert. Het gaat om een opleiding, trainingen, intervisie of coaching.
“Kun je iedere competentie ontwikkeling?” is de vraag in het onderzoek. “ Het antwoord is: ja.” Dus, wat moet een wethouder weten en kunnen? Het gaat om negen vaardigheden:
1. Analytisch vermogen, het overzien van delen en het geheel van belangrijke zaken.
2. Oordeelsvorming, het zorgvuldig afwegen van informatie tegen relevante criteria.
3. Overtuigingskracht, door persoonlijke eigenschappen in staat zijn discussies te sturen.
4. Inlevingsvermogen, alert en begripvol reageren op gevoelens van anderen. 
5. Onderhandelen, overeenstemming bereiken over het belang van de gemeente.
6. Politieke sensitiviteit, inzicht hebben in de verschillende belangen die spelen.
7. Resultaatgericht, effectief en efficiënt het doel kunnen bereiken.
8. Samenwerken, gezamenlijk kunnen handelen vanuit het belang van de gemeenten.
9. Sturend vermogen, richting geven en delegeren.

Het profiel is de basis voor een online assessment, dat in 2011 beschikbaar is voor de leden. Aan het eind van deze toets volgt een overzicht van relevante opleidingen.

Bron: http://www.gemeente.nu

Arbeidsmarkt wordt flexibeler

Meer werknemers hebben een tijdelijk contract en ook het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is sinds begin van dit jaar gestegen. Het aantal werknemers met een vast contract is daarentegen met bijna 2 procent gedaald.
In het derde kwartaal van dit jaar hadden 682.000 werknemers een flexibel contract, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is 7,6 procent meer dan een jaar eerder. Het gaat dan om uitzendkrachten en mensen die als invaller of oproepkracht werken. Die toename valt te verklaren uit het herstel van de economie.

Wanneer het economisch slechter gaat, raken flexwerkers als eersten hun baan kwijt. Zij hebben vorig jaar een enorme klap gekregen, aldus CBS-econoom Michiel Vergeer. Trekt de economie weer aan, dan is deze groep ook de eerste die ervan profiteert. Of de toename van flexwerk tijdelijk of blijvend van aard is, is niet zo maar te zeggen, stelt FNV Bondgenoten. “Daar hebben wij geen eenduidig antwoord op.” De bond verwacht wel dat meer mensen een vaste baan krijgen wanneer het economisch herstel doorzet. Maar aan de andere kant ziet de bond een mondiale tendens dat steeds minder vaste contracten worden aangeboden. Een onwenselijke ontwikkeling, aldus de bond.

Volgens Vergeer is het nog veel te vroeg om daar iets over te zeggen. “Pas na een aanhoudende periode van herstel, kan je kijken of het aantal hoger blijft dan voor de dip.” Maar als het aanbod op de arbeidsmarkt schaarser wordt, dan zullen ook flexwerkers een vast contract proberen te krijgen, stelt hij.
Werkgeversorganisatie VNO-NCW gaat ervan uit dat het aantal vaste krachten weer toeneemt als de economie definitief de weg omhoog is ingeslagen.

“Nieuw is de komst van de zzp’er”, aldus VNO-NCW. “Het is zeer denkbaar dat de inhuur van zzp’ers aanzienlijk blijft.”
Ook volgens Vergeer is de opmars van de zzp’ers een ander verhaal. Hun aantal steeg in het derde kwartaal van dit jaar met 4 procent tot 708.000. Tussen 2001 en 2008 nam het aantal met 50 procent toe, aldus Vergeer. “In 2009 was er door de economische crisis wel een lichte teruggang, maar nu is hun aantal weer flink aan het stijgen.” Het lijkt er ook volgens Vergeer wel op dat deze stijging blijvend is. Werkgevers huren hen vooral in omdat zij flexibel zijn en kennis en ervaring hebben.

De afgelopen twaalf maanden heeft de helft van de ondernemers gebruikgemaakt van de diensten van zzp’ers. In de bouw ligt dit zelfs op 80 procent, maar ook in de agrarische sector wordt veel gebruikgemaakt van hun diensten.
Ook de aanhoudende stroom van werknemers uit Oost-Europese landen zorgt voor de grotere flexibele schil op de arbeidsmarkt. Uitzendkoepel ABU verwacht dat hun aantal de komende vijf jaar verdubbelt. Nu komen jaarlijks ongeveer 100.000voornamelijk Poolse arbeidskrachten al dan niet tijdelijk naar Nederland. In 2015 zullen dat er volgens de ABU ruim 180.000 zijn.

Bron ANP december 2010

zondag, december 12, 2010

Verzamelsite van regionale/landelijke netwerken

Startpunt voor ondernemers die willen netwerken

zondag, december 05, 2010

This is the first day of the rest of your life