zaterdag, juli 30, 2011

De 10 onmisbare competenties in 2020

1. Hoog denkniveau
Machines/robots zullen voor (eenvoudige) repeterende taken steeds vaker werknemers vervangen. Werknemers zullen hierdoor in de toekomst vooral nodig zijn om hun cognitieve denkvermogen.

2. Sociale intelligentie
De robots die ontwikkeld worden, kunnen lang niet op tegen het menselijk vermogen om sociale signalen en emoties op te vangen. Werknemers zullen zich hierdoor in de toekomst voornamelijk kunnen onderscheiden met hun sociale intelligentie.

3. Situationeel aanpassingsvermogen
Onderzoek wijst uit dat de komende 10 jaar de hogere technische- en managementbanen en de lagelonenbanen zullen toenemen. Beide soorten banen vereisen het vermogen om ad hoc op veranderende omstandigheden te kunnen reageren.

4. Cross culturele vaardigheden
Werknemers komen steeds vaker en makkelijker in contact met mensen uit andere landen/werelddelen. Dit vraagt om de vaardigheid je aan verschillende culturen te kunnen aanpassen en met mensen uit verschillende landen te kunnen communiceren.

5. Denken als een computer
Onze wereld bestaat uit steeds meer processen om data te ordenen. Wanneer je in staat bent om deze processen te begrijpen, zul je ook kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe computergestuurde processen.

6. Nieuwe media kunde
Het aanbod aan informatie via de verschillende mediakanalen groeit enorm. Hierdoor wordt het aan de ene kant steeds belangrijker om op te vallen met aantrekkelijk gepresenteerde content en aan de andere kant om informatie kritisch te benaderen en te kunnen filteren.

7. Multidisciplinaire vaardigheden
Veel van de wereldwijde problemen, zoals het broeikaseffect, vragen om muldisciplinaire oplossingen. Hierbij wordt er van mensen binnen multidisciplinaire teams verwacht dat zij, om tot oplossingen te komen, niet alleen op hun eigen vakgebied maar ook daarbuiten kunnen meedenken.

8. Design mindset
Uit onderzoek is gebleken dat de inrichting van de werkomgeving invloed heeft op onze manier van denken en het daaruit voortvloeiende gedrag. Van werknemers wordt in de toekomst verwacht dat zij per taak het bijbehorende effectieve gedrag kunnen benoemen en de werkomgeving hierop aan kunnen passen.

9. Informatiemanagement
Door het groeiende aanbod aan informatie moeten werknemers gegevens kunnen filteren en zich kunnen focussen op wat belangrijk is.

10. Virtuele samenwerking
De opkomst van virtuele samenwerkingen zorgt ervoor dat werknemers minder direct contact met elkaar hebben. Dit vereist een andere manier van leidinggeven aan en motiveren van teams.

Bron Studentennetwerk.nl

platform argusoog

www.argusoog.org

Kluwer infosite

http://www.sociaaltotaal.nl

platform voor tijdelijk werk

http://www.opdrachten.nl/

Rotterdam Cirkelstad

http://www.rotterdamcirkelstad.nl/

Communicatiebedrijf gemeente Rotterdam vanaf augustus 2011

http://new.stroomviainternet.nl/

zelforganisatie in rotterdam

http://www.makersendoeners.nl/

Stel nu uw eigen enquête samen — gratis, snel en gemakkelijk.

Enquete tool

zondag, juli 24, 2011

This is the first day of the rest of your life