donderdag, december 29, 2011

Grootste personeelsoverschotten in de sectoren overheid en non profit

In de sector overheid en non-profit vechten gemiddeld zeven mensen om één baan, terwijl in de techniek en industrie een werkzoekende juist kan kiezen uit 33 vacatures.

Dat blijkt uit een analyse van Jobbird.com onder 20.000 vacatures en 12.000 cv’s. In de media- en communicatiebranche en de horeca is eveneens een groot personeelsoverschot. In de ICT en Bouw is sprake van schaarste.

Jan-Peter Cruiming, oprichter van Jobbird.com, vindt het opvallend dat er in weinig sectoren schaarste is, maar dat de schaarste in die sectoren daar wel heel groot is. “Om me heen hoor ik veel verhalen over ontslagrondes die er aan komen, dus de werkloosheid zal toenemen. De overheid doet er goed aan in te spelen op deze ontwikkeling. Nederland heeft straks behoefte aan goede techneuten, vaklieden in bouw en infrastructuur en ICT’ers.”

Opleidingen voor sectoren met schaarste
Volgens Cruiming moet de regering inzetten op verkorte studies voor de sectoren waar een tekort aan geschikte werknemers is, die gratis toegankelijk zijn voor studenten en werklozen: “Doen we dat niet, dan zijn we genoodzaakt personeel uit het buitenland te halen, terwijl er hier een miljoen mensen met een uitkering op de bank zitten.”

Techniek: 33 vacatures matchen met één cv
Jobbird analyseerde 20.000 vacatures en 12.000 cv’s. Op basis daarvan ziet de vacatureportal waar vraag en aanbod op elkaar aansluiten, waar schaarste is en waar sprake is van een overschot. In onderstaande tabel een overzicht van de sectoren met de grootste overschotten en de grootste schaarste.

Arbeidsmarkt 2012: mismatch tussen vraag en aanbod van talent

Werkgevers én werkzoekenden krijgen het zwaar op de arbeidsmarkt in 2012. Er is een groeiende behoefte aan flexibiliteit en specialistisch talent is schaars, maar tegelijkertijd neemt het aantal werkzoekenden toe. Deze mismatch zorgt ervoor dat de arbeidsmarkt steeds competitiever wordt. Het is een ontwikkeling die al een tijd gaande is, maar volgend jaar in een stroomversnelling terecht lijkt te komen.

Werkgevers moeten steeds slimmere manieren vinden om talent aan zich te binden, terwijl werkzoekenden realistisch en bescheiden moeten zijn in hun carrièreplanning. Profilering blijft het toverwoord voor beide partijen. HR professionals spraken erover tijdens het Monster Year Event van Monsterboard.nl op 19 december.

Belang van een baan
In specifieke beroepsgroepen wordt talent steeds zeldzamer, maar werkzoekenden en werknemers moeten zich in de huidige competitieve arbeidsmarkt wel blijven realiseren dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden naar een werkgeversmarkt. Waar tot voor kort het accent nog lag op de balans tussen werk en privé, komt de nadruk nu steeds meer te liggen op het belang van een baan. Het aantal werkzoekenden neemt toe, net als het aantal tijdelijke dienstbetrekkingen. Daarmee wordt, vooral van jonge werkzoekenden, een toenemende mate van flexibiliteit, mobiliteit en anticipatievermogen verwacht. Allround vaardigheden, waaronder talenkennis, het kunnen werken met verschillende culturen, een gedegen inzicht in het werkveld zullen de positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Werkzoekenden zouden voor 2012 kortetermijndoelen moeten stellen en realistisch moeten zijn over hun langetermijnperspectieven.

Vaardigheden van schaars talent
De gehele recruitmentmarkt zal steeds meer moeite krijgen met het vinden van schaars talent. In het Monster Year Report, dat tijdens de bijeenkomst werd uitgereikt, wordt daarbij voorspeld dat de schaarste zich in 2012 vooral zal manifesteren in functies op HBO- en WO-niveau. Het aantal werkzoekenden op MBO- en LBO-niveau zal echter toenemen. Door het grote aantal ontslagen in het middenkader management, zullen in 2012 voor werknemers in juniorfuncties kansen ontstaan om snel carrière te maken. Het gevaar bestaat wel dat een nieuwe generatie leiders onvoldoende kennis van zaken heeft om sturing te geven aan de veranderprocessen, waar veel organisaties zich in bevinden. Voor recruiters die op zoek zijn naar schaarse talenten zoals bijvoorbeeld IT specialisten, zal het in 2012 noodzakelijk zijn om meer te zoeken op karakterprofiel dan op diploma’s. Daarover werd tijdens een breakout-sessie op de HR-bijeenkomst gediscussieerd. “Competenties worden belangrijker dan vaardigheden, want competenties heb je. Die kun je niet aanleren, wel versterken,” zei Marieke van Heek van Bloozm. “Om- en bijscholing om vaardigheden en kennis te ontwikkelen moeten in dat geval de kandidaten inzetbaar maken. Het loont om daarin te investeren, maar verwacht niet dat dat altijd binnen zes weken lukt.”

Vergrijzing
Organisaties krijgen steeds meer zicht op de impact van vergrijzing en de uittreding van de babyboomgeneratie op hun organisaties. Monsterboard ziet dat bedrijven hier in toenemende mate op anticiperen en strategieën ontwikkelen in, wat de ‘War for Talent’ genoemd wordt. Aan de andere kant zal in 2012 een grote groep grijze herintredende werkzoekers ontstaan die hulp nodig hebben bij het vinden van een baan. “Organisaties zullen dan ook in hogere mate nauw gaan samenwerken met partners op het gebied van Recruitment en Talent Management om deze groep te vinden en te binden,” zei Warren Hammond, managing director van Monsterboard.

Employer Branding
De aanwezige HR-managers en recruiters spraken tijdens de bijeenkomst onder meer over Employer Branding, een van de manieren voor werkgevers om zich te profileren bij een breed publiek. Om het juiste talent in huis te halen en te houden moeten bedrijven zich steeds sterker positioneren als werkgever met een eigen signatuur. Organisaties zien schaarste aan talent ontstaan. Voor hen is het dus van belang om te bouwen aan intensieve relaties met het talent dat van hen voor belang is of kan worden. Om dit op een succesvolle manier te doen, moet de verantwoordelijkheid voor Employer Branding liggen bij zowel afdelingen HR en recruitment als bij marketing en communicatie, zo stelden de aanwezigen. Deze samenwerking blijkt in de huidige praktijk nog niet vanzelfsprekend te zijn. Evenmin als budget en draagvlak voor Employer Branding in veel organisaties.

woensdag, december 28, 2011

50 plus blog

http://50plus.blog.nl/

Meest en minst gevraagde beroepen volgens ROA

Meest gevraagd

Geestelijken
Artsen
Grafische vakkrachten
Technisch analisten
Weg- en waterbouwkundigen (academisch)
Ziekenverzorgenden
Verpleeghulpen en leerling-verpleegkundigen
Economen
Verplegenden en doktersassistenten
Werktuigbouwkundigen

Minst gevraagd

Bibliothecarissen
Journalisten
Docenten economische/administratieve vakken (1e gr. en WO)
medewerkers arbeidsbemiddeling
Juridisch, bestuurlijk medewerkers
Activiteitenbegeleiders
Verzekeringsagenten
Informatici
Juristen
Rij-instructeurs

Bron: ROA december 2011

De werkgelegenheid in Nederland zal de komende jaren blijven groeien

Advies aan alle leerlingen die binnenkort een studie moeten kiezen: ga geen rechten studeren.

In de top-10 van de minst gevraagde beroepen tot 2016, staan ‘juristen’ op nummer 2.
Ook nauwelijks nodig, volgens dezelfde top-10, in willekeurige volgorde: economieleraren, informatici en journalisten.
Het minst gewild: rijschoolleraren.

Vandaag verschijnt het tweejaarlijks onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.
De toon is verrassend positief: ondanks de aanstaande recessie zal de werkgelegenheid tot 2016 groeien met gemiddeld 0, 4 procent per jaar.
In de komende jaren heeft daarom één op de drie schoolverlaters – mits hij of zij een diploma heeft gehaald – ,,een goed tot zeer goed arbeidsmarktperspectief”.

Vooral in de medische sector en de zorg zullen er in de komende jaren grote tekorten ontstaan.
Wie honderd procent zeker wil zijn van een baan, moet verpleegkunde gaan studeren. Of werktuigbouw.
Of, verrassend genoeg: theologie. Want volgens onderzoek van de Universiteit Maastricht zijn er in de beroepsgroep ‘g e e s t e l ij k e n ’ de grootste knelpunten te verwachten. ,,Al gaat het bij deze beroepsgroep natuurlijk om hele kleine aantallen”, zegt onderzoeker Didier Fouarge.

Het onderzoek van het ROA is een verfrissend contrapunt in de lange stroom aan pessimistische berichten over de economie.
Vorige week nog presenteerde het Centraal Plan Bureau (CPB) sombere ramingen voor 2012.
Ook als de eurocrisis niet verder escaleert, komt Nederland volgend jaar in een recessie terecht, aldus het CPB.
De werkloosheid zal in dat scenario met 90.000 werklozen toenemen tot 475.000, bijna zes procent van de beroepsbevolking.

In het onderzoek van het ROA is de laatste raming van het CPB niet meegenomen, vertelt onderzoeker Frank Cörvers.
De prognoses van het ROA kosten maanden rekenwerk. Maar los daarvan wil Cörvers zich niet te veel richten op de korte termijn. ,,Wij proberen niet mee te dobberen op het sentiment rond de conjunctuur”, zegt hij. ,,Wij proberen door de crisis heen te kijken.”

Behalve het economische tij speelt demografie een doorslaggevende rol op de arbeidsmarkt. De belangrijkste ontwikkeling van dit moment: het afzwaaien van de babyboomers, de generatie die is geboren tussen 1945 en 1955. De komende jaren gaat deze groep en masse met pensioen. Als gevolg hiervan zal de ‘v e r va n g i n g s - vraag’ tot 2016 4 procent per jaar bedragen.
De instroom van schoolverlaters, 3,5 procent van de beroepsbevolking, is niet voldoende om deze leemte te kunnen vullen.
,,De middellange termijn laat zien dat er vraag zal zijn naar mensen”, zegt onderzoeker Cörvers.

In sommige beroepsgroepen is de vraag nu al nijpend. Werkgeversorganisatie VNO-NCW luidde vorige maand de noodklok: het technisch onderwijs in Nederland op (v)mboniveau is op sterven na dood.
Het aantal leerlingen met een technische opleiding is sinds 2004 met dertig procent gedaald.
En er zijn nauwelijks meer docenten te vinden die bereid zijn om les te geven in techniek. Dat vak dreigt daardoor bij veel opleidingen te verdwijnen.

Het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016’ bevestigt die trend. Studenten met een opleiding in de zorg of de techniek hebben de komende jaren de meeste kans op een baan.
Wie een diploma in de zorg op zak heeft (medici, paramedici), lijkt bijna verzekerd van werk.
De werkgelegenheid in de zorg zal de komende jaren met 2,7 procent groeien. Het carrièreperspectief geldt voor alle opleidingsniveaus in de zorg.
Maar vooral voor verpleeghulpen en verpleegkundigen, artsen en doktersassistenten ligt het werk voor het oprapen.

Wie gekozen heeft voor een creatieve opleiding (kunstenaars, grafische ontwerpers), komt straks terecht op een arbeidsmarkt die, in vergelijking met andere beroepen het meest ‘krimpt’ (1,4 procent).
Wie wil werken in de technische- of industriesector, moet er bij de studiekeuze rekening mee houden dat er steeds minder banen beschikbaar zullen zijn voor grafisch productiepersoneel en elektrotechnici (-3,7 procent.

Een technische opleiding kan, vanuit carrièreperspectief een goede keuze zijn”, zegt onderzoeker Didier Fouarge. ,,Maar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn niet overal zo positief.
Wie op mbo-niveau motorvoertuigtechniek studeert, komt niet zo makkelijk aan werk. Dat geldt ook voor hbo’ers die informatica studeren. De hausse in die sector is verleden tijd.”

donderdag, december 22, 2011

Rotterdam schoolsport

Minister Schippers: ‘Rotterdams succes maakt naar meer’

Schoolsportverenigingen zijn niet meer weg te denken uit de stad
Vier jaar geleden startte Rotterdam met steun van NOC*NSF met een structurele koppeling tussen sportverenigingen en scholen.

Inmiddels zijn ‘schoolsportverenigingen’ niet meer weg te denken uit de stad. 1800 kinderen zijn lid geworden van een sportvereniging en de sociaal-maatschappelijke effecten zijn talrijk. Dat presenteerde het Verwey-Jonker Instituut vandaag.

Schoolsportverenigingen worden voornamelijk gevestigd in sociaal-economisch zwakkere wijken. De inwoners van deze wijken sporten aanzienlijk minder dan inwoners uit andere gebieden. Met schoolsportverenigingen kunnen kinderen structureel, dichtbij huis en in georganiseerd verband sporten.

Sinds 2007 zijn 1800 Rotterdamse, voorheen niet sportende kinderen via het project lid geworden bij een sportvereniging. De grootste successen worden echter geboekt op sociaal-maatschappelijk gebied, presenteerde Nanne Boonstra van Verwey-Jonker Instituut vandaag. “Naast de sportverenigingen profiteren ook scholen, wijken en vooral de kinderen van de Schoolsportvereniging”, aldus Boonstra.

Bijna alle ouders geven aan dat hun kinderen door het project gezonder en fitter zijn geworden. Deelnemende kinderen ontwikkelen tevens sociale vaardigheden. Zestig procent van de ouders ziet hun kinderen minder op straat rondhangen en meer met andere kinderen spelen. Ook ouders hebben door het project meer contact met andere ouders. Boonstra: “Volgens alle betrokkenen is het goed voor hun wijk dat er een schoolsportvereniging is.”

Deelnemende kinderen gaan met meer plezier naar school en leveren betere schoolprestaties. “Een flink deel van de ouders, docenten en trainers is van mening dat de schoolsportvereniging een positieve invloed heeft op de schoolprestaties”, zegt Boonstra. “93 procent van de leerkrachten geeft daarnaast aan dat de kinderen extra talenten ontwikkelen.”

Organisator Rotterdam Sportsupport heeft inmiddels twintig schoolsportverenigingen in Rotterdam opgezet. Doordat de gemeente Rotterdam met het Uitvoeringsprogramma Sport extra investeert in sport, kan dit aantal in 2014 doorgroeien naar dertig. Wethouder Antoinette Laan overhandigde maandagmiddag het rapport met resultaten aan minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn & Sport).

Schippers: “Ik ben zeer enthousiast over wat in Rotterdam is bereikt. Schoolsportverenigingen scoren op meerdere fronten: het is leuk, het is gezond, kinderen doen het op school beter en het maakt een wijk leefbaar. Ook maakt het kinderen weerbaar en doen ze teamspirit op: ze leren samen winnen en verliezen. Niet voor niets heb ik besloten om jaarlijks zo’n 70 miljoen euro voor sporten en bewegen in de buurt uit te trekken. Rotterdam laat zien dat deze vorm van preventiebeleid werkt. Dit smaakt echt naar meer: hopelijk pakken veel andere gemeenten dit ook op.”

De resultaten werden maandag gepresenteerd op basisschool OBS De Boog, die deel uitmaakt van Schoolsportvereniging Schiemond. In deze wijk, die ooit de meest kindonvriendelijke van Nederland was, zijn kinderen massaal gaan sporten. Op de basisschool is inmiddels tweederde lid van een sportvereniging. Voor de komst van de Schoolsportvereniging lag dit aantal onder de tien procent.
Aanvullende informatie

Meer informatie over de Schoolsportvereniging: http://www.schoolsportvereniging.nl.

Trends bron Verizon

De 10 belangrijkste technologische trends voor 2012

Meer dan ooit zullen in de loop van 2012 wereldwijde verbindingen tussen mensen, machines en hun omgeving het wereldwijde bedrijfslandschap vorm geven en de toekomst van werk bepalen. In haar jaarlijkse overzicht van de belangrijkste bedrijfstechnologische trends voor het komende jaar voorspelt Verizon dat bedrijfstechnologie bedrijfsleiders zal helpen om de werkplek nieuwe vorm te geven, effectievere modellen voor klantendiensten aan te sturen en kansen te creëren die de hele samenleving ten goede komen.

“De toekomst heeft er nooit rooskleuriger uitgezien voor bedrijven en overheden om technologie in te zetten teneinde groei te realiseren, marktspecifieke problemen op te lossen en levens en onze wereldwijde samenleving te verrijken,” zegt Mike Palmer, vicepresident Enterprise Strategy & Marketing bij de Global Enterprise-divisie van Verizon.

“Volgend jaar wordt cruciaal voor de toepassing van technologische oplossingen op vlakken als gezondheidszorg en slim energiebeheer. Tegelijkertijd moet gelijke tred gehouden worden met de grenzeloze levensstijl die we ondertussen gewend zijn op het werk, thuis en overal daar tussenin.”

Hierbij Verizon’s overzicht van de belangrijkste 10 technologische trends die een invloed zullen hebben op bedrijven en hun werknemers in 2012:

1. Het effect van hoog intelligente netwerken
Met elk nieuw intelligent toestel of softwaretoepassing die op een netwerk wordt gezet, zullen ook alle eindpunten en toestellen intrinsiek intelligenter worden – elk profiteert exponentieel van bijkomende verbindingen. Of het nu gaat om verbindingen tussen mensen onderling, machines met mensen of machines met machines, er zullen nieuwe kansen gecreëerd worden om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. IT zal bijvoorbeeld ingezet worden om de stijgende kost voor gezondheidszorg aan te pakken of om intelligente energieoplossingen te leveren. Gezien het belang van het netwerk zal elke dienstonderbreking een belangrijke impact hebben. Hierdoor zal de vraag naar zorgvuldig ontworpen en goed beheerde diensten aan de basis van de wereldwijde IP-backbone en snelle draadloze netwerken alleen maar groeien.

2. Naar de bedrijfscloud en terug
De bedrijfscloud zal eindelijk volgroeid zijn en aanzienlijke voordelen verschaffen: kapitaaluitgaven worden drastisch gereduceerd; bedrijfsefficiëntie en een betere rendabiliteit worden gecreëerd. Cloud-diensten zullen bedrijven krachtige nieuwe mogelijkheden bieden om arbeidstaken makkelijk te verplaatsen tussen het bedrijfsdatacenter en de cloud naar keuze. Of het nu gaat om een publiek, privaat of hybride cloud-model, de bedrijfscloud zal een cruciale rol spelen in het ‘mobiliseren’ van bedrijfstoepassingen die garant staan voor zowel de mobiliteit van het personeel als nieuwe bedrijfsmodellen.

3. ‘Big data’ (grote gegevenshoeveelheden) is gelijk aan groot inzicht
Big data – grote gegevenshoeveelheden die nu met de juiste middelen beheerd kunnen worden - zullen innovatie aansturen en de rol van Chief Information Officer helpen evolueren naar die van Chief Innovation Officer. Deze nieuwe “denkers” zullen verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de kwaliteit van gegevens en strategische toepassingen die gebruikt worden om nieuwe bedrijfsopportuniteiten te creëren en op feiten gebaseerde besluitvorming mogelijk maken voor een groter succes. Voorspellende analyse, gebaseerd op enorme hoeveelheden samengevatte gegevens, zal een steeds belangrijker hulpmiddel worden voor bedrijven. Ondernemingen die de kennis die in hun gegevens vervat zit, gebruiken, beveiligen en daarop inspelen, kunnen ervan uitgaan dat ze hun concurrentiepositie aanzienlijk zullen verbeteren.

4. De sociale onderneming
De al internetgerichte bedrijven zullen een nog socialer karakter krijgen. Het vermogen om op alle niveaus van de organisatie kennis aan te boren wordt de nieuwe norm. Met de juiste middelen, zoals HD-video voor een meer waardevolle samenwerking en intelligente ‘crowdsourcing’ (grootschalige samenwerking), kunnen bedrijven makkelijker, sneller en doeltreffender dan ooit informatie genereren, vinden en uitwisselen. Dit komt de innovatie ten goede en zal de productiviteit verhogen, waarbij de voordelen zich opstapelen. Een multi-generationeel personeelsbestand zal technologie gebruiken om een echt grenzeloze werkstijl aan te nemen, waar werk een activiteit is en los staat van locatie.

5. Videotechnologie heeft de toekomst
Videotechnologie zal het komende jaar hoge ogen gooien vanwege haar populariteit onder gebruikers en het gemak waarmee zij te raadplegen valt op de huidige tablets, mobiele telefoons en laptops. Nu, dankzij de mogelijkheden van ultrahoge bandbreedte en de combinatie van wereldwijde IP-netwerken en draadloze 4G LTE-netwerken, groeit videotechnologie snel uit tot het alom tegenwoordige en favoriete communicatiemedium voor vele bedrijfsactiviteiten, gaande van teamvergaderingen tot personeelscommunicatie elk kwartaal en on-demand informatie over belangrijke projecten. En met de opkomst van contactentra met video mogelijkheden, de meest recente business-to-consumer toepassing, is deze bedrijfstrend een gegeven.

6. Dienstverlening op maat
Personalisatie zal een bron van innovatie blijven en bedrijven aanzetten tot het hertekenen van hun processen en bedrijfsmodellen. Bedrijven zullen in toenemende mate op zoek gaan naar nieuwe opportuniteiten en kanalen om klanten op hun voorwaarden te ontmoeten. Multifunctionele kiosken gelegen buiten traditionele winkellocaties, contact center routering en “click to chat”-vensters zullen bedrijven helpen om hun klanten beter van dienst te zijn. Daarnaast zal de bedrijfscloud zorgen voor meer intelligentie van toepassingen en de mogelijkheid bieden om toepassingen en fysieke omgeving te integreren. Op deze manier kunnen bedrijven de ervaring met de klantendienst personaliseren en de klantentevredenheid vergroten.

7. Consumentisering van ICT
Net als personalisatie zorgt voor een nieuwe aanpak van de klantendienst, worden IT afdelingen steeds vaker beïnvloed door hun gebruikers. Veel bedrijven proberen de gebruikerservaring te verbeteren en de productiviteit te verhogen door het IT beleid van het bedrijf af te stemmen op werknemers die hun eigen productiviteitsmiddelen, zoals smartphones en tablets, meebrengen naar de werkplek. Bedrijven doen een beroep op experten om de mobiele werknemers van vandaag te helpen uitrusten met cloud-gebaseerde toepassingen die even veilig en betrouwbaar functioneren op draagbare toestellen en geïntegreerd zijn met traditionele desktoptoepassingen. Bedrijfstoepassingen zullen ook op steeds grotere schaal beschikbaar worden via zakelijke app stores, net zoals ze dat zijn op de consumentenmarkt.

8. M2M2P – Machine-to-Machine-to-People
Communicatie van machine tot machine zal de manier veranderen waarop mensen hun wereld beheren, of het nu gaat om energieverbruik, productinventarisatie of kritische bedrijfsactiva en beheer van het wagenpark. Toch zal het menselijke aspect—de mens—een belangrijke rol spelen in het gebruik van digitale kennis, wat innovatie zal stimuleren en tot belangrijke nieuwigheden zal leiden. Bijvoorbeeld, terwijl draagbare monitors mogelijk 24 uur op 24 een oogje houden op een patiënt zijn vitale tekens, zullen zorgverleners die informatie uiteindelijk gebruiken om patiënten te onderzoeken en behandelen.

9. Compliance wordt steeds commerciëler
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat bedrijven die beveiligingsstandaarden naleven, zoals die opgenomen in de Payment Card Industry (PCI), minder het slachtoffer zijn van gegevenslekken. Compliance zal dan ook een vereiste worden voor goed bestuur in 2012. Door de moeilijke economische omstandigheden en steeds dwingendere overheidsvoorschriften, zal de nood om voluit voordeel te halen uit bedrijfsopportuniteiten de interesse doen stijgen in een zorgvuldige, allesomvattende beveiligingsaanpak. Bedrijven en overheden zullen op een andere manier omgaan met hun uitgestrekt netwerk van partners. Ze zullen meer en meer zaken doen met diegene die een veelomvattende, jarenlange en op standaarden gebaseerde beveiligingsaanpak kunnen aantonen.

10. Energiebesparingen zorgen voor zakelijke en maatschappelijke voordelen
Energie-efficiënte, in het bijzonder een reductie van de CO2-uitstoot, zal voor vele bedrijven een belangrijke doelstelling zijn. Net op tijd. In 2012 zullen bedrijven voordeel halen uit de publiekprivate samenwerkingsverbanden om te investeren in alles gaande van efficiëntere verlichting tot energiezuinige verwarmingsventilatie en airconditioningssystemen, en het installeren van energiezuinige technologieën. Ze zullen ook flexibele computingmodellen onder de loep nemen die on-demand capaciteit bieden voor piekbelastingen en de stroomvoorziening reduceren zodra het gebruik terugvalt.

Bron: Verizon

Mooi schoolvoorbeeld

http://wittering.nl/

This is the first day of the rest of your life