woensdag, maart 28, 2012

dinsdag, maart 27, 2012

HCA filmpje over onderwijs en bedrijfsleven

http://www.hca-agrofoodtuinbouw.nl/

zondag, maart 18, 2012

Stichting werkincubator (Gerard van Es)

http://www.stichtingwerkincubator.nl/

Scenario-zorg dagbesteding

http://www.aaa-scenario-zorg.nl/

vrijdag, maart 16, 2012

Wet werken naar vermogen moet 2 miljard besparen (maart 2012)

Spannende weken voor het kabinet.

De komende tijd moet de Wet werken naar vermogen, en daarmee een gecalculeerde bezuiniging van twee miljard euro, door de Tweede Kamer.
Volgens staatssecretaris Paul de Krom staan er nog ongeveer een half miljoen mensen langs die lijn die prima aan het werk kunnen. “Iedereen die kan werken, moet aan de slag”, is het adagium van De Krom. Ook veel jongeren in de Wajong kunnen aan de bak met een reguliere baan. De Wajong, de Wet sociale werkvoorzieningen, de bijstand en de leer-werkregeling voor jongeren worden dan ook samengevoegd in de nieuwe, meer activerende wet.

Werken
Vakbond Abvakabo FNV ziet het anders, organiseert manifestaties. Er moet geld bij. Dit gaat niet werken, zegt de bond. De bedoeling is dat mensen vanaf 2013 bij gemeenten aan de balie komen voor een uitkering, maar wel (deels) kunnen werken dat ook daadwerkelijk gaan doen. Het zijn krappe tijden. Iedereen moet een steen of steentje bijdragen. De vakbond denkt echter dat werkgevers niet staan te springen om werknemers die niet volledig inzetbaar zijn.
In dit geval heeft de bond wel een punt. Van loondispensatie werd meer verwacht dan blijkt uit de pilots waarvan de resultaten gisteren bekend werden. De vrees bestaat dat mensen in sociale werkplaatsen veroordeeld worden tot een uitkering.

Divosa
Ook René Paas, directeur van de vereniging van sociale diensten, is huiverig voor de nieuwe wet. Het grootste punt van kritiek: dit loont niet voor gemeenten. De juiste prikkels ontbreken. “Werkzoekenden gaan er in alle gevallen op vooruit. Zelfs als het loon tijdelijk onder het wettelijk minimumloon ligt”, stelt Paas. “Niet alleen in materiële zin. Ervaringen met WorkFirst leren dat de meeste mensen het uiteindelijk plezierig vinden weer een rol in de samenleving te hebben.”
Ook werkgevers hebben niet te klagen, ziet de directeur van Divosa. “Voor werkgevers geldt dat zij niet meer aan een medewerker hoeven te betalen dan wat hij of zij in de praktijk voor zijn baas kan terugverdienen. Loondispensatie maakt dit mogelijk, mits de noodzakelijke begeleidingskosten in mindering worden gebracht op de loonwaarde. Het is onduidelijk of het huidige wetsvoorstel dit toestaat.”

Gemeenten
Voor gemeenten is het een heel ander verhaal. “Wanneer de bekostigingssystematiek er toe leidt dat gemeenten het uitkeringsgeld dat ze door werken naar vermogen uitsparen na een jaar kwijt zijn, worden bemiddelingskosten niet terugverdiend”, zegt Paas. “Als werkgevers ‘no-risk arrangementen’ als voorwaarde stellen om mensen met slechte kansen op de arbeidsmarkt een kans te bieden, zijn de risico’s nog groter.” En ja, die sociale werkplaatsen slokken bijna al het budget op.
Meer geld en het vereenvoudigen van de wet moeten soelaas bieden. De toelatingstoets is overbodig, zegt Paas namens de sociale diensten. Divosa verwacht geen wonder van de wet en vraagt het kabinet datzelfde te doen.

woensdag, maart 07, 2012

Jongeren interesseren voor de zorg

Rotterdam is gestart

Rotterdamse werkschool

Tien leerlingen die een opleiding hebben gevolgd tot lasser-metaalbewerker ontvingen hun certificaat.

De opleiding is met succes afgerond, de leerlingen zijn al aan het werk.

Zij ontvingen hun certificaat woensdag 30 november uit handen van wethouder Marco Florijn (o.a. werk). De lassers kunnen meteen aan het werk: alle tien de lassers hebben al een baan.
Wethouder Marco Florijn: “Het is goed om te zien dat mensen die in het reguliere onderwijs buiten de boot vielen of langdurig werkloos waren, nu dankzij deze opleiding een vak leren en hier ook werk in vinden.” Ook de deelgemeente IJsselmonde is trots op dit project. Deelraadsvoorzitter Luuk Wilson kan zich helemaal vinden in de woorden van wethouder Florijn: “Die mensen oefenen nu gedreven een vak uit. En uiteraard ben ik er trots op dat IJsselmonde op deze bijzondere manier bijdraagt aan het verlagen van het aantal uitkeringgerechtigden.”

Het bedrijf Holland Contracting BV heeft de opleiding in het leven geroepen omdat er een gebrek aan goede lassers is, terwijl er voldoende mensen zijn die de mogelijkheid hebben een bekwaam lasser-metaalbewerker te worden. De opleiding is gericht op jongeren, maar ook op herintreders. Het is een individuele opleiding: leerlingen kunnen starten zodra ze zich aanmelden. De opleiding duurt ongeveer een jaar. Stichting Werkschool verzorgt de opleiding die plaatsvindt in de hallen van de voormalige scheepswerf Verolme in de deelgemeente IJsselmonde. “En niet zo maar een opleiding, nee, een opleiding volgen tot lasser-metaalbewerker met 100 % garantie op een baan!” benadrukt Hans Michielse, directeur van Holland Contracting BV.

Met de opleiding loopt HM Holland Contracting vooruit op het plan van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om werkscholen op allerlei vakgebieden te realiseren. De Werkschool Rotterdam is nu een jaar succesvol bezig met het praktijkgericht opleiden van kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

This is the first day of the rest of your life