woensdag, januari 30, 2013

Top tien voorspellingen voor de IT-markt in 2013

Tien voorspellingen voor de IT-markt in 2013

30 januari 2013 - De onderzoeksanalisten van IDC Benelux hebben gezamenlijk de belangrijkste toekomstverwachtingen opgesteld, gebaseerd op actuele ontwikkelingen in de lokale en internationale IT-markt. Er wordt ingezoomd op de veranderende rol van de CIO, de impact van cloud op traditionele dienstverlening, de veranderende kenmerken van de telecomindustrie en de volgende fase van sociale marketing en collaboratie.

IDC Benelux verwacht dat de aanhoudende economische onzekerheid in Nederland en België ertoe zal leiden dat organisaties ook dit jaar voorzichtig zullen zijn met de toewijzing van hun IT-uitgaven. Ondanks de negatieve voorspellingen van het Centraal Planbureau, verwacht IDC dat de totale IT-markt in 2013 zal blijven groeien.

‘Derde platform’
Op basis van de huidige datasets en gesprekken met CIO’s en IT- (diensten) leveranciers voorspelt IDC dat de belangrijkste investeringen gedaan zullen worden in technologieën die het ‘derde platform’ ondersteunen. Met het derde platform bedoelt IDC de nieuwste generatie van IT-dienstverlening gebouwd op mobiliteit, cloud, sociale technologieën en big data. “Het eerste platform gebruikte mainframe en terminaltechnologie. Het tweede platform was gebaseerd op internet en client/serverconnecties. We zijn nu aangekomen bij een derde generatie platform waarbij nieuwe technologieën ervoor zorgen dat gebruikers onafhankelijk van device en locatie kunnen werken. Privé en zakelijk gebruik en gedrag zijn meer met elkaar verenigd. Bedrijven zien in dat de data die ze opslaan nuttig zijn voor de bedrijfsvoering en daarnaast in grootte explodeert,” zegt Jeroen Wortel, Country Manager IDC Benelux.

Top tien voorspellingen voor de IT-markt in 2013
Gebaseerd op het onderzoeksrapport van IDC Benelux zijn de volgende top tien trends lokaal relevant voor het aankomende jaar:

1. IT- uitgaven zullen verminderen, maar gestimuleerd worden door de verdergaande ontwikkelingen in mobiliteit

Ondanks de krimp van de Nederlandse en Belgische economie zullen de IT-uitgaven toenemen met 1,5 procent, resulterend in een totale IT-uitgave van 31,6 miljard euro in Nederland. Naast het feit dat de IT-uitgaven groeien, is het interessant om te constateren dat het soort investeringen drastisch aan het veranderen is. De groeiende impact van tablets, smartphones en cloud-oplossingen op huidige producten en diensten is duidelijk zichtbaar en is dan ook de reden waarom de IT-markt in z’n geheel nog groeit.

2. Mobiliteit zal consumenten zelfstandiger maken dan ooit, maar de CIO’s zullen de gebruikers standaarden gaan opleggen

BYOD (breng je eigen toestel mee naar de werkomgeving) is een grote verandering in Nederland en België. Dit komt voornamelijk door de penetratie onder privé gebruikers. IDC verwacht daarom dat in 2013 marketingafdelingen gaan inzien dat sociale media meer is dan alleen zenden. Eindgebruikers krijgen immers steeds meer te zeggen over het IT-beleid. De kosten en complexiteit die dit met zich meebrengt, zal de CFO en CIO ertoe brengen standaarden op te leggen om de verandering enigszins in goede banen te leiden.

3. De telecommarkt wordt steeds verder gedreven door data; over het algemeen zal de omzet niet significant stijgen

De Nederlandse en Belgische telecommarkt zal qua omvang redelijk hetzelfde blijven, maar qua aangeboden en gevraagde diensten sterk veranderen. Het afnemen van bellen en toenemen van dataverkeer zal ook in 2013 doorzetten, evenals de toename van bellen over IP, Ethernet en breedband. Tevens zal de vraag naar video over IP zowel privé als zakelijk flink toenemen. Zo ziet IDC een stijging van ruim zeventien procent in omzet bij leveranciers van bedrijfsapparatuur die nodig is om video over IP te faciliteren.

4. Sociale marketing zal een paradigmaverschuiving bereiken

Nederland is één van de meest volwassen sociale mediamarkten in vergelijking met andere Europese landen. Dit komt echter voornamelijk door privé gebruikers en IDC verwacht dan ook dat in 2013 marketingafdelingen gaan inzien dat sociale media meer is dan alleen zenden. Er zullen concrete acties ondernomen worden. Nieuwe technologieën en processen die voorbij gaan aan de geijkte marketingpaden, zullen ingezet worden om een beter beeld te krijgen van klantgedrag en het bewerken van de markt. Het traditionele adverteren zal voor bepaalde doelgroepen steeds meer gaan afnemen.

5. Sociale bedrijfscollaboratie zal de snelst groeiende softwaremarkt worden in 2013

Recent IDC-onderzoek laat zien dat bedrijven meer collaboratie-instrumenten gaan inzetten om de productiviteit te verhogen en kosten te verminderen. Deze softwaremarkt met producten zoals Salesforce Chatter, Microsoft Lync, IBM Connections en Cisco WebEx Social zal in 2013 toenemen met 34,4 procent.

6. Winkeleigenaren zullen de omnichannel retailstrategieën verder omarmen

De ‘showroom’-trend (kijken/testen in de winkel en vervolgens online kopen) zal ook dit jaar een grote uitdaging zijn voor retailers. Met de groeiende concurrentie in de retail-industrie verwacht IDC dat retail-organisaties in Nederland en België zich bewust zullen gaan wapenen met een compleet arsenaal aan communicatiekanalen. IDC meent dat de traditionele retailers meer gebruik gaan maken van sociale media, digitale wegwijzing en mobiele applicaties in 2013. IDC verwacht dat er voor IT-leveranciers in Nederland en België volop mogelijkheden zijn om retailers naar het volgende niveau in hun marketingcommunicatie te helpen.

7. Private cloud-adoptie zal de groei van de vraag naar publieke cloud-diensten bevorderen

IDC voorspelt dat grote organisaties in 2013 meer public cloud-diensten zullen implementeren en private cloud zullen overslaan. Het toenemende vertrouwen in en de acceptatie van private cloud-oplossingen onder Nederlandse en Belgische organisaties zal de adoptie van public cloud-diensten versnellen.

8. Servervirtualisatie blijft een belangrijk investeringsgebied

Uit recent IDC-onderzoek is gebleken dat organisaties in Nederland nog steeds op zoek zijn naar manieren om hun bestaande infrastructuur omgevingen te verbeteren (top 3 prioriteit). IDC voorspelt dat servervirtualisatie in 2013 doorgaans een snel groeiende softwaremarkt zal blijven, met een groei van 13,4 procent.

9. De dienstverleningsindustrie blijft worstelen: een kwestie van overleven of overnemen

De Nederlandse en Belgische services-markt (consulting, outsourcing en support), gekenmerkt door vele zelfstandigen en een groot aantal aanbieders, zal ook in 2013 geen significante groei tonen. De markt is op zoek naar een structureel antwoord op het ‘derde platform’, ontwikkelingen met andere wensen van gebruikers, alternatieve businessmodellen en een veranderende wijze van het in rekening brengen van kosten. Directies van bedrijven zoals Atos, Capgemini, KPN en Ordina zullen alle zeilen moeten bijzetten om te kunnen overleven door bijvoorbeeld slim te partneren en hun portfolio van diensten te veranderen.

10. CIO’s zullen een kleinere rol spelen in de evaluatie van IT-investeringen

Uit de gesprekken met CIO’s blijkt dat bedrijfsleiders zich steeds meer gaan profileren bij het maken van IT-besluiten. De rol van de CIO is aan het veranderen van IT-diensteninkoop en levering naar het faciliteren van flexibiliteit en het aanboren van nieuwe markten middels nieuwe IT-mogelijkheden. Ook de rol van IT an sich is aan verandering onderhevig en zal zich steeds strategischer moeten bewijzen. IT zal gelinkt moeten zijn aan de algehele bedrijfsstrategie.

Erop of eronder

Over de verwachtingen van het aankomend jaar zegt Wortel het volgende: “2013 zal een jaar zijn waarin het voor een aantal IT-leveranciers en dienstverleners erop of eronder is. Veel IT-leveranciers moeten nog een duidelijk antwoord geven op hoe zij gaan reageren op de nieuwste technologieën en business-modellen. Dat terwijl de economische crisis gedurende 2013 zal aanhouden en de manier waarop ondernemen, in de breedste zin van het woord, aan verandering onderhevig is, dit jaar ter discussie zal blijven staan. Managementteams van IT-bedrijven moeten aan de juiste knoppen draaien om een succesvolle uitvoering van diensten te kunnen waarborgen en om tevens aan de hoge verwachtingen van de klant rondom kostentransparantie, elasticiteit en flexibiliteit te kunnen voldoen."

dinsdag, januari 29, 2013

Eerste resultaten burgertop in Ahoy 26 januari 2013 in Rotterdam

Kinderen beter opvoeden hard nodig, weinig geloof in de beschikbaarheid betaald werk

Eerste uitkomsten Burgertop voor Rotterdam Zuid

Betere scholing voor kinderen en jongeren en meer ondersteuning voor ouders bij de opvoeding. Meer aandacht voor veiligheid en overlast door jongeren. Meer aandacht voor de goede dingen van Zuid. Weinig vertrouwen in de mogelijkheden om aan het werk te gaan en 40 bewoners die zich hebben gemeld om beleid te maken. Dat zijn de eerste resultaten van de Burgertop Duizend op Zuid, die zaterdag 26 januari voor het eerst in Nederland is gehouden. Zo’n 700 bewoners en 250 gespreksleiders, notulisten en ondersteuners kwamen op hun vrije zaterdag bij elkaar in Ahoy Rotterdam om te praten over het leven in Rotterdam Zuid en een bijdrage te leveren aan het verbeteren daarvan.

Burgemeester Aboutaleb, minister Blok en burgemeester Van der Laan van Amsterdam trapten af. Burgemeester Aboutaleb riep jongeren op om hun verantwoordelijkheid te nemen en de hen aangeboden kansen aan te pakken. Minister Blok onderstreepte het belang van school en werk om op korte termijn vooruitgang te boeken. Burgemeester Van der Laan, die als minister van wonen, wijken en integratie in 2010 aan de wieg heeft gestaan van het Nationaal Programma, was speciaal uit Amsterdam gekomen om de bewoners een hart onder de riem te steken. Rotterdam Zuid verdient extra aandacht en middelen ten opzichte van de rest van de vier grote steden.

Met de Burgertop wil het Nationaal Programma Rotterdam Zuid bewoners toelichten wat de bedoeling is van het programma en vooral mensen de gelegenheid geven te reageren en eigen punten in te brengen. Tijdens de Burgertop is getoetst of bewoners het eens zijn met de voor hen belangrijkste punten van het programma. Meer uren naar school, kiezen voor techniek en zorg, en de keuze voor betaald werk aantrekkelijker maken als beste oplossing voor problemen als ondermeer hoge schooluitval en uitkeringsafhankelijkheid. 

Dat ouders hun kinderen beter moeten opvoeden en moeten zorgen dat ze een verstandige opleiding kiezen vindt bijna iedereen, en dat iedereen iets moet doen voor zijn geld ook.
Bewoners zijn het het minst eens met het uitgangspunt dat er wel werk is en dat het vooral van houding en gedrag afhangt of je aan de slag kunt of niet. Veel bewoners geven aan dat ze niet weten waar de banen te vinden zijn en dat ze ondanks vele malen solliciteren niet aan betaald werk komen. Voorzitter van het NPRZ, wethouder Hamit Karakus, beloofde op zoek te gaan oplossingen en wees er daarnaast op dat flexibel werk een goed begin is nu vaste arbeidscontracten bijna niet worden aangegaan. 

Daarnaast wijzen bewoners erop dat onderwerpen als schoon, veilig en handhaving nog alle aandacht verdienen. Bewoners zijn het ermee eens dat problemen benoemd moeten blijven, maar vragen ook de positieve kanten van Zuid te belichten.  Aan het eind van de dag hebben zich 40 mensen gemeld (de ‘Z40’, naar analogie van de Belgische G32) die willen helpen beleid te maken. Sommige mensen hebben afgesproken elkaar te gaan helpen, bijvoorbeeld met solliciteren. 

De komende weken gaat het NPRZ aan de slag met de ingevulde formulieren. De uitkomsten worden gepubliceerd op http://www.duizendopzuid.nl en rotterdam.nl/nationaalprogrammarotterdamzuid. Alle deelnemers krijgen de samenvatting toegestuurd en geïnformeerd over wat er gebeurt met de uitkomsten. Ook worden bewoners die zich gemeld hebben voor activiteiten als ‘buurt bestuurt’ of voor vrijwilligerswerk benaderd door de juiste instanties.

donderdag, januari 24, 2013

Werken in de Rotterdamse haven

Meer dan 6000 basisscholieren uit Rotterdam krijgen vanaf 2015 lessen en excursies die gericht zijn op de Rotterdamse haven om ze te interesseren voor het werk daar.

Dat is nodig omdat komende jaren duizenden vacatures in de haven vrijkomen. Er ontstaat vooral een grote vraag naar technisch geschoold personeel.

Dat maken de gemeente Rotterdam en Deltalinqs, de belangenvereniging voor havenbedrijven, maandag bekend.

Het gaat om leerlingen in de groepen 6, 7 en 8. De eerste 1000 leerlingen bezoeken dit jaar al de haven.

Het werk in de haven is onder jongeren niet populair. Het wordt vaak gezien als vies en zwaar werk. Bovendien zou het slecht betalen. Om die reden willen jongeren vaak niet in de haven werken. De praktijk vandaag de dag is echter anders. Juist deze sector vraagt om nieuw en vaak technisch personeel.

‘De vraag naar goed opgeleid technisch personeel in het havengebied neemt de komende jaren alleen maar toe. De basisscholieren zijn de werknemers van de toekomst. Daarom is het van belang dat zij kennismaken met de haven’, aldus voorzitter Wim van Sluis van Deltalinqs.

Verkeerde studiekeuze

Onderwijswethouder Hugo de Jonge (Onderwijs) hoopt dat deze loopbaanoriëntatie leidt tot de keuze voor een beroep waar voldoende werk in is te vinden: ‘Weet wat je worden wil, en kies voor een branche waar werk in is’’, aldus De Jonge. Nog steeds verlaten relatief veel Rotterdamse jongeren het onderwijs zonder een diploma op zak. Een kwart van de schooluitval wordt veroorzaakt door een verkeerde studiekeuze.

Week van de procestechniek

Honderden jongeren maken kennis met de Procesindustrie

woensdag 23 januari 2013

In de Week van de Procestechniek (21 t/m 25 januari), openen elf bedrijven in de haven hun deuren voor vmbo-2 leerlingen. De leerlingen maken zo kennis met de techniek in het algemeen en de (petro)chemische industrie in het bijzonder. Daardoor krijgen ze een realistisch beeld van het beroep. Dat is hard nodig , want de vraag naar goed opgeleide technici als procesoperators, onderhoudsmonteurs en analisten is groot: nu maar ook de komende jaren.

In Rijnmond gaan meer dan 700 leerlingen uit 16 scholen langs bij 16 verschillende bedrijven.

Daarnaast bezoeken de leerlingen EIC Mainport Rotterdam. Daar is op de havenexpositie een “Procestechniekmarkt” ingericht waar ze zich kunnen oriën-teren op een technische opleiding en voorlichting krijgen over het werk in de industrie.

De Week van de Procestechniek is een landelijk evenement .

Vorig jaar namen landelijk 138 bedrijven, 140 scholen en ruim 5000 leerlingen deel aan het evenement. In de regio Rijnmond wordt de Week van de Procestechniek georganiseerd in het kader van de samenwerking tussen scholen en bedrijven binnen het Proces- en Maintenance College Rijnmond (PMR).

We willen leerlingen graag laten zien dat werken als procesoperator, onderhoudsmonteur of analist veel voordelen oplevert.
Zo betekent werken in ploegendienst bijvoorbeeld dat je zo’n 30 % meer salaris verdient. Nog niet erg bekend is bovendien dat er veel doorgroei-mogelijkheden zijn. Heus, er is genoeg werk te vinden voor pas afgestudeerden’, zegt Cees Alderliesten van het Proces en Maintenance College (PMR) en nauw betrokken bij de procestechniekweek.

Voor alle informatie: kijk op http://www.weekvandeprocestechniek.nl

Tijdens de Week van de Procestechniek werken in de regio Rijnmond de volgende bedrijven mee:
Shin Etsu, Shell, Air Products, LyondellBasell, HVC, Huntsman, Mourik, AVR en E.on, Kemira, Emerald, GDF Suez, Neste Oil, Exxon Mobil, Cofely en BP

woensdag, januari 23, 2013

Stichting JBB Jongeren film uit Italie zomer 2012

http://www.youtube.com/watch?v=QrF4Ct-pKgs&feature=youtu.be

dinsdag, januari 22, 2013

Jong beginnen met ondernemen

AMSTERDAM

Kinderen die op jonge leeftijd ervaring opdoen met ondernemen zijn pro-actiever, creatiever en weten beter waar ze goed in zijn. Dat betoogt de bekende ondernemer Hubert Deitmers woensdag bij de bekendmaking van de fusie tussen de stichting Jong Ondernemen en stichting BizWorld.

Ondernemerschap is een kwestie van cultuur, zegt Deitmers. “Je moet jong beginnen.”

Deitmers is vanaf 1 januari 2013 voorzitter van de nieuwe stichting, een fusie van de bestaande vereniging Jong Ondernemen en BizWorld, een Amerikaans concept. Ondernemerschap moet wat de initiatiefnemers betreft een vaste plek krijgen in het Nederlandse onderwijs

Jong Ondernemen bereikt momenteel met hulp van 3.500 vrijwilligers 35.000 kinderen in het primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs.

Bekende namen die de stichting promoten en van advies voorzien zijn onder meer Bernhard Wientjes (VNO-NCW) en Gerrit Zalm (ABN-Amro), oprichter van Randstad Frits Goldschmeding, Jan Aalberts (Aalberts Industries) en mediaondernemer Joop van den Ende.

Ambitie

“Onze ambitie is om ieder kind in Nederland tijdens schooltijd in aanraking te laten komen met ondernemerschap”, vertelt Deitmers, die daarnaast nog functies heeft bij onder meer Eyeworks, Spil Games en het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE).

Wetenschappelijk onderzoek, in opdracht van BizWorld, heeft de positieve impact van ondernemersonderwijs op de ontwikkeling van kinderen inmiddels aangetoond, zegt de voorman.
De stichting leert basisschoolkinderen in dagdelen de fijne kneepjes van het opzetten van een bedrijf. “Ze moeten zelf solliciteren en komen er zo achter wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Je ziet al snel wie later ondernemer gaat worden en wie accountant.”
Op de andere onderwijsniveaus is het principe hetzelfde: learning by doing je eigen bedrijfje opzetten. Daar duurt het programma een schooljaar.

Eyeopener

Ondernemers zelf maken de nodige ‘eyeopeners’ mee dankzij de inbreng van kinderen, vertelt Deitmers. “Een ondernemer legde voor de klas uit dat op de balans van een bedrijf alle waardevolle onderdelen staan. ‘Maar waar staan de werknemers dan?”, vroeg een kind.
Deitmers ziet in Nederland nog te veel studenten eerst voor de zekerheid kiezen van het werken bij een groot concern, “met het idee van daar ga ik eerst ervaring opdoen”. Maar dan is het volgens Deitmers vaak al te laat. “Je hebt inmiddels een gezin, een goed salaris. Dan moet je bij het starten van een bedrijf voor je gevoel vaak een stap terug doen.”

In de VS wil volgens Deitmers 95 procent van de studenten een eigen bedrijf. “In Nederland ligt dat percentage zowat andersom.”
Om zoveel mogelijk ondernemers voor de klas te krijgen roept de voorzitter grote bedrijven als Shell en Philips en de overheid op om zijn initiatief massaal te steunen. “We hebben nu echt een platform dat in staat is om in Nederland een beweging in gang te zetten.”

Stichting Jong Ondernemen fuseert

Jong Ondernemen wil kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven verkleinen

Stichting Jong Ondernemen en Stichting BizWorld gaan samen aan de slag om meer kinderen en jongeren op school kennis te laten maken met ondernemerschap. Doel is om de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven te verkleinen.
De besturen van de Stichting Jong Ondernemen en de Stichting BizWorld gaven op 31 oktober 2012 het officiële startsein voor een samenwerking.

Van basisonderwijs tot universiteit

De stichting Jong Ondernemen biedt jongeren unieke programma’s om te ondernemen, van basisonderwijs tot universiteit. Jaarlijks zetten meer dan 25.000 leerlingen en studenten een bedrijfje op via de programma’s van Jong Ondernemen. Jong Ondernemen is opgericht in 1990 op initiatief van ABN AMRO en VNO-NCW in samenwerking met het ministerie van Economische Landbouw en Innovatie, MKB-Nederland, de Kamer van Koophandel en de NBA. Het project BizWorld maakt simulaties van de werking van een bedrijf. Het laat jongeren ervaren wat het is als je persoonlijk in een bedrijf betrokken bent. BizWorld is bedoeld voor leerlingen in groep acht van de basisschool. In een team van zes leren ze hoe ze een eigen bedrijf kunnen opzetten. Uniek hierbij is, dat ze op hun weg in ‘het bedrijfsleven’ geholpen worden door een ondernemer.

Educatie over ondernemerschap

Beide stichtingen gaan samen verder onder de naam Jong Ondernemen. BizWorld blijft wel als programma voor het primair onderwijs bestaan. Concreet heeft Jong Ondernemen de ambitie om in 2017 alle kinderen en jong volwassenen tussen groep 8 en einde studietijd minimaal één keer via Jong Ondernemen de uitdaging van het ondernemerschap te laten ervaren. Han de Ruiter, bestuursvoorzitter Jong Ondernemen: “Ondernemers dragen onze economie, vormen het fundament waarop wij met zijn allen bouwen. Maar gek genoeg is het onderwerp ondernemen niet iets dat standaard in het Nederlandse lespakket zit. Jong Ondernemen wil door educatie over ondernemerschap op alle lesniveaus zorgen dat het fundament voor een gezonde economie solide wordt. Het bedrijfsleven kan hier via Jong Ondernemen een actieve maatschappelijke rol in spelen, zo verkleinen we ook de kloof tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Jong Ondernemen en BizWorld bereikten tot op heden al zo’n 35.000 kinderen en jong volwassenen per jaar. Dat aantal moet de komende jaren flink toenemen.”

Medewerking

Dat dit doel binnen handbereik ligt, blijkt wel uit de medewerking die topondernemers en topmanagers als onder meer Gerrit Zalm (ABN AMRO), Bernard Wientjes (VNO-NCW), Harold Leenen (Deutsche Bank) en Joop van den Ende (Joop van den Ende theaterproducties) aan Jong Ondernemen geven. Zij zetten zich in via diverse rollen binnen de Raad van Advies en het Comité van Aanbeveling en zullen in sommige gevallen ook zelf les gaan geven op scholen over ondernemerschap.

De stichtingen Jong Ondernemen en Bizworld fuseren.

De stichtingen Jong Ondernemen en Bizworld fuseren.

Hubert Deitmers, medeoprichter van investeringsfonds Van den Ende & Deitmers, is per 1 januari 2013 de nieuwe voorzitter.

U bent een drukbezet ondernemer. U heeft toch helemaal geen tijd voor dit soort initiatieven?

‘Ik ben al enige jaren bestuurslid van Bizworld, zoveel verandert er niet. Stichting Bizworld richt zich op het stimuleren van ondernemerschap bij kinderen vanaf groep acht, Jong Ondernemen doet dat met name voor jong volwassenen in het mbo en hbo. Biz¬world maakt straks deel uit van de nieuwe stichting Jong Ondernemen. Ik draag ondernemers een warm hart toe. Het Nederlandse bedrijfsleven doet het niet slecht, maar er kan ook wel wat verbeteren.’

Zoals?

‘Het aantal mkb-bedrijven in Nederland dat duurzaam groeit, ligt tussen de 9% en 15%. In het Verenigd Koninkrijk is dat 22%, in de Verenigde Staten ligt het percentage groeibedrijven nóg hoger. Als het ons lukt om iets naar Engeland op te schuiven, dan lost dat een groot deel van de economische problemen in ons land op, daar ben ik van overtuigd.’

Het verband met Jong Ondernemen ontgaat me.

‘Het midden- en kleinbedrijf in Nederland heeft minder groeiambitie dan ondernemers in ons omringende landen. Dat heeft alles te maken met cultuur. Wil je de cultuur veranderen, dan moet je daar op school al mee beginnen. Kinderen zijn op school nog te veel bezig met beroepen, niet met ondernemen. Daarnaast blijkt dat kinderen die jong in contact komen met ondernemerschap zich beter ontwikkelen. Het analytisch vermogen neemt toe, ze zijn creatiever en hebben meer zelfvertrouwen. Ondernemen is niet te leren, maar door leerlingen er vroeg kennis mee te laten maken, kunnen ze wel een beter afgewogen keuze maken.’

Voor het beroepsonderwijs zijn de voordelen evident, maar hoe zit dat op de basisschool? Gaat zo’n programma niet ten koste van het reguliere onderwijs?

Zeker niet. Het lesprogramma wordt na de Cito-toets aangeboden. Leerlingen zijn dan druk met de schoolmusical, verder hebben ze nauwelijks iets te doen. De overheid heeft ooit vastgesteld dat kinderen in zes jaar basisonderwijs 58 kerndoelen moeten doorlopen, ons programma voldoet aan 23 van de 58 kerndoelen.’

Wat is uw eerste punt van actie?

‘Het eerste agendapunt van het bestuur is het begeleiden van de fusie. Daarna gaan we kijken hoe we bedrijven en de overheid nog meer bij het initiatief kunnen betrekken. Overheidssteun hoeft niet altijd uit subsidie te bestaan, het kan ook door het scheppen van de juiste randvoorwaarden. Daarnaast willen we de grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven naar de klas halen en zijn we op zoek naar sponsoren. Voor € 1000 adopteer je een klas. Delta Loyd, een aantal banken, Ziggo, ondernemersorganisatie VNO-NCW en Economische Zaken hebben zich al verbonden aan dit initiatief.’

Wie zitten er nog meer in het bestuur?

‘Het bestuur wordt onder andere gevormd door Heleen Dura van Oord en Thom van Huystee van VNO-NCW. Daarnaast is er een raad van advies met onder anderen VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes en ABN Amro-ceo Gerrit Zalm. De tweekoppige directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, 3500 vrijwilligers ondersteunen de stichting.’

Deitmers: ‘Kinderen zijn te veel bezig met beroepen.’
‘Nederland heeft een mooi bedrijfsleven, maar bedrijven in omringende landen groeien harder.

Nederland heeft jonge ondernemers hard nodig

Stichting Jong Ondernemen en BizWorld fuseren

Nog meer leerlingen op jonge leeftijd enthousiast maken voor het ondernemerschap. Dat willen stichting Jong Ondernemen en Bizworld bereiken door samen verder te gaan. Voor het mkb ook verstandig, want veel bedrijven krijgen in de toekomst te maken met opvolgingsproblemen.

De stichtingen Jong Ondernemen en BizWorld zijn gefuseerd. Jong Ondernemen biedt al meer dan twintig jaar jongeren unieke programma’s om leerlingen en studenten te leren ondernemen, van basisonderwijs tot universiteit. BizWorld maakt simulaties van de werking van een bedrijf speciaal gericht op leerlingen in groep acht van de basisschool. “Door deze samenwerking kunnen we samen veel krachtiger de markt betreden”, zegt voorzitter van Jong Ondernemen Han de Ruiter.

Beide stichtingen gaan verder onder de naam Jong Ondernemen.

Learning by doing

Jong Ondernemen wil dat leerlingen en studenten minimaal één keer in hun schoolcarrière met ondernemerschap te maken krijgen. Op de lagere school is dat bijvoorbeeld door het spelen van een ondernemersspel waar kinderen spullen verkopen. De Ruiter: “Op het mbo en hbo gaat het zelfs al zover dat jongeren een bedrijf opstarten en met alle facetten die daarbij horen te maken krijgen. Dus het openen van een bankrekening, het schrijven van een ondernemingsplan en het zoeken naar leveranciers en klanten. Niet alleen krijgen ze les van een docent, maar ook praktijkbegeleiding van een ondernemer zelf die als bedrijfsbegeleide optreedt. ‘Learning by doing’ , noemen we dat.”

Bedrijfsopvolging

Uit onderzoek van Ernst en Young kwam onlangs naar voren dat veel familiebedrijven kampen met een opvolgingsprobleem. Stichting Jong Ondernemen vindt het daarom des te belangrijker dat jongeren op vroege leeftijd met ondernemerschap in contact komen om later bestaande bedrijven over te nemen: “We zien dat steeds meer bedrijven geen opvolgers hebben en het is niet goed voor onze economie als bedrijven ter ziele gaan. Als Nederland welvarend wil blijven, hebben we jongeren nodig die het een uitdaging vinden om die bedrijven over te nemen.”

Vrijwillige ondernemers

Jong Ondernemen zet zich niet alleen in om scholen in Nederland te bereiken, maar ook ondernemers zelf. “Zij zijn de juiste personen om te leren over ondernemerschap. Daarom roepen we ondernemers op om als vrijwilliger op scholen op te treden naast de docenten.”

Waar gaat Jong Ondernemen hard voor werken nu de fusie een feit is? De Ruiter: “In de eerste plaats willen we nog meer scholen benaderen om leerlingen en studenten aan onze programma’s deel te laten nemen. In de tweede plaats roepen we ondernemers op zich aan te melden als begeleider. Zij zijn immers de ambassadeurs van het ondernemerschap. In de derde plaats blijven we hard zoeken naar samenwerkingspartners waardoor we nog meer ondernemers en studenten kunnen bereiken. Door onze samenwerking met MKB-Nederland bijvoorbeeld, komen we veel in contact met ondernemers in diverse regio’s in Nederland.”

Concrete doelen

Met deze fusie hoopt Jong Ondernemen in korte tijd flinke stappen te maken. De Ruiter: “De effecten worden op de langere termijn pas zichtbaar, maar we hopen over een jaar toch een verdubbeling te hebben gemaakt van het aantal leerlingen en studenten dat we tot nu toe in contact brachten met ondernemerschap. De teller staat nu op 35-duizend jongeren. Volgend jaar hopen we de 70-duizend te hebben bereikt.”

Per 1 januari 2013 heeft Han de Ruiter afscheid genomen als voorzitter van Jong Ondernemen. Hij is opgevolgd door Hubert Deitmers.

Ondernemerschap maakt creatiever en geeft zelfvertrouwen

Kinderen die jong in contact komen met ondernemerschap zijn creatiever en hebben meer zelfvertrouwen. Bovendien neemt hun analytisch vermogen toe.

Dat zegt ondernemer Hubert Deitmers. Hij is per 1 januari 2013 voorzitter van de nieuwe stichting Jong Ondernemen. VNO-NCW ondersteunt deze organisatie, waarvan stichting Bizworld onderdeel wordt.

Ondernemerschap stimuleren

Bizworld stimuleert ondernemerschap bij kinderen vanaf groep acht, Jong Ondernemen bij jong volwassenen in het mbo en hbo. Met de fusie willen de stichtingen, die doorgaan onder de naam Jong Ondernemen, hun slagkracht vergroten. De ambitie is om ondernemerschap in het onderwijs te verankeren. In 2017 moeten alle kinderen en jong volwassenen -tussen groep acht en einde studietijd- minimaal één keer ervaring hebben opgedaan met ondernemerschap via Jong Ondernemen.

Klas adopteren

Het stimuleren van ondernemerschap is nodig, omdat Nederland in vergelijking met andere landen weinig ondernemers voortbrengt. En ondernemers dragen onze economie, stelt Jong Ondernemen
Gezamenlijk bereikt de organisatie nu met hulp van 3.500 vrijwilligers zo’n 35.000 kinderen en jong volwassenen per jaar. Dat moeten er meer worden, stelt de nieuwe organisatie dat het bedrijfsleven oproept om Jong Ondernemen te sponsoren. Voor 1.000 euro kan een bedrijf een klas adopteren.

Bekende namen

Jong Ondernemen wordt gepromoot door bekende namen als Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW) en Gerrit Zalm (ceo ABN-Amro). Onder meer zij zitten in de Raad van Advies. Maar ook Harold Leenen (Deutsche Bank) en Joop van den Ende (theaterproducties) zetten zich in voor deze jongerenorganisatie. Van den Ende zit tevens in de Commissie van Aanbeveling, die verder bestaat uit Frits Goldschmeding (oprichter van Randstad) en Jan Aalberts (Aalberts Industries).

Het nieuwe bestuur wordt gevormd door onderneemster Heleen Dura (oprichter DQ&A Media Group), Thom van Huystee (adjunct-directeur VNO-NCW) en voorzitter Hubert Deitmers (medeoprichter van investeringsfonds Van den Ende & Deitmers).

Jong Ondernemen nieuws

De studentenbedrijven zijn in deze periode, na alle voorbereidingen, toe aan de verkoop van hun product of dienst.

In deze nieuwsbrief vindt u ondermeer een overzicht van de evenementen en activiteiten die Jong Ondernemen organiseert of aanbiedt. Wij ontmoeten u graag op een van deze bijeenkomsten. U bent van harte welkom!

Enige tijd voor het betreffende evenement ontvangt u een persoonlijke uitnodiging.

Jong Ondernemen en BizWorld slaan de handen ineen

U heeft er ongetwijfeld het een en ander over gehoord of gelezen: de stichtingen Jong Ondernemen en BizWorld zijn gefuseerd! Twee organisaties met eenzelfde doel: jongeren ondernemender) maken. Op woensdag 31 oktober maakten we de samenwerking wereldkundig. ..…

In januari zijn we te gast bij BNR Nieuwsradio, in het programma Zakendoen met…

Wij kijken terug op een geslaagde bijeenkomst en kijken vol energie de toekomst in. Een toekomst waarin we samen mooie ambities waar gaan maken!

JOffice

Jong Ondernemen werkt de komende jaren toe naar een papierloos programma. De eerste stap in deze richting zijn dit schooljaar (2011-2012) gezet. Vanaf nu worden de programma’s voor VMBO, HAVO/VWO, MBO, HBO en universiteit voor 75% online aangeboden. Via JOffice, een platform waar studenten, begeleiders en docenten alle informatie over het programma studentenbedrijven kunnen vinden die van belang zijn bij het volgen van het programma.
Ondernemen on demand wordt hierdoor mogelijk gemaakt. De online vooruitgang betekent voor de deelnemers dat het kantoor 24/7 via de portal beschikbaar is.

Company launches

In december en januari kunnen studentenbedrijven zichzelf en hun bedrijf presenteren op een van de company launches van Jong Ondernemen. De ondernemers kunnen laten zien met welke nieuwe of bestaande producten of diensten ze de markt gaan bestormen dit jaar. De company launch wordt regionaal georganiseerd. Kijk op de agenda voor de data en locaties.

Marktdagen 2013

De Marktdagen komen er aan! Op deze verkoopdag verkopen studentenbedrijven hun product of dienst aan het winkelend publiek. U bent van harte welkom de Marktdagen mee te beleven! Bekijk filmpjes op ons YouTube-kanaal.

Europese marktdagen

Ook dit jaar vinden er diverse marktdagen plaats in Europa waar de MBO en HBO studentenbedrijven aan deel kunnen nemen…
De Vlaamse Marktdag in Antwerpen vindt plaats op 23 februari, van 13-15 maart kunnen studentenbedrijven meedoen aan de International Trade Fair in Riga, Letland. En tenslotte kan er verkocht worden tijdens de International Student Company Festival van 9-11 april, ook in Riga.

Internationaal ondernemen met Enterprise Without Borders

Studentenbedrijven van Rijn IJssel College, ROC Flevoland en De Rooi Pannen zijn gestart met het gratis internationale programma Enterprise Without Borders. Hierin kunnen studenten naast het studentenbedrijf ook ondernemen met studentenbedrijven uit andere landen. Op de site van Jong Ondernemen vindt u meer informatie over internationale programma’s.

Beste studentenbedrijf van het jaar

De competitieperiode staat voor de deur. Via een halve finale en uiteindelijk de nationale finale strijden studentenbedrijven om de titel Studentenbedrijf van het Jaar! De data van alle voorrondes en de Nationale Finale vindt u begin 2013 in de Agenda. Meer info over het verloop van de competitie vindt u op onze competitiepagina! Uiteraard ontvangt u tzt een uitnodiging om de Grande Finale bij te wonen.

Gezocht: ondernemerschapservaring!

Wilt u iets doen aan de ondernemendheid van de jonge generatie? Wilt u uw ervaringen op dat gebied delen? Word dan begeleider van BizWorld (basisschool) of van een studentenbedrijf (MBO, HBO, WO)!

Meld u aan en word verrast door het enthousiasme en de creativiteit van de jongste generatie ondernemers! 
Kijk voor meer informatie en aanmelden op

http://www.hartvoorjongondernemen.nl.

BizWorld in top 50 Goede Doelen

Trouw houdt jaarlijks een onderzoek onder goede doelen. BizWorld schreef zich in en bereikte een 26e plek in de overall lijst en 1e in de categorie Cultuur & Welzijn.
Kinderpostzegels kwam als beste uit de bus in de overall lijst.

Samen jonge ondernemers inspireren

Vanaf dit schooljaar heeft stichting Jong Ondernemen een partnerovereenkomst met Clipboard Publishing, de uitgeverij achter Baaz, een magazine voor ondernemers. Een mooie stap om bedrijfsleven en jongeren dichter bij elkaar te brengen en te verbinden.
Door de samenwerking tussen de twee partijen hebben studentenbedrijven én hun begeleiders vanaf dit schooljaar de mogelijkheid om via Baaz up to date te blijven van de ontwikkelingen in ondernemersland én in contact te komen met het bedrijfsleven en zo hun netwerken uit te breiden.

Het magazine gratis ontvangen?

Ga naar http://www.baaz.nl/abo.

Blijf op de hoogte via de sociale media

Een goed netwerk is belangrijk als ondernemer. Maar natuurlijk ook als (begeleidend) docent. Deel ervaringen en word lid van onze Hyves, LinkedIn en Facebook en volg ons op Twitter. Volg ons op @jong_ondernemen.

Agenda

Jong Ondernemen organiseert diverse evenementen en competities gedurende het ondernemersjaar.
Check regelmatig de agenda op de site voor een actueel overzicht.

Wij komen u graag tegen op één van onze evenementen!

Wij houden u als docent graag op de hoogte houden van ontwikkelingen rond Jong Ondernemen.maandag, januari 21, 2013

zaterdag, januari 19, 2013

Crowd funding site

http://impactcrowd.com/

Talent ontwikkelen

http://www.weetjetalent.nl/

KIVI NIRIA Nieuwjaarsrede 2013

Dames en Heren,

Geweldig dat u de weg naar ons kantoor hebt gevonden. Wij hebben speciaal voor deze gelegenheid de gehele buitenkant en een deel van de binnenkant van ons historische pand van een nieuwe verflaag voorzien. De gemeente Den Haag heeft er alles aan gedaan om voor diegenen van u die met de auto zijn gekomen, het tot een unieke opgave te maken om de Prinsessegracht te bereiken.

Dames en heren namens het Bestuur, de directie, de medewerkers en alle KIVI NIRIA-leden een gezond en mooi 2013 toegewenst. Een jaar waarin we de woorden recessie en bezuinigingen gaan vervangen door groei en het grijpen van kansen. Een jaar bij uitstek voor de ingenieur. Immers elke economische groei wordt gekenmerkt door sterke innovatie, nieuwe technieken, en een hoge mate van creativiteit.

Ingenieurs staan aan de basis van de sterke ontwikkelingen in China, in Korea, in Brazilië, maar ook in Duitsland, Polen en Frankrijk. KIVI NIRIA heeft zich in de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de promotie van de technische studies. Geen eenvoudige zaak, maar onze noodkreten over de dreigende tekorten en de noodzaak om te komen tot 4 technici op de 10 afstudeerders in plaats van de 1,6 van 2012 heeft effect gehad en begint zijn eerste vruchten af te werpen. Zo kon de TU in Eindhoven dit jaar een groei van 14% melden en wat nog veel verheugender is dat het aantal vrouwelijke aanmeldingen met 50% gestegen is. Dit alles is nog niet genoeg. En dus zal KIVI NIRIA ook in 2013 in haar dialoog met de politiek blijven aandringen op de stimulering van techniek in alle vormen van onderwijs, dus ook in het lager onderwijs. KIVI NIRIA ondersteunt met andere partijen als FME en VNO het in het regeerakkoord voorgestelde Techniekpact, maar nadrukkelijk onder de voorwaarde dat het weer niet ontaardt in een goed bedoelde studie of notitie, maar in een daadwerkelijke uitvoering van de voorstellen uit de diverse commissies. Met enkele collega’s uit het Hoofdbestuur konden wij voorstellen maken voor het technisch en natuurkundig hoger beroepsonderwijs. Het verheugt ons om te zien dat deze voorstellen worden opgepakt en tot uitvoering komen.

Ook hebben we, in het kader van de beoogde invoering van het sociaal leenstelsel, de politiek recent een voorstel gedaan om te voorkomen dat er onwenselijke drempels ontstaan om voor een techniekopleiding te kiezen. Het voorstel is om tijdens de eerste twee jaar van de invoering studenten aan de technische universiteiten een financiële compensatie toe te kennen. Na 2 jaar (2016) kan er in een gezamenlijke evaluatie (studenten, universiteiten en ministerie) bekeken worden welke invloed het sociaal leenstelsel heeft op de instroom in de techniekopleidingen. Eerst compensatie dus en dan evaluatie.

De afgelopen maanden hebben aangetoond dat ons sociale zorgstelsel bij ongewijzigd beleid onbetaalbaar zal worden. Niet voor niets hebben wij tijdens ons succesvolle Jaarcongres in Enschede tijdens een reeks van presentaties en demonstraties kunnen aantonen welke mogelijkheden techniek biedt om te komen tot een kwalitatief betere zorg tegen aanzienlijk minder kosten. Ingenieurs hebben hun intrede gedaan in de operatiekamers om daar met hun robots gecompliceerde operaties beter en met minder risico’s voor de patiënt te kunnen uitvoeren. Zoals wij onze thema’s uit eerdere jaren - u kent ze nog: energie en de zeldzame grondstoffen — voortzetten, zullen wij ook het thema zorg verder uitwerken. U zult dat alles terug zien in publicaties, workshops, lezingen en paneldiscussies. De voorbereidingen voor ons Jaarcongres op 6 november in Eindhoven zijn in volle gang. Onder de titel ‘Sustainable Mobility’ zullen we aandacht schenken aan technologische ontwikkelingen, logistieke concepten welke met een minimaal verbruik van energie, in welke vorm dan ook, onze toekomstige mobiliteitsconcepten zullen vormgeven.

Om de relatie met de maatschappij een betere inbedding te geven heeft KIVI NIRIA een reeks van initiatieven genomen welke inmiddels tot een aantal vaste programmapunten zijn gekomen.

Ik neem ze even met u door.

Ons Technisch Parlement.

Met de - soms heftige discussies - in het Technisch Parlement stimuleren wij het maatschappelijk debat. Op basis van feiten, technische mogelijkheden en kennis bij onze leden voeren wij een zinvolle dialoog met de politiek en maatschappelijke organisaties. Ook dit jaar zal het Technisch Parlement een aantal belangwekkende zaken behandelen.
Na het succes van de eerste Dag van de Ingenieur zullen wij op 20 maart a.s. wederom de Dag van de Ingenieur organiseren. Deze dag komt tot stand door een samenwerking tussen KIVI NIRIA, de brancheorganisatie NLingenieurs, de Ingenieur, het Technisch Weekblad en TataSteel. Op deze dag zullen wij de uitslag van de Ingenieur van het Jaar bekend maken. Ook zal de meest ingenieuze en vindingrijke ingenieursoplossing de Vernufteling in ontvangst mogen nemen. Ook op deze dag zullen wij het maatschappelijk belang van techniek in zijn vele vormen zichtbaar maken. Een groot aantal ondernemingen, onderwijsinstellingen science centres en politici hebben zich bij dit initiatief aangesloten en dragen bij aan de herkenbaarheid van de Dag van de Ingenieur. Hoe maakt u het maatschappelijk belang van techniek zichtbaar? Ook u vraag ik om initiatief te nemen om op 20 maart uw deuren te openen.
Tijdens een debat zal er gediscussieerd worden over de toekomst van de maakindustrie in Nederland en het belang van techniek. Onder leiding van Annemieke Nijhof zullen Prof. dr. ir. Fresco, ir. Dook van den Boer (directeur van Tata Steel IJmuiden) en filosoof Bas Haring met elkaar in gesprek gaan over de kansen van die maakindustrie.

De bijeenkomst wordt dit jaar gehouden bij Tata Steel in IJmuiden die ons heeft uitgenodigd in haar faciliteiten, te midden van een plant die techniek ademt, deze dag te organiseren. We zijn Tata Steel hiervoor natuurlijk zeer dankbaar.
Op http://www.dagvandeingenieur.nl vindt u meer informatie.

Op dezelfde dag als onze Dag van de Ingenieur, 20 maart, wordt ook in België de Dag van de Ingenieur georganiseerd. Wij werken eraan om de Dag van de Ingenieur tot een Europese dag te brengen. Gezien de steeds sterkere roulatie van internationale ingenieurs een natuurlijke en zinvolle ontwikkeling.

Zelf mocht ik in december op een verzoek van de Nederlandse Bank een essay schrijven over de maakindustrie en de kansen voor de toekomst. Dit essay werd gepubliceerd in het DNB Magazine en is te downloaden via http://www.dnb.nl. In dit artikel pleit ik sterk voor het beter aanhaken bij de successen van de Duitse economie. De — in eigen land niet altijd populaire —Angela Merkel, waarmee ik ooit de gelegenheid had persoonlijk van gedachten te wisselen, heeft met haar concrete industrie - en grondstoffenpolitiek en de oproep Made in Germany, een goed voorbeeld gegeven, hoe echte industrie politiek tot groot succes kan leiden.

Maar ook in Nederland zijn er kansen genoeg. Onze ingenieurs staan aan de basis van ontwikkelingen welke een wereldwijde impact hebben. Denk daarbij aan ondernemingen als ASML, ASMI, Damen Shipyards, IHC, Van Oord, maar ook nieuwe ondernemingen als FEI en bijvoorbeeld het bedrijf Shapeways van Peter Weijmarshausen. Ontstaan uit een spin-off van Philips. Met zijn 3D printers verwerkte hij in 2011 750.000 bestellingen, in 2012 2,5 miljoen en verwacht in 2013 op 10 miljoen uit te komen. Nederland is in staat om bij 3D printing een wereldrol te spelen.

Ook in ons eigen tijdschrift kunt u zien hoeveel innovaties onze ingenieurs genereren. Ik ben ervan overtuigd dat een flink aantal van deze starters met wat meer durfkapitaal in staat zijn een belangrijke bijdrage te leveren aan de zo noodzakelijke economische groei.

Ter gelegenheid van het feit dat het op 1 februari 2013 precies 60 jaar geleden is dat wij verrast werden door grote overstromingen in Zeeland en de Zuid Hollandse eilanden organiseren wij op 31 januari een symposium over Watergovernance en -veiligheid. Het betreft hier een gezamenlijk initiatief van onze Afdelingen Landgebruik en Watermanagement, Techniek, Maatschappij en Economie en Bouw en Waterbouw.
De in 2011 gestarte CEO-lezingen, waarbij CEO’s van grote technische ondernemingen in discussie gaan met techniekstudenten vinden een enorme weerklank en zijn stuk voor stuk grote successen. Eindhoven is al op weg met de tweede serie, Twente en Delft volgen. Wij bekijken de mogelijkheden om ook bij de HBO-instellingen dergelijke lezingen te organiseren.

KIVI NIRIA is gevraagd om als partner mee te doen met het Huygensjaar 2013. Deze zomer is in de Grote Kerk in Den Haag de spectaculaire tentoonstelling over Constantijn en Christiaan Huygens te zien. Een vader en zoon die de Gouden Eeuw op vele gebieden domineerden, Constantijn als meesternetwerker, kunstkenner en dichter. Christiaan als wetenschappelijk genie in de wis-, natuur- en sterrenkunde.

Dan, tenslotte nog iets over ons project KIVI NIRIA 3.0. Ik weet dat veel van onze leden branden van nieuwsgierigheid om hier meer over te horen. We zijn in de afrondende fase beland, en daarom zal ik hier een tipje van de sluier oplichten.

Wij hebben in 2012 een projectgroep, onder externe leiding, maar bezet met eigen jonge leden, gevraagd om op basis van de door het Hoofdbestuur opgestelde visie en missie een blauwdruk op te stellen voor een Koninklijk Instituut Van Ingenieurs dat klaar is voor de toekomst.

In de afgelopen maanden is keihard gewerkt door het team en een delegatie uit het Hoofdbestuur dat als begeleidingsgroep was geformeerd. Zij mochten in december kennis nemen van de resultaten van de projectgroep. Toen wij eerder deze week bijeen waren, hebben wij de projectleider en zijn team grote complimenten gemaakt voor hun werk. Met de commissie hebben wij nog een zinvolle discussie gehad op een aantal van de voorstellen. Eind januari zullen wij in een vergadering van het Hoofdbestuur de blauwdruk bespreken en komen tot een besluitenlijst en een bijpassend tijdschema.

Een ding is al zeker. KIVI NIRIA zal op basis van deze aanbevelingen een aantal majeure stappen maken. Wij zullen naar meer differentiatie komen in de lidmaatschappen; de media zullen geleidelijk en beter in digitale vorm beschikbaar komen. De rol van de directie zal nadrukkelijker naar voren komen en ook het bureau, het hart van de organisatie, zal een vernieuwingsslag doormaken. Dit alles moet ervoor zorgen dat we in 2014 een modern en toekomstgericht KIVI NIRIA hebben dat aantrekkelijk is voor alle generaties van student tot gepensioneerde, een KIVI NIRIA dat aanzien heeft in de maatschappij en daarin een wezenlijke rol speelt.

In februari zullen wij de plannen dan aan de Ledenraad voorleggen. Laat mij besluiten met enige simpele maar essentiële feiten.
Om de stagnerende economie en daarmee de recessie te boven te komen is ingenieurswerk gevraagd. Onze initiatieven om te voorkomen dat we een ingenieurstekort hebben, kunnen een eerste succes boeken. KIVI NIRIA is het maatschappelijke debat aangegaan en zal dat verder intensiveren.

Met het project KIVI NIRIA 3.0 zal KIVI NIRIA zich fit maken voor de toekomst. Een toekomst waarin Nederland trots zal zijn op zijn ingenieurs!

Ik vraag u allen in uw agenda’s in elk geval de data te reserveren van de Dag van de Ingenieur woensdag 20 maart en ons Jaarcongres in Eindhoven op woensdag 6 november.

Ik dank u wel en stel voor het glas te heffen op het nieuwe jaar, op ons KIVI NIRIA en op onze beschermvrouw, hare Majesteit Koningin Beatrix.

Uitgesproken door ing. Martin C.J. van Pernis tijdens de nieuwjaarsreceptie op 10 januari 2013.

This is the first day of the rest of your life