woensdag, juli 31, 2013

Oudere werklozen

Sollicitatieavonden voor oudere werkzoekenden
De overheid wil speciale avonden gaan organiseren om oudere sollicitanten en werkgevers met elkaar in contact te brengen.
Dat zei minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag 29 juli 2013 tegen de NOS.

Volgens de minister zijn oudere werknemers kwetsbaar geworden. Onder ouderen is de werkloosheid weliswaar lager dan onder jongeren, maar als oudere werknemers eenmaal ontslagen zijn, is het voor hen moeilijker om weer een baan te vinden.

‘’Op de avonden moeten een aantal werkgevers met vacatures kennis maken met een groep mensen met bepaalde capaciteiten’’, lichtte de minister toe. Volgens Asscher hebben oudere sollicitanten minder dan 1 procent kans om door een open sollicitatie werk te vinden, door de avonden zou die kans soms kunnen oplopen tot 30 procent.

De ouderenbelangenorganisatie ANBO reageert positief op het voorstel. ANBO-directeur Liane den Haan: ‘’Er moet daadwerkelijk geïnvesteerd worden om senioren langer aan het werk te houden en te krijgen. Dit initiatief is een eerste stap in de goede richting.’’

Asscher heeft in totaal 600 miljoen euro vrijgemaakt om Nederlanders aan een baan te helpen. In de afgelopen jaren zijn steeds meer mensen op straat komen te staan. De werkloosheid is inmiddels gestegen tot recordhoogte; meer dan 650.000 mensen hebben geen baan.

Schijnconstructies
Oudere werknemers in sectoren zoals bijvoorbeeld de post, de bouw en het vrachtvervoer worden volgens de minister soms ontslagen om vervolgens goedkoper weer als zzp’erste worden ingehuurd. Er is daarom ook een speciaal team opgericht, dat gaat optreden tegen zogeheten schijnconstructies.
‘’We moeten ons klaarmaken voor een toekomst die anders is dan we gewend zijn. Mensen worden ouder, ze blijven langer werken, maar ze veranderen vaker van baan. We willen de 600 miljoen gebruiken om mensen om te scholen naar plekken waar wel banen zijn’’, legt Asscher uit

Taalservice gestart in Rotterdam

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op donderdag 18 juli 2013, heeft Anne Marie van de Wiel, directeur Activering & Welzijn van het Cluster Maatschappelijke ontwikkeling, samen met afgevaardigden van de onderwijsinstellingen Zadkine, Albeda College, Inholland en de Hogeschool Rotterdam de ‘Intentieovereenkomst Taalservice’ ondertekend.

De samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en de vier Rotterdamse onderwijsinstellingen is hiermee een feit. “Goed om te zien dat hogescholen en ROC’s steeds vaker samen werken om oplossingen te zoeken voor een gedeeld probleem. En dat zij daarbij buiten de paden wandelen. Taaloffensief ondersteunt dat graag.”, aldus Anne Marie van de Wiel.

Voor èn door studenten
Met de ondertekening is door de ondertekenaars de intentie uitgesproken een Taalservice te ontwikkelen waarbij mbo-leerlingen en hbo-studenten uitgedaagd worden een Taalservice te ontwerpen. Het doel van deze service is mbo-leerlingen van Zadkine en Albeda te ondersteunen en te stimuleren om hun taalachterstand weg te werken. Zij worden hierin begeleid door hbo-ers uit de opleidingen Docent Nederlands (Hogeschool Rotterdam) en Social Studies (Inholland). Door deze aanpak zijn mbo-ers beter voorbereid op hun examen, op de overgang naar het hbo en het doorlopen van sollicitatieprocedures.

De directies van de betrokken onderwijsinstellingen zijn enthousiast over de unieke aanpak waarmee ‘voor en door studenten’ een service wordt ontwikkeld:
• "Het is de uitdaging de jongeren verder te brengen op hun taalniveau.”
Andrea Kaim, directeur Techniek, Zadkine
• "Taal moet dichter bij de student gebracht worden.”
Petra den Hollander, adjunct-directeur, Albeda College
• "Taal is essentieel, we moeten investeren.”
Rob Elgershuizen, directeur Instituut voor Lerarenopleiding, Hogeschool Rotterdam
• "Taal staat hoog op de agenda. We zijn aangehaakt op coaching omdat we daarin geloven.”
Tina Hoogstraaten, opleidingsmanager Social Studies, Inholland

Taaloffensief
De Taalservice is een initiatief van het Taaloffensief Rotterdam, een programma waarmee de gemeente de taalbeheersing van haar bewoners wil verbeteren. Gemeente en partners in de stad werken samen en pakken met slimme verbindingen de taalachterstand in Rotterdam aan.

Startcollege Rotterdam is gestart!

Leuke promofilms

Startcollege Rotterdam

http://www.youtube.com/watch?v=vN7vUX2e9OE

http://www.youtube.com/watch?v=YuvkBcBPl2s

Samenwerking met Creatief Beheer
http://www.youtube.com/watch?v=iNo71IRKNck

Argos Zorggroep
http://www.youtube.com/watch?v=8_p18rV1OZM

maandag, juli 29, 2013

donderdag, juli 25, 2013

Zorgportaal Rijnmond

Zorginstanties in de regio

http://www.asz.nl
Website van het Albert Schweitzer Ziekenhuis dat op vier locaties een vestiging heeft: Amstelwijck, Dordwijk, Sliedrecht en Zwijndrecht.

http://www.chprijnmond.nl
Website van de Centrale Huisartsenposten Rijnmond. Op deze website vindt u informatie over de Huisartsenposten in de Rijnmond-regio, medische informatie (zelfzorgadviezen), routebeschrijvingen, openingstijden en meer.

http://www.deltapsy.nl
Website van het Delta Psychiatrisch Centrum dat meerdere locaties heeft in en rond Rotterdam.

http://www.erasmusmc.nl
Website van het Erasmus Medisch Centrum, het academisch ziekenhuis van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

http://www.havenziekenhuis.nl
Website van het Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten B.V.in Rotterdam.

http://www.humanitas-rotterdam.nl
Website van Stichting Humanitas. Stichting Humanitas is actief in de regio Rotterdam, inclusief de Zuid-Hollandse Eilanden op het gebied van ouderenzorg en -huisvesting en maatschappelijke dienstverlening.

http://www.maasstadziekenhuis.nl
Website van het Maasstadziekenhuis in Rotterdam-Zuid.

http://www.oogziekenhuis.nl
Website van het Oogziekenhuis in Rotterdam, een specialistisch ziekenhuis op het gebied van oogzorg en oogheelkunde.

http://www.rpz.nl
Website van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis, het basisziekenhuis voor de bewoners van Spijkenisse, Hoogvliet, Albrandswaard, Voorne-Putten en Rozenburg.

lhv.artsennet.nl
Website van huisartsenkring district Rotterdam. De huisartsenkring district Rotterdam biedt ledenservice en behartigt de belangen van de huisartsen in de regio Rotterdam, en maakt deel uit van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

http://www.rijndam.nl
Website van revalidatiecentrum Rijndam. Rijndam heeft verschillende locaties in Rotterdam en Dordrecht, maar werkt ook in ziekenhuizen in Rotterdam, Schiedam, Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Gorinchem, Zwijndrecht, Sliedrecht en Leerdam.

http://www.sfg.nl
Website van het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam.

http://www.star-mdc.nl
Website van het Star Medisch Diagnostisch Centrum. Het Star-MDC ondersteunt medische specialisten in de regio Rijnmond.

http://www.tzr.nl
Website van Thuiszorg Rotterdam. Thuiszorg Rotterdam heeft verschillende locaties in Rotterdam en werkt nauw samen met huisartsen, specialisten, apotheken en andere maatschappelijke instanties, zoals welzijnsorganisaties, woningbouwverenigingen, GGZ-instellingen en deelgemeenten.

http://www.vlietlandziekenhuis.nl
Website van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam.

http://www.ysl.nl
Website van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan de IJssel.

http://www.zhsdirksland.nl
Website van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland.

http://www.zorgimpuls.nl
Website van Stichting Zorgimpuls, de Regionale Ondersteuningsstructuur in de regio Rotterdam. Zorgimpuls werkt samen met de GGD Rotterdam-Rijnmond.

https://www.zorgportaalrijnmond.nl/zorginstanties-in-de-regio

donderdag, juli 18, 2013

Amsterdamse aanpak Vinkebrug

De Amsterdamse Top600-aanpak wordt mogelijk een landelijke aanpak. Metro bezocht het Vinkebrugtraject waar oud-mariniers criminele jongeren discipline bijbrengen.

Mentor en oud-marinier Hans van Dun zet een van de Top600-jongeren in het re-integratietraject Vinkebrug aan het werk.

De ergste draaideurcriminelen van Amsterdam op het rechte pad krijgen, dat is het doel van het re-integratietraject Vinkebrug. Maar dan wel zo dat het woordje “sorry” als excuus voor het verbreken van een van de regels binnen het traject, niet getolereerd wordt. “We doen hier niet aan slappe waarschuwingen, komt iemand te laat dan volgt er een sanctie”, zegt mentor en oud-marinier Hans van Dun. “Structuur en discipline dat is wat we ze bijbrengen. Ze leren hier geen beroep, maar simpele dingen als op tijd komen.”

Het re-integratietraject is een van de onderdelen van de Top600-aanpak van de gemeente Amsterdam, waarvan nu gekeken wordt om deze landelijk uit te rollen. Zeshonderd criminele jongeren die roofovervallen, diefstallen en in sommige gevallen moorden op hun geweten hebben, en keer op keer in de fout gaan, worden sinds twee jaar intensief begeleid. Het re-integratietraject Vinkebrug ging oktober vorig jaar van start. Vier mentoren, allen oud-marinier proberen de jongens klaar te stomen voor een baan. “Andere trajecten zijn te soft voor ze”, zegt Van Dun. “Ze trekken zich niks aan van waarschuwingen, dus moeten er sancties worden opgelegd als zij zich niet aan de regels houden.”

En die regels zijn simpel: willen de Top600-jongens hun uitkering houden, dan zullen ze moeten werken. Vier ochtenden in de week om acht uur worden ze opgehaald op station Sloterdijk en met een busje naar de Vinkebrug, tussen Haarlem en Amsterdam, gebracht. Daar wacht hen een dag arbeid. “Bomen snoeien, gras maaien, houthakken”, zegt Van Dun. “Wie veelvuldig onterecht te laat komt of het traject verstoord, wordt gekort op zijn uitkering.”

Voor het zover is buigt eerst re-integratieconsulent Sukru Seme zich over het gedrag van de deelnemer. “Sancties zijn bedoeld om een gedragsverandering teweeg te brengen”, zegt hij. “We worden daarom mede gesteund door de GGD en medewerkers van de forensische psychiatrie.”

De 28-jarige Abdel* is een van de Top600-jongens die bij de Vinkebrug in het re-integratietraject is gezet. Sjokkend loopt hij tussen de fruitbomen achter een grasmaaier aan. “Ik wil liever een echte baan”, zegt hij schouderophalend. “Maar ja, elke werkgever vraagt een verklaring van goed gedrag. En ik heb zo’n Top 600-stempel.” Zelf vindt hij dat zwaar overdreven. “Ik heb wel wat diefstallen gepleegd, maar er zijn hier zwaardere jongens. Het belangrijkste is dat ik hier op tijd kom, anders kan er zo 30 procent van mijn uitkering afgehaald worden. Bij andere trajecten dreigen ze. Hier doen ze. En dus kom ik op tijd.”

*De naam Abdel is gefingeerd.

88 jongeren hebben deelgenomen aan, of lopen nog steeds bij het re-integratietraject Vinkebrug. 47 van hen zijn Top600-jongeren.
• Vier van de 47 jongens hebben inmiddels een baan. Een van hen is een eigen schoonmaakbedrijf begonnen.
• Zeven jongens zijn doorgestroomd naar een vervolgtraject. Zo’n dertig jongens zitten nog in het traject en enkele jongens zitten opnieuw in de gevangenis.
• 34 instanties zijn betrokken bij de Top600-aanpak in Amsterdam. Het re-integratietraject Vinkebrug wordt uitgevoerd door de Dienst Werk en Inkomen (DWI). De Amsterdamse wethouder Van Es hoopt zo mede jeugdwerkloosheid te bestrijden.
• Het re-integratietraject heeft op dit moment twee locaties met vier oud-mariniers als mentoren. Dit jaar komen er nog twee locaties bij en zullen er acht oud-mariniers werken.

Schoolloopbaanteam Rotterdam

http://www.schoolloopbaanteam.nl/

Opvoedpoli Rotterdam

http://opvoedpoli.nl

maandag, juli 15, 2013

De ambachtseconomie

Ambachtseconomie verdient meer waardering en behoeft meer investeringen adviseert de SER

Invoering van een capaciteitentoets op de basisschool, profilering van goed vakmanschap (door meestertitel) en meer aandacht voor ondernemersvaardigheden. Dit zijn enkele aanbevelingen uit het SER-advies over de ambachtseconomie. Meer aandacht voor de vakmensen in talrijke ambachten is hard nodig want zij vormen – met een jaaromzet van 110 miljard euro –een onmisbare schakel in de Nederlandse economie en samenleving. De komende jaren zullen er echter oplopende tekorten aan vakmensen ontstaan.

De SER heeft vorige week unaniem het advies Handmade in Holland: vakmanschap en ondernemerschap in de ambachtseconomie vastgesteld. Het advies gaat in op het belang van de ambachten voor de Nederlandse economie en samenleving en bevat diverse aanbevelingen om de oplopende tekorten aan vakmensen te stoppen.

Voor jongeren en zij-instroom
De ambachtseconomie verdient veel meer waardering, vinden de werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW verdient. Ouders en leerlingen kiezen vaak liever voor een algemene, dan een vakopleiding. Maar er liggen juist grote kansen voor jongeren en zij-instroom in het vakmanschap, stelt de SER.

229.000 banen vrij
Door nieuwe technologische ontwikkelingen spelen kennis en techniek een steeds grotere rol in het ambacht. Daarbij vormen diverse ambachten ook een bron van creativiteit en innovatie, aldus de SER. Bovendien komen er door de vergrijzing tussen 2010 en 2021 zo’n 229.000 banen vrij voor vakmensen. De behoefte aan geschoolde vakmensen is zeer groot, aldus de werkgeversorganisaties.

SER-advies ambachtseconomie
De SER adviseert minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onder meer om capaciteitentoets op de basisschool in te voeren, naast of als onderdeel van de Cito-toets. Ambachtelijke vaardigheden moeten namelijk al jong herkend en gewaardeerd worden. Het beroepsperspectief moet daarbij beter in beeld worden gebracht.
Ook vinden de sociale partners dat een meestertitel goed vakmanschap beter aanzien kan geven. En tevens moet er meer aandacht zijn voor ondernemersvaardigheden in het belang van de toekomst van de ambachtseconomie. Verder is het belangrijk dat er voldoende leer-werkplaatsen zijn, aldus de SER.

Ambachten in Nederland
De ambachtssector in Nederland is zeer breed: van voedingsambacht en groen tot creatieve industrie, van klusbedrijven tot schoonmaak, van slagers en bakkers tot tandtechnieker en van goudsmid tot opticien en kappers.

Met 290 duizend bedrijven, 865 duizend ambachtslieden en een jaarlijkse omzet van 110 miljard euro is dit een belangrijke pijler van de Nederlandse economie.

Juli 2013

Ambachtseconomie: een sector van belang

Omvang ambachtseconomie, volgens meest recente gegevens (2011)

Op basis van de meest recente cijfers van het CBS (2011) heeft het EIM de omvang van ambachtseconomie berekend in termen van:
• Werkzame personen (w.p.):
Bijna 1 miljoen personen in bedrijven met minder dan 100 w.p.
(dit is 12% van alle w.p. in het totale bedrijfsleven)

• Aantal ondernemingen:
260.000 ondernemingen met minder dan 100 w.p.
(dit is 30% van alle ondermeningen in het bedrijfsleven)

• Omzet:
€ 110 miljard voor bedrijven met minder dan 100 w.p.
(dit is 7% van de omzet van het totale bedrijfsleven)

• Toegevoegde waarde:
€ 35 miljard voor bedrijven met minder dan 100 w.p.
(dit is 8% van het totale bedrijfsleven)

woensdag, juli 10, 2013

Salman Khan, de man van de Academy

Van Khan naar Delft
25 juni 2013 -

Timo Kos volgt bij de TU Delft Anka Mulder op als directeur onderwijs. Met haar trad hij al eerder op als denker en vernieuwer van het hoger onderwijs, onder meer via zijn werk voor de Khan Academy.

Op het Nationaal Hoger Onderwijs congres verbaasde het Kos hoe ver Nederland nog achter liep op het terrein van open education. “Ik ben de afgelopen tijd bij veel universiteitsbesturen langs geweest, het is opvallend hoeveel van hen gewoon nog nooit van het bestaan van MOOC’s hebben gehoord.”

We doen wat we doen
Volgens Kos heeft die onwetendheid te maken met het Nederlandse onderwijssysteem. “We hebben in Nederland nooit fundamenteel over ons hoger onderwijs hoeven nadenken. Er wordt betaald op studentenaantallen. Universiteiten hebben zoiets van ‘we doen wat we doen en dat dan zo goed mogelijk’.”
Met meer dan vijf miljoen studenten per maand heeft de Khan Academy een dusdanig bereik, dat niet meer zo maar van een hype gesproken kan worden en ook Coursera en Udacity hebben een miljoenenbereik. “Met name op het gebied van het massaal bacheloronderwijs kunnen MOOC’s een vervanging betekenen.”

Coursera op je CV
Die ontwikkeling wordt versneld nu ook veel universiteiten de bij Coursera, Udacity en EdX gevolgde vakken en opleidingen ook echt gaan erkennen. Hoewel de campuservaring van een fysieke opleiding volgens Kos uniek blijft, blijkt met name in niet westerse landen nu al de onschatbare marktwaarde van de MOOC’s.

“Daar zetten mensen de vakken die ze via Coursera bij Harvard of MIT hebben gevolgd gewoon op hun CV. Dat werkt echt.” Voortan zal hij edX moeten noemen, want tot die hoogwaardige liga van MOOC’s-aanbieders is de TUD toegelaten.

Dijkgraaf: MOOC’s bevrijden

25 juni 2013 - Robbert Dijkgraaf ziet de revolutie van de MOOC’s als “kennisbevrijdingsbeweging.” Maar wellicht ook als een bevrijder die “juist de verschillen tussen de kennisinstellingen zal doen toenemen.”

In zijn vaste rubriek in Folia zegt ‘onze man te Princeton’ over het werk van mensen als Andrew Ng en Daphne Koller, de Stanford-hoogleraren en oprichters van Coursera dat MOOC’s “volgens hen het einde inluiden van de universiteit zoals we die kennen. Coursera is net één jaar oud en heeft nu al zo’n 4 miljoen studenten.”

Iedereen hoogopgeleid
“In de MOOCs komen twee ontwikkelingen samen die als geen ander de laatste vijftig jaar hebben gekleurd. Allereerst de spectaculaire stijging van het aantal hogeropgeleiden. In westerse landen is dat toegenomen van vijf à tien procent naar bijna 50 procent.”
“In de ontwikkelingslanden is de stijging nog spectaculairder. Voeg daarbij de digitale revolutie die (bijna) alle informatie gratis beschikbaar stelt aan iedereen met een internetverbinding. Volgens de apostelen van online educatie is één plus één twee. Straks zijn de beste opleidingen voor allen beschikbaar. Iedereen hoogopgeleid.”

Functie in de marge
Dijkgraaf schetst wat hij ziet als consequenties, ten goede en mogelijk ook ten kwade. “Dit zal grote gevolgen hebben voor het universitaire landschap, dat nu zo’n vierduizend instellingen in Europa kent, met eenzelfde aantal in de Verenigde Staten. Het zou mij niet verbazen als deze kennisbevrijdingsbeweging juist de verschillen tussen de kennisinstellingen zal doen toenemen.”

“De kleine, regionale scholen blijven hun functie in de marge behouden.

De topuniversiteiten met hun academische sterren trekken een massaal publiek naar zich toe.

Maar wat doet de grote, publieke universiteit?

Net als in de echte economie krijgen de academische middenklassen het de komende jaren zwaar.”

Open Data in Europa

http://openspending.nl/

This is the first day of the rest of your life