zondag, oktober 27, 2013

Why Doesn’t Highest Paid CEO, Zuckerberg, Quit?

October 26, 2013
The news is out. The highest paid CEO is Mark Zuckerberg. You can read the link to understand how he earned more than $2 billion.
OK, my guess is that most people reading this are saying, “If I made $2 billion, I’d quit.” But why doesn’t Zuckerberg quit? Why do Google’s founders still work – even as the stock just topped $1000? What about Bill Gates? He left Microsoft and became busier than ever with his foundation.

The reason is that people need money to live – but are not motivated by it to work. Even in trying to recruit and retain people, few executives leave for the money. Even middle managers, administrative assistants, and others are not attached to their jobs for money.

They are attached to their jobs for purpose. I have often said, “Money can rent loyalty, but it can’t buy it.” If money is the reason employees stay at your company, you’ll only keep them until someone else makes a higher offer.

And yet, many leaders hear “reward” and automatically jump to money. But the truth is, money is the most expensive and least motivating currency circulating in the 21st century workplace.
In my sixth year as a CEO, I’m not naïve. How employees are paid certainly influences how they behave. But how much, and in what ways? In other words, you want to pay employees enough so that money is their least concern at the workplace — but to motivate, reward and celebrate them, the buck (literally) stops elsewhere.

The thing that really matters is purpose, not money. This is why purpose, or a mission statement, is so important to any company. Facebook’s mission statement was revealed in its IPO filing when Zuckerberg wrote, “Facebook was not originally created to be a company. It was built to accomplish a social mission - to make the world more open and connected.”

The bottom line is that Zuckerberg will never finish this mission in his lifetime. Just as the Gates Foundation says on its website, “Guided by the belief that every life has equal value, the Bill & Melinda Gates Foundation works to help all people lead healthy, productive lives. In developing countries, it focuses on improving people’s health and giving them the chance to lift themselves out of hunger and extreme poverty.” Bill and Melinda

Gates will not eradicate all disease in their lifetime. Their life’s work will never end.

Or think about Google’s mission, “Google’s mission is to organize the world’s information and make it universally accessible and useful.”
When you think about great companies, foundations – or any organization – it is driven by purpose. And, purpose trumps money every time.
So, Zuckerberg will not be quitting. And, getting any employee to leave a company where they have a deep sense of purpose is almost impossible. In leading this largest talent management firm, all of my colleagues and I know this first hand.

The Beatles said it best: “Money Can’t Buy Me Love.”

P.S. To see the mission statements of companies, 100 of them are on this link.

http://www.slideshare.net/openinnovation/visions-missions-of-fortune-global-100

Zaken doen in Turkije

Ondernemen in Turkije, moet ik wachten op EU-lidmaatschap?

De mogelijkheden van ondernemen in Turkije

Turkije wordt wel eens het China van Europa genoemd. Dan wordt gedoeld op de riante economische groei en goedkope arbeidskrachten. Klopt dit beeld? En hoe kan je aanhaken aan dit economische succes?

Het China van Europa

De groei van de Turkse economie neemt misschien niet de proporties aan van China, maar met een gemiddelde groei van 7% per jaar sinds 2002 ligt de groei een stuk hoger dan in Nederland. Wat betreft goedkope arbeidskrachten is de vergelijking met China ook heel logisch. Maar net zoals bij het beeld van wat veel mensen bij China hebben, is dit toch wat achterhaald. Ja, de arbeid is goedkoper dan in ‘Europa’, maar naast goedkope productiekrachten staat er tegenwoordig ook een leger van hoogopgeleiden te trappelen om te participeren aan de economie. Turkije is dus zeker niet alleen maar een land om goedkoop te produceren. In termen van omvang van de afzetmarkt gaat de vergelijking met China enigszins mank. Turkije heeft ongeveer 70 miljoen inwoners, tegenover 1,3 miljard Chinezen. Voor de gemiddelde ondernemer in het mkb zal een potentiële afzetmarkt van 70 miljoen mensen echter niet verkeerd in de oren klinken.Wachten op lidmaatschap EU?

Het lidmaatschap van de Europese Unie staat hoog op de agenda van de Turkse politici. De afgelopen jaren zijn er al veel hervormingen doorgevoerd om tegemoet te komen aan de eisen van ‘Europa’. Toch loopt het proces vrij moeizaam . Misschien vraag je je af of het niet makkelijker is om te wachten tot Turkije een EU-lidstaat is. Uiteraard is handelen met een EU-lidstaat gemakkelijker, maar aan de andere kant vergroot je je kansen als je er vroeg bij bent. Wanneer (of áls) de Turkse grenzen opengaan zal de concurrentie veel groter zijn. Bovendien is het zeer onzeker wanneer Turkije zal toetreden tot de EU, en er is zelfs een mogelijkheid dat het helemaal niet gaat gebeuren.  In dat geval zal waarschijnlijk worden gekozen voor een alternatief samenwerkingsverband om Turkije bij de EU te betrekken.Cultuurverschillen

Net zoals bij het ondernemen in België, Duitsland of elk ander land, moet je rekening houden met cultuurverschillen. In Turkije is netwerken nog belangrijker dan in Nederland. De zakelijke cultuur is formeel, maar het wordt op prijs gesteld als u interesse toont voor het welzijn van je zakenpartner en zijn familie. Vermijd gevoelige onderwerpen als politiek. Het onderhouden van relaties in de vorm van relatiegeschenken en (bedank-)kaartjes is essentieel voor een goede verstandhouding. Wanneer je zakenpartner je een hapje of drankje aanbiedt, weiger dit dan niet. Onderhandelen is een must, Turkse zakenlieden zijn echte onderhandelaars.Meer informatie

Er zijn veel formaliteiten waar je rekening mee moet houden, er gelden andere (en meer) regels en wetten dan bij Europees ondernemen. Laat je daarom goed voorlichten. Er is op het internet veel informatie te vinden over ondernemen in Turkije. Hieronder vind je een overzicht van enkele websites die een goed startpunt vormen bij het oriënteren van de mogelijkheden van ondernemen in Turkije.MKB Boekje Kansrijk Turkije

Algemene informatie: Internationaal ondernemen

Algemene informatie: EVD (Economische Voorlichtingsdienst)

Informatie over financiële ondersteuning bij internationaal ondernemen: Senter Novem


Trendwatchers Nederland

Adjiedj Bakas

Tony Bosma

Peter Delahay

Fons Van Dyck

Carl Rohde

Jempi Moens

Richard Lamb

Lieke Lamb

Peter Hinssen

Mark Eyskens

Herman Konings

Bruno Fabre

Rob Creemers

Wubbo Ockels

Salem Samhoud

Ruud Veltenaar

http://www.teeuwengroep.nl/onze-wereld-op-een-keerpunt/

maandag, oktober 14, 2013

Mooie film hoe we mensen toch goed kunnen inzetten

http://www.youtube.com/watch?v=UfYwIqZvsyM&feature=youtu.be

Advies Denktank Technologieroute

Donderdag 5 september 2013
De Denktank Technologieroute, onder leiding van Max Hoefeijzers, heeft zijn advies over de Technologieroute vmbo - mbo opgeleverd. Als eindproduct heeft de Denktank het formuleren van een beschrijving van de Technologieroute op een viertal punten nagestreefd: 1. context/omgevingsbeschrijving, 2. de alignment van motivaties, 3. een modelbeschrijving, en 4. aanbevelingen over het vervolgproces.
Download het advies

Bevindingen/aanbevelingen van de Denktank over de Technologieroute zijn onder andere:
- Loopbaanoriëntatie en -begeleiding is het fundament van de Technologieroute, de basis zal gelegd moeten worden in Wetenschap en Techniek in de onderbouw.
- Kansrijk is het inzetten van Technologie als (examen)vak.
- Schoolontwikkeling en professionalisering van docenten zijn essentieel om de Technologieroute succesvol in te zetten.

Vervolg
Toptechniek in bedrijf bespreekt het advies met belangrijke stakeholders en opdrachtgever het ministerie van OCW. Op basis van deze gesprekken wordt gekeken naar het vervolg. Omdat veel regio’s bezig zijn met het ontwikkelen van de Technologieroute en mogelijk hierbij gebruik kunnen maken van de bevindingen van de Denktank, is een verkorte versie van het rapport op de website geplaatst. Over de vervolgstappen volgt zo spoedig mogelijk meer informatie.

Over de denktank
Omdat in veel Toptechniekregio’s de ontwikkeling van de Technologieroute nog in de kinderschoenen staat, is er als vervolg op de conferentie over de Technologieroute afgelopen april een denktank onder leiding van Max Hoefeijzers ingesteld. De denktank Technologieroute had tot taak om, in het licht van het Techniekpact en de grote diversiteit aan bestaande initiatieven, te komen tot een overzicht van succesvolle regionale initiatieven, de identificeerbare overeenkomsten tussen die voorstellen, alsmede een beknopt procesvoorstel voor de verdere ontwikkeling en begeleiding van de Technologieroute gedurende het cursusjaar 2013-2014.

http://toptechniekinbedrijf.nl/

Basisschool Amby in Maastricht

http://www.leraar24.nl/video/354/systeemdenken

Check wat je kunt verdienen met deze baan

http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/salarischeck

Studenten werken samen

http://www.veldacademie.nl/

Belangrijkste oriëntatiesites en vakbladen voor de functie ICT

http://www.hoevindikeenbaan.com/orientatiesites?functiegebied=ICT

Trendwatcher en oud CMGér

http://www.erwinvanlun.com/

woensdag, oktober 09, 2013

Burgerparticipatie

Grootste uitdaging burgerparticipatie: ‘Continuïteit’

Ze leveren meer dan geld op, de ambtenaren die Alphen aan den Rijn in dienst heeft om de burgerparticipatie rond het bijhouden van openbaar groen te stimuleren. “De burger wil positief betrokken worden.”
De participatiesamenleving. Al voor Koning Willem hierover had gesproken in zijn troonrede stond burgerparticipatie bij veel gemeenten hoog op de agenda. In Alphen aan den Rijn, bijvoorbeeld. Hier is vooral veel ervaring met participatie in de openbare ruimte, weten wethouder Kees van Velzen en adviseur bewonersparticipatie Peter Westgeest.

“Je moet wel eerst investeren”, stelt Van Velzen.

Investering
Tijdens het Landelijk Congres Openbare Ruimte geven de wethouder en de adviseur uitleg over de voorkant van het onderwerp. “Welke zaken kun je bij het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte ondervangen, zodat ze achteraf in het beheer minder investeringen opleveren?” Dat is de vraag.

Jaarlijks gaat het in Alphen aan den Rijn om een investering van 300.000 euro. Dit betaalt zich dan wel weer terug, rekent wethouder Van Velzen voor. “Over een oppervlakte van in totaal 6 hectare, verspreid over Alphen aan den Rijn, worden snippers groen, soms maar een halve vierkante meter, door inwoners zelf onderhouden”, zegt de wethouder. “Daar heeft de gemeente ongeveer drie euro voordeel per vierkante meter groen.”

Toch houdt Van Velzen niet van deze puur financiële benadering. “Door de inspanningen van de burgers gaat de kwaliteit van onze openbare ruimte omhoog, zijn de inwoners van Alphen aan den Rijn betrokken bij hun leefomgeving en brengt de gezamenlijke verantwoordelijkheid de mensen samen. Dat zijn zaken die veel belangrijker zijn dan een paar euro voordeel per vierkante meter. Ga je burgerparticipatie financieel aanvliegen, dan ontstaat er druk om snel te scoren. Dat lukt niet, zeker op de korte termijn. De burger wil positief betrokken worden, niet vanuit een bezuinigingsgedachte.”

Participatiegedachte
Adviseur Peter Westgeest sluit zich hierbij aan. “Juist doordat de opgave niet financieel gedreven was, maar er echt de participatiegedachte aan ten grondslag lag, is het zo succesvol en stevig ingebed geraakt in onze gemeenschap.” De adviseur ziet dat een paar eenvoudige spelregels en directe afspraken met inwoners de sleutels tot succes zijn. Maak het niet formeel, is het advies.

“Als een burger met een verzoek komt, vragen we hem eerst om de buurt te mobiliseren”, vult de wethouder aan. “Je kunt het niet alleen doen en je moet het samen eens zijn over de ingrepen. Samen met onze omgevingsmanager brengt de inwoner het proces op gang. Wie doen er mee, hoe organiseren we overleg. Als gemeente zijn we van meet af aan heel duidelijk: er komt geen wagen met geld de wijk in, maar de burgers kunnen wel rekenen op ondersteuning van de gemeente.”

Fouten
Goede service, omgevingsvakmensen, informatieavonden, materialen en veel waardering zijn onder meer van belang. Als gemeente bleef je dus betrokken. Verder moet je accepteren dat het soms fout kan gaan, vinden ze in de gemeente Alphen aan den Rijn.

“Als het misgaat, dan brengen we het groen terug naar de basiskwaliteit”, legt de wethouder uit. “Dat levert soms een vervelende situatie op, maar het is geen schande als initiatiefnemers verhuizen of de samenwerking in de buurt niet van de grond komt. Toch geven we veel meer grond uit aan inwoners dan dat er terugkomt.”

Het is ook spannend, zegt Kees van Velzen, die de belangrijkste reden noemt voor de investering door de gemeente. “Uit iedere raadpleging van bewoners blijkt toch dat de belangrijkste leefbaarheidsthema’s zich in het publieke domein bevinden: het groen, de tegels, de hondenpoep.”

Voordelen
Los van de mogelijkheid te bezuinigen, zijn er andere voordelen te noemen. “De betrokkenheid van mensen bij hun omgeving is een groot voordeel, omdat ze hierdoor een positieve beleving van de woonomgeving krijgen. Een samenwerking van meerdere inwoners heeft bijvoorbeeld voor een mooi hondenuitlaat-park gezorgd. Het is ook drukker geworden in dat park. Iets waar je aan meewerkt, daar heb je een positief oordeel over.”

Ook in wijken waar veel ouderen wonen, is winst te halen. “Stevige sociale controle is daarnaast goed voor het veiligheidsgevoel in de wijk”, stelt Westgeest. “Het samenwerken aan projecten heeft een positief effect op de veiligheidsbeleving.” Ook als het gaat om jongerenparticipatie zijn goede voorbeelden te noemen.

De grootste uitdaging is de participatie duurzaam te laten zijn. Het advies? “Laat het echt iets van de bewoners zijn, dan heb je de meeste kans op continuïteit.”

This is the first day of the rest of your life