vrijdag, maart 28, 2014

Topics 28 maart 2014 HR studenten

http://www.coolblue.nl/
http://www.mendix.com/
http://www.miniworldrotterdam.com/

http://www.slideshare.net/Chriswff/pitstop-5-november-2013-chris-noordam

waar verdienen we over 5 jaar geld mee (future jobs)
http://www.explainingthefuture.com/video_future_jobs.html

Introduceer het vak trendwatcher in de klas
http://www.trendrede.nl/trendwatchers

Komende events (mobiel internet en apps)
http://www.appril.nl/

Websites
http://www.workforfun.nu

http://www.Valorisatierotterdam.nl

http://www.pfauth.com/rotterdam

Nieuwe producten zoals Graphene
http://www.youtube.com/watch?v=dTSnnlITsVg

3D printing
http://www.explainingthefuture.com/video_3dps2013.html

http://www.businessinsider.com/3d-printer-builds-house-in-24-hours-2014-1

Digital Grotesque - Printing Architecture
http://www.youtube.com/watch?v=WrtURAFRz5E

Beroepen ontstaan in de duurzame economie in 12 wereldwijde domeinen.
1. Mobiliteit Duurzaam Rotterdams vervoer http://www.rmc-rotterdam.nl
2. Communicatie Samenwerken en kennisdelen volgens het Seats to Meet concept http://www.irlmeetup.nl
3. Woonomgeving Wijkwinkel van Rotterdam Zuid betaalde klussen doen http://www.vanwanten.nu
4. Financieel Rotterdam Art Adventure Food; creatieve mensen en inkomsten http://www.raafrotterdam.nl
5. Gezondheid Preventieve gezondheidszorg op zijn Rotterdams http://www.preventiefmedischcentrum.nl
6. Water Plein voor opvang regenwater. http://www.rotterdam.nl/bijzonder_infiltrerend_plein_geopend
7. Voeding Op de Marconistrip wordt groenten en fruit geproduceerd http://www.uitjeeigenstad.nl .
8. Energie Het Innovatiecentrum voor duurzaam wonen http://www.icdubo.nl
9. Industrie Ro@work publiek (Robedrijf) private (Randstad) samenwerking http://www.robedrijf.nl
10. Veiligheid Studenten werken samen aan de veiligheid in de stad http://www.rotterdam.nl/frontlijn
11. Ontspanning Jongeren gaan weer fietsen. http://www.theaterwalhalla.nl
12. Onderwijs Duurzame oplossingen samen met studenten gerealiseerd op http://www.rdmcampus.nl

http://www.rotterdamcirkelstad.nl

Innovatie in Europa
http://www.horizon2020.info/

Presentatie Jan Kees de Jager
http://www.slideshare.net/ISMeCompany/persoonlijke-ervaring-van-ondernemer-naar-minister-van-financin

zondag, maart 23, 2014

Amsterdam Economic Board topics maart 2014

SURFsara supports researchers in the Netherlands and works closely together with the academic community and industry.
https://www.surfsara.nl/

Krijg gemakkelijk tijdelijke toegang tot materieel en diensten van bekende en betrouwbare bedrijven.
http://www.floow2.com/join-group-nl.html


iFabrica is een open werkplaats en atelier.
http://www.ifabrica.nl/een-introductie/introductie.html

De zes IT-trends van de digitale machtsverschuiving

Verregaande integratie van de echte en digitale wereld

Door de opkomst van wearables en andere slimme apparaten gaat het gewone leven steeds verder online. Real-time toegang tot relevante informatie verandert de manier waarop we leven en werken. Deze nieuwe laag connected intelligence biedt mensen nieuwe kansen, automatiseert processen en integreert apparatuur verder met ons leven. Deze ontwikkelingen bieden consumenten toegang tot een scala aan nieuwe mogelijkheden. Binnen bedrijven kunnen apparaten en medewerkers met doelgerichte real-time data sneller en slimmer reageren op iedere situatie. In de zorg loopt nu bijvoorbeeld een pilot van Philips met een Google Glass app. Via deze app hebben artsen tijdens een behandeling inzicht in real-time informatie van vitale functies van de patiënt. Doordat deze informatie op Google Glass gepresenteerd wordt, is er geen afleiding of verstoring van de medische handelingen.

Van ‘workforce’ naar ‘crowdsource’: de grenzeloze organisatie

Bedrijven zijn inmiddels veel groter dan hun eigen medewerkersbestand. Ieder enthousiasteling met een internetverbinding kan een concrete bijdrage leveren. Met de juiste technologie kunnen ondernemingen alle mogelijke kennis en ervaring uit de gehele wereld aanboren. MasterCard en Facebook hebben via bedrijven zoals Kaggle toegang tot een wereldwijd netwerk van computer-wetenschappers, wiskundigen en dataspecialisten. Zij kunnen uiteenlopende problemen oplossen; van het vinden van de beste vluchten tot de optimalisatie van retail locaties. Hoewel het nog een uitdaging is om al deze mogelijkheden goed te kanaliseren is de potentie enorm. Iedereen heeft toegang tot een flexibele wereldwijde workforce die niet alleen het liefst de lastigste problemen oplost, maar dit vaak ook nog gratis doet.

Data supply chain: data breder benutten

Datatechnologieën ontwikkelen zich razendsnel, maar moeten wel hanteerbaar blijven. Hierdoor wordt veel bedrijfsdata nog niet optimaal benut. Slechts een op de vijf bedrijven integreert data binnen de gehele organisatie. Om de potentiële waarde van data echt te kunnen gebruiken, moeten bedrijven data als een supply chain of waardeketen gaan benaderen. Dan kan data door het gehele bedrijf en zelfs binnen complete ecosystemen stromen. Google Inc. en Walgreens Co. doen dit door hun API’s vrij te geven. Meer dan 800.000 websites gebruiken nu data van Google Maps. Externe ontwikkelaars bieden in hun apps de optie om de verpakkingen van Walgreens te scannen, zodat klanten ze eenvoudig kunnen nabestellen.

Groots opschalen: hardware is terug (maar was nooit weg)

Door de vraag naar grotere en snellere datacenters is de hardware wereld innovatiever dan ooit. Nieuwe ontwikkelingen rondom energieverbruik, processors, geheugen en infrastructuur bieden bedrijven veel voordelen. Daardoor kunnen organisaties gemakkelijk opschalen, efficiënter werken, kosten terugdringen en betere systeemprestaties realiseren. Hardware is momenteel onmisbaar voor de groei die verdere digitalisering van bedrijven mogelijk maakt.

Software als kerncompetentie in de digitale wereld

In navolging op de consumentenwereld gebruiken bedrijven steeds meer apps om flexibeler te kunnen opereren. Accenture onderzoek toont aan dat 54% van de best presterende IT-organisaties enterprise app stores gebruikt. Zo bieden ze medewerkers eenvoudig apps op maat. Binnen deze nieuwe digitale organisaties moeten business en IT samen bepalen welke rol ze bij de ontwikkeling van apps willen spelen. Zeker omdat vanuit de business een sterke roep om continue verandering is ontstaan. Ook het ontwikkelproces van apps zelf moet anders om de voordelen van nieuwe technologieën te vertalen naar continue verbetering van software en snelle groei.

Sturen op flexibiliteit: ‘built to survive failure’ voor non-stop business

In het digitale tijdperk moeten bedrijven de voortdurende druk op processen, services en systemen goed kunnen doorstaan. Dit stelt hoge eisen aan een organisatie en in het bijzonder aan de CIO. Een infrastructuur die altijd beschikbaar is bepaalt het verschil tussen normaal functioneren en verlies van merkwaarde. Bedrijven zoals Netflix gebruiken automatische test tools om hun systemen continu aan te vallen. Deze organisaties ontwerpen build for failure systemen. Ontwerpen zijn niet meer gebaseerd op specificaties maar maken gebruik van de voordelen die modulaire technologieën en geavanceerde testprocessen bieden om de betrouwbaarheid en veerkracht te versterken.
“Vorig jaar constateerden we dat ieder bedrijf digitaal moest, ongeacht of het management dat erkende. Nu zien we dat digitale technologieën in alle vezels van high performance organisaties zijn doorgedrongen. Door de grote technologische verschuivingen en hun impact op strategieën en operationele prioriteiten van ondernemingen kan het management nu ook zelf voor de broodnodige digitale opschudding zorgen. Dat is de manier om een duurzaam concurrentievoordeel te realiseren”

Adviesbureau: Accenture Rapport: Technology Vision 2014

The SROI Network Int

http://www.thesroinetwork.org/

zaterdag, maart 22, 2014

Aardig onderweg Award RET

http://www.aardigonderweg.nl/Kandidaten

Aardig onderweg Award RET

http://www.aardigonderweg.nl/Kandidaten

maandag, maart 17, 2014

Radicale Vernieuwers

In samenwerking met stichting Kennisland presenteert Vrij Nederland de Radicale vernieuwers: de interessantste eenlingen en collectieven die zoeken naar oplossingen.
Van een afstand mag het soms dood tij lijken in Nederland. De regering regeert (of doet daar een poging toe), het volk gaat voort. Maar onder de oppervlakte bruist en gist het. De drang om te vernieuwen is groot. Ook, of juist, onder slechtere economische omstandigheden.

Veel mensen hebben ideeën over hoe het anders, beter kan. De doorzetters maken er ook echt werk van, desnoods tegen de stroom in. Zij halen niet snel de voorpagina’s of de praatprogramma’s, maar ze bestaan wel degelijk. Vrij Nederland en Kennisland, denktank voor sociale vernieuwing, namen, naar voorbeeld van de Britse zondagskrant The Observer, het initiatief om de Radicale Vernieuwers voor het voetlicht te halen.

http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/Radicale-vernieuwers-23-ideeen-voor-een-betere-wereld.htm

zaterdag, maart 15, 2014

Coöperatief Ondernemers Platform-Veluwe U.A.

Het Coöperatief Ondernemers Platform-Veluwe U.A. is een kredietcoöperatie, waarbinnen leden kapitaal inbrengen om aan kapitaalvragende leden ter beschikking te stellen.

Met lede ogen zien de initiatiefnemers van het C.O.P.-Veluwe de MKB activiteiten in de regio terugvallen tot een verontrustend laag niveau. Met name veroorzaakt door het opdrogen van de kredietverlening door de handelsbanken. Alleszins een reden om in actie te komen.

Uit ideële overwegingen, gestuurd door een flinke dosis ondernemersrealisme heeft een groep (oud-)ondernemers uit de regio Veluwe het initiatief genomen tot de oprichting van deze coöperatie met het motto:

“Van, voor en door ondernemende leden”
Met als doel:

Het verstrekken van kennis en coaching aan leden voor duurzaam en innovatief ondernemen
Het verwerven van kapitaal, dat onderling kan worden verstrekt voor de financiering van kansrijke ondernemersplannen
Met realisme en idealisme het regionale bedrijfsleven een K.I.C.K. te geven.

http://www.copveluwe.nl/

Reshoring: Haal het werk terug!

In 1969 maakte productiewerk 25% uit van onze economie. Nu is dat nog slechts de helft daarvan. De afgelopen decenia werd ons voorgehouden – en we geloofden erin – dat Nederland een kennis- en dienstverlenings economie zou gaan worden. Geweldig, of toch niet?

Reshoring: Haal het werk terug uit lagelonenlanden

De consequentie bleek dat veel werk en banen voor laag of ongeschoold personeel verdwenen uit Nederland en werden verplaatst naar lagelonenlanden. En zeg eens eerlijk: prima toch? Het werk werd vaak gezien als minderwaardig. De gastarbeiders die na de tweede wereldoorlog kwamen hadden ons al verwend door veel van dit soort werkzaamheden uit onze handen te nemen… Het gevolg was dat er voor een grotere groep op de arbeidsmarkt passend werk beschikbaar moest komen. Maar dat was en is niet het enige probleem.

Reshoring: haal het werk terug

Er ontstond een steeds grotere mismatch tussen vraag van de markt naar steeds hoger geschoolden en het aanbod van werkzoekenden dat qua niveau daaraan niet kon voldoen. Tsja en nu zitten we met de gebakken peren! Wat nu?

Kort door de bocht is het antwoord simpel: Haal het werk terug! Reshoring heet dat in jargon. Daarmee komen er nieuwe banen. Juist nu is het moment. De verschillen in (productie)kosten tussen lagelonenlanden en Westerse landen zijn de afgelopen jaren significant verkleind doordat economieën in deze lagelonenlanden explosief groeiden ten opzichte van de westerse economieën. Het kostenvoordeel van ‘lagelonenlanden’ wordt hiermee teniet gedaan. Produceren in eigen land wordt hiermee steeds interessanter, voor Nederland, maar ook voor Europa.

Want niet alleen Nederland worstelt met een banentekort. Het is een Europees thema. De EU ziet de industrie als een sterk fundament voor economische groei. Als doel is gesteld om te komen tot 20% aandeel van productie binnen de Europese economie. Hiervoor zal de industrie in Europa de komende jaren met zo’n 5% moeten groeien. Daarmee gepaard ontstaan (laaggeschoolde) banen. De Europese Commissie heeft het in dat kader over een “renaissance” van productie in Europa, het terughalen van productie uit lagelonenlanden. Het probleem wordt dus onderkend en het thema krijgt aandacht.

Reshoring goed voor sociaal akkoord

Ik zie daarin hele grote kansen. Met name de combinatie van reshoring en proces-herontwerp is een geweldige kans voor Nederland. Hiermee kunnen we concrete invulling geven aan de gemaakte afspraken in het sociaal akkoord om 125.000 banen te creëren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn mooie, recente, voorbeelden die die mogelijkheid illustreren en als best practice kunnen dienen.

Ik maak me hard voor de geweldige kans die er ligt. Overleggen met werkgeversverenigingen, kamers van koophandel, ministerie(s), universiteiten en hogescholen lopen om te komen tot een gestructureerde en faciliterende aanpak naar ondernemers die de stap overwegen. In dat kader zal ik spreken tijdens de hoorzitting van het EESC (European Economic and Social Committee) op 13 februari in Bergamo, Italië. Hier worden de eerste plannen gesmeed om in Europees verband de economieën weer een boost te geven om te komen tot een goed productieklimaat en de reshoringbeweging te ondersteunen.

Ik zeg: Haal het werk terug! Samen de schouders eronder.....

Martin Verduyn is directeur van Callant b.v. Een publiek private samenwerking van Calder Holding en de Atlant Groep. Hij is voormalig directeur Arbeidsintegratie van de Atlant Groep. Hij is wars van “oud denken” en is een overtuigd aanhanger van de “inclusieve arbeidsorganisatie”. Innovatie, leiderschap, methodiek en wat wél kan houdt hem bezig.

28-01-2014

Erik Scherder: Bewegen voor lichaam en geest

Wereldwijd bewegen mensen steeds minder, jong en oud, over de gehele levensloop dus. Oorzaken hiervoor zijn onder andere de beschikbaarheid van de auto, waardoor mensen minder lopen en fietsen, en de sociale media waardoor men er minder ‘op uit’ hoeft te gaan. Ook overgewicht komt steeds meer voor en ook dat leidt tot minder bewegen. De groeiende inactiviteit is alarmerend omdat lichamelijke activiteit belangrijk is voor lichaam en geest. Door te bewegen verklein je de kans dat je hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten krijgt, maar ook suikerziekte type 2. En dat zorgt er weer voor dat je minder kans hebt op het krijgen van dementie.

Gaan onze hersenen ook beter werken als we meer bewegen? Bij mensen - jong en oud - die lui zijn geworden, blijkt dat inderdaad het geval. Als zij weer gaan bewegen, dan verbeteren met name de ‘executieve functies’ van onze hersenen: het vermogen tot initiatief nemen, zaken plannen, impulsen beheersen en zelfregulatie. Allemaal functies die we nodig hebben om zelfstandig te functioneren. We weten nog niet of bewegen ook het geheugen en andere verstandelijke vermogens bij mensen met dementie verbetert. Wat we wel weten is hoe slecht het is voor mensen met een dementie om niet te bewegen, zowel voor hun lichame-lijke als hun mentale fitheid.

Dus: ga naar iemand toe in plaats van hem te bellen of sms-en. Pak de fiets, in plaats van de auto of de bus. Zorg dat je niet te dik wordt, dan is bewegen fijner. Zorgt u voor iemand anders die dat allemaal niet meer zelf kan? Help diegene dan om ook lichamelijk actief te blijven.

World Future Society

http://www.wfs.org/

ESMA: connect social marketing people, research and practice at the European level.

http://europeansocialmarketing.weebly.com/

Social Impact Bond 160 werkloze jongeren Rotterdam

Kengetallen

Het gaat zoals gezegd om een beperking in liquiditeit bij de gemeente van € 60 mln (op jaarbasis, of over periode van 3 jaar, dat staat er niet bij).
De investeerders investeren cash € 680.000 in dit project over een looptijd van 3 jaar. Het gaat om een geselecteerde groep baanloze jongeren van 160 stuks.
De claim van de private partijen is dat er een besparingspotentie is van 160 jongeren x 211 dagen korter uitkering/bijstand x € 39,70 per dag.
Dat maakt een totale besparingspotentie van € 1.34 miljoen over een periode van 3 jaar.

http://www.slimmefinanciering.nl/social-impact-bond-160-werkloze-jongeren-rotterdam/

This is the first day of the rest of your life