dinsdag, februari 17, 2015

de Maatschappij ontmoet Maurice de Hond

Iedereen die bij ons komt kijken, is meteen om

Met De Maatschappij kom je op de fraaiste locaties. Met dank aan Philip Todd, die ook de lezing van zijn jeugdvriend voor ons heeft geregeld. In de pas gerestaureerde Roeivereniging De Hoop - met uitzicht op de Amstel - hield Maurice de Hond op 29 januari een hartstochtelijk pleidooi voor O4NT, Onderwijs Voor een Nieuw Tijdperk. Hartstocht die evident lijkt voor iemand die al sinds de jaren ’70 bezig is met programmeren, maar dat bleek niet de belangrijkste verklaring. Nee, die gedrevenheid heeft meer te maken met zijn vaderschap. Hij opende zijn betoog niet voor niets met zijn zelftypering als oude én piepjonge vader, als iemand met AOW én kinderbijslag, met een zoon van 37 én een dochtertje van vijf.

Kinderen zijn vaak zo ongelukkig op school

Toen zijn zoon in 1981 naar de basisschool ging, speelde hij thuis al met de pc van pa. Op het Montessori leerde hij niet met tien vingers typen, alla, we hebben het over meer dan dertig jaar geleden. Maar toen Maurice zich realiseerde dat zijn dochtertje binnenkort naar diezelfde Montessori zou gaan, ging hij een kijkje je nemen en zag tot zijn verbijstering dat er vrijwel niets veranderd was. Terwijl zijn dochtertje al met appjes in de weer was toen ze één jaar oud was, en op haar derde virtueel kleding ontwierp, met een programma dat op haar leeftijd is toegesneden. Zo’n school uit 1980 is het laatste wat hij wilde voor zijn dochtertje, en opeens realiseerde Maurice zich dat zijn zoon zich ook vaak had verveeld op school. En dat hij altijd had gedacht dat dat aan zijn zoon lag! 

Iedereen mag zelf een school oprichten

Asscher - toen nog wethouder in Amsterdam - ondersteunde het initiatief van Maurice de Hond, en in 2014 opende de eerste IPadschool, “De Ontplooiing”, op het August Allebéplein in Amsterdam. Vijftig procent autochtone, en vijftig procent allochtone kinderen, westers en niet-westers. Sindsdien zijn de succescijfers niet bij te houden. Al meer dan twintig ‘gewone’ scholen in heel Nederland hebben het concept overgenomen. Het aantal kinderen op al die scholen groeit gestaag. Er is internationale aandacht vanuit Amerika, Duitsland, Japan, China. Iedereen die komt kijken, gaat om, in een poep en een scheet, om het op zijn Amsterdams te zeggen.

Als Maria Montessori nu had geleefd

had ze dit concept bedacht, daar is Maurice van overtuigd. Individuele talentontwikkeling, daar gaat het om. Niet het keurslijf van een klas waarin iedereen hetzelfde moet leren in een gegeven tijd, maar ieder een eigen ontwikkelingsplan dat elke zes weken wordt geëvalueerd en bijgesteld, door leerkracht, ouder én kind gezamenlijk. Elke leerkracht is de coach van 25 kinderen, en opent met hen de schooldag. Daarna is er elk half uur iets anders te doen. De een gaat naar de workshop klokkijken, de ander naar het Reken- of Taalatelier waar je de leerkracht kunt aanspreken, of naar het Stiltecentrum om zelfstandig te werken. Op hun IPad hebben ze 40.000 rekenopdrachten, waarvan ze er een afgesproken aantal per dag moeten doen. Ze zien meteen of ze het goed hebben, en kunnen dan ook meteen verder. Op kennisniveau zitten ze dus niet vast aan leeftijdsgenootjes, terwijl ze juist wel het liefst met kinderen van hun eigen leeftijd spelen, en dat doen ze dus ook.

Geen uitzonderingspositie – geen labels.

Het voordeel van deze aanpak is niet alleen het eigen tempo, ook neemt geen enkel kind een uitzonderingspositie in. Niemand loopt achter of valt op door een of ander label als ADHD of hoogbegaafdheid. Deze aanpak gaat niet uit van kinderen die iets moeten terwijl ze eigenlijk niet willen, of allerlei deficiënties hebben. Deze aanpak daagt kinderen uit, en sluit aan bij het natuurlijke verlangen van kinderen om te leren. Niets is overtuigender dan de ervaring van kinderen met bijvoorbeeld een ADD-stempel, binnen de kortste keren hebben ze er hier geen last meer van!

Kom kijken

Tot slot krijgen we een korte documentaire te zien, maar Maurice benadrukt dat het beste is om zelf te komen kijken. Dat hebben veel ouders en leerkrachten gedaan en die zien dan dat kinderen zich door deze aanpak anders gaan gedragen. Dat ze de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Dat ze niet meer hoeven te gillen als ze ‘vrijgelaten’ worden. En dit onderwijs wordt gewoon bekostigd door de overheid, valt gewoon onder de inspectie, en kost bovendien geen cent meer dan elke andere openbare basisschool.

Wat kan De Maatschappij voor dit initiatief betekenen?

De voorzitter van departement Amsterdam, Antoinette Pernot bedankte Maurice allerhartelijkst voor dit boeiende verhaal, dat zo goed past bij waar De Maatschappij voor staat. Want de Maatschappij is voor vernieuwing van het onderwijs, als een van de wegen om bij te dragen aan een betere samenleving.
Nieuwsgierig naar filmpjes en de achtergrond van deze aanpak?

Kijk op http://bit.ly/VideoSJS - op de blog van Maurice - en op http://www.deontplooiing.nu
Marieke de Ridder, tekst & training

meer info

http://www.maurice.nl/

http://o4nt.nl/videos/

zondag, februari 15, 2015

Kloof tussen arm en rijk groeit snel in Nederland

De inkomensverdeling in Nederland is relatief gelijk en stabiel, maar bij de vermogens wordt de kloof tussen arm en rijk steeds groter. De rijkste 1 procent bezit volgens nieuwe cijfers meer dan een kwart van het private vermogen, ruim meer dan een jaar eerder, terwijl aan de onderkant de schulden groeien.

1 procent van de rijkste huishoudens, bezit 26,6 procent van het private vermogen

Dat blijkt uit de meest recente gegevens over de hoogste vermogens, die de Volkskrant heeft opgevraagd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Begin 2012 bezat de rijkste 1 procent van Nederland 24 procent van het private vermogen: aandelen, bank- en spaarrekeningen, huizen en andere bezittingen.
Begin 2013 was dat aandeel van de rijkste 75 duizend huishoudens opgelopen naar 26,6 procent. Bij de berekening zijn de pensioenen buiten beschouwing gelaten. Het CBS doet dat omdat mensen nu niet bij hun pensioen kunnen, het is geen ‘vrij’ vermogen.
Worden de honderden miljarden voor de oude dag wel meegerekend, dan is de kloof aanzienlijk kleiner, hoewel nog steeds veel groter dan de inkomensverschillen. Volgens critici moeten de pensioenen voor een eerlijke vergelijking meetellen.
De rijksten werden niet rijker, de gewone burger werd wel armer

Schulden

Zonder die pensioenen leverde de top 1 procent met bijna 2,5 miljoen euro vermogen in doorsnee iets in.
Bij het doorsneehuishouden daalde het vermogen veel sneller, met eenderde naar 19 duizend euro, zo maakte het CBS eerder al bekend. Dat zit in gestegen schulden en in de gedaalde huizenprijzen. De eigen woning is voor gewone huishoudens de hoofdmoot van het vermogen. Voor de rijksten, die ook ander vermogen hebben, is het minder belangrijk. Zij werden niet rijker, de gewone burger werd wel armer.

Voor de crisis, in 2008, bezat de top 1 procent ruim eenvijfde van het vermogen, in 2013 was het opgelopen tot ruim een kwart.
De ongelijkheid is tijdens de crisis dus gegroeid. De Utrechtse hoogleraar Bas van Bavel noemt de nieuwe cijfers ‘tamelijk schokkend’.
Van Bavel deed vorig jaar onderzoek voor een rapport over ongelijkheid van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij wijst erop dat het aandeel van de topvermogens op het hoogste punt van de afgelopen decennia is beland.
Tegelijk zijn er 1,1 miljoen huishoudens met meer schulden dan bezittingen, eenderde meer. De grootste groep huishoudens, bijna een kwart, had een vermogen van nul tot vijfduizend euro.

De top 0,1 procent zag als enige groep het vermogen ook in euro’s stijgen. De allerrijkste 7.500 huishoudens hebben 10,4 procent van het totale vermogen van 1.060 miljard euro, ofwel 14,7 miljoen euro per huishouden. Een jaar eerder was hun aandeel 9,2 procent.
Het aantal huishoudens met schulden is met eenderde gestegen tot 1,1 miljoen

Schokken

De nieuwe CBS-cijfers bevestigen volgens Van Bavel het beeld uit het WRR-rapport: de problemen met schulden onderin nemen toe, de middengroepen hebben nauwelijks nog vermogen en kunnen schokken dus moeilijk opvangen, de subtop - van een ton tot een half miljoen euro - ziet zijn vermogen sterk slinken en alleen de topvermogens blijven intact, vooral doordat het financiële vermogen de crisis goed doorstaat. Volgens Van Bavel is de vermogensongelijkheid, exclusief de pensioenen, internationaal gezien groot. Volgens het kabinet is daar niks over te zeggen, omdat verschillende landen verschillende cijfers gebruiken.

Omdat de huizenprijzen in 2013 verder daalden en de beurzen het prima deden, zijn de vermogensverschillen waarschijnlijk verder gegroeid. Dat is pikant voor het kabinet, dat nog voor de zomer met voorstellen wil komen voor een nieuw belastingstelsel. Sinds de bestseller van de Franse econoom Thomas Piketty over de groeiende ongelijkheid staan ook de vermogens daarbij op de agenda. Dat is lastig voor de coalitie: de PvdA wil vermogens zwaarder belasten, de VVD moet daar niets van hebben.

Wereldwijd

Oxfam Novib voorspelt dat de allerrijkste 1 procent van de wereldbevolking in 2016 een vermogen heeft dat groter is dan het vermogen van de rest van de wereldbevolking, als de groeiende ongelijkheid niet wordt gestopt. Volgens de organisatie is het vermogen van de rijkste 1 procent van de bevolking in 2014 gegroeid naar 48 procent. Een jaar eerder was het nog 46 procent. Als die groei doorzet denkt Oxfam dat het aandeel van de superrijken volgend jaar boven de 50 procent uitkomt.

De cijfers staan in een onderzoeksrapport van de organisatie. Het gemiddelde vermogen van de rijkste 1 procent is 2,7 miljoen dollar (ruim 2,3 miljoen euro). De waarschuwing komt kort voor het jaarlijkse Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos. Dat begint woensdag. Volgens Oxfam hebben de tachtig rijkste mensen samen meer vermogen dan de armste 3,5 miljard mensen.

http://www.volkskrant.nl/economie/kloof-tussen-arm-en-rijk-groeit-snel-in-nederland~a3832426/
Door: Wilco Dekker 19 januari 2015, 06:00

Omgaan met geld in Rotterdam

http://rotterdam.startpuntgeldzaken.nl/

dinsdag, februari 03, 2015

ROA onderzoek beroepen

Een ‘+’ betekent dat er in de periode 2013-2018 binnen deze sector bovengemiddeld veel vraag zal zijn naar deze beroepen.

Een ‘-’ wil zeggen dat de vraag naar deze beroepen beneden het gemiddelde ligt binnen de sector.

VEELGEVRAAGD BEROEP OF NIET?

Pedagogische beroepen
+ 1e graads docenten economisch-administratieve vakken
1e graads docenten sociale vakken
zweminstructeurs
- sportinstructeurs
2e graads docenten sociale vakken

Creatieve beroepen
+ geestelijken
bibliothecarissen
- grafisch ontwerpers
geestelijke verzorgers
journalisten
kunstenaars

Agrarische beroepen

+ landbouwmachinebestuurders
vissers
- landbouwkundigen
agrarische hulparbeiders

Technische en industrieberoepen
+ technisch analisten
assembleurs
elektrotechnici
materiaalkundigen
- bankwerkers
procesoperators
architecten
bouwkundig projectleiders
lassers
grafische vakkrachten

Transportberoepen
+ stewardessen
- chauffeurs

Medische en paramedische beroepen
+ leerling-verpleegkundigen
verpleeghulpen
apothekers
- afdelingshoofd zorginstelling
verplegenden
doktersassistenten
therapeuten
verpleegkundigen
artsen
medisch analisten

Economisch-administratieve beroepen
+ kantoorhulpen
inpakkers
colporteurs
receptionisten
administratief medewerkers
medische secretaresses
juridisch bestuurlijk medewerkers
- accountants
productieplanners
commercieel medewerkers
organisatie-adviseurs

Informaticaberoepen

+ technisch systeemanalisten
- systeemanalisten
informatici

Sociaal-culturele beroepen
+ hoofd sociaal-cultureel werk
hoofd personeel en arbeid
- activiteitenbegeleiders
medewerkers arbeidsbemiddeling
medewerkers sociaal-cultureel werk
medewerkers personeel en arbeid

Verzorgende en dienstverlenende beroepen
+ vakkenvullers
- ziekenverzorgenden
verzorgend personeel

Openbare orde- en veiligheidsberoepen
+ politie-inspecteurs
politie-officieren
- politieagenten
onderofficieren
beveiligingsmedewerkers

Nuttige site voor ondernemers

http://www.briskmagazine.nl/nieuwsbrief/

maandag, februari 02, 2015

Onderwerpen voor HAVO februari 2015

Diverse sites met testen/onderzoeken voor je toekomst en nuttige informatie

http://www.opleidingenberoep.nl/ts/ob/orienteren.php?subs=1

http://www.nationaleberoepengids.nl/Arbeidsmarkt_perspectief

http://www.intermediair.nl/testen-tools

https://www.123test.nl/

https://www.123test.nl/beroepskeuzetest/

http://www.beroepeninbeeld.nl

https://www.lerenenwerken.nl/beroepskeuze

http://www.beroepenvandetoekomst.nl/studiekeuze/onderzoek

ICT sector

http://www.intermediair.nl/magazine/20150122/#3

UWV 2014
http://www.uwv.nl/overuwv/Images/Sectoren%20in%20beeld_hoofdlijnen_def.pdf

Voor vrouwen nuttige site
http://www.womeninc.nl/sluit-je-aan/

De toekomst van werk

http://www.continu.nl/nieuws/banen-die-gaan-verdwijnen-en-banen-die-gaan-verschijnen/?cHash=367e20b8017679335fd55b481a2d243a

http://motherboard.vice.com/nl/blog/the-rich-and-their-robots-are-about-to-make-half-the-worlds-jobs-disappear

https://vanakkervindt.wordpress.com/2013/05/18/deze-banen-verdwijnen-voor-2025-door-technologische-ontwikkelingen/

http://www.emerce.nl/opinie/binnen-dertig-jaar-verdwijnt-helft-huidige-banen

http://daskapital.nl/2014/10/robotisering_gaat_miljoenmilja.html

http://loopbaanfit.nl/2015/01/trends-en-ontwikkelingen-op-de-arbeidsmarkt-2015/

http://financieel-management.nl/artikel/mogelijk-2-tot-3-miljoen-banen-op-de-tocht-accountants-hard-geraakt

Eerder al verzameld hierover (zie tag future jobs)

10 beroepen voor het volgende decennium & 15 droomjobs voor de toekomst

3D printing

62 Future Jobs: Preparing for Jobs that Don’t Yet Exist

Advanced Technology & Academic Center

Als je werkloos bent

Andrew McAfee: Hoe zullen toekomstige banen eruit zien?

Arbeidsmarkt

Banen met toekomst

Banen van de toekomst

Callcentermedewerker is een robot

CHEMProjects

Click Your Fortune #1: Top future jobs - Nate Mook

Coöperatief Ondernemers Platform-Veluwe U.A.

De ambachtseconomie

De TED talk van Andrew McAfee.

Future jobs

Future Jobs- kansen op werk diverse slideshares

Future of Food

Future of manufacturing

Future Work

Future Work Skills

Gary Hamel on the Future of Management

Here are 10 fields that are likely to flourish in 2020

Innovatieve werkgevers doen steeds meer de hiërarchie in de ban

Justien Marseille

Kansen voor Nederland in eerste calls Horizon 2020

Lerarentekort

Loonwijzer best betaalde banen

Marc Neelen Board Member Centrala Foundation for Future Cities

Martijn Aslander over de middenklasse

Mijn toekomst werkt

Mismatch arbeidsmarkt stuwt werkloosheid

Mobile trends

Mooi filmpje van Deloitte

Mooie film hoe we mensen toch goed kunnen inzetten

NEDA Annual Conference 2013

Next job boom

Oxford studie over toekomst van werk

Presentatie PITSTOP 5 november 2013

Reshoring: Haal het werk terug!

Richard Branson over ondernemen

Rijnmond Werkt

Silicon forum future jobs

Site for freelancers

Social Impact Bonds

Sparks & Honey

Sparks and honey adviesburo Banen van de toekomst

Techcast

TEDX The Future of work

TEDxBrainport 2013 - Making the Future diverse lezingen

The 10 Best Jobs

The 20 Best Jobs Of The Future

The future of Work

The future of work

The Management Innovation eXchange (MIX)

The shape of jobs to come van Britse onderzoeksbureau Fast Future

The Workforce is Changing rapidly

TNO visie op o.a. werk vanaf pagina 31

Toekomst regio Amsterdam

Toekomst van banen

Top 10 New Future Jobs

Top 10 trends m.b.t. werk en arbeidskrachten

Top 10 trends voor de innovatie-economie.

Trends en future jobs

United States Department of Labor

Urban skills

Urban Survival Skills

Urban survival skills blog

USA best jobs

USA today jobs

Visie op 2028

Visie op banen in de toekomst

Visie op werk

Waar verdienen we over twintig jaar ons brood mee?

Weblog Erik Kolthof zie future jobs (punt 4)

Werken zonder diploma

Why Doesn’t Highest Paid CEO, Zuckerberg, Quit?

Zijn we in 2050 nog aan het werk?

This is the first day of the rest of your life