dinsdag, maart 10, 2015

Ontwikkelingen rondom basisinkomen

12 maart 2015 in Rotterdam

http://basisinkomen.nl/wp/event/lezing-over-onvoorwaardelijk-basisinkomen/?instance_id=6357

Basis inkomendebat 9 maart 2015 bij Erasmus SG Rotterdam

http://www.eur.nl/sgerasmus/agenda/agendaoverzicht/article/70993-basisinkomen-debat/
http://www.aeclipse.nl/event/basic-income-debate/

Ontwikkelingen in steden Enschede, Tilburg, Leeuwarden en Groningen

http://mieslab.nl/2014/11/24/experimenten-voor-een-revolutie-verslag/

Groningen

http://basisinkomen.nl/wp/verslag-expertsessie-mieslab-tijdens-lets-gro-groningen/

Tilburg

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2215491033/Ralf+Embrechts+wil+basisinkomen+voor+arme+mensen+%E2%80%98We+moeten+ons+schamen+dat+Voedselbank+nodig+is.aspx

Leeuwarden

http://www.2018.nl/nl/nieuws/iedere-fries-een-basisinkomen-experiment-of-werkelijkheid

Enschede

http://basisinkomen.net/obi/event/jonge-democraten-presenteren-avond-het-basisinkomen-enschede/

Websites met info

http://basisinkomen.nu/obi/informatie/
http://basisinkomen.nl/wp/partij-van-de-uitkering-of-een-basisinkomen/
http://basisinkomenpartij.nl/

Europese landen

http://www.slideshare.net/johnbaker19/basic-income-ireland?qid=1c02dd1e-5396-42c3-8181-80381dcc442a&v=default&b=&from_search=2

http://www.slideshare.net/stephenboydstuc/basic-income-40392496?qid=1c02dd1e-5396-42c3-8181-80381dcc442a&v=default&b=&from_search=8

http://www.slideshare.net/StanislasJourdan/the-basic-income-movement-in-france?qid=895f3546-d4c1-46ea-810a-ab395c649407&v=default&b=&from_search=5

video
https://www.youtube.com/watch?v=EDxX-j7Nzt8

https://www.youtube.com/watch?v=AwHAKJH45f8

dinsdag, maart 03, 2015

Bijstand 2014

Aantal bijstandsjongeren groeit niet
Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2014 verder toegenomen, met 22 duizend.
Dit is 10 duizend minder dan de stijging in 2013. Het aantal jongeren in de bijstand is niet toegenomen.
Eind 2014 telde Nederland 435 duizend personen met een bijstandsuitkering.

Dit maakt het CBS vandaag bekend.

In 2014 is alleen het aantal bijstandsontvangers van 27 jaar of ouder toegenomen.
Het aantal jongeren (tot 27 jaar) met bijstand bleef gelijk:38 duizend. Jongeren lijken daarmee te profiteren van het herstel van de arbeidsmarkt. Zij komen minder dan anderen in de bijstand of vinden sneller vanuit de bijstand een baan. Het aantrekken van de arbeidsmarkt is te zien aan de stijging van het aantal vacatures en banen, waarover het CBS eerder deze maand publiceerde, en de stabilisatie van het aantal WW-uitkeringen.
De bijstand volgt de aantrekkende arbeidsmarkt met vertraging doordat de meeste bijstandsontvangers moeilijker een baan vinden dan andere werkzoekenden.
Dit geldt zeker voor de ouderen in de bijstand, die dan ook de meeste kans hebben om langdurig van de bijstand afhankelijk te blijven.
Zo hebben zes op de tien 45-plussers met bijstand al drie jaar of langer een uitkering.

Meeste mensen met langdurige bijstand in Rotterdam

In 2014 hadden in Nederland 17 personen per duizend inwoners langdurig, oftewel minstens drie jaar bijstand.
De langdurige-bijstandsdichtheid varieert sterk tussen gemeenten.

Van de gemeenten met minstens 100 duizend inwoners is in Rotterdam deze bijstandsdichtheid met 51 uitkeringen per duizend inwoners het grootst.
Bijstandsgerechtigden in Rotterdam vinden minder vaak een baan.

Mensen die langdurig in de bijstand zitten, zijn gemiddeld lager opgeleid en ouder dan personen die erin slagen werk te vinden.

3 hoofdtrends van Adjied Bakas

Alle trends die Bakas heeft gesignaleerd zijn terug te brengen naar drie hoofdtrends:

1. De eenzame jonge dag: een op de drie Nederlanders voelt zich eenzaam. Virtueel verbonden zijn betekent voor veel Nederlanders geen echt contact met vrienden. Eenzaamheid behoort niet meer alleen toen aan ouderen. Vooral jongeren voelen zich eenzaam en hebben last van de individualisering.
In 2015 ziet Bakas daarom de opkomst van woongroepen en zelfs de intrede van de aloude gezelschapsdame of -heer.

2. Van versobering naar verarming: Nederland, en dan vooral de middenklasse, verarmt. Veel Nederlanders komen in de knel: 41% van de huizen staat onder water, loonbeslag neemt toe en vele huishoudboekjes zijn niet op orde. De politiek doet niets om deze verarming tegen te gaan. Investeringen in arbeid gaan omlaag, energieprijzen omhoog. Geen sturing, geen oplossing.
Bakas ziet daarom ‘hoop en troost’ in 2015: Nederlanders zoeken elkaar op en helpen elkaar. Ook ziet hij een toekomst voor financieel adviseurs om Nederlanders te leren zuinig(er) te leven.

3. Disruption, bescherming en de opkomst van de WIJ-CEO: er kondigt zich een aantal verschuivingen aan in de economie. Afgedwongen door nieuwe technologie. Individuen – disruptors genaamd – zijn steeds meer in staat om nieuwe producten/ diensten op de markt te brengen die hele industrietakken buitenspel zetten. Veel bedrijven/ CEO’s weten niet hoe daarmee om te gaan en zetten beschermingswallen op.
Volgens Bakas is het tijd voor de WIJ-CEO; deze CEO ziet kansen, is wendbaar en neemt ‘gekken’ aan in hun bedrijf in plaats van klonen.

Robot Spot

Introducing Spot

https://www.youtube.com/watch?v=M8YjvHYbZ9w

IBM Watson nieuwe tijd ontwikkelingen

Chef Watson innovates, Onno Kokmeijer creates Nuevo Latino Baby Carrots Gumbo

https://www.youtube.com/watch?v=6IjlAYEe7No

IBM’s Watson Has A New Job - Watson Engagement Advisor

https://www.youtube.com/watch?v=6X6W6Tc6E9A

This is the first day of the rest of your life