vrijdag, mei 29, 2015

woensdag, mei 27, 2015

My Generation At Work diverse links

http://urbact.eu/sites/default/files/enterprising_curriculums_ideas_and_connections_to_work_-be_inspired_by_mgatwork_stories.pdf

APPENDIX: A COMPILATION OF USEFUL WEBSITES AND SOURCES

CONCEPTS AND TOOLKITS OF METHODS

Development process design: Innovation Spiral

http://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/The-Open-Book-of-Social-Innovationg.pdf

The Go for It (GFI): GFI
http://urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/My_Generation_at_Work/documents_media/MGatWork_Concepts_for_LSGs_-_for_Webex_18-19Feb2013.pdf

Policies and actions for young people: Supporting urban youth
http://urbact.eu/supporting-urban-youth-through-social-innovation

Youth employment: Jobs for a jobless generation
http://urbact.eu/sites/default/files/02_jobgen-web.pdf

Designing learning processes : The SECI learning process
http://www.cyberartsweb.org/cpace/ht/thonglipfei/ba_concept.html

Good Future Dialogue
http://files.kotisivukone.com/testataan.kotisivukone.com/julkaisut/good_future_dialogue.pdf

Stop and Go!
http://deirdrehughes.org/2014/06/stop-and-go-in-search-of-new-ecology-and-dynamism-in-group-counselling-for-employees-in-transition/

Bono’s Six Thinking Hats
http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php

DIGITAL MEMORY AIDS OF THE MY GENERATION AT WORK MEETINGS
Rotterdam 4-5 October 2012
http://urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/My_Generation_at_Work/documents_media/ID_Book_Partner_Meeting_Rotterdam_4-5_October_2012.pdf

Maribor 18-19 April 2013
http://urbact.eu/sites/default/files/2_-digital_memory_aid_mgwork_maribor_april_2013.pdf

Braga 12-13 September 2013 http://urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/My_Generation_at_Work/documents_media/MGatWork_Workshop_report_Braga_-_Digital_Memory_Aid_.pdf

Thessaloniki 21-22 January 2014
http://urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/My_Generation_at_Work/documents_media/Visual_Memory_Aid_Thessaloniki_Workshop_January_2014..pdf 23

Tampere 18-19 June 2014
http://urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/My_Generation_at_Work/documents_media/DMA_Tampere_final.pdf

MY GENERATION AT WORK VIDEOS
MGatWork| Compilation Young Filmmakers https://www.youtube.com/watch?v=b9UL40edHdg

MyGen at Work | Spaces (LONG VERSION) https://www.youtube.com/watch?v=A1h5hRuW70o

MyGen at Work | Brokers (LONG VERSION) https://www.youtube.com/watch?v=3CvsXbGQyZc

MyGen at Work | Enterprising skills (LONG VERSION) https://www.youtube.com/watch?v=lj7d3fbjawc

MyGen at Work | Final conference “Play it Forward” (SHORT VERSION)
http://youtu.be/KgI8R-Ak7fg

MyGen at Work | Final conference “Play it Forward” (LONG VERSION)
http://youtu.be/KLzuxoATE6c

MyGen at Work | Workflow https://www.youtube.com/watch?v=J0BikQdCpCI

MyGen at Work | Rotterdam https://www.youtube.com/watch?v=jpk5D_BCsnY

MyGen at Work | Antwerp https://www.youtube.com/watch?v=j4UjEnCvKTM

MyGen at Work | Riga https://www.youtube.com/watch?v=Inc9_XhwhtQ

MyGen at Work | Gdańsk https://www.youtube.com/watch?v=iU94dd7Kz6I

MyGen at Work | Warsaw https://www.youtube.com/watch?v=bgXlG0Bvo2A

MyGen at Work | Tampere https://www.youtube.com/watch?v=FxxB2eG-T5Y

MyGen at Work | Valencia https://www.youtube.com/watch?v=Z2hq3hHqUK0

MyGen at Work | Maribor https://www.youtube.com/watch?v=hYq_5-TdZUE

MyGen at Work | Turin https://www.youtube.com/watch?v=VKQnR-a6yFY

MyGen at Work | Thessaloniki https://www.youtube.com/watch?v=2tn5L868sWQ

MY GENERATION AT WORK LOCAL ACTION PLAN SUMMARIES
Rotterdam http://urbact.eu/sites/default/files/rotterdam_lap_summary.pdf 24

Antwerp http://urbact.eu/sites/default/files/antwerp_lap_presentation_summary.pdf

Riga (full LAP) http://urbact.eu/sites/default/files/microsoft_word_-_mgatwork_-_riga_lap_12_2014_final.pdf
Glasgow http://urbact.eu/sites/default/files/glasgow_lap_summary_2015.pdf

Gdansk http://urbact.eu/sites/default/files/lap_summary_in_english_final_met_logos.pdf

Warsaw http://urbact.eu/sites/default/files/microsoft_word_-_lap_warsaw_-work_on_work_-_summary_0.pdf

Tampere http://urbact.eu/sites/default/files/lap_executive_summary_2015_met_logo.pdf

Valencia http://urbact.eu/sites/default/files/valencia_lap_summary.pdf

Braga http://urbact.eu/sites/default/files/braga_lap_presentation_summary.pdf

Maribor ( full LAP) http://www.urbact.eu/sites/default/files/import/Projects/Active_A_G_E_/outputs_media/URBACT_LAP_Maribor.pdf

Turin http://urbact.eu/sites/default/files/mgatwork_lap_summary_turin_jan2015.pdf

Thessaloniki http://urbact.eu/sites/default/files/thessaloniki_lap_presentation_summary.pdf

OTHER MATERIALS AND USEFUL SITES
Ted talk Sir Ken Robinson http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity

Twitter My Generation at Work https://twitter.com/mygenw

In the My Generation at Work library you find examples of GFIs, newsitems and many other materials we have used in our project
http://www.urbact.eu/library?f[0]=field_network_reference_multiple%3A954

My Generation at Work Presentation slides http://urbact.eu/files/mygenatwork-project-presentation-slides

Pictures in MY Generation at Work have been made by: Taru Arnkil, tarnkil@gmail.com, http://www.taruarn.com

zaterdag, mei 23, 2015

vrijdag, mei 15, 2015

Slimmer samenwerken

http://www.slimmernetwerk.nl

vrijdag, mei 01, 2015

Sociale vraagstukken thema’s

Sociale vraagstukken

• Achter de voordeur
• Activering en reïntegratie
• Arbeidsmarkt
• Armoede
• Assertieve burgers
• AWBZ-steun
• Bemoeizuchtige overheid
• Bezuinigen
• Burgerschap
• Civil society
• Criminaliteit
• Dagindeling
• De crisis en sociaal beleid
• Decentralisatie
• Duurzaamheid
• Economie
• Eigen kracht
• Emancipatie
• Ethiek
• Etniciteit
• Etnisch registreren
• Europese Unie
• Evidence based
• Gedrag
• Geestelijke Gezondheidszorg
• Geluk
• Gemeentebeleid
• Geschiedenis
• Gezondheidszorg
• Huiselijk geweld
• Hulpverlening
• Immigratie
• Informatisering
• Integratie en uitsluiting
• Internet en sociale media
• Jeugdzorg
• Jongeren
• Klimaatverandering
• krimp
• Kwetsbaarheid
• LHBT
• Macht
• Marktwerking
• Meespraak burgers
• Misdaadbestrijding
• Moraliseren
• Multiproblemgezinnen
• Nationalisme
• Natuur en milieu
• Onderwijs
• Opvoeding
• Ouderen
• Participatie: hoe doe je dat?
• Polarisatie
• Politiek
• Privacy
• Probleemjongeren
• Projectencaroussel
• Publiek management
• Publieke omgangsvormen
• Re-integratie
• Rechtspraak
• Rechtvaardigheid
• Regulering
• Religie
• Ruimtelijke Ordening
• Scheve inkomens
• Sociaal werk
• Social Work
• Sociale cohesie
• Sociale stijging
• Sociale vraagstukken
• Sociale zekerheid
• Sociologisch onderzoek
• Sport
• Technologie en sociaal beleid
• Tweedeling
• Veiligheid
• Verkokering
• Verslavingszorg
• Voeding
• Vrije tijdsbesteding
• Vrijwilligerswerk
• Wajong
• Welzijn Nieuwe Stijl
• Welzijnswerk
• Werkloosheid
• Wetenschap en innovatie
• Wijkaanpak
• Wmo
• Wonen, huren, kraken
• Zelforganisatie
• Zelfstandig ondernemerschap
• Zingeving
• Zinloze en zinvolle buurtsubsidies

Zie de website

http://www.socialevraagstukken.nl/site/

This is the first day of the rest of your life