woensdag, september 09, 2015

Nieuwe economie vraagt een andere dialoog docent-student

Omdat een nieuwe economie andere waarden en doelstellingen centraal stelt, zal er een andere dialoog door de docent en student moeten worden gevoerd.

Dat stelt het Ontwikkelcentrum in Vakblad Profiel van september dat eind vorige week verscheen.
Er is een aanpassing nodig in de vragen die de docent stelt rond de ontwikkeling van de student.
De verschuiving van vaardigheden naar toegevoegde waarde.
Het gaat als toekomstig werknemer niet meer alleen om het feit dat je goed bent in je vak, maar om de toegevoegde waarde; wat kun jij betekenen voor het bedrijf waar jij gaat werken en wat kunnen zij voor jou betekenen?

De docent maakt vanuit zijn rol als facilitator van het leerproces de student bewust dat de veranderde maatschappij vraagt om een andere manier van handelen. De student maakt andere overwegingen en kent andere waarden toe aan bijvoorbeeld vrije tijd, maar ook aan leren. In de praktijk blijkt dat wanneer de docent en student echt het gesprek gaan voeren de leermotivatie toeneemt. Er wordt afgestemd tussen de leerbehoefte, de intrinsieke motivatie en de waarden van de student.

Een nieuwe economie stelt economisch rendement ten dienste aan ecologisch en sociaal (inclusief cultureel) rendement en gaat over schaarse én overvloedige producten, diensten en ideeën. In een nieuwe economie bezit de werknemer 21st century skills. Die vaardigheden verwijzen naar het vermogen van de student ondernemer en kenniswerker te zijn, samen te werken met de omgeving en ict slim in te zetten.

Daarnaast bezit hij learning agility, het vermogen om op basis van nieuwe ervaringen snel en flexibel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen en ineffectief gedrag af te leren. En hij heeft een Protean career. ‘Protean’ komt van de mythische Griekse zeegod Proteus. Proteus stond bekend om zijn voorspellende gaven en flexibiliteit om zich aan te passen in zijn hoedanigheid en vorm aan de toekomst die hij voor ogen had. Hij geeft de eigen toekomst zoveel mogelijk vorm, de belangrijkste waarden zijn vrijheid en groei.

Bestel de uitgave van mbo-vakblad Profiel met het artikel.

maandag, september 07, 2015

De Nieuwe Nachtegaal Charlois Rotterdam

http://www.denieuwenachtegaal.nl/voorzieningen.html

zaterdag, september 05, 2015

Tony de Bree heeft visie

Goedemorgen,
dagelijks merk ik bij bedrijven, in non-profit organisaties, in wijken in de grote steden en met studenten en startende ondernemers dat systemen en regelingen waar mensen vaak tegen wil en dank onderdeel vanuit maken zoals de studiefinanciering, de WW en de Bijstand totaal niet meer van deze tijd zijn.

Hieronder volgt een aantal voorbeelden en wat praktische tips voor de politiek en de Overheid van wat wel zou helpen.

‘Vastebaanloos’ maar niet ‘werkeloos’.

Mede dankzij de wet- en regelgeving die de afgelopen jaren door de verschillende regeringen is aangenomen, is de dagelijkse realiteit dat er een steeds groter verschil ontstaat tussen de mensen in Nederland die nog een ‘ouderwetse’ vaste baan hebben met een vast contract (‘levenslang’) en mensen die niet meer zo’n vaste baan hebben of hem zoals jonge mensen nog nooit gehad hebben.

En die trend zal alleen maar verder doorzetten.

Steeds meer mensen verliezen hun vaste baan en steeds minder mensen zullen een vaste baan krijgen. Deze mensen zijn dus eigenlijk ‘vastebaanloos’. Veel van die mensen voor zover de wetten het toelaten zijn echter niet ‘werkeloos’. Integendeel, ze combineren vaak verschillende inkomstenbronnen, betaald en onbetaald werk en proberen zo al dan niet gedwongen de eindjes aan elkaar te knopen door flexibel online en offline inkomen te genereren en b.v. hybride ondernemer te worden. Ze zijn dus niet ‘werkeloos’ maar ‘vastebaanloos’. En op die nieuwe realiteit zouden bestaande wet- en regels moeten worden aangepast.

Pas bestaande wet- en regelgeving aan op de nieuwe realiteit.

In plaats van het doen van klussen en tijdelijk werk te bestraffen zou je bestaande wet- en regelgeving zo kunnen aanpassen dat ze flexibiliteit bevorderen en het ook positief wordt beoordeeld als je allerlei soorten werk en klussen aanpakt. Door b.v. voor verschillende combinaties van werk te kiezen. Ik merk dagelijks in de praktijk dat het ontzettend ingewikkeld is om mensen in de W.W.  of in de Bijstand te helpen ‘geld te verdienen met jezelf’ op allerlei manieren. Dat kan en moet anders.

Zo moet je ook bepaalde groepen mensen vrijstellen van zinloos solliciteren naar vaste banen omdat die er gewoon steeds minder zijn.

En actief zijn in allerlei soorten werk en oppakken van klussen belonen in plaats van bestraffen zoals nu vaak het geval is.

Dan scheelt ook weer een hoop onnodige bureaucratie en zinloos controleren: organisatiekosten en uitvoeringskosten van de centrale en lokale overheden.

Op die manier faciliteert de politiek en de Overheid zelfwerkzaamheid en initiatief en help je mensen om ‘hun eigen broek op te houden’ in plaats van ze zinloos en nutteloos vast te zetten in bestaande regels waarbij het praktisch onmogelijk is om daar op een flexibele manier helemaal of gedeeltelijk uit te komen.

Op die manier kun je ook op allerlei manieren de talenten en de kennis en ervaring van alle mensen die geen vaste baan (meer) hebben inzetten in plaats van ze gefrustreerd thuis te laten zitten.

De mensen in Nederland zonder vaste baan vormen een enorme ongebruikte poel van waardevolle talenten, kennis en ervaring.

Dat geeft meer energie dan die mensen allemaal beschouwen als potentiele fraudeurs zoals nu het geval is. 

Op die manier bevorder je als Overheid de zoveel besproken persoonlijke transitie en of persoonlijke kanteling en dat is toch de bedoeling?

Of niet soms?

Wordt vervolgd.

Tony de Bree Advies
Floris Versterlaan 14
2343 RS, Oegstgeest
Mobiel: 06-34387806

© 2015 GELD VERDIENEN MET JEZELF

http://www.geldverdienenmetjezelf.nl/tips/gebruik-de-talenten-van-mensen-zonder-vaste-baan/

vrijdag, september 04, 2015

Klimaatverandering

In het rapport Executive Excess 2015: Money to Burn onderzoekt het Institute for Policy Studies1 de dertig grootste Amerikaanse olie-, gas- en steenkoolbedrijven.

De conclusies zijn opvallend.

De ceo’s van die dertig bedrijven verdienden in 2014 samen 14,7 miljoen dollar.

Dat is gemiddeld 9 procent meer dan het gemiddelde in de lijst S&P 500, de vijfhonderd grootste bedrijven in de VS.

Sinds 2010 verdienden de voltallige managementteams van de dertig betrokken bedrijven samen 6 miljard dollar, genoeg om 3,3 miljoen huizen te isoleren of de bijdrage van de VS aan het Groene Klimaatfonds te verdubbelen.

Olievoorraden

Om de klimaatverandering onder de 2 graden Celsius te houden en zo de meest rampzalige gevolgen te vermijden, moet het grootste deel van de gekende oliereserves in de grond blijven. Toch beloont elk van de dertien onderzochte oliebedrijven het management voor een uitbreiding van die reserves.

Het grootste deel van de verloning van de ceo’s bestaat bovendien uit aandelen en aandelenopties, waardoor die aangezet worden om uitsluitend op korte termijn te denken, zegt de studie. “Ons perverse bonussysteem beloonde de roekeloosheid die leidde tot de financiële crisis van 2008”, zegt Sarah Anderson, directeur Economie van het Institute for Policy Studies. “Diezelfde misplaatste beloningen moedigen roekeloosheid aan bij kaderleden van fossiele brandstofbedrijven, die zo de hele wereld in gevaar brengen.”

Dit verloningssysteem is bovendien ook voor de investeerders van die bedrijven riskant, zegt haar collega Chuck Collins. “Een meer rationeel systeem zou de wereldleiders op het vlak van energie motiveren om niet meer verder te boren naar nieuwe reserves maar integendeel een verschuiving te maken naar meer hernieuwbare energiebronnen.”

Bron:  Executive Excess 2015: Money to Burn

http://www.ips-dc.org/executive-excess-2015/

This is the first day of the rest of your life