maandag, oktober 19, 2015

Basisinkomen en basisbaan film gemaakt door PopupTV

https://www.youtube.com/watch?v=izN30_H8p7s

donderdag, oktober 15, 2015

zondag, oktober 11, 2015

Wat doe ik zoal?  Verbindingen leggen in de regio Rijnmond

We hebben de aarde in bruikleen van onze kinderen. Laten we ons daar naar gedragen!!

Ik krijg vaak vragen wat ik allemaal doe. Daarom maar even deze update.

ROTTERDAM

Uitdragen dat we meer Maatschappelijk Betrokken elkaar moeten stimuleren en helpen.
Werken aan normen en waarden.
Elkaar motiveren om eerlijk, betrouwbaar en integer te zijn.
Kennis en ervaring weggeven zijn daarbij heel waardevol.
Respect, eigen verantwoordelijkheid en sociale betrokkenheid, daar gaat het wat mij betreft om.

Een betrokken (Rotterdamse) samenleving waarbij mensen hun talenten gebruiken en opkomen voor kwetsbare groepen, daar ga ik voor.

http://www.munchhausenrotterdam.nl/

Bij Stadsbeheer/Roteb ben ik een aantal jaren actief en denk ik mee. Ik kan daar heel veel van mijn passie geven. Een prachtbedrijf waarbij we proberen alle mensen te ontwikkelen in loonwaarde en dan aan werk te helpen. Op het Kleinpolderplein is de hoofdlocatie van Roteb Lease gevestigd.

http://www.rotterdam.nl/roteblease

Ook met het innovatienetwerk Rotterdam denken we sterk na over de “Next Economy”
Maarten Nijpels is een van de trekkers. Bekijk even het filmpje

https://vimeo.com/128376731

In Rotterdam komen buurtbeheerorganisaties overal op gang. In Rotterdam Noord denk ik mee o.a. vanuit de Wijkcooperatie en de Nieuwe Banier.

http://www.wijkcooperatierotterdam.nl/

http://rotterdam.theaternetwerk.nl/locaties/de-nieuwe-banier

Mijn favoriete businessclub is de Maatschappij dept Rotterdam
Ik ben daar graag want dat is oudste club van Rotterdam.

http://www.de-maatschappij.nl/CMS/department_page.aspx?dep_code=23

Maar ook actief lid van BOB vrienden van Rijnmond Business Magazine
Een groep ondernemers die regelmatig samenkomen en elkaar ondersteunen met visie en aanpak.  Sociale Innovatie als hoofdthema.
Focus ligt voor mij daar op onderwijs.
Actief netwerker om mensen te verbinden. Waardoor meer synergie ontstaat.

http://www.rijnmondbusiness.nl/content/vrienden-van-rijnmond-business

ERVARING DOORGEVEN

Coaching van diverse ondernemers.
Helpen om gestructureerd met hun business bezig te zijn vooral ook op sociaal gebied
Vaak zijn dit gemotiveerde ondernemers die een beetje hulp nodig hebben.

ONDERWIJS

Bezig zijn met beroepsvaardigheden en vernieuwing onderwijsaanpak.
Ondernemerschap stimuleren in het onderwijs (diverse MBO en HBO instellingen in regio Rijnmond).

http://www.valorisatierotterdam.nl/valorisatieprogramma-rotterdam/2014/7/8/rijnmond-werkt-samen-met-albeda-leerlingen

Studenten ondernemender laten leren en ook leren ondernemen.
Als ex-bestuurslid van Jong Ondernemen ben ik actief op diverse scholen

http://www.jongondernemen.nl/

En ook met Keek op de Week sessies zoals

http://www.vrijdagmiddagcouscous.nl

Ook denk ik mee in de Rotterdamse Sociale Alliantie die probeert om oorzaken van armoede aan te pakken en preventief bezig te zijn met Rotterdammers die kennis en overzicht missen om uit de ellende te komen.

http://www.rosarotterdam.nl/

BARENDRECHT

In Barendrecht zijn we actief om jongeren te motiveren en te begeleiden naar opdoen werkervaring.

http://www.jb-barendrecht.nl/

VISIE UITDRAGEN MET DIVERSE GEPENSIONEERDE JONGEREN

Feiten verzamelen en uitdragen over trends in de wereld en onze maatschappij zodat we ons bewuster zijn wat er speelt en op ons af komt.

Oudere ex directieleden die voor zichzelf willen beginnen als ondernemer of opnieuw actief willen worden helpen in de netwerken te komen. Ervaring gebruiken in plaats van op de golfbaan. Dat is pas DUURZAAM. Dit zijn de gepensioneerde jongeren van Rijnmond!

En zo nog wat dingen.

Leef en be happy!
Tot ziens!

Chris

Sociale Initiatieven in Nederland naar thema

Domein

Arbeidsparticipatie 279
Armoedebestrijding 199
Cultuur 271
Deeleconomie 30
Dieren 51
Duurzaamheid/energie 843
Erfgoed 57
Financieel/LokaleFondsen 56
Geschiedenis 36
Innovatie 221
Integratie/emancipatie 43
Internet/media/ICT/technologie 130
Jongeren 64
Krimp 2
Kunst 121
Landschap/platteland/groen 226
Leefbaarheid/Wonen 411
Lokale economie 250
Milieu 288
Mobiliteit 92
Natuur 219
Netwerk/platform 60
Nieuwe economie 166
Onderwijs 54
Ontwikkelingssamenwerking 160
Persoonlijke Ontwikkeling 299
Productie en consumptie 203
Recht/broodfondsen 104
RegionaleOntwikkeling 186
Religie 26
SocialeCohesie 619
Sportenbewegen 130
Transport 36
Veiligheid 79
Voedsel 92
Water 95
Welzijn/Zorg 727
Zelfredzaamheid 247

totaal(gem.5thema’sper initiatief) 7172

Casus: de kringloopbranche

De kringloopbranche is een bijzonder voorbeeld, mede omdat de kringloopwinkels zich de afgelopen drie jaar hebben omgevormd tot een sociale onderneming en voorop lopen in het economisch
uitdrukken van meervoudige waardecreatie.

Daarom lichten we dit voorbeeld er uit.

Welke waarde creëert de kringloopbranche? (cijfers BKN 2014)

Sociale waarden
Arbeid en begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: 8.200 mensen in dienst (4.466 fte), waarvan 4.450 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die arbeid en
begeleiding op maat wordt geboden;

Gemiddeld kringloopbedrijf heeft 6,8 fte vast personeelsbestand, 7 fte vrijwilligers en 12 fte
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst;

60% van het personeel van de totale branche is vrijwilliger of heeft een regulier dienstverband, van de vrijwilligers heeft 1/3 een afstand tot de arbeidsmarkt. De overige 40%
bestaat tevens uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Economische waarden/afvalwerking/recycling

De economische omzet van de kringloopbranche bedraagt 83,6 miljoen euro excl. BTW, per winkel bedraagt de gemiddelde omzet 0,5-1 miljoen op jaarbasis;

9,5 miljoen mensen kochten 1 of meerdere producten, dit betekent dat er 52.000 betalende klanten zijn op jaarbasis in een kringloopwinkel;

77% van de omzet bestaat uit verkoop in de winkel = recycling/tweede leven aan gebruikte spullen;

16 % van de omzet bestaat uit dienstverlening aan derden: leerwerkplekken, trajectbegeleiding, inzameling en restoratie goederen enzovoorts;

7 % van de omzet bestaat uit afvalverwerking, waardoor het milieu minder belast wordt;

Op jaarbasis wordt 145.000.000 kilo verwerkt in de winkel (recycling van textiel, meubelen, boeken, platen, huisraad, wit- en bruingoed, electronica etc

Overzicht per mei 2015

Social Enterprise NL

280 ondernemingen formele rechtsvorm,geld uit eigen onderneming, betaalde krachten

Social Powerhouse

400 startende sociaal ondernemers/sociaal vernieuwers formeel en informeel, geld uit eigenonderneming, betaald en vrijwillig

Idealenkompas

566 maatschappelijke initiatieven informeel-formeel en betaald-vrijwillig

MAEXchange

374 maatschappelijke initiatieven 646 betaalde medewerkers, 17.708 vrijwilligers

Groendichterbij

817 groene buurtinitiatieven formeel-informeel, betaald-vrijwillig

Wijkondernemingen

123 geregistreerde wijkondernemingen formeel-informeel, betaald-vrijwillig

Zorgcoöperaties

90 lokale zorgcoöperaties formeel, betaald

Broodfondsen

100 broodfondsen, in 59 plaatsen met 3500 deelnemers formeel – vrijwillige organisatie, afdracht leden

Energiecoöperaties

150 energiecoöperaties formeel –betaalde of vrijwillige organisatie

bron:
Titel: Quick Scan: Aard, impact en omvang maatschappelijk initiatief
Auteurs: Floor Basten Antoine Heideveld Kristel Logghe Marieke Verhagen

Redactie:Bart van Ratingen
DenHaag,

This is the first day of the rest of your life