dinsdag, april 26, 2016

Startup Centers Rotterdam

The Rotterdam Collective (Ro-Co) (Stadhuisplein, Centrum)

Het Gebouw & Het Gele Gebouw (Zomerhofkwartier, Noord)

Het Schieblock (Schiekade, Centrum)

Good Place 2 Work (Elektroweg, Noord)

RDM Makerspace (Scheepsbouwweg, Zuid)

Spaces Rotterdam (Hofplein, Centrum)

De Fabriek van Delfshaven (Mathenesserdijk, West)

http://www.bluecity010.nl/

http://www.suguclub.com/

http://ece.nl/

Job interviews should be a 2-way Q&A

Job interviews should be a 2-way Q&A.

Time spend on preparing your questions pays off enabling you to make a good judgement and also shows the recruiter your attitude.

These I recommend:

1. What do YOU like about working here?

2. Can you give typical examples of the companies (& team) culture?

3. How was the job fulfilled in the past and what is expected to change?

4. What is the biggest challenge and how can I help solving it?

5. Which skills and experiences would make the ideal candidate?

6. Can you tell me about the colleagues I’ll be working with?

7. Can you describe the expected activities of a typical day or week?

8. What constitutes success and what is expected from me?

9. What is the recruitment process and when do we have our next contact?

10. Is there any reason why you would not hire me?

Wish you productive interviews which will help you make the right decisions!

Herbert ten Have

maandag, april 25, 2016

10 best questions asked by recruiters

10 best questions asked by recruiters

An interview is one of the best opportunities for both parties to understand what to expect in various circumstances.

Good recruiter questions might be uncomfortable but those are an opportunity to express yourself.

Note that it can be beneficial to ask them upfront in writing and discuss them during the interview.>

1. What are the primary reasons you want this job?

2. Why do you want work for our organisation?

3. What are the key motivators that excite you to perform at your very best?

4. What aspects of a job, manager, or organization frustrate or disliked you the most?

5. How do you organize your time and priorities?

6. What we’re your greatest accomplishments in previous jobs? Please explain.

7. How would your colleagues describe you?

8. List the behaviors of a manager that would facilitate your very best work.

9. Which other jobs have you applied for and why?

10. What we’re your biggest disappointments and how did you deal with it?

Wish you all great interviews!

Herbert ten Have

dinsdag, april 19, 2016

Nieuwe Helden Prijs 2016

Wie wordt de winnaar van 2016?

Wie volgt gevelbouwer Aldowa op en gaat er dit jaar vandoor met de Nieuwe Helden prijs?

VNO-NCW Regio Rotterdam heeft in 2014 voor de eerste keer de Nieuwe Helden verkiezing georganiseerd.

Doel van deze verkiezing is succesvolle en innovatieve ondernemers uit de regio Rotterdam een podium te geven, zodat zij anderen kunnen inspireren met hun visie, passie en excellent ondernemerschap.

De tien ondernemers die aan het begin van ieder jaar worden genomineerd, zijn stuk voor stuk vernieuwers en versnellers.

Gedurende het jaar presenteren zij zich op de bijeenkomsten van VNO-NCW Regio Rotterdam.

De 10 genomineerden:

Mothership

Vincent van Zon en Jeroen Everaert

0to9 Cross Creative Agency

Robert Jan van Leeuwen

Equipe Zorgbedrijf

Nanda Ziere

Connect Holland

Jeroen Soeterbroek

VANAD Group

Arie van Essen

Daan

Jeroen van Kooij

Artishock

Cristian Vorstius Kruijff en Marcel Massing

Rechtstreex

Arthur Nijhuis en Maarten Bouten

Beter Future Factory

Jonas Martens

Mama Taxi

Zizi Fernandes

De jury bestaat uit:

Michiel Muller, Serial entrepreneur / Voorzitter Erasmus Trustfonds

Floris Vervat, Directeur eigenaar Jeeves

Diederik van Dommelen, Partner PwC / Voorzitter VNO-NCW Regio Rotterdam

Hendrik Halbe, Founder of Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) / Directeur SMO

Harald Swinkels, CEO De Nederlandse Energiemaatschappij (NLE)

maandag, april 18, 2016

ROTTERDAM ONDERWIJSSTAD VAN HET JAAR

Rotterdam is vanaf 1 oktober 2016 Onderwijsstad van het Jaar.

De Maasstad neemt het stokje over van Dordrecht.

De Toetsingscommissie van de Stichting Nationale OnderwijsWeek onder leiding van prof. drs. Dolf van Veen kiest voor Rotterdam omdat het onderwijsbeleid het resultaat is van nauwe samenwerking tussen de gemeente en leraren, scholen en schoolbesturen.

‘In het onderwijsbeleid (Leren loont!) is de keuze gemaakt voor een verregaande vorm van co creatie, een directe vorm van samenwerking tussen het scholenveld en de gemeente,’ aldus de Toetsingscommissie.

‘Leren Loont! biedt scholen grote vrijheid om te komen tot hogere onderwijsresultaten. Scholen kiezen zelf hoe ze vandaag beter onderwijs geven dan gisteren, en hoe het morgen nog beter kan,’ aldus Hugo de Jonge, wethouder onderwijs in Rotterdam.

De Toetsingscommissie is onder de indruk van de wijze waarop de leraar in Rotterdam centraal staat, want leraren hebben het beste zicht op wat leerlingen nodig hebben. Het onderwijsveld en de gemeente hebben oog voor en bieden ruimte aan de verschillen tussen mensen, scholen, tussen onderwijskundige concepten en invullingen.

Maar niet zonder het gemeenschappelijke doel uit het oog te verliezen, namelijk leerlingen het best mogelijke onderwijs te bieden. Het is niet toevallig dat er een stijgende lijn in de Rotterdamse onderwijsresultaten zichtbaar is. De leraar maakt hierin het verschil.

Rotterdam wil het onderwijsjaar aangrijpen om onderwijsvernieuwing verder tot stand te brengen.

Daarom dan ook het motto: Bouwen aan de toekomst.

Investeren in onderwijs is bouwen aan de toekomst.

Als Onderwijsstad is Rotterdam het komende jaar het ‘living lab’ waar onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en andere partijen uit binnen- en buitenland werken aan toekomstgericht onderwijs: onderwijs dat talent en vernieuwingskracht herkent en benut; dat jongeren een perspectief geeft op een baan en dat een bijdrage levert aan de vitaliteit en de economische ontwikkeling van de stad.

Rotterdam organiseert als Onderwijsstad een serie spraakmakende en (inter)nationale evenementen op het gebied van onderwijsvernieuwing, onderwijshuisvesting, voorschoolse educatie en innovatie. Enkele andere voorbeelden: Leraren kunnen onder meer bij elkaar een kijkje in de keuken nemen tijdens Onderwijssafari’s en Rotterdam lanceert een toolkit techniekonderwijs voor in het primair onderwijs.

Met ingang van schooljaar 2016/2017 start Rotterdam met de Erasmus Excellentie Leergang voor de meest ambitieuze leraren en is er een leerroutekaart. Leerlingen en hun ouders krijgen met deze kaart en beter overzicht van de opleidingsmogelijkheden.

Zo geeft de kaart aan welke opleidingsrichtingen er mogelijk zijn na het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs, wat de toelatingscriteria zijn en het arbeidsmarktperspectief.

zaterdag, april 16, 2016

Zoekinformatie per 16 april 2016

Gevonden op 16 april 2016

Schiedam
Er zijn 5.232 bedrijven gevonden in de gemeente Schiedam. In de afgelopen maand zijn er 76 nieuwe bedrijven toegevoegd.

http://www.oozo.nl/cijfers/schiedam/west
Er zijn 799 bedrijven

http://www.oozo.nl/lokatie/schiedam/centrum
Er zijn 392 bedrijven

http://www.oozo.nl/lokatie/schiedam/groenoord-en-kethel
Er zijn 496 bedrijven

http://www.oozo.nl/lokatie/schiedam/industriegebied-ten-noorden-van-rijksweg-20
Er zijn 529 bedrijven.

http://www.oozo.nl/lokatie/schiedam/nieuw-mathenesse
Er zijn 134 bedrijven

http://www.oozo.nl/lokatie/schiedam/nieuwland
Er zijn 522 bedrijven

http://www.oozo.nl/lokatie/schiedam/oost
Er zijn 669 bedrijven

http://www.oozo.nl/lokatie/schiedam/tussen-havens-en-grachten
Er zijn 327 bedrijven

http://www.oozo.nl/lokatie/schiedam/woudhoek-spaland-sveaparken
Er zijn 709 bedrijven.

http://www.oozo.nl/lokatie/schiedam/zuid
Er zijn 655 bedrijven

woensdag, april 13, 2016

Burgerkennisnetwerk Schiedam van Huib Sneep

Hoewel gemeenten steeds vaker inzet op ‘burgerparticipatie’ inzetten, beperkt dit zich vaak nog tot ad hoc bijeenkomsten in kleine zaaltjes waarbij de gemeente plannen aankondigt maar weinig écht in gesprek is met burgers. Bovendien zitten er vaak met name tegenstanders van gemeentelijke plannen in de zaal. Volgens Huib Sneep kan dit anders: betrek burgers vanaf het begin af aan bij het maken van plannen. Hij is er zelfs van overtuigd dat veel betrokken burgers voldoende kennis in huis hebben om beleid beter af te stemmen op wat er speelt in een gemeente.

Huib Sneep als betrokken Schiedammer

Op een zonnige donderdagochtend fietst Huib Sneep naar een van de stadslandbouwtuinen. Niet voor eigen gewin, maar als vrijwilliger van Stichting Stadstuinieren Voedselbank Schiedam, waar hij met een team van 25 andere vrijwilligers sinds twee jaar groenten en kruiden kweekt voor Voedselbank Schiedam. Dit gebeurt op drie terreinen. De coördinator en voorzitter van de stichting is een echte Schiedammer, die vóór zijn pensioen als toezichthouder groen werkte bij de gemeente Schiedam. De vrijwilligers zorgen zelf voor uitgangsmateriaal en zaden. Er zijn behoorlijk wat groene initiatieven gaande onder burgers in Schiedam: een mbo-school middenin de stad wordt nauw betrokken bij het verbouwen van voedsel voor de Voedselbank, ‘Eetbaar Schiedam’ stimuleert het planten van meer eetbare gewassen in de stad. Dit kan in stadstuinen, volkstuinen, op braakliggende stukken grond die de gemeente tijdelijk beschikbaar stelt, of thuis, op het balkon. Ook zijn er rondleidingen door het stadspark en langs de Wereldboom, en fietstochten langs het bijzondere groen van de stad die in 2013 derde werd in de competitie Groenste stad van Nederland. Bij al deze initiatieven speelt Sneep een rol en geeft hij voorlichting aan Schiedammers vanuit zijn groene achtergrond.

De burger weet meer over de stad dan de ambtenaar

Het was Huib Sneep óók opgevallen dat er zo veel burgers een rol spelen in de activiteiten binnen de gemeente Schiedam, hoewel dat hem niet verbaast. ‘Burgers beschikken over heel veel kennis’, zegt de landschapsarchitect. ‘Niet alleen over professionele kennis of vakkennis, maar ook over wijkkennis.’ Daarmee bedoelt hij: de burgers kennen de straat, de wijk, de stad beter dan menig gemeenteambtenaar. Zij weten wat er speelt. Zij weten welke andere burger actief is op welk gebied, of wie het beste ingezet kan worden bij welk project. Zij kunnen andere buurtbewoners snel informeren, aanspreken en mobiliseren. En zij onderhouden hun netwerk.
Nu wordt er volgens Sneep veel te weinig op structurele basis gebruikgemaakt van hun kennis.
‘Gemeenteambtenaren wonen vaak niet in de stad zelf, maar net daarbuiten. Wanneer zij wel in de stad zijn, hebben zij het druk met vergaderingen en bijeenkomsten en zitten zij veelal op kantoor. Ze hebben te weinig tijd om buiten te
zijn en hebben weinig feeling met wat zich daar afspeelt. Toch zijn zij wel diegenen die besluiten moeten nemen over de openbare ruimte. Dat kan beter.’

Ruime overwinning wedstrijd SchiedamsDoen

Al jaren onderhield Sneep goede contacten met de afdeling groen over het onderhoud van het park waar hij tegenover woont. Hij deelde vakkennis en de groenbeheerder pakte geregeld zijn tips op. ‘Het geeft mij een goed gevoel dat ik
als burger invloed heb op wat er gebeurt in mijn leefomgeving. Het bracht me op het idee om deze burgerinvloed uit te breiden, over kadermuren heen, over beleidsmuren heen, of in theorie zelfs over de herinrichting van de stadsplanning
heen.’ Vorig jaar maakte Sneep zich sterk voor het oprichten van een ‘burgerkennisnetwerk’ en bezocht daarvoor meermalen het gemeentehuis.

Het Burgerkennisnetwerk stelt voor om samen met de gemeente spelregels op te stellen waarbij ambtenaren in een vroeg stadium ‘burgers met specialistische kennis’ betrekken bij nieuwe projecten. Het doel is dat de burgers en de ambtenaren in de vorm van co-creatie een beter project maken dan voorheen. De wethouder voelde daar wel wat voor. Samen met het hoofd van Ruimtelijke Ordening en een medewerker van Milieu ging Sneep om tafel. Door het samen uit te schrijven werd het idee een concreet plan.

SchiedamsDoen

Vorig jaar organiseerde de stad Schiedam een wedstrijd SchiedamsDoen, waarbij burgers ideeën naar de gemeente konden insturen en waarop door burgers gestemd kon worden. Huib Sneep liet zich overhalen om het Burgerkennisnetwerk als idee in te sturen, hoewel hij al in een ver stadium was met de bespreking ervan op het stadshuis. ‘Ik was benieuwd hoe zo’n wedstrijd verloopt. Het zou ook een breder draagvlak kunnen opleveren voor het Burgerkennisnetwerk’, reageert hij achteraf. Sneep behaalde een eclatante overwinning op de rest van de 130 inzendingen met 225 stemmen, maar liefst 22 procent van het totaal aantal stemmen. In totaal werden tien voorstellen geadopteerd door het college van B en W. Elk van de vijf wethouders beloofde steun bij de realisatie van twee voorstellen.

Continuïteit

Net zoals bij ieder vrijwilligersinitiatief schuilt het gevaar voor het voortbestaan van het Burgerkennisnetwerk in de continuïteit. Dat realiseert Sneep zich al te goed. ‘We zijn nu keihard aan het werk om de spelregels vast te stellen, samen met de betrokken ambtenaren, en om deze langdurig vast te laten leggen. Deze manier van samenwerken moet ingeburgerd raken in de mindset van de gemeente.’

Opstarten

Vooralsnog bouwt het Burgerkennisnetwerk nog niet uit. ‘Eerst moet het voordeel van de andere aanpak door de betrokken ambtenaren ontdekt worden,’ aldus Sneep. ‘Is dat bereikt, dan kan er vlot en vanzelfsprekend met elkaar samengewerkt worden, zodat de spaarzame tijd van vrijwilligers effectief ingezet wordt en vrijwilligers resultaat zien van hun inspanningen. Het fundamenteel vastleggen van de samenwerkingsregels tussen gemeente en Burgerkennisnetwerk moet ook voorkomen dat de verworven synergieophoudt te bestaan zodra ik als initiatiefnemer mocht wegvallen, of als de andere vrijwilligers van het eerste uur wegvallen.’

Politiek moet de eerste stap zetten voor samenwerking

Gelukkig heeft Sneep de Schiedamse politieke wind mee: er is een cultuuromslag gaande binnen de gemeente, waarvan SchiedamsDoen de eerste stap is naar meer samenwerking met burgers. ‘De slogan van de gemeentesecretaris is dat de ramen van het stadskantoor geopend moesten worden’, aldus Sneep. Volgens hem is de gemeentesecretaris, die zo’n achthonderd ambtenaren onder zijn hoede heeft, zich volop aan het inzetten om de filosofie te promoten onder het personeel. Sneep hoopt zeer dat het Burgerkennisnetwerk vastere voet aan de grond krijgt. ‘Burgers zeggen vaak ‘onze tips en ideeën leveren toch niets op, de gemeente doet wat ze zelf wil’. Maar zodra deskundige burgers merken dat zij écht met de ambtenaren iets goeds voor de stad kunnen doen, zullen zij in grotere getalen hardop mee gaan denken.’

Stimuleren

‘Onlangs heb ik een fietstocht langs plekken in de stad georganiseerd tussen vijf en negen uur ’s avonds, om met ambtenaren te bespreken waar stadssituaties verbeterd kunnen worden’, illustreert Sneep. ‘Er is bijvoorbeeld een lege plek in
de binnenstad. Die wordt “het Gat van Bolmers” genoemd (Bolmers is een voormalig lokaal politicus, red.) en wacht al sinds 1972 op een nieuwe bestemming, sinds het plan van een metro door het centrum niet doorging. Jonge ondernemers willen dat gat opvullen. Zij pleiten voor de sloop van een verouderd pand en willen met de aankoop van nog wat grond van de gemeente een binnenstadpark van zo’n tweeduizend vierkante meter creëren. Dit park zal gedeeltelijk een tijdelijk karakter hebben, wat later deels nog bebouwd kan worden. De gemeente is daarmee akkoord gegaan en de ondernemers schrijven momenteel het plan. De gemeente heeft echter als planvoorwaarde aangegeven dat de bodem gesaneerd dient te worden. Het wordt immers een openbaar toegankelijk terrein. Voor deze
sanering moeten acht volwassen esdoorns en een kastanje gesloopt worden. Ook al wordt er daarna herplant met grote exemplaren van bijzondere soorten, het duurt minstens twintig jaar voordat er weer een grote boom staat.’ Tijdens deze fietstocht probeert Sneep de ambtenaren te overtuigen dat sanering niet nodig is als op creatieve wijze met de bedoeling van de Wet Bodembescherming wordt omgegaan

Anders leren denken

Huib Sneep is een visionair en spreekt over ‘ontdenken’: we bedenken een oplossing voor een probleem en blijven vervolgens altijd op dezelfde manier denken en handelen, ongeacht de situatie of het type probleem. ‘We moeten anders leren denken dan voorheen altijd is gedaan. Denk niet volgens de letter van de wet over het toekomstige stadspark in het Gat van Bolmers, maar realiseer je je als planmaker dat voor omwonende burgers “een grote boom” simpelweg “een grote boom” is. Bewoners denken niet in boomsoorten.’

Nieuw plan schrijven

Volgens de wet bodemsanering moet er gesaneerd worden, maar het is volgens Sneep niet echt noodzakelijk. ‘Ik vraag dan hardop: ‘Ga je elke dag een halve kuub grond eten?’ Want over die hoeveelheden grond gaat het om gezondheidsrisico’s te lopen Dat risico is minimaal,’ vindt Sneep. ‘Tuintjes in de binnenstad zijn vanwege historisch gebruik overal ‘vervuild’.
Maar wanneer er een stuk grond openbaar gebied wordt, dan moet er ineens met man en macht gesaneerd worden? We kunnen beter de bodem ontoegankelijk maken voor baby’s of kleuters door de grond te bedekken met stenen of te voorzien van een bodembedekker, zodat niemand de kans krijgt om grond te gaan eten.’
Ook is Sneep in gesprek met de initiatiefnemers, de groep jonge ondernemers. Hij probeert ze te overtuigen om hun plan te schrijven op basis van een uitgangspunt dat niét uitgaat van bodemsanering, maar van bodembedekking.
Bomen met te weinig doorwortelbare ruimte, kadeverhoging rond bomen, slecht onderhouden stukken verharding, braakliggende postzegelstukjes – allemaal zaken waarbij het Burgerkennisnetwerk kan aansturen op verbetering.
Sneep: ‘Laatst heb ik bij de gemeente aangedrongen op de aanleg van een potje voor het tijdelijk inrichten van braakliggende plekken. De bewoners die zich aan de leegtes storen, zijn bereid om die tijdelijke groene plekjes te onderhouden.’

Meer dan burgerparticipatie

Het Burgerkennisnetwerk is een totaal nieuwe vorm van burgerinvloed. Het verschilt van inspraak omdat de burgers geen voorgenomen besluit wordt voorgelegd waarop zij nog marginale aanpassingen mogen voorstellen, maar dat de deskundige burger op basis van gelijkwaardigheid met de gemeente samenwerkt vanaf de start van plannen. ‘Bij inspraak is sprake van een gezagsverhouding. Bij de synergie tussen de gemeente en het Burgerkennisnetwerk is de basis gelijkwaardigheid: de ambtenaar zet kennis in en de burger zet kennis in. Beide partijen zijn als het ware deskundige collega’s. Op deze manier hebben onlangs twee vrijwilligers uit het Burgerkennisnetwerk met ambtenaren samengewerkt in het projectteam voor het opstellen van de ‘Groen blauwe structuurvisie’. Dit is het document dat het beleid voor de jaren tot 2030 beschrijft op het gebied van groen en water in Schiedam.’

Format

Andere gemeenten lenen zich ook voor de opzet van een burgerkennisnetwerk, denkt Sneep. ‘Als voorwaarde geldt wel dat de betreffende gemeente al een aantal stappen heeft genomen’, tekent hij aan. ‘De gemeentesecretaris moet
warmlopen voor het idee van een burgerkennisnetwerk en daarna zijn afdelingshoofden en vervolgens top-down alle ambtenaren willen voorbereiden op een nieuwe manier van denken.’

Innovator voor algemeen belang

Wat volgens Boomzorg ook niet mag ontbreken, is de bevlogenheid van een individu zoals in dit geval Huib Sneep. Zonder zo’n drijvende kracht is het nog niet zo makkelijk om ‘anders denken’ op grote schaal te bewerkstelligen. Sneep kan niet
anders; het zit in zijn aard: ‘Ik geloof ergens in en dan zet ik door om het doel gerealiseerd te krijgen.
Ik ondervond jaren geleden ook weerstand tegen mijn ideeën over bomengranulaat of over het verschuiven van grote bomen. Deze dingen zijn inmiddels allemaal de normaalste zaak van de wereld, maar toen werd ik erom uitgelachen.’
Sneep had altijd de langste adem, zelfs binnen zijn eigen bedrijf, en heeft daarmee een aantal grote vernieuwingen gebracht. Vernieuwingen die bovendien beklijven en een vaste plek verwerven, omdat ze de maatschappij blijvend vooruit helpen. Ditmaal is zijn blik gericht op burgerinspraak in Schiedam. ‘Het moet de normaalste zaak van de wereld worden dat de gemeente en burgers samen werken aan de ontwikkeling van de stad’, aldus Sneep.

‘Als voorwaarde voor succes geldt dat de gemeente zelf al stappen heeft genomen’

Stuur of twitter dit artikel door!

Scan of ga naar:
http://www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-4870

http://burgerkennisnetwerk.schiedamsdoen.nl/kennisnetwerkers/

Talentvijvers die u niet mag missen!

Studenten Erasmus Universiteit

U heeft een Rotterdams bedrijf en bent op zoek naar jong goed opgeleid talent. U wilt vooral ook bij blijven in de wereld van internationalisering, digitalisering en innovatief ondernemen.
Leer dit talent en hun belevingswereld kennen! Houd u op de hoogte van de behoeftes van nieuwe generaties talent! Dit kunt u doen door contacten te zoeken met onderwijsinstellingen en kennisinstituten. Bied werk- of afstudeerstageplekken aan of het geven van gastcolleges. Of doe mee met projecten waarin studenten een door u ingebracht (bedrijfs)probleem uitwerken.
Maar waar moet u zoeken? Gemeente Rotterdam krijgt deze vraag steeds vaker. Daarom hebben we voor u de bij ons bekende talentvijvers eens op een rijtje gezet.

Erasmus Recruitment Online Platform

Dit is een online uitbreiding van het recruitmentevent The Erasmus Recruitment Days waar jaarlijks meer dan 2.500 studenten en 100 bedrijven elkaar offline ontmoeten.
Met 6.500 leden van de Study Association of Rotterdam School of Management (STAR) en 5000 leden van The Economic Faculty Association of Rotterdam (EFR) bieden deze twee studieverenigingen een grote talentvijver aan op het gebied van economy, sales en marketing.
Rotterdamse bedrijven kunnen gratis gebruik maken van het premium pakket van het Erasmus Recruitment Online Platform!

http://www.erasmusrecruitmentplatform.nl/

Unipartners

UniPartners is een academisch adviesbureau dat sinds 1987 actief is in Nederland. De organisatie van UniPartners ligt volledig in handen van studenten en zij combineren academische kennis met een praktische en professionele aanpak. De consultants van UniPartners zijn topstudenten van diverse Nederlandse universiteiten, waaronder de Erasmus Universiteit. Unipartners organiseert ook evenementen rond ondernemerschap.
In Rotterdam vindt bijvoorbeeld jaarlijks de Entrepeneurial Inspiration Day plaats waar meer dan 250 ondernemers en studenten samenwerken om uitdagende cases op te lossen.

http://www.unipartners.nl/

Uni.org (in ontwikkeling)

Uni.org is een centrale database die een eventkalender aanbiedt en waar organisaties van studenten, van studievereniging tot sportvereniging zichtbaar zijn. Bedrijven kunnen zo zien welke organisaties en activiteiten plaatsvinden op de universiteiten en hogescholen en ze kunnen via eigen deelname of sponsoring contact zoeken met de gewenste doelgroep studenten. Bedrijven kunnen ook gericht naar een doelgroep informatie plaatsen over eigen recruitment events, stageplekken of banen voor die doelgroep.
Het platform is opgezet door internationale studenten van de Erasmus Universiteit en is nog in ontwikkeling. In 2016 wordt een offline speed date event georganiseerd waar bedrijven en bestuur van studentenorganisatie kunnen kennismaken.

http://eur.uniorg.nl/

Nextworker

Nextworker helpt kleine en middelgrote Rotterdamse bedrijven met het behalen van hun ambities rond internationalisering en innovatie. Nextworker kan hiervoor net afgestudeerde hoger opgeleide young professionals detacheren en plaatsen. Deze jonge, frisse afgestudeerde kandidaten bieden nieuwe kennis en toegang tot kennisbronnen en instellingen. Hiermee kunnen zij bedrijven ondersteunen bij innovatie-, groei- en internationaliseringsprojecten. Voordat de kandidaten aan de slag gaan krijgen zij eerst gratis een stevig introductieprogramma om hen goed voor te bereiden op hun start bij het bedrijf.
http://www.nextworker.nl/

Erasmus Centre for Entrepeneurship (ECE)

Het ECE biedt een leeromgeving aan waar bedrijven, start ups en studenten samen kunnen werken en leren opdat ideeën kunnen worden omgezet in innovaties en bedrijvigheid. ECE Campus omvat meer dan 50 innovatieve bedrijven en host vele ondernemerschaps- events.

http://ece.nl/

Rotterdam100

Rotterdam100 is een competitie waarin studenten van WO en HBO in multidisciplinaire teams samenwerken met bedrijven om samen innovatieve oplossingen te ontwikkelen en te implementeren. Het gaat om zorgvuldig geselecteerd en goed gemotiveerde eindejaars toptalent van diverse regionale onderwijsinstellingen en van diverse nationaliteiten. Zo wordt gewerkt aan innovaties en nieuwe businessmodellen binnen het Rotterdamse ecosysteem en wordt ook een netwerk opgebouwd met nieuw talent.

http://www.rotterdam100.nl/

Carreers made in Rotterdam

In Nederland studeren jaarlijks veel buitenlandse studenten af aan universiteiten en technische hogescholen. Dit talent is meestal minder goed bekend met de lokale arbeidsmarkt-mogelijkheden. Gemeente Rotterdam biedt in samenwerking met het Rotterdamse bedrijf ‘Expertise in labourmobility’ elk half jaar een groep van 125 (bijna)afgestudeerde buitenlandse studenten een kennismakingsdag aan.
In deze film van TU Delft krijgt u meer informatie over het aannemen van buitenlands talent:
http://www.labourmobility.com/careers-made-in-rotterdam/

Zie ook deze toolkit.

https://www.hollandalumni.nl/career/practicalities/employer-toolkit

Battle of concepts

Battle of Concepts is een laagdrempelig online platform dat studenten, starters en organisaties samenbrengt om oplossingen te bedenken voor maatschappelijk relevante vraagstukken. Meedoen biedt de bedrijven ook een kennismaking met de denkkracht en potentie van talentvolle mensen, die mogelijk ook nog tot nieuwe samenwerkingen of dienstverbanden kunnen leiden.
Naast bovengenoemde talentvijvers zijn er natuurlijk ook vele recruitmentbureau’s en online platforms die u hulp kunnen bieden bij het vinden van personeel.

Zoals bijvoorbeeld het Rotterdamse Magnet.me, Vacaturebeurs en Vonq.

https://magnet.me/

woensdag, april 06, 2016

Welzijnsorganisaties in Schiedam

Diverse organisaties voeren een groot deel van het welzijnsbeleid van de gemeente Schiedam uit.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de websites van de organisaties.

http://www.swswelzijn.nl

Samenwerking versterkt!

Per 1 maart 2016 heeft er een bestuurlijke fusie plaatsgevonden tussen DOCK en BliK. Beide organisaties voeren diensten uit in het sociale domein. BliK is actief als dienstverlener in Schiedam, Hellevoetsluis, Hoogvliet en Pernis. DOCK in Rotterdam, Haarlem, Amsterdam en Zaanstad. In Hoogvliet was al sprake van een constructieve samenwerking tussen beiden binnen Eigen Koers Hoogvliet.

De naam BliK vervalt en de stichtingen SWS Welzijn en SWS Peuters krijgen de toevoeging ‘onderdeel van DOCK’. De staffuncties van DOCK en BLiK worden geïntegreerd. Jan Hoefsloot is vanaf fusiedatum bestuurder van alle stichtingen. Caroline Kolenbrander, de nieuwe directeur.

De nieuwe locatie wordt de huidige locatie van DOCK aan de Crooswijksesingel 50B in Rotterdam.

http://www.seniorenwelzijn.nl

Seniorenwelzijn is er voor thuiswonende senioren in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. U kunt een bezoek brengen aan een van de ontmoetingscentra of deelnemen aan de activiteiten.

Bij Seniorenwelzijn staat de ontmoeting centraal. Dus, heeft u zin in een gezellig praatje en een kop koffie? Of wilt u misschien meedoen aan een creatieve activiteit, samen de maaltijd gebruiken bij de Eettafel of deelnemen aan een visiteclub? Loop dan eens binnen in een van onze ontmoetingscentra.
Schiedam: De Vijf Molens, Hof in Zuid en ‘t Centrum

http://www.frankelandgroep.nl (verpleeg- en zorginstellingen)

Vijf stichtingen

De Frankelandgroep is geen rechtspersoon maar een, regionaal gegroeide en door Frankeland geadopteerde, verzamelnaam voor vijf stichtingen die elk de hierna genoemde verpleeg- e/o zorgcentra exploiteren: Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh en Vaartland.
Praktisch gesproken is sprake van één, vanuit Frankeland, centraal geleide organisatie.

http://www.vluchtelingenwerkmaasdelta.nl

vliegtuigvluchten te boeken

http://www.mdnw.nl (maatschappelijke dienstverlening nieuwe waterweg)

vrijwilligerswerk

http://www.soboschiedam.nl (Schiedams overleg bewoners organisaties)

Welkom op de website van het Schiedams Overleg Bewoners Organisaties (SOBO).

Samenwerkingspartners SOBO

Het SOBO heeft in haar werkzaamheden te maken met verschillende partners. 

Gemeente Schiedam

Woningcorporatie Woonplus

Stichting Rechtswinkel Schiedam

Servicepunt Woningverbetering

Gehandicaptenplatform Schiedam

LSA

Woonbond

dinsdag, april 05, 2016

Historie van Schiedam

Historische Vereniging Schiedam o.a. Stadswandeling Schiedam

http://www.serlouis.nl/?page_id=436

http://www.schiedamopdekaart.nl/

Historische Stadswandelingen van diverse steden

http://www.ckplus.nl/extra12.html

Toekomstvisie

Welvaart en Leefomgeving: Nederland in 2030 en 2050

https://www.youtube.com/watch?v=jPe84TVsSlk

This is the first day of the rest of your life