donderdag, augustus 25, 2016

Goede gedachten van Annemarie van Gaal

Annemarie van Gaal 21 augustus 2016 in de Telegraaf

Ik pleit ervoor om de AOW af te schaffen… en ook alle verplichtingen, regels en toeslagen na je 60e.

’Wat schrijft ze nu?’ hoor ik u denken, maar ik heb een andere oplossing.

Lees even door.

Er is één steeds groter wordende groep, die bepaald niet te benijden is en dat zijn de werkloze 60-plussers.

De werkloosheid onder de 60-plussers is nog nooit zo hoog geweest en hun onzekerheid ook niet: hele leven hard gewerkt, geen enkele kans meer op een baan en nog jaren onzekerheid voor de boeg voor ze de AOW krijgen en wat er tegen die tijd nog aan pensioen over zal zijn.

Tot 60 jaar heb je nog een kleine kans op een baan maar laten we eerlijk zijn, de groep 60-plussers is vrijwel kansloos om ooit nog fulltime aan de slag te komen.

Ondanks de kansloze situatie verplicht het UWV de werkloze 60-plussers wel om te solliciteren.

Wie dat niet doet wordt gekort op de karige uitkering.

Je moet van onze overheid namelijk zo snel mogelijk weer aan het werk, of je nu kunt of niet.

Onze overheid pompt daarnaast tientallen miljoenen euro’s in zinloze sollicitatietraining en netwerkavonden voor oudere werklozen.

Als een werkgever het aandurft om een oudere werkloze in dienst te nemen, dan krijgt hij te maken met tien verschillende regelingen en tegemoetkomingen die zo nodeloos ingewikkeld zijn en zoveel bureaucratische rompslomp geven dat de werkgever er iemand voor in dienst moet nemen of zelf niet meer aan ondernemen toe komt.

De werkloze 60-plusser ploetert zo door tot zijn AOW-leeftijd en vanaf dat moment is hij overgeleverd aan de overheid.

Regelmatig ontmoet ik ouderen die helemaal murw geslagen zijn door alle regels en bureaucratie.

Ze vragen huur- en zorgtoeslagen aan en ontvangen die ook, maar achteraf blijkt dat de paar tientjes aan zelfverdiend pensioen die ze ontvangen, net weer de druppel te zijn waardoor ze alle toeslagen moeten terugbetalen.

Geld dat ze op dat moment niet hebben, met slapeloze nachten en stress tot gevolg.

Kinderen kunnen niet intrekken bij hun hulpbehoevende ouders om ze gezelschap te houden of te verzorgen omdat ouderen dan gekort worden op hun AOW en bovendien hun aanvullend ABP-pensioentje en zorgtoeslag mislopen.

Omgekeerd zullen vitale ouderen ook niet intrekken bij hun kinderen om bijvoorbeeld op de kleinkinderen te passen, omdat ze dan ook gekort worden.

Vreemd eigenlijk want het zou onze overheid een veel groter bedrag aan zorgkosten en kinderopvangtoeslag besparen.

En als je onverhoopt in een zorginstelling belandt dan telt je vermogen en je pensioen mee bij het berekenen van je eigen bijdrage per maand.

Als je een eigen huis hebt en een mooi pensioen omdat je je hele leven hard gewerkt en gespaard hebt, dan betaal je zomaar € 2000 per maand meer dan je buurvrouw met dezelfde kamer en alleen een AOW-inkomen.


Mijn voorstel is het volgende:

We schaffen de sollicitatieplicht voor 60-plussers af en tegelijkertijd alle kansloze, onwerkbare regelingen die erbij zijn bedacht.

Daarnaast pleit ik ervoor om de AOW af te schaffen en ook alle ellendige toeslagen en regelingen.

Geen huurtoeslag en geen zorgtoeslag meer na je 60e.

Je komt nergens meer voor in aanmerking, dus je hoeft op je oude dag ook nergens meer aan te denken, niets aan te vragen en je hebt geen verplichtingen meer.

Mijn oplossing is het basisinkomen voor 60-plussers.

Uiteindelijk is het basisinkomen toch de beste route voor de toekomst, dus laten we het op beperkte schaal vast invoeren, namelijk bij de groep 60-plussers.

Stel dat we iedereen boven de 60 jaar een basisinkomen van bijvoorbeeld € 1100 of 1200 per persoon geven, ongeacht of je nog werkt of niet.

Als je samenwoont met een andere 60-plusser heb je dus twee keer dat bedrag.

Ga lekker op je kleinkinderen passen, doe vrijwilligerswerk, help je buren of maak een mooie reis.

Ik weet zeker dat we een fijnere samenleving krijgen omdat veel ouderen minibaantjes van een paar uur per week zullen nemen, gewoon omdat het leuk is, het ze scherp houdt en het geld dat ze daarmee verdienen welkom is.

Alle 60-plussers gaan meedraaien in de maatschappij zonder beperkingen en regels, zonder ergens op gekort te worden en zonder in te leveren.

Hoe fijn.

Ze gaan ongestraft samenwonen met anderen omdat ze daardoor minder hulpbehoevend zullen zijn of omdat het gezelliger is.

Geen enkele 60-plusser hoeft bang te zijn dat er aan het inkomen getornd wordt.

Het pensioen wordt nergens meegeteld of verrekend, want dat heb je per slot van rekening ook zelf opgebouwd.

Het basisinkomen is en blijft van jou.

Laten we eens serieus doorrekenen wat dit in ons land scheelt aan vele duizenden controleurs en medewerkers bij de belastingdienst, het UWV en de gemeente.

Geen ingewikkelde regels en geen bureaucratische rompslomp of rondpompen van geld meer.

Laten we in de berekeningen ook meenemen wat het scheelt aan vrijgekomen sociale huurwoningen omdat ouderen ongestraft bij elkaar kunnen intrekken en aan zorgkosten omdat we elkaar ongestraft en ongekort kunnen helpen.

Het zou financieel gezien een win-winsituatie kunnen zijn, voor zowel de overheidsbegroting als voor de groep 60-plussers.

Utopie?

Nee hoor, het vergt alleen wat lef van onze overheid.

vrijdag, augustus 19, 2016

Websites voor jongeren met problemen

Veiligheidshuizen
http://www.veiligheidshuizen.nl/

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
http://www.hetccv.nl/

Zwerfjongeren
http://zwerfjongeren.nl

Nederlands Jeugdinstituut
http://www.nji.nl

Huiselijk geweld
http://huiselijkgeweld.nl/

Kindermishandeling
http://www.kindermishandeling.nl/

Gevaarlijke Liefde
http://gevaarlijkeliefde.humanitaseindhoven.nl

Ex-gedetineerden
http://www.bonjo.nl/

Huisverbod
http://www.huisverbod.nl/

Jeugdmonitor
http://www.jeugdmonitor.cbs.nl

Samenwerken voor de jeugd
http://www.samenwerkenvoordejeugd.nl

Jeugdzorg in Beeld
http://www.jeugdzorginbeeld.nl/

dinsdag, augustus 16, 2016

MAEX ontwikkelingen

http://depilotstarter.vng.nl/

Wat punten vanuit Rotterdam zomer 2016

Nummer 1

Rotterdam armoedevrij maken is een ambitieuze doelstelling, zeker. Maar vaak is het najagen van een onhaalbaar doel een effectieve manier om een zinnige, eerste aanzet te geven tot het bereiken ervan.
Het sociale programma ‘Stevige Start’ van de gemeente Rotterdam geeft zelfs die aanzet niet en dient vooral de korte termijn doelen van de politici en beleidsmakers die het organiseren, stelde Hans van Willigenburg in dit artikel.

Voor meer info
http://www.stadslog.nl/het-feest-van-de-praktijk/armoedebeleid-met-of-zonder-ambitie

Nummer 2

Rotterdam Groeit
Beleidskader Jeugd bestaat uit diverse programma’s. Deze vormen een samenhangende aanpak.
Ze richten zich op de hele doelgroep, dus op jongeren van voor de geboorte tot en met het zesentwintigste levensjaar. Het doel is in alle gevallen door een gerichte aanpak van problemen het perspectief van de jongeren te versterken.
http://www.rotterdam.nl/deelprogrammasbeleidskaderjeugd

Nummer 3

Stevige start

Dit actieprogramma maakt onderdeel uit van ‘Rotterdam Groeit’, het beleidsprogramma waarin we ons richten op het kansrijk, veilig en gezond laten opgroeien van alle jongeren in Rotterdam.

Met Stevige Start 2016 – 2020 richten we ons speciaal op de allerjongsten: kinderen van min negen maanden tot vier jaar.

http://www.persberichtenrotterdam.nl/uploads/Actieprogramma%20Stevige%20Start%202016%202020.pdf

Nummer 4

Rotterdammers over hun initiatieven in de buitenruimte.
Dit onderzoek geeft een antwoord op de vraag waar Rotterdammers die een initiatief in de openbare ruimte starten zo al tegen aan lopen.
Voor alles zou men door de gemeente serieuzer genomen willen worden. De initiatieven zijn belangrijk voor straat, wijk en stad. 

Een mooi voorbeeld uit dit rapport:
Hondenspeeltuin Bello is waarschijnlijk het beste voorbeeld van de rol die sociale ondernemers bij burgerinitiatieven in de buitenruimte kunnen spelen.
Bello was namelijk nadrukkelijk geen bewonersinitiatief maar kwam, wel als een wijkvoorziening, min of meer toevallig, naast het Vroesenpark terecht. De gebundelde ondernemerskwaliteiten van de initiatiefnemers zijn dan ook de belangrijkste succesfactor bij de oprichting van de hondenspeeltuin.
Voor meer info:
http://hondenspeeltuinbello.nl/welkom.
Klik hier voor het rapport:
http://www.rotterdam.nl/Clusters/RSO/Document2015/OBI/Publicaties/HIMHN%20def.pdf

Nummer 5

Gemeenten staan met de decentralisaties in het sociale domein voor een enorme uitdaging. Er worden diverse trends en mogelijke veranderingen besproken. Nuttig om te lezen
Klik hier voor het rapport:
http://gemeentenvandetoekomst.nl/infodragerscmspublicaties/151119161617_trends-en-ontwikkelingen-voor-de-gemeente-van-de-toekomst.pdf

Nummer 6

De Gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat ondersteunen de eerste realisatie van Recycled Park.  In de Rotterdamse Rijnhaven komt een prototype drijvend park van 150m2. Een drijvende groenvoorziening toegankelijk voor gebruikers. Recycled Park wordt gekoppeld aan het Drijvend paviljoen voor toegankelijkheid en als toegevoegde illustratie van het drijvend bouwen.
Tijdens de WereldHavenDagen van 2016 wordt het het park feestelijk geopend.
Adres: Rijnhaven / Drijvend Paviljoen
Internet: http://recycledpark.com
WereldHavenDagen zijn van 2-4 september 2016
Voor meer info:
http://wereldhavendagen.nl/

Nummer 7

Tweederde van Nederland heeft geen vertrouwen in de pers, zo blijkt uit onderzoek. Journalisten scoren zelfs lager dan bankiers en politici. Voor de pers geldt: of je nu jong of oud, laag- of hoogopgeleid, arm of rijk bent, de argusogen zijn een feit.
Waar komt dit wantrouwen vandaan? Hoe is het in Rotterdam gesteld met het wantrouwen tegen de media?
Op zaterdag 24 september gaan we onder leiding van Geert Maarse vanaf 14.00 uur in de centrale hal van de Bibliotheek in gesprek over het heersende wantrouwen tegen de media.
010-Actueel is hét debatpodium voor iedere Rotterdammer die wil meepraten over actuele Rotterdamse onderwerpen. Dit debat wordt georganiseerd door LOKAAL in samenwerking met de Bibliotheek Rotterdam.
24 september 2016
Tijd: 14:00 tot 15:30
Kosten: Gratis

https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/actueel/agenda/evenement/2050-010-actueel-debat-wantrouwen-tegen-de-media

Nummer 8

Uitkeringsgerechtigden leren ondernemen
ROTTERDAM - Een school om ’eigen baas’ te worden gaat als eerste in Nederland in Rotterdam beginnen. Inwoners met een uitkering worden in een gratis, tien weken durend programma begeleid om de eerste stappen te zetten als ondernemer.
In september gaat de cursus van start op het Albeda College. Op de EigenBaas Avondschool schrijven de deelnemers hun eigen ondernemingsplan en moeten zij op het eind hun bedrijf pitchen voor banken, coaches, ondernemers en initiatiefnemer Qredits Microfinanciering Nederland.
Voor meer info:
http://www.telegraaf.nl/dft/geld/werk-inkomen/26387015/__Uitkeringsgerechtigden_leren_ondernemen__.html

maandag, augustus 01, 2016

This is the first day of the rest of your life