dinsdag, november 22, 2016

Perspectieven voor WW’ers Publicatiedatum: 22 nov 2016

De belangrijkste bevindingen van de nieuwe publicatie ‘Perspectieven voor WW’ers - Vanuit de financiële dienstverlening’:

Tussen 2008 en 2014 zijn er in de financiële dienstverlening 35 duizend werknemersbanen verdwenen, een afname van 13%.
In 2015 daalde het aantal banen verder en ook de vooruitzichten voor 2016 en 2017 zijn niet rooskleurig.
Verschillende banken en verzekeraars hebben plannen om te reorganiseren met massaontslag als gevolg.

WW’ers uit de financiële dienstverlening zijn gemiddeld ouder, hoger opgeleid en hadden vaker een vast contract voor werkloosheid dan de totale groep WW-instromers.
Slechts 38% van de WW’ers uit de financiële dienstverlening heeft binnen 1 jaar een nieuwe baan.
Dit ligt ver onder het gemiddelde: 65% van alle WW’ers heeft binnen 1 jaar een nieuwe baan.

De financieel specialisten en economen en de vertegenwoordigers en inkopers komen vaker binnen een jaar aan het werk dan de boekhoudkundig medewerkers en de receptionisten en telefonisten.
Voor alle beroepsgroepen geldt dat 45-plussers minder snel aan het werk komen dan de 45-minners.
72% van de werkhervatters uit de financiële dienstverlening blijft minimaal 1 jaar onafgebroken aan het werk.

Omdat de financiële dienstverlening een krimpsector is, gaan veel werkhervatters in andere sectoren aan de slag.
De meeste werkhervatters uit de financiële dienstverlening gaan aan de slag in de overige zakelijke dienstverlening of als uitzendkracht.
Opvallend veel werkhervatters beginnen voor zichzelf.

http://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/perspectieven-voor-ww-ers.aspx

Utrecht Krachtstation

Utrecht

Wonen in de stadsoase

Eerst klussen dan wonen, werken, beleven

http://krachtstation.com/

maandag, november 21, 2016

Claire Boonstra: ‘Waartoe dient het Onderwijs?’

Claire Boonstra maakte in 2012 een overstap van het bedrijfsleven naar het onderwijs. In 2013 startte ze Operation Education, waarmee ze kijkt naar leersystemen van de toekomst en het huidige onderwijs bevraagt. ‘Waartoe dient het onderwijs?’ is een van de vragen waarop we 23 november tijdens ‘Reinvent the Way we Work and Learn’ (deels) een antwoord proberen te formuleren.

Om maar met de deur in huis te vallen: wat is het doel van onderwijs?

Wat me enorm verbaast is dat we het diep vanbinnen eigenlijk bijna allemaal eens zijn over wat het doel van onderwijs zou moeten zijn. Het zou moeten dienen tot het ontwikkelen van ieders unieke en oneindige potentieel. Kinderen zouden moeten leren hoe een leven lang bij te dragen aan een gezonde, vredige en duurzame samenleving. Toch handelen veel mensen anders en is het onderwijs voornamelijk gericht op het bereiken van succes in onze samenleving en om economisch zo rendabel mogelijk te zijn.

Er is dus een grote ontkoppeling ontstaan tussen wat we willen en wat we doen en daar zijn we ons niet altijd bewust van. Dat moeten we eerst worden, voor we die twee zaken weer bij elkaar kunnen brengen.

Welke gevolgen heeft deze ontkoppeling?
Die heeft nare effecten. We weten wel wat goed is, maar doen toch iets anders. In het onderwijs gaan we nog steeds uit van hoe het altijd is gegaan, zonder te weten waarom dat eigenlijk zo is. Er zal wel over na zijn gedacht, denken we dan, maar dat valt tegen. Wij proberen met het project ‘Onderwijsvragen’ het systeem te bevragen. Hoe is dit zo gekomen en wat is de wetenschappelijke onderbouwing?

In het boek ‘The End Of Average’ toont Todd Rose aan dat ons huidige systeem gestoeld is op drie principes:

Het idee van de gemiddelde mens;
Dat je op basis daarvan een indeling in hoog en laag kunt maken;
En op basis daarvan een splitsing tussen nadenkende, hoogopgeleide en uitvoerende, laagopgeleide mensen.

Volgens Rose beredeneren we alles naar het gemiddelde: seks, gewicht, leerniveau, en vinden dat we het beter moeten doen. Maar de gemiddelde mens bestaat helemaal niet. Zo werden cockpits in het Amerikaanse leger gebouwd op basis van de gemiddelde lichaamsafmetingen van piloten, maar van de 4.063 piloten voldeed niemand aan die specifieke dimensies. In het onderwijs en de samenleving zie je deze redenering naar het gemiddelde ook. Mensen hebben een oneindig groot spectrum aan motivaties, interesses en persoonlijkheden, maar we zetten tussen hen en de oneindige rollen die ze zouden kunnen spelen in de samenleving een filter en die norm bepaalt of je oké bent of niet. Er is een systeem ontstaan dat meer waarde hecht aan degenen die hoger zitten en de lager ingedeelden minder waardeert. Dat is niet acceptabel.

Die indeling vind je overal terug: hoog- of laagopgeleid, hogere of lagere beroepen, bedrijven die op basis van rankings personeel promoveren of ontslaan. De effecten daarvan zijn heel heftig. We vertellen grote groepen mensen dat ze niet meetellen en dat blijven we doen. Die mensen haken af en voelen zich niet erkend en minderwaardig. Dat is het onderliggende patroon bij Trump en Wilders stemmers, bij de Brexit, radicalisering, IS-strijders: het zijn veelal mensen tegen wie we altijd gezegd hebben: sorry, jij telt niet mee. Mensen die we beoordelen aan de hand van een norm waaraan niemand voldoet.

Op basis hiervan is een hiërarchie ontstaan. De bovengemiddelden sturen processen aan die de ondergemiddelden moeten uitvoeren. Die laatste groep heeft niks te zeggen of willen, onder het mom dat die mensen niet weten wat goed voor ze is. We herkennen dit allemaal, maar het heeft grote effecten op de samenleving. We weten niet goed meer waar het om gaat.

Waar gaat het dan eigenlijk om?
Aan de ene kant om de ontwikkeling van individuen en aan de andere kant om de samenleving en de planeet. De leer- en werkomgeving begeeft zich daartussen. De school is een oefenplek tussen thuis en de straat waar je leert hoe het is om op een volwassen manier in de wereld te staan. We hebben ons gericht op de vakinhoud, om het juiste antwoord te geven en te voldoen aan een bepaalde norm. Wat het betekent om op een volwassen manier bij te dragen aan de samenleving zijn we kwijtgeraakt. En dat zien we terug in het gedrag van mensen. Aandacht trekken, machtsvertoon, wraakzucht, opgeven: het onderliggende gevoel is ‘Ik wil er gewoon bij horen!’.

- Je ziet dat steeds meer kinderen huiswerk- en studiebegeleiding krijgen. Bijles, remedial teaching, maar ook diagnoses als dyslexie, hoogbegaafdheid en ADHD vliegen je om de oren. Zijn dit symptomen van kinderen die zich stukbijten op deze norm?
Dat is precies wat er gebeurt. We zeggen er is een norm en dit valt erbinnen of -buiten. We hebben het letterlijk over disorders: Autism Spectrum Disorder, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Dit zijn afwijkingen van het gemiddelde, terwijl het juist die afwijkingen zijn die de samenleving sterk maakt.

Professor Ricardo Hausmann heeft de ‘economic complexity index’ ontwikkeld die aangeeft wanneer een stad of land economisch succesvol is. Hij heeft verschillende factoren bekeken. Het aantal jaren gevolgd onderwijs bleek nauwelijks relevant, vier andere factoren wel: diversiteit, uniciteit, complexiteit en nabijheid van economische activiteit. Hoe meer van deze waardes in een bepaald gebied voorkomen, hoe sterker de economie. Dit geldt ook in de natuur: hoe diverser het ecosysteem, hoe sterker. Het is dus zaak de verschillen te omarmen en ze niet af te wijzen op basis van een standaard.

We zijn dus eigenlijk afgedreven van onze natuur?
Dat is de ontkoppeling en die vindt overal in de samenleving plaats. In hoe we met de ontwikkeling van jonge mensen omgaan, onze kennis over wat goed is voor de samenleving, de natuur en onszelf. Hoe vaak hoor je mensen niet zeggen: ‘Ik zou eigenlijk voor mezelf willen beginnen, maar ja, dat kan nou eenmaal niet.’ Mensen blijven hangen in een situatie die ze eigenlijk verschrikkelijk vinden en dat is het voorbeeld dat ze meegeven aan hun kinderen.

Wat kunnen we daaraan doen?
We hebben als taak om ons bewust te worden van die ontkoppeling en vervolgens het gat te dichten. Iedereen die bezig is met de ontwikkeling van mensen moet in staat zijn om educatief leiderschap te tonen, om zelf te bedenken wat nodig is voor de ontwikkeling van zichzelf of de ander. Wat kan ik doen om daaraan bij te dragen? Dat is ons niet geleerd. Die leiders kunnen docenten zijn, politici, ouders, maar ook leerlingen en studenten zelf. Mensen die een rol spelen in de ontwikkeling van jonge mensen. Daarin moeten we stappen zetten en samenwerkingsverbanden opzoeken.

Zijn mensen bang om die stap te zetten?
Doodsbang. Mensen zijn bang voor de consequenties van het systeem. Wat gebeurt er als ik me niet aan de afspraken houd? In veel scholen is nog geen cultuur aanwezig om een lerende organisatie te kunnen zijn. De lessen spelen zich volgens een methode af in een klaslokaal. Het is organisatorisch moeilijk om daar verandering in te brengen. Sommige scholen doen dit al heel goed, maar dat is een minderheid.

Een andere angst is dat mensen niet weten of ze wel het goede doen. Het gaat toch om kinderen en daar experimenteer je niet mee, is de gedachte. Dat impliceert dat het huidige onderwijssysteem goed is, maar dat is niet altijd zo. Neem bijvoorbeeld zittenblijven – een gewoonte waar bijna de helft van alle leerlingen mee te maken krijgen. Hier is veel onderzoek naar gedaan; op de lange termijn is er geen positief effect gevonden. We durven niet goed af te wijken van de gewoonte maar vragen onszelf ook niet hardop af of wat we nú doen wel goed is.

Moet dit bewustwordingsproces dan niet in alle lagen van de maatschappij plaatsvinden?
Ja, en gelukkig is dit proces deels al gaande, maar wij richten ons met ‘Operation Education’ vooral op die groepen mensen die nog niet precies weten welke stappen ze kunnen zetten. We willen ervoor zorgen dat zij zich bekrachtigd voelen om zelf te gaan handelen en ook weten hoe dat te doen. Als mensen zich gesteund en sterk voelen gaan ze dingen regelen. Dat gaat voorbij welk dogma dan ook. Eigenlijk weten we allemaal wel wat goed is, dat is universeel. Dat gaat over de manier waarop wij omgaan met onszelf, elkaar en de planeet.

Wat hoop je dat we op 23 november bereiken?
Dat mensen door alles wat er die dag gebeurt en wordt gezegd bewust worden van waar het om gaat: de kloof tussen de elite en de rest wordt steeds groter, maar ik ben zelf in staat om te handelen. Niet afwachten tot Den Haag of een ander actie onderneemt, maar ik. Wat ík doe heeft invloed op het systeem.

Laat je nog meer inspireren door Claire Boonstra en andere onderwijs experts op 23 november in Rotterdam.

——————

Video: Reinvent the way we work & learn, November 23rd, Maassilo Rotterdam

zondag, november 20, 2016

maandag, november 14, 2016

Rotterdam De nieuwe economie begint serieuze vormen aan te nemen

ROTTERDAM

“Er is een revolutie gaande.” Aldus Jan Rotmans, hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus universiteit. De oude manier van denken, organiseren en werken wordt stap voor stap vervangen door een nieuwe manier. Juist in Rotterdam met haar traditionele haven en maakindustrie is dat heel interessant en staan er grote veranderingen voor de deur. Mede hierdoor ingegeven is de gemeente Rotterdam bezig een toekomstvisie en agenda te ontwikkelen met ondersteuning van Jeremy Rifkin: de Roadmap Next Economy.

Deze nieuwe economie begint serieuze vormen aan te nemen in de stad, en dit is te zien aan de snel opkomende bedrijfsverzamelgebouwen. Het aantal van dit soort plekken neemt in rap tempo toe. Het zijn vaak startende innovatieve ondernemers, die zich daar groeperen op zoek naar een betaalbare werkruimte en inspirerende collega’s om mee samen te werken. Het zijn deze pioniers die de drijvende kracht vormen van de nieuwe economie.

TV-serie ‘Pioniersplekken’: Wat is nu die nieuwe economie, wat is er gaande in Rotterdam, en waar gebeurt het?
Wie zijn die pioniers?
Waar zijn ze mee bezig en wat drijft hen?
Op deze vragen geeft de achtdelige serie Pioniersplekken een antwoord.
Iedere aflevering van 15 minuten stelt een pioniersplek centraal.

Er zijn tientallen zeer interessante pioniersplekken in de stad, en iedere week komen er weer nieuwe bij.

De serie neemt je mee naar de
ECE Science Tower,
ZOHO Zomerhofkwartier,
RDM,
RET Sluisjesdijk,
Keilewerf,
SUGU,
Groothandelsgebouw en
CIC Rotterdam.

Aflevering 1 belicht BlueCity010

https://www.youtube.com/watch?v=JhFyr4lQZd0

This is the first day of the rest of your life