donderdag, januari 26, 2017

Rotterdam overzicht onderwijs

Rotterdam heeft 196 basisscholen (januari 2017)

http://www.rotterdam.nl/school

https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/zoeken?woonplaats=rotterdam&presentatie=1&sortering=2

Openbaar 72
Prot. Christelijk 57
Katholiek 43
Algemeen bijzonder 18
Confessioneel overig 4
Samenwerking 2

Totaal 196

Basisonderwijs 164
Speciaal onderwijs 19
Speciaal basisonderwijs 13
Totaal 196

Christelijk Voortgezet Onderwijs
7 scholen 20.000 leerlingen

http://www.cvo.nl

Openbaar onderwijs
82 scholen 30.620 leerlingen

http://www.boorscholen.nl/

LMC Voortgezet onderwijs
24 vestigingen 8.200 leerlingen

http://www.lmc-vo.nl/

zondag, januari 08, 2017

The real value of bitcoin and crypto currency technology - The Blockchain explained

Bitcoin in five minutes: Blockchain technology will drastically change our lives.

https://www.youtube.com/watch?v=YIVAluSL9SU

zaterdag, januari 07, 2017

Nieuw bestuur voor Stichting Petje af Nederland

Op 6 januari 2017 nemen relaties, vrienden en collega’s op feestelijke wijze afscheid van het bestuur van Stichting Petje af Nederland in de Prins Willem Alexanderschool in Amersfoort.

Het bestuur kijkt terug op tien bijzondere jaren.

Bij Petje af werken talentvolle kinderen van 10 t/m 14 jaar op zondag aan een kansrijke toekomst.
Zij krijgen inspirerende lessen van gastdocenten uit de werkpraktijk en doen activiteiten die gerelateerd zijn aan kunst, cultuur en gezond gedrag.
Na ruim tien jaar nemen bestuurders Daan van de Voort en Walter Roza afscheid van Petje af en dragen zij het bestuursstokje over aan Brecht van Schendel.

In 2006 is Stichting Petje af opgericht door Daan van de Voort (toen 21 jaar) en Walter Roza (toen 20 jaar).
Als leerkrachten in het speciaal basisonderwijs merkten zij dat kinderen uit sociale achterstandssituaties onvoldoende handvatten aangereikt kregen om hun talenten te kunnen ontwikkelen en daarmee hun wereld te vergroten.

De eerste weekendschool was gevestigd in de Prins Willem Alexanderschool in Randenbroek.
Nu, tien jaar later is Petje af uitgegroeid tot landelijke stichting met verschillende locaties in het land.
“Ik heb het volste vertrouwen in een goede toekomst voor het nieuwe bestuur, Petje af en de vele talentvolle kinderen in Nederland”, aldus Daan van de Voort.

Petje af breidt haar werkgebied in Nederland de komende jaren verder uit.
Met haar formule gaat Petje af de groeiende kansenongelijkheid in het onderwijs tegen.

Dit doet zij in samenwerking met lokale organisaties en met financiële steun van haar founding partners: Stichting Kinderpostzegels en het Oranjefonds..
Drs. Brecht van Schendel: “Ik zie ernaar uit de landelijke impact de komende jaren te vergroten zodat meer kinderen in Nederland de Petje af-kans krijgen”. 

ING ziet grote verborgen werkloosheid

05 JAN 2017 Pieter van Erven Dorens

Het officiële werkloosheidscijfer daalt snel, maar er is nog altijd veel verborgen werkloosheid.

“Naast de 500.000 officiële werklozen is er een onbenut arbeidspotentieel van zeker 300.000 personen”, zegt Dimitry Fleming, senior econoom bij ING.

De bank ziet nog geen grote krapte op de arbeidsmarkt.

Volgens Fleming bieden zich de afgelopen jaren minder mensen aan op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld als gevolg van scholing, ontmoediging of ziekte.

“De kans is groot dat deze mannen en vrouwen een baan gaan zoeken als het economisch herstel verder doorzet” , aldus Fleming donderdag ter gelegenheid van de publicatie van het ING Dutch Economy Chart Book.

Het aantal banen stijgt snel, constateert ING. In het transport, de ICT en de horeca neemt de behoefte aan personeel volgens ING rap toe.

Gemiddeld genomen is het vinden van personeel echter nog lang niet zo’n groot probleem als in 2008. Van hoogconjunctuur is daarmee nog geen sprake, meldt de bank.

ING verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar iets minder hard groeit (1,6% tegen ruim 2% vorig jaar).

Dat ligt volgens de bank deels aan de brexit, achterblijvende woningbouw en de dalende gasproductie.

Niet onbelangrijk is ook dat 2016 een schrikkeljaar was en daardoor een extra werkdag telde.

vrijdag, januari 06, 2017

Rotterdamse Jongerenorganisaties

http://www.jongerenwerk.nl/nl/

https://lokaal.org/projecten/groot-jongerendebat-rotterdam/

Welkom bij Jongerenwerk Op Zuid
http://stichtingjoz.nl/

http://www.young-up.nl/

https://www.wsprijnmond.nl/actueel/wspr-jong-van-start/
zie ook hun pitchboek van november 2016 voor partners

http://www.rdamsenieuwe.nl/

Rotterdam armoede en kinderen
http://www.dekatrol.nl/Documents/stichting%20De%20Katrol%20beleidsplan%202015-2018.pdf

http://www.kledingbank-rotterdam.nl/?page_id=16

Overzicht op volgorde

Aob Compaz: Fysieke diagnose
http://www.aobcompaz.nl

Back2Next
http://www.urbanskillsz.com

Basis op Orde
http://www.buurtwerk.nl

BBL plekken
stageplaza.nl

Bébé trainingen. Mijn baby en ik.
http://www.cjgrijnmond.nl

Bewegen Naar WEP (Of Bewegen Naar Werk)
http://www.rotterdamsportsupport.nl

Buzinezzclub
http://www.buzinezzclub.nl

Challenge Sports reintegratie: InControll
http://www.challenge-sports.nl

City Steward
http://www.citysteward.nl

De Harde Leerschool
http://www.dehardeleerschool.nl

De Nieuwe Kans
http://www.denieuwekans.nl

Defensie: Werkfitstages

Dress for Success
http://www.dressforsuccess.nl/

Educatiecentrum
Educatief Centrum (Leerwerktraject)
http://www.horizon.eu/educatiefcentrum

Een Nieuw Perspectief
http://www.izi-solutions.com

En Route (aanbesteed door gemeente) Nico Adriaans Stichting : En Route
http://www.stichting-enroute.nl

Entree Werk
http://www.zadkine.nl/startcollege

Ervaringsprofiel (pilot)
http://www.evcdienstencentrum.nl

European Voluntary Service (EVS)
http://www.erasmusplus.nl

ExIT: Begeleidingsmodule arbeidshulpverlening
http://www.parnassiagroep.nl/gemeenten

ExIT: Extra Intensieve Trajectbegeleiding
http://www.rotterdam.nl

ExIT: Voorschakeltraject Garantiebanen
http://www.rotterdam.nl

Feyenoord Matchdays
Future Proof (=Technipret 2.0) -

De Jonge Krijger
http://www.jongekrijger.nl

Heilige Rotterdamse Boontjes
http://www.heiligeboontjes.com

“Doorstroomvoorziening (aanbesteed door gemeente)"
http://www.albeda.nl

Instroomvoorziening http://www.albeda.nl

Jouw opstelling voor succes
http://www.jouwopstellingvoorsucces.nl

KBR: Kredietbank Rotterdam
http://www.rotterdam.nl/schulden

Kinderopvang consulent
http://www.rotterdam.nl/consulentkinderopvang

Krijger Academie 2.0 - De Jonge Krijger
http://www.jongekrijger.nl

Leerwerkloket Rijnmond
http://www.rijnmond.lerenenwerken.nl

Magis010 Werkcarrousel

Mentorproject
http://www.mentorprojectrotterdam.nl

On the Job

Opboxen (subsidie van gemeente)
http://www.opboxen.nl

Psychische diagnose Tegenprestatie (ISA)
http://www.parnassiagroep.nl/gemeenten

REAKT: Participatietraject Jongeren Loket (dagbesteding)
http://www.reakt.nl

Ro@Work

Sagènn Re-integratie: BBL- en werktraject
http://www.sagenn.nl

Schakeljaar (Albeda)
http://www.albeda.nl

Schoon Schip

Skillz Lab
http://www.pitconsultants.nl

SKVR: Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam
http://www.skvr.nl/Over_SKVR/Wat_we_doen.aspx

Stedelijk Taalaanbod
http://www.rotterdam.nl/taal

Stichting Welwillers

Taaltraject Sagenn
http://www.sagenn.nl/educatie

Talenten aan de Maas
http://www.attanmia.nl

Talentontwikkeling is Topsport
http://www.talentontwikkelingistopsport.nl

The Boost
http://www.flanderijnfoundation.nl

Toolz & Talent
http://www.mytonline.nl

Tops4Jobs
http://www.janarends.nl

Training Effectief Solliciteren
UrbanSkills4U
Vacaturekrant

Vakbroeders
http://www.vakbroeders.nl

Vluchtelingen voor Vluchtelingen: Taalmaatje

Vrijwilligerswerk
http://www.rotterdammersvoorelkaar.nl/hulpaanbod/

Werkervaringsplaats Lelie Zorggroep
http://www.Leliezorggroep.nl

Werkfit - ervaringsplaatsen

YES/EVS info-avond
http://www.erasmusplus.nl

en nog een aantal

http://jongerenbijdrageregeling.nl/ Lotte Bode

http://www.thuisopstraat.nl/ Rotterdam Marianne Martens

http://julesdock.nl/ Felix Moonen directeur Jelmer de Lange strategie

http://www.leovanloon.nl/nl/buzinezzclub.aspx Leo van Loon directeur Laura van Halteren

http://www.thehollandroad.nl Jorien Minderhoud

http://www.musicmatters.nu Ivana Baric

http://www.rotjong.nu Ilse Roos

http://www.young-up.nl Dwight Krolis Krishen Raghoebier

http://www.rdamsenieuwe.nl Sharon Laforet

http://daisydaveiga.com Daisy da Veiga

http://www.corthecoach.com Cor van Drieberge

http://www.jongerenwerk.nl/ STICHTING JONG

http://www.maramichelspr.com/wordpress/ Mara Michels

https://www.linkedin.com/pub/beryl-valpoort/17/33b/359 Beryl Valpoort

http://www.socialekaartrotterdam.info/opvangjongeren.html

http://www.jongekrijger.nl/

http://jongekrijger.nl/projecten/future-proof-van-start-in-de-loods/

http://www.youtube.com/watch?v=Dmw5sJDeVw0 Michel Jansen

http://raafrotterdam.nl/ Ashley Nijland

http://www.anihaakien.nl/ Danielle Linscheer & Joyce Brouwer

http://www.light-works.nu Shanti Silos

http://donadaria.nl/

http://www.denieuwekans.nl

http://www.youz.nl

http://horizon.eu/horizon-jeugdzorg-en-onderwijs

http://www.samendwars.nl/ DWARS organisatie voor diversiteit en jongeren

http://www.pekoenja.nl/home.html Fonds voor initiatieven jongeren

http://www.denieuwekans.nl/ De Nieuwe Kans

http://www.peritusnetwork.nl/ Peritus network

http://www.sonor.nl/index.html Rotterdam opbouwwerk SONOR

http://www.feijenoordwerkt.nl/ Feijenoord werkt

http://aanbodmbo.nl/ aanbod mbo

http://www.kansopwerk.nl/ kans op werk

http://www.stichtingwerkincubator.nl/ Gerard van Es

http://www.volkskracht.nl Volkskracht

http://www.musicmatters.nu/

DWARS organisatie voor diversiteit en jongeren
http://www.samendwars.nl/

Jongerenbijdrageregeling
http://jongerenbijdrageregeling.nl/

Fonds voor initiatieven jongeren
http://www.pekoenja.nl/home.html

This is the first day of the rest of your life