zaterdag, juni 23, 2018

Kennisontwikkeling, innovatie en professionalisering schuldhulp

https://www.schouderseronder.nl/schouders-eronder

woensdag, juni 06, 2018

Film over wijkzorg in Rotterdam

https://www.youtube.com/watch?v=G6y5UWKNMnk

This is the first day of the rest of your life