donderdag, januari 02, 2014

Buurtalliantie jury kiest Gouda Bruist

http://vimeo.com/82504612

http://www.ideeenbrouwerij.nl

startbijeenkomst lokale communitybuilding

Wil je een positieve impuls geven aan je eigen stad, dorp of buurt? Wil je een bruisende community op gang brengen waarin voortdurend nieuwe ideeën en initiatieven worden geboren en steeds meer mensen aanhaken en meedoen?

De Ideeënbrouwerij organiseert om de twee maanden een startbijeenkomst voor iedereen die aan de slag wil met lokale communitybuilding. Jouw eigen vragen staan centraal.
Bijvoorbeeld:
Hoe kan ik beginnen?
Hoe vind ik in mijn stad of buurt mensen die mee willen doen?
Hoe kan ik energie en enthousiasme aanboren?
Hoe breng ik mensen en ideeën bij elkaar?
Met welke onderwerpen ga ik aan de slag?
Hoe kan ik social media inzetten en hoe zorg ik voor een online sociaal platform?
Wat zijn succesfactoren?

We maken gebruik maken van de bouwstenen van Communitybuilding uit de methode ‘Bruisende stad en buurt’ en geven je een inkijkje in Gouda Bruist waar deze aanpak is ontstaan en succesvol is. Je maakt kennis met een aantal eenvoudige toepasbare, creatieve werkvormen, zoals ideeën brouwen, caleidoscoop van initiatieven, #durftevragen en bruispunt.

Aan het eind van de middag heb je tips, tools én inspiratie om in je eigen woonplaats aan de slag te gaan.

Bekijk het Programma Bruisen voor Beginners
Data: 24 januari, 28 maart en 13 juni 2014
Tijd: 13.30 – 17.00 uur

Kosten: waardebepaling achteraf (factuur is eventueel mogelijk)

Locatie: de Bruisplaats (Vredebest 18) op 2 minuten loopafstand van station Gouda

Maximaal 12 deelnemers

Aanmelden via heleen@ideeenbrouwerij.nl

zaterdag, december 28, 2013

Succesvolle clusterregeling Biobased projecten

http://kennisalliantie.nl/2013/12/update-biobased-economy-2/

InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland.

Kennisalliantie gaat hierin op

Rinke Zonneveld: launch InnovationQuarter

http://www.innovationquarter.nl

donderdag, juli 25, 2013

Zorgportaal Rijnmond

Zorginstanties in de regio

http://www.asz.nl
Website van het Albert Schweitzer Ziekenhuis dat op vier locaties een vestiging heeft: Amstelwijck, Dordwijk, Sliedrecht en Zwijndrecht.

http://www.chprijnmond.nl
Website van de Centrale Huisartsenposten Rijnmond. Op deze website vindt u informatie over de Huisartsenposten in de Rijnmond-regio, medische informatie (zelfzorgadviezen), routebeschrijvingen, openingstijden en meer.

http://www.deltapsy.nl
Website van het Delta Psychiatrisch Centrum dat meerdere locaties heeft in en rond Rotterdam.

http://www.erasmusmc.nl
Website van het Erasmus Medisch Centrum, het academisch ziekenhuis van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

http://www.havenziekenhuis.nl
Website van het Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten B.V.in Rotterdam.

http://www.humanitas-rotterdam.nl
Website van Stichting Humanitas. Stichting Humanitas is actief in de regio Rotterdam, inclusief de Zuid-Hollandse Eilanden op het gebied van ouderenzorg en -huisvesting en maatschappelijke dienstverlening.

http://www.maasstadziekenhuis.nl
Website van het Maasstadziekenhuis in Rotterdam-Zuid.

http://www.oogziekenhuis.nl
Website van het Oogziekenhuis in Rotterdam, een specialistisch ziekenhuis op het gebied van oogzorg en oogheelkunde.

http://www.rpz.nl
Website van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis, het basisziekenhuis voor de bewoners van Spijkenisse, Hoogvliet, Albrandswaard, Voorne-Putten en Rozenburg.

lhv.artsennet.nl
Website van huisartsenkring district Rotterdam. De huisartsenkring district Rotterdam biedt ledenservice en behartigt de belangen van de huisartsen in de regio Rotterdam, en maakt deel uit van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

http://www.rijndam.nl
Website van revalidatiecentrum Rijndam. Rijndam heeft verschillende locaties in Rotterdam en Dordrecht, maar werkt ook in ziekenhuizen in Rotterdam, Schiedam, Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Gorinchem, Zwijndrecht, Sliedrecht en Leerdam.

http://www.sfg.nl
Website van het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam.

http://www.star-mdc.nl
Website van het Star Medisch Diagnostisch Centrum. Het Star-MDC ondersteunt medische specialisten in de regio Rijnmond.

http://www.tzr.nl
Website van Thuiszorg Rotterdam. Thuiszorg Rotterdam heeft verschillende locaties in Rotterdam en werkt nauw samen met huisartsen, specialisten, apotheken en andere maatschappelijke instanties, zoals welzijnsorganisaties, woningbouwverenigingen, GGZ-instellingen en deelgemeenten.

http://www.vlietlandziekenhuis.nl
Website van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam.

http://www.ysl.nl
Website van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan de IJssel.

http://www.zhsdirksland.nl
Website van het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland.

http://www.zorgimpuls.nl
Website van Stichting Zorgimpuls, de Regionale Ondersteuningsstructuur in de regio Rotterdam. Zorgimpuls werkt samen met de GGD Rotterdam-Rijnmond.

https://www.zorgportaalrijnmond.nl/zorginstanties-in-de-regio

dinsdag, mei 14, 2013

Het eTalentPortfolio

Het eTalentPortfolio is een digitaal portfolio, waarmee iedereen zijn of haar talenten en vaardigheden in kaart kan brengen, kan ontwikkelen en aantonen. Het eTalentPortfolio is door Talent 010 ontwikkeld om burgers te helpen hun competenties te her- en erkennen. Het eTalentPortfolio heeft een ontwikkelings-, beoordelings- en presentatiefunctie: het functioneert als cv en er staan resultaten in die bereikt zijn tijdens een opleiding, vrijwilligerswerk of baan. Daarnaast is het een instrument dat beoordelen en sturen van persoonlijke ontwikkeling mogelijk maakt.

Persoonlijk eTalentPortfolio.
Je kan het eTalentPortfolio zien als een persoonlijke digitale map, van waaruit je dingen op je eTalentPortfolio laat zien die op dat moment voor jou relevant zijn. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om op je publieke ePortfolio niet al je werkervaringen te tonen, maar wel al je opleidingsgegevens. En als je helemaal niks wilt laten zien, kan dat natuurlijk ook. Het eTalentPortfolio bevat al jouw loopbaanactiviteiten en loopbaanontwikkeling stappen. Het is een verzamelplaats van jouw loopbaanbagage, waarover jij de regie in handen hebt. Jij bepaald wat andere mensen zien en hoe je jezelf profileert.

Het eTalentPortfolio is meer dan een CV.
Een eTalentPortfolio is meer dan een CV. In je CV kun je immers niet relevante documenten stoppen, zoals een scriptie, video-, foto- of PowerPoint presentatie, gevuld met producten waaraan jij hebt meegewerkt. Juist bij creatieve beroepen is alleen tekst niet voldoende om aan te tonen waar je goed in bent. Dan heeft het eTalentPortfolio meer mogelijkheden. Een meubelmaker kan met een foto- of videopresentatie zijn vaardigheden en prestaties veel beter aantonen, dan met een paar regels tekst op zijn CV.

Onderdelen in het eTalentPortfolio zijn:
• Talentenscan
• Beroepskeuzetest
• Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)
• Curriculum Vitae
• Inlezen gegevens vanuit Linkedin
• Opslaan bewijzen diploma’s/certificaten
• Opslaan bewijzen referenties
• Opslaan video en foto materiaal
• EVC light

Het eTalentPortfolio is maatwerk en elke kandidaat of organisatie heeft zijn eigen doelstellingen. Elk specifiek digitaal leer- of ontwikkelinstrument kan worden toegevoegd aan het eTalentPortfolio.

Het eTalentPortfolio voor organisaties.
Met het eTalentPortfolio volgt iedereen zijn eigen leerproces. Tegelijkertijd kunnen managers, coaches en docenten aan de hand van het eTalentPortfolio mensen begeleiden en producten in het eTalentPortfolio beoordelen. Onderwijsinstellingen en arbeidsbemiddelaars kunnen dankzij het eTalentPortfolio de geautomatiseerde intake versnellen en vereenvoudigen. Bedrijven kunnen aan het eTalentPortfolio zien wat de mogelijkheden van het individu zijn als werknemer. Door leer- en werkervaringen vast te leggen in het portfolio en te integreren in een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP), zijn werknemers zich meer bewust van een eigen ontwikkeling. Niet alleen op kennisniveau, maar ook competentiegericht.

Herkennen, erkennen en waarderen.
Het eTalentPortfolio is een instrument waarmee kan worden bijgehouden over welke talenten, ervaringscertificaten en diploma’s een lerende/werkende beschikt.
Het gebruik van ePortfolio’s biedt de mogelijkheid om producten (werkstukken, video’s etc.), reflectie, feedback en vastgelegde sturing van leeractiviteiten op te slaan. Met het eTalentPortfolio is het mogelijk om op een efficiënte manier gegevens uit te wisselen tussen de verschillende leercontexten. Een ePortfolio ondersteunt een leven lang leren als alle gebruikers (onderwijsinstellingen, arbeidsbemiddelingsorganisaties, de arbeidsmarkt, softwareleveranciers en andere belanghebbenden) dezelfde specificaties gebruiken om het te bewaren en te beheren. Om dit te realiseren moeten alle betrokkenen dus goede afspraken maken. Het Leren & Werken-domein heeft allerlei initiatieven ontwikkeld om het gebruik van het gestandaardiseerde ePortfolio breed toe te passen voor lerend en werkend Nederland.

Loopbaanontwikkeling met behulp van je eTalentPortfolio.
Het eTalentPortfolio is de plek waar je de resultaten van persoonlijkheidstesten kan verzamelen of van waaruit je aan de slag kan met een loopbaancoach. De coachresultaten en testresultaten zijn niet voor andere mensen zichtbaar, alleen voor jou. Het eTalentPortfolio is dus niet alleen een tool waarmee je jezelf kan presenteren, je werkt ook gemakkelijker aan je loopbaanontwikkeling. Werk is van de werkgever, maar je loopbaan, die is van jou! Als je van werkgever wisselt is het handig als je jouw loopbaanbagage mee kan nemen. Dit kan met behulp van een eTalentPortfolio. In het eTalentPortfolio verzamel je immers alles waar je aan hebt gewerkt, wat je hebt geleerd en hoe je je hebt ontwikkeld.

Methodiek eTalentPortfolio.

Het eTalentPortfolio neemt de gebruikers aan de hand om de volgende vragen inzichtelijk te krijgen:
• Wat wil ik?
Dit is de onderzoekfase. De kandidaat wordt geholpen om inzichtelijk te krijgen wat hij of zij wil met het eTalentPortfolio. Door middel van een talentenscan en beroepskeuzetest krijgt de kandidaat zicht in zijn of haar competenties. De kandidaat stelt doelen vast.

• Wat kan ik?
Dit is de ontwikkelfase. De kandidaat komt er achter wat er nodig is en hoe hier te komen. Onderneemt de stappen die nodig zijn om het gestelde doel te bereiken en verzameld de bewijzen om dit aan te tonen.

• Wie ben ik?
Dit is de presentatiefase. Kandidaat heeft doelen behaald en presenteert deze met behulp van CV, certificaten, diploma’s, video en/of foto’s. Dit is de showcase van het eTalentPortfolio.
Herkenning competenties.

Het eTalentPortfolio stelt burgers en organisaties in staat behaalde competenties te laten herkennen. Zo is Erkenning Verworven Competenties (EVC) gebaseerd op het eTalentPortfolio. Door het eTalentPortfolio te laten beoordelen door een erkende Assessor langs de lat van een erkende opleiding, verkrijgt de kandidaat certificaten of diploma’s die hem of haar officieel kwalificeren of vrijstellingen verleent voor een eventuele vervolgopleiding. Talent 010 is een door de overheid erkend aanbieder van EVC en kan de waarde beoordelen van een eTalentPortfolio.

Een Startkwalificatie voor iedere burger.
De Nederlandse overheid streeft ernaar dat iedere burger in het bezit is van een startkwalificatie. Een startkwalificatie heb je wanneer je minimaal een diploma hebt op havo, vwo of mbo 2 niveau. Omdat veel Nederlanders niet in het bezit zijn van een startkwalificatie, hebben zij vaak meer moeite om een betaalde baan te vinden. Toch wil dit niet zeggen dat deze mensen niet voldoende gekwalificeerd zijn om te werken. De meeste mensen hebben veel levens- en werkervaring, maar niet altijd een startkwalificatie. Talent 010 stelt zich ten doel, mensen op een eenvoudige wijze te helpen in aanmerking komen voor een startkwalificatie.
Nederlandse afspraken over het ePortfolio.

In Nederland zijn afspraken gemaakt over het gebruik van het ePortfolio. Het eTalentPortfolio is een digitaal ePortfolio dat voldoet aan de NTA 2035. Dit is een door het NEN afgegeven codering, waarin afspraken zijn gemaakt over de uitwisselbaarheid en veiligheidseisen waaraan het ePortfolio moet voldoen.

http://www.talent010.nl

maandag, maart 11, 2013

zondag, februari 24, 2013

zaterdag, januari 19, 2013

Talent ontwikkelen

http://www.weetjetalent.nl/

donderdag, januari 17, 2013

Zorgkosten

Interessante cijfers hoorde ik gisteren bij de Maatschappij in Schiedam

Factsheet van 2007 dus het is nu nog anders

Totale uitgaven aan zorg in de wereld 4,1 trillion (dus 4100.000.000.000) USD.
Per persoon 639 USD per jaar

USA staat nummer 1 met 6.103 USD per persoon per jaar. Van verdiensten gaat 17,4% naar de zorg
Nederland staat 2e met 4500 euro per persoon per jaar (12%).

Groei in Nederland vanaf 1972 tot 2008 is 7,3% stijging per jaar in kosten (bron CBS).
Is nu 80 Miljard euro.

Wereldwijd: 
80% van de zorgkosten gaat naar 18% van de mensen in de wereld.
In Burundi 2,39 USD per persoon per jaar

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs319/en/index.html

donderdag, januari 10, 2013

Databanken met (jeugd)interventies

Databanken met (jeugd)interventies

In Nederland houden verschillende instituties zich bezig met de beoordeling van de effectiviteit van jeugdinterventies. De interventies die zij erkennen/positief beoordelen, worden opgenomen in databanken. Onderstaand een overzicht van de databanken.

Databank Effectieve Jeugdinterventies
De databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut bevat methodieken en programma’s om problemen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren te voorkomen, te verzachten of te verhelpen. Het Nederlands Jeugdinstituut beheert de databank in samenwerking met een groot aantal partners.

http://nji.nl/eCache/DEF/1/03/055.html

Erkende jeugdinterventies overzicht NCJ
Hier vindt u een overzicht van jeugdinterventies die door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid zijn erkend. Het betreft interventies op het gebied van jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering.

http://www.ncj.nl/bibliotheek/interventies

Interventie database Loket Gezond Leven
In de Interventiedatabase van het Centrum Gezond Leven zijn leefstijlinterventies die in Nederland beschikbaar zijn te vinden. Dit betreft zowel interventies die erkend zijn door de Erkenningscommissie Interventies als overige interventies.

http://www.loketgezondleven.nl/interventies/i-database/

Movisie databank effectieve sociale interventies
Databank met interventies die vaak worden toegepast in de sociale sector. Met informatie over de effectiviteit. Doel is het uitwisselen en verbeteren van interventies, zodat professionals goed zijn toegerust in hun dagelijks werk.

http://www.movisie.nl/smartsite.dws?ch=def&id=120393

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie
De Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie beoordeelt of gedragsinterventies effectief leiden tot een lagere recidive. Na een positief oordeel kan die gedragsinterventie worden opgelegd aan daders.

http://www.erkenningscommissie.nl/

NISB Projectbank Sport en Bewegen
De projectenbank geeft een overzicht van (innovatieve) projecten op het terrein van sport- en bewegen.

http://www.projectenbanksportenbewegen.nl/?page=main

Huiselijkgeweld.nl
De databank Effectieve interventies huiselijk geweld brengt methoden bij elkaar waarmee de praktijk werkt.

http://www.huiselijkgeweld.nl/interventies/effectieve-interventies

Wegwijzer Jeugd en Veiligheid
In de database Aanpakken jeugdgroepen zijn lokale aanpakken voor jeugdgroepen opgenomen.

http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/overlastgevende_jongeren/selectiefunctie

Centrum voor Criminaliteitpreventie en Veiligheid (CCV)
De afgelopen jaren verzamelde het CCV interventies die wijken leefbaarder en veiliger kunnen maken.

http://www.hetccv.nl/dossiers/wijkinterventies/index

zaterdag, oktober 20, 2012

Rotterdam Science Tower geopend

Start krachtig cluster medische innovaties en bedrijvigheid

Leverende organisatie | Aangeleverd op 12-10-2012

Kennis en medische bedrijvigheid onder één dak.

In die combinatie ligt de kracht van de Rotterdam Science Tower.
Tijdens de opening op 4 oktober hebben dertien partijen een convenant getekend, waarmee zij zich blijven inzetten om het medisch cluster verder te versterken. Voorafgaand aan de opening organiseerde de Erasmus Universiteit het debat ‘Weg uit de crisis: innovatie en modern vakmanschap’. De ruim 200 aanwezigen konden tussen het debat en de opening deelnemen aan rondleidingen langs Viroclinics Biosciences, Zadkine en Erasmus MC Incubator.

Het prestigieuze innovatiecentrum is dé locatie voor hoogwaardige biomedische bedrijven, medische innovaties en startende bedrijven van het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De Rotterdam Science Tower is een duurzaam hoogstandje in Merwe-Vierhavens in het Stadshavensgebied van Rotterdam.
In de toren is 15.000 m2 unieke kantoor- en laboratoriumruimte beschikbaar.

Snelgroeiende bedrijven en belangrijke werkgevers als Viroclinics Biosciences, uitgegroeid van 8 naar 150 medewerkers, zijn er al gevestigd. Evenals Erasmus MC Incubator, kloppend hart voor startende bedrijven die drijven op de kennis van het Erasmus MC.

Binnenkort huist hier de Startup Campus van Erasmus Universiteit Rotterdam.

Innovatie en Modern vakmanschap
Voorafgaand aan de opening van Rotterdam Science Tower werd er een U-meet van de EUR, rond het thema ‘Weg uit de crisis: innovatie en modern vakmanschap’ gehouden. Het was een geslaagde en drukbezochte bijeenkomst, met zo’n 150 mensen in de zaal, waaronder veel (beginnende) ondernemers.

Hoogleraar Justin Jansen (RSM) ging op het belang van innovatie – niet alleen van producten, maar vooral ook van het businessmodel. Samenwerken is volgens hem essentieel om innovatie te bereiken.

Hoogleraar Willem Verbeke (ESE) hield daarna een hartstochtelijk pleidooi voor modern vakmanschap en de terugkeer van maakindustrie in Nederland. Volgens hem moet Nederland een voorbeeld nemen in dat opzicht aan Duitsland.

Twee ondernemers, serial entrepreneur Marcel Broersma (onder andere elektrisch rijden) en Eric Claassen van ViroClinics, lieten vervolgens zien wat zij doen om de crisis te doorstaan.
Impuls voor zorginnovatie

De opening van de Rotterdam Science Tower is de eerste stap naar een krachtig cluster voor Rotterdamse innovatieve medische bedrijvigheid. Hiervoor slaan Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam, ondernemers en de gemeente de handen ineen. Met het bundelen van deze topinstellingen geeft Rotterdam zorginnovatie een flinke impuls. Zo wordt het medisch cluster vanaf 2014 versterkt met de Science Boulevard Coolhaven.

Hergebruik kantoorgebouwen
De vestiging van de Rotterdam Science Tower in de ‘Europoint IV’ toren in de Marconistraat in het Stadshavensgebied is een goed voorbeeld van hergebruik van leegstaande kantoorgebouwen.
In de toren is 15.000 m2 kantoorruimte omgebouwd naar geconditioneerde bedrijfs- en laboratoriumruimte. Het sluit aan bij de Rotterdamse aanpak van kantorenleegstand, die samen met vastgoedpartijen is ontwikkeld. Sinds 2011 is ruim 70.000 m2 verouderde kantoorruimte getransformeerd.

Oprichting kennisplatform
Alle initiatieven komen in samenwerkingsverbanden tot stand. De volgende partijen zetten zich in om het Rotterdamse ondernemersklimaat, de vestigingsvoorwaarden en de infrastructuur te verbeteren: BIRD Recruitment, Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam, Fortress, gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, JOIN ontwikkeling, Laurens, Medical Delta Multiplier, ROC Zadkine, Stadshavens Rotterdam, Viroclinics Biosciences en het Valorisatieprogramma Rotterdam.
Tijdens de opening van Rotterdam Science Tower hebben zij een convenant getekend voor een kennisplatform om het Rotterdams medisch cluster verder te ontwikkelen.

zondag, oktober 14, 2012

Greenport Innovatie Demonstratie Centra

Om de innovatiekracht van de Greenports verder te versterken wordt een regionaal netwerk van Innovatie Demonstratie Centra (IDC) opgezet.

Hiervoor heeft het bestuurlijk overleg Zuidvleugel op 20 september goedkeuring gegeven.

Deze fysieke supportcentra helpen ondernemers en onderzoekers met het onderzoeken, toepassen en implementeren van doorbraakinnovaties. In de Zuidvleugel komen meerdere IDC’s.

Elk met een eigen specialisatie.
• IDC teelttechniek in Bleiswijk
• IDC mechetronica & robotica in Honselersdijk
• IDC bollen in Lisse
• onderzoek naar IDC agrologistiek en IDC bomen, Barendrecht/ Ridderkerk

Elk IDC is ‘laboratorium’ en showroom voor de nieuwste producten en processen van de Greenports. Het geheel is meer dan de som der delen dus het netwerk van IDC’s moet de glastuinbouw versterken. Dat zal leiden tot een innovatief, duurzaam en economisch gezond cluster.

Kontaktpersoon: Peter Reffeltrath

http://www.kennisalliantie.nl/2012/09/economische-agenda-zuidvleugel-stap-verder/

Nieuw ICT-consortium verbindt en vernieuwt Zuid-Hollandse clusters

In de driehoek Leiden – Haaglanden – Rotterdam barst het van ICT-talent dat slimme technologie bedenkt.

Maar in tegenstelling tot regio’s als Amsterdam, Twente en Eindhoven is hier nog te weinig samenwerking.

Meer samenwerking tussen ICT-bedrijven en met sterke Zuid-Hollandse clusters zorgt voor baanbrekende innovatieprojecten waarmee ICT Zuidvleugel (inter)nationaal een eigen profiel krijgt. Daarom start de Kennisalliantie – samen met partners – op 1 oktober met een uitvoeringsprogramma ICT Zuidvleugel.

Projectontwikkeling en merkontwikkeling zijn hoofddoelen.

Pieter van Prooijen is ambitieus. Hij wil met alle partners een gezamenlijke agenda opstellen om de ICT-sector op korte termijn op te stuwen tot een herkenbaar merk in Europa met een aansprekend portfolio van innovatieprojecten. Onderzoek en projectontwikkeling wordt mogelijk gemaakt met steun van Stadsgewest Haaglanden en de Provincie Den Haag.

Het uitvoeringsprogramma ICT Zuidvleugel biedt niet alleen kansen voor ICT-bedrijven. Alles is ICT! Dus ook de slagkracht van andere bedrijven zal verbeteren.

Parels van innnovatie: stilstand is vooruitgang

Het mooiste ICT-voorbeeld dat Pieter van Genuchten van Stadsgewest Haaglanden heeft gezien is het stabilisatieplatform van Ampelmann uit Delft. Uiterst geavanceerde sensoren houden een drijvend platform stil waardoor mensen veilig kunnen overstappen op een (boor)platform of een windmolen op zee. Ook met windkracht 9! Instrumenten meten elke verandering en compenseren de beweging waardoor je stilstaat op een woelige zee. Dit is echte innovatie. Hier is stilstand vooruitgang. Een prachtig staaltje werk van Ampelmann. En een heel goed voorbeeld van ICT/maritieme innovatie.

Pieter van Genugten, stadsgewest Haaglanden
Cross-sectoraal innoveren met ICT betekent dat er innovatiekansen onderzocht zullen worden in samenwerking met Greenports, Logistiek, Transport, Ruimtevaarttechnologie, Open Data, Watertechnologie, Deltatechnologie en de sterk opkomende Biobased Technologie.

Dit innovatieprogramma ICT is een initiatief van de Kennisalliantie in lijn met het Zuidvleugel schaalsprongprogramma cross-sectorale ICT-applicaties. De bestuurlijk trekker is de heer Bas Verkerk.

Minister Verhagen heeft ICT benoemd als een ‘Innovatie As’ in alle negen economische Topsectoren.

Partners
• Gemeente Delft
• Gemeente Den Haag
• Stadsgewest Haaglanden
• ICT-Kring Delft
• ICT-Kring Den Haag
• ICT-kring Leiden
• ICT-kring ZOetermeer
• Provincie Zuid-Holland

http://www.kennisalliantie.nl/2012/09/economische-agenda-zuidvleugel-stap-verder/

This is the first day of the rest of your life