zaterdag, december 10, 2011

Handige site om scholen te vergelijken

http://www.schoolkompas.nl/

zondag, oktober 16, 2011

Kernpunten uit citaten van onderwijsexperts

Dr. Alexander Rinnooy Kan SER Voorzitter

Slechte studiekeuze kost jaarlijks 6 miljard.
18% valt uit na 1 jaar; 22% na 3 jaar; 68% haalt na 8 jaar diploma
Meer geld, meer steun en meer waardering voor het leraarschap

Minister-president Mark Rutte
Vaststelling: in de concurrentiestrijd tussen instellingen is een wildgroei aan vervolgopleidingen ontstaan. 600 MBO en ruim 1200 HBO. Dit moeten we saneren.

Eindrapport Commissie Dijsselbloem
De overheid heeft kerntaak, het zeker stellen van deugdelijk onderwijs, ernstig verwaarloosd

Eindrapport Commissie Veerman
10 punten plan invoeren. Selectie aan de poort, scherper profiel, bekostiging herzien, accreditatie herzien etc.

NIVOZ directeur Luc Stevens
Ouders moeten hun eigen school gaan maken. Scholen moeten eerst verantwoording afleggen aan ouders, leerlingen en elkaar. Daarna aan externe partijen (verticaal)

Emeritus hoogleraar Maarten van Rossem
Kinderen moeten nu op 14 jaar kiezen voor richting. Maak een middenschool van 7-15 jaar. Talent zie je pas vele jaren later. CITO toets op 12 jaar is verkeerd. Dit is een negatieve selectie. VMBO keuze betekent dat ouders en kind zich een looser voelen.

40% van Bachelors gaat door naar Master. Van beroepsopleiding naar wetenschap is geldverspilling

Alle moderne opvattingen over onderwijs gaan uit van optimale situaties (kinderen zijn uitgeslapen, actief en gemotiveerd).

Walter Dresscher Algemene Onderwijsbond voorzitter
Onderwijs beschikt over totaal 10 miljard eigen vermogen (mei 2009)

Professor Dr. Pieter Winsemius
VMBO scholen zijn veel te massaal.  Een hoofdreden waarom zoveel leerlingen zonder startkwalificatie de school verlaten.

Pauline van der Meer-Mohr bestuursvoorzitter van de Erasmus universiteit Rotterdam
Nieuwsgierig gedreven i.p.v. managed driven onderwijs

Dr. Henk van der Weijden (oud inspecteur onderwijs)
90% van de scholen heeft nog steeds een leerstofjaarklas systeem. Dat is achterhaald. Als erop getoetst zou gaan worden moeten veel scholen dicht. Daarom gebeurt het niet.

Professor Dr. Arnold Heertje
Met het onderwijs is het verschrikkelijk gesteld. Vroeger werd je opgeleid door vakinhoudelijke docenten. Nu is 95% didactiek en 5% inhoud.
Klassiek opgeleide docenten zijn er 10 jaar geleden uitgegooid door de managers.  Die werden te duur. Maar gezag ontleen je aan vakkennis.

Trude Maas-de Brouwer (Utrecht Development Board)
Doorlopende leerlijnen: VMBO-MBO-HBO onder 1 dak

Lodewijk Asscher wethouder onderwijs Amsterdam
Laat ouders een contract tekenen dat ze thuis met hun kind bezig zijn met taal

Henk Maas directeur Maas Leerfabrieken
70.000 leerlingen hebben al jaren niets geleerd op school. Daarom ben ik de leerwerkfabriek begonnen.

ISO bestuursleden (Interstedelijk Studenten Overleg)
Geef de professional zijn vak terug!

Geerten Geerts (lid Landelijke Studenten Vakbond Onderwijs )
Studenten schamen zich om te zeggen dat ze MBO doen

Jasper Zuure Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Ze leren van elkaar meer dan van ouders en docenten.

John W. Moravec Ph.D. (Education Futures)
Schools should not use new technologies to teach the same old crap. Schools 3.0 will need to rebuild themselves not on hardware, not on software but on MINDWARE

Conclusie Samenscholing de Baak
Onderwijs NL staat op de rationale van normen, toetsen, onvoldoendes etc.
Moet naar de rationale van leren. Leren vindt in interactie plaats dus GEEN hoorcolleges

OESO
Nederland heeft een early tracking systeem. Dat is verkeerd! Niet vanuit deficiëntie denken.
Spreek leerlingen aan op potentie en talent. Dan voelen ze zich uitgedaagd en serieus genomen.

Martijn Aslander Verkenner in de netwerk- en informatiesamenleving
We leiden mensen op voor beroepen die over 5 jaar niet meer bestaan. Maar we moeten ze opleiden voor beroepen die pas over 5 jaar ontstaan

Ellen Emonds op de Conferentie ‘In Het onderwijs Kan Het Wel’.
Voor mij is succes in het onderwijs partnership tussen leerkracht en leerlingen en ouders.

BOEKEN
Cees Morsch Boek: Einde aan de onmacht in onderwijs en arbeidsmarkt
Waarom kinderen niets meer leren. Maatschappelijke en economische problemen worden op het bordje van het onderwijs geschoven. Zo wordt onderwijs een vergaarbak voor de oplossing van diverse sociale problemen. Is er nog wel tijd om te onderwijzen?

Dr. Leo Lenssen Boek: Hoe sterk is de eenzame fietser?
De corebusiness van scholen is: kinderen binnenleiden in een omgeving waarin ze gestimuleerd worden om te leren.

Frank Furedi Boek: De terugkeer van het gezag. Waarom kinderen niets meer leren.
Maatschappelijke en economische problemen worden op het bordje van het onderwijs geschoven.

Zie ook: http://www.inhetonderwijskanhetwel.nl

SAMENGEVAT
De overheid is afwezig en afwachtend en heeft een verkokerde blik als het gaat om onderwijs

2011-2020
Er zijn 100.000 docenten actief in het V.O. Binnen 10 jaar gaan er 75.000 met pensioen. De kans voor de vele ZZPérs om praktijkonderwijs en ondernemender leren in te voeren.

donderdag, april 14, 2011

Ministerie OCW

cijfers

HBO raad

cijfers

MBO raad

alle cijfers

This is the first day of the rest of your life