maandag, december 19, 2016

Play to Work Amsterdam

http://playtowork.nl

donderdag, december 08, 2016

Onderwijs en arbeidsmarkt site

http://www.geslaagdinhetvak.nl/

dinsdag, november 22, 2016

Perspectieven voor WW’ers Publicatiedatum: 22 nov 2016

De belangrijkste bevindingen van de nieuwe publicatie ‘Perspectieven voor WW’ers - Vanuit de financiële dienstverlening’:

Tussen 2008 en 2014 zijn er in de financiële dienstverlening 35 duizend werknemersbanen verdwenen, een afname van 13%.
In 2015 daalde het aantal banen verder en ook de vooruitzichten voor 2016 en 2017 zijn niet rooskleurig.
Verschillende banken en verzekeraars hebben plannen om te reorganiseren met massaontslag als gevolg.

WW’ers uit de financiële dienstverlening zijn gemiddeld ouder, hoger opgeleid en hadden vaker een vast contract voor werkloosheid dan de totale groep WW-instromers.
Slechts 38% van de WW’ers uit de financiële dienstverlening heeft binnen 1 jaar een nieuwe baan.
Dit ligt ver onder het gemiddelde: 65% van alle WW’ers heeft binnen 1 jaar een nieuwe baan.

De financieel specialisten en economen en de vertegenwoordigers en inkopers komen vaker binnen een jaar aan het werk dan de boekhoudkundig medewerkers en de receptionisten en telefonisten.
Voor alle beroepsgroepen geldt dat 45-plussers minder snel aan het werk komen dan de 45-minners.
72% van de werkhervatters uit de financiële dienstverlening blijft minimaal 1 jaar onafgebroken aan het werk.

Omdat de financiële dienstverlening een krimpsector is, gaan veel werkhervatters in andere sectoren aan de slag.
De meeste werkhervatters uit de financiële dienstverlening gaan aan de slag in de overige zakelijke dienstverlening of als uitzendkracht.
Opvallend veel werkhervatters beginnen voor zichzelf.

http://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/perspectieven-voor-ww-ers.aspx

donderdag, september 15, 2016

Door: Eric van den Outenaar 14 september 2016, 06:35

‘300 duizend studenten worden opgeleid voor robotbaan’

Bijna 300 duizend studenten volgen nu een opleiding voor werk dat mogelijk op korte termijn wordt overgenomen door robots. Vooral mbo-opleidingen bieden slechte baankansen.

Elke avond om 20.30 het laatste nieuws en alvast zes artikelen uit de krant van morgen in uw mailbox? Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.

Voor 286 duizend studenten wordt de toekomstige baan waarvoor ze momenteel in opleiding zijn, bedreigd door robots en automatisering. Dat voorspellen onderzoekers van accountant Deloitte in een dinsdag verschenen rapport.

Daarmee bedreigt de werkgelegenheidserosie om en nabij een kwart van alle huidige studenten. Vooral mbo-opleidingen bieden slechte baankansen. Volgens Deloitte zijn 174 duizend mbo-studenten de pineut, bijna de helft van totale huidige aantal mbo’ers. Met name bij opleidingen in administratieve, financiële en technische richtingen bestaat de kans weggeconcurreerd te worden door robots. De automatiseringskans is daar meer dan 60 procent.

Mbo gezondheidszorg en de opleiding mbo Detailhandel hebben een iets lagere automatiseringsdreiging (rond de 40 procent), maar tellen wel de grootste aantallen studenten. Dat zou de studenten op deze opleidingen des te kwetsbaarder maken, omdat de concurrentie op de arbeidsmarkt groter is.

Hoe hoger opgeleid, hoe veiliger de gekozen studie

Over het algemeen geldt: hoe hoger opgeleid, hoe veiliger de gekozen studie. Bij hbo-opleidingen (84 duizend potentieel ‘nutteloze’ studenten) en universiteiten (28 duizend) zijn de effecten minder sterk voelbaar. Maar ook aan deze instellingen worden studenten opgeleid voor toekomstige ‘spookfuncties’. Onder meer de studies accountancy, bedrijfseconomie en economie, hotelmanagement, logistiek en journalistiek behoren tot de risico-opleidingen volgens het rapport. Robots kunnen straks net zo makkelijk een financiële rapportage schrijven, het bezorgingproces van een pakket managen of een analyse over de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten in elkaar sleutelen, is de aanname.

Het Deloitte-onderzoek is gebaseerd op een studie van de universiteit van Oxford naar de automatiseringkans bij ruim 700 beroepen.

Deloitte leidde daar in 2014 al uit af dat in Nederland de komende twintig jaar zo’n 2- tot 3 miljoen banen op de tocht staan. Die informatie is bij dit nieuwe onderzoek gekoppeld aan een studie van de Universiteit van Maastricht over welke opleidingen tot welke banen leiden. Ook hebben ze de opleidingsinformatie van de meer dan een miljoen geregistreerde studenten doorgespit.

De onderzoekers houden wel een slag om de arm, omdat ze nadrukkelijk spreken over ‘kansen’ op automatisering. Het risico op robotconcurrentie verschilt sterk voor de 286 duizend studenten. Het komen en gaan van beroepen en functies is bovendien van alle tijden. Lantaarnopsteker of kolenboer was ooit de levensinvulling van menig individu, nu maalt niemand erom dat daarvoor kantoorbanen in de plaats zijn gekomen.

De komende twintig jaar staan zo’n 2- tot 3 miljoen banen op de tocht

Daarnaast creëert de technologische vooruitgang ook nieuwe banen. Zo verschuift binnen de detailhandel bijvoorbeeld werk van verkoopmanagers in de winkelstraten naar programmeurs, gemeenschapsmanagers en contentbeheerders in onlinewinkels. De onderzoekers laten dat buiten beschouwing.

Of scholen bij hun opleidingsprogramma rekening houden met deze ontwikkelingen, was geen onderdeel van de exercitie, zegt onderzoeksleider Maurice Fransen. ‘Maar het zegt genoeg dat de opleidingen nog steeds traditionele namen hebben.’

Deloitte onderzoek arbeidsmarkt 2016

‘300 duizend studenten worden opgeleid voor robotbaan

Door Jeannette Kras 14 september, 2016 // 14:36

TweetShareShare+

Bijna 300.000 studenten lopen het risico dat hun baan in de toekomst wordt overgenomen door robots. Dat schrijft de Volkskrant. Vooral mbo’ers hebben slechte baankansen.

Onderzoekers van Deloitte concluderen dat robots en automatisering de werkgelegenheid bedreigen voor 286.000 studenten. Daarvan zijn er 174.000 student aan het mbo. Dat is bijna de helft van het totaal aantal mbo’ers. Met name bij opleidingen in administratieve, financiële en technische richtingen bestaat de kans weggeconcurreerd te worden door robots.

Op het hbo en de universiteit zijn de gevolgen van robotisering minder groot, maar ook daar zijn er studies met slechte baankansen. Onder meer accountancy, bedrijfseconomie en economie, hotelmanagement, logistiek en journalistiek behoren tot de risico-opleidingen volgens het rapport. Het Deloitte-onderzoek is gebaseerd op een studie van de universiteit van Oxford naar de automatiseringskans bij ruim 700 beroepen.

De onderzoekers zijn echter voorzichtig in hun conclusies. Het gaat nadrukkelijk om de kans op automatisering en de verschillen tussen studies zijn groot. Het komen en gaan van beroepen en functies is bovendien van alle tijden, aldus de wetenschappers.

• robots
• studenten

Bron(nen):  De Volkskrant

MKB september 2016

MKB Megatrends 2016

https://www.youtube.com/watch?v=-FW77USVF2I

zondag, juli 31, 2016

Jongeren aan de slag: projecten van Rotterdam

Initiatieven die helpen bij de aanpak van jeugdwerkloosheid en subsidie krijgen van de gemeente Rotterdam.

Defensieconvenant
Een intentieverklaring tussen het ministerie van Defensie, ambassadeur jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk, de gemeente Rotterdam, NPRZ, het onderwijs en UWV om werkzoekende jongeren uit Rotterdam aan de slag te krijgen bij Defensie.

Techniek College Delfshaven
Dit project geeft overlastgevende jongeren een technische impuls, zodat ze van de straat blijven. De deelnemers klussen in de wijk Delfshaven en maken een stap maken in de richting van actieve participatie.

Bigday Rotterdam
Een jaarlijks evenement dat jongeren en bedrijven helpt om op een laagdrempelige manier in elkaars netwerk te komen. Er worden netwerkworkshops gegeven en zijn er tientallen bedrijven, organisaties, maatschappelijke (netwerk-)clubs, zzp’ers en honderden jongeren aanwezig.

Jobtease
Dit is een app waarmee je vacatures kunt vinden via locatiebepaling en solliciteert met een video-selfie.

Buddyproject
Het Buddyproject is een samenwerking tussen alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Rijnmond en uitzendpartners Randstand en USG (Unique). Een werkzoekende jongere (WWB en WW) wordt gekoppeld aan een intercedent. De jongere wordt binnen twee maanden bemiddeld naar de arbeidsmarkt.

BBL
Kenniscentra Sagénn en C3 hebben in samenwerking met de gemeente Rotterdam een overeenkomst getekend, waarbij de experts van alle partijen de jongeren zullen gaan screenen en zorgen dat jongeren de skills ontwikkelen die ze nog missen om aan het werk te gaan.

Ready4Work

Met gamification-technieken en met echte opdrachten werken jongeren online aan hun ‘skills’ die ze nodig hebben om de arbeidsmarkt op te gaan.

Heilige boontjes
Jongeren die in aanraking zijn geweest met justitie krijgen hier een opleiding tot koffiebrander en doen ervaring op in de horeca en krijgen coaching om werknemersvaardigheden onder de knie te krijgen.

Harde leerschool
Een intensief traject rond rugby voor jongeren die op het punt staan een andere wending te geven aan hun leven.

Startbaan
Door middel van een carrouselmodel maken de kandidaten kennis met de verschillende facetten van het haven- en het luchtvaartbedrijf. Daarnaast krijgen zij een aantal algemene trainingen, waaronder bijvoorbeeld bedrijfshulpverlening, computervaardigheden en een sollicitatietraining.

Talent ontwikkeling is topsport (Excelsior Foundation)
Traject voor dames en heren om hen gedurende 10 weken, 4 uur per week te trainen, waarvan 1 uur sport.

Linked2Work
Linked2work koppelt jongeren aan bedrijfsmentoren en bedrijven voor hulp bij het maken van een goede studiekeuze, het zoeken naar een stage of (leer)baan of het ontwikkelen van (werknemers-)vaardigheden.

The Boost – Flanderijn
Een intensief trainings-en coachingsprogramma voor jongvolwassenen (tussen 20 en 30 jaar oud) die een MBO , HBO of WO opleiding hebben afgerond maar er niet in slagen een passende baan te vinden. Met de Boost krijgen ze een steuntje in de rug met e-learningsmodules en coaching.

Kickstart

Kickstart your social impact brengt organisaties en jong talent samen om innovatieve en duurzame projecten uit te voeren.

Meer info
http://www.rotterdam.nl/jongerenaandeslagprojecten

Jongerenakkoord TOP Academie
https://www.youtube.com/watch?v=vRkMJeLnKsk

donderdag, juli 21, 2016

10 DINGEN DIE JE NIET DOET TIJDENS EEN SOLLICITATIE!

https://www.youtube.com/watch?v=g3pAdLrNkR0

dinsdag, juli 05, 2016

EU-2020-doel voortijdig schoolverlaten binnen bereik

dinsdag 05-07-2016 | 09:54

Nederland heeft in 2010 in EU-verband afgesproken dat eind 2020 niet meer dan 8 % van de 18- tot 25-jarigen voortijdig het onderwijs verlaat.
Dat onderwijsdoel is in zicht.
Een tweede onderwijsdoelstelling, dat minimaal 40 % van de 30- tot 35-jarigen hoogopgeleid is, was in 2010 al ruimschoots bereikt.
Dat meldt CBS.

De afspraken zijn onderdeel van de 2020-agenda van de Europese Unie (EU). Regeringsleiders hebben doelen vastgesteld op vijf kerngebieden, waarvan onderwijs er een is. Elke lidstaat heeft deze EU-doelen vertaald naar nationale doelstellingen.
Vergeleken met 10 jaar geleden is de groep jongeren die voortijdig het onderwijs heeft verlaten, dus zonder startkwalificatie, kleiner geworden.
In 2005 was 13,5 % van de 18- tot 25-jarigen voortijdig schoolverlater.
In 2015 ging het om 8,2 %.

De groep 30- tot 35-jarige hoogopgeleiden is in dezelfde periode gegroeid van 34,9 naar 46,3 %.

Meeste voortijdig schoolverlaters bij de jongens

Zowel onder jongens als onder meisjes is het percentage voortijdig schoolverlaters gedaald.
De meisjes hebben het afgesproken doel al gehaald. In 2015 was 6,4 % van hen voortijdig schoolverlater,
onder de jongens was dat 9,9 %.

Tussen 2005 en 2015 daalde dit aandeel met 6,0 procentpunten bij de jongens, tegen 4,7 procentpunten bij de meisjes.

Drie kwart heeft vmbo of mbo- 1-diploma

Ruim drie kwart van de voortijdig schoolverlaters heeft een diploma op vmbo of mbo -1.
Dit is lager dan het niveau van een startkwalificatie (minimaal havo, vwo of mbo-2).
Zij zijn na het behalen van hun diploma gestopt (45 %) of ze hebben voor een vervolgopleiding gekozen, maar vervolgens daar geen diploma voor gehaald (31 %).
Bijna een kwart van de voortijdig schoolverlaters heeft geen enkel diploma behaald.
Deze jongeren zijn vaak wel aan een vmbo-, havo- of vwo-opleiding begonnen, maar hebben deze niet succesvol afgerond.

Meer hoogopgeleide vrouwen

Voor zowel jonge mannen als jonge vrouwen geldt dat het percentage hoogopgeleiden in 2015 de doelstelling voorbij is gestreefd.
De groei was de afgelopen tien jaar het sterkst bij vrouwen.
In 2005 was het aandeel hoogopgeleiden onder beide seksen ongeveer gelijk.
In 2015 was echter bijna 50 % van de 30- tot 35-jarige vrouwen hoogopgeleid tegen 43 % van de mannen in deze leeftijdsgroep.

Hoogopgeleiden vaker werk en hoger inkomen

Wie het onderwijs heeft verlaten met een startkwalificatie heeft een grotere kans op een duurzame positie op de arbeidsmarkt.
Van de hoogopgeleide schoolverlaters van 15 tot 75 jaar heeft 81 % betaald werk.
Onder schoolverlaters zonder startkwalificatie in diezelfde leeftijdsgroep is dat 45 %.
Het inkomen van hoogopgeleiden is gemiddeld ook hoger dan van degenen die zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten.
Dit geldt ook als rekening wordt gehouden met het aantal uren dat men werkt.

Zo was het gemiddelde inkomen van hoogopgeleide voltijders 74.000 euro, terwijl dat van mensen zonder startkwalificatie 42.000 euro was.

maandag, juni 27, 2016

Dutch media innovators

A second screen is the perfect solution to engage and involve your TV audience.
http://www.angrybytes.nl/

The latest apps direct to the media
http://www.appromoter.com/

We are storytellers, filmmakers, music lovers, tech-geeks.
http://www.corrino.com/

MediaMonks is the biggest creative digital production company on the planet.
https://www.mediamonks.com/work

VIDEOLAND SVOD, TVOD, FILMS, SERIES, ONE APP
http://www.24i.com/

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het media-archief van Nederland en de grootste van zijn soort in Europa.
http://www.beeldengeluid.nl/over

vrijdag, juni 24, 2016

6 op de 10 Nederlanders verwacht over 5 jaar meer flex- dan vast werk

Zestig procent van de Nederlanders verwacht dat er binnen vijf jaar tijd meer flexibele dan vaste banen zijn.
Dat blijkt uit onderzoek van HR-bureau Tentoo onder 1048 mensen. Maar liefst één op de vier verwacht dat na verloop van tijd iedereen als zzp’er of flexwerker werkt.
Twintig procent van de Nederlanders vindt vaste contracten niet meer van deze tijd.

“Onze arbeidsmarkt staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk: de arbeidsmarkt flexibiliseert en veel Nederlanders zijn zich bewust van deze veranderende situatie”, stelt Paul den Ronden, algemeen directeur van Tentoo.
“De volgende stap is je beseffen wat deze nieuwe arbeidsmarkt voor jou betekent. Het is slim om te investeren in je eigen ontwikkeling.
Een leven lang bij dezelfde werkgever werken lijkt steeds onwaarschijnlijker.”

Solidair met zelfstandigen

Zzp’ers zouden meer sociale zekerheid moeten krijgen. Dat geeft zo’n 75 procent van de ondervraagden aan. Ook is er opvallend veel draagvlak voor het verlagen van de belastingen voor zzp’ers. Er is bijna een meerderheid voor, met 43 procent. Opmerkelijk, want zzp’ers hebben al fiscale voordelen als de zelfstandigenaftrek, waar mensen die in loondienst zijn geen aanspraak op kunnen maken.

“Zekerheid wordt, juist in deze veranderende arbeidsmarkt, nog steeds als belangrijk ervaren. Het is mooi om te zien dat er in de Nederlandse samenleving sprake is van solidariteit met zelfstandigen. Ook bij zelfstandigen moeten de randvoorwaarden immers goed geregeld zijn, wil je onbezorgd kunnen ondernemen”, aldus Den Ronden.

Verschil in opleiding

Twee op de drie Nederlanders verwacht dat het merendeel van de banen over twintig jaar flexibel is ingericht. Laagopgeleiden verwachten in mindere mate dat arbeid flexibiliseert dan hoger opgeleiden. Zes op de tien respondenten met een vmbo of mbo-opleiding verwacht dat er in 2036 meer flexibele dan vaste banen zijn. Bij de hoger opgeleiden (havo, VWO en, WO) is dat zeven op de tien.

maandag, juni 20, 2016

CNV Zorg en Welzijn zweert cao af

Vakbond CNV Zorg en Welzijn gooit het roer 180 graden om.

Het oude model van collectieve arbeidsovereenkomsten, levenslange lidmaatschappen en vasthouden aan gevestigde belangen wordt verlaten.
Hiermee stemde negentig procent van de leden afgelopen donderdag in.

De nieuwe koers betekent dat CNV Zorg en Welzijn afstand neemt van de traditionele cao’s.
‘Wij gaan veel meer naar individuele arbeidsvoorwaarden’, zegt voorzitter Suzanne Kruizinga.
‘Individuele pakketten waar je bij wijze van spreken modules ‘uit’ en ‘aan’ kan zetten, naar gelang je eigen persoonlijke situatie verandert.
Er zal weliswaar een collectief raamwerk afgesproken worden, maar dat zijn geen vuistdikke cao’s meer voor iedere individuele zorgfunctie.
Het is sowieso niet meer van deze tijd om iedere vorm van zorgverlening af te passen in van die nauwe functieomschrijvingen.
Zo werken we in een aantal gemeenten al met de ‘medewerker sociaal domein’.
Dat omvat al het werk in het sociale domein zodat je het niet meer over ‘thuishulp van niveau hh1 of niveau hh2 hoeft te hebben.’

Noodzaak

Kruizinga spreekt van een noodzakelijke stap.
‘Als we dit nu niet doen, bestaan we over vijf jaar niet meer.’
Ze trad vorig jaar aan als voorzitter en was voorheen medisch hoofd en arts op de spoedeisende hulp (SEH) in het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.
‘Sinds mijn aantreden zijn we in gesprek geweest met leden en bezig om plannen te maken voor de toekomst.
We zijn tot de conclusie gekomen dat we ver achter de feiten aanlopen in deze snel veranderende wereld.
Je kunt niet blijven trekken aan het behoud van vaste banen als de markt om je heen compleet flexibiliseert.
Je kan niet alleen maar afspraken maken met werkgeverskoepels als het straks juist burgerinitiatieven zijn die de zorg inkopen.
En je kan niet verwachten dat je nieuwe leden krijgt als je jonge medewerkers geen medezeggenschap biedt.
We komen juist ook voor die jonge zorgmedewerkers zonder vast contract op.
En dat doe je op een andere manier.’

Code voor goed werkgeverschap

Kruizinga wil met keurmerken voor goed werkgeverschap sluiten.
‘Daar zijn we nu al met Kiwa mee bezig.
We willen geen situaties meer zoals die van TSN, waarbij te laag wordt aanbesteed en vervolgens de mensen op straat staan.
We willen positief met werkgevers in gesprek om een antwoord te hebben op de almaar groeiende vraag naar zorgmedewerkers van alle niveaus.’

Leden
CNV Zorg en Welzijn zal op den duur geen traditionele ledenorganisatie meer zijn.
‘Ook dat model is hopeloos verouderd.
Contributie zal niet meer het enige verdienmodel zijn.
We worden een dienstverlener voor zorgmedewerkers en een netwerkorganisatie.
We adviseren bijvoorbeeld op ROC’s bij welk zorgberoep de beste banenkansen liggen.
Of we adviseren hoe je het zorgwerk kunt combineren met je mantelzorg.
We gaan dit ook niet allemaal zelf doen.
We zullen ook gebruik maken van organisaties binnen ons netwerk.
Stel dat je een slaapstoornis hebt gekregen van je  nachtdiensten.
Dan verwijzen we je door naar een slaapcursus.
’ De grote koerswijziging wordt per direct ingezet en vanaf januari 2017 moet de nieuwe organisatie staan, om de verandering vorm te geven.

vrijdag, juni 17, 2016

Arbeidsmarkt januari 2016, Zuid-Limburg

10 winnaars op de arbeidsmarkt

1. CROWDFUNDING EXPERT
Financiering buiten de geijkte paden is populair. Niet alleen startende maar zeker ook gevestigde ondernemers gaan minder naar de bank en zoeken naar alternatieve geldbronnen. Het opzetten van met name wat grotere crowdfundingacties is echter niet makkelijk en vraagt om de nodige expertise. Voor fondsenwervers gespecialiseerd in crowdfunding ligt dan ook een gouden toekomst in het verschiet.

2. PRIVACY-EXPERT
Privacy wordt een steeds groter thema. Niet alleen voor consumenten, maar vooral ook voor bedrijven en hun medewerkers. Een privacy-expert heeft een technische achtergrond en verstand van alle juridische facetten omtrent privacy. Hij of zij kan bijvoorbeeld mee kijken bij het ontwikkelen van een app, zodat die geen privacywetgeving overtreedt en zorgen dat organisaties op het gebied van privacy een positief imago houden.

3. INFORMATIEMANAGER
Informatie komt tegenwoordig sneller tot ons dan het licht. Informatiemanagers zijn in de toekomst nodig om orde te brengen in die ongebreidelde stroom info. Ze zorgen voor de broodnodige managementinfo, ontwerpen heldere managementinformatiesystemen en monitoren dagelijks dashboards vol kengetallen en statistieken. Door het kaf van het koren te scheiden helpen ze leidinggevenden om sneller te schakelen in een snel complexer wordende wereld.

4. BIG DATA ADVISEUR
Bedrijven kunnen producten en diensten met behulp van big data op een slimme wijze in de wereld zetten, bijvoorbeeld door één op één marketing. Big data spelen bij steeds meer organisaties een rol bij de marketing, de dienstverlening of vormen zelfs het product zelf. Technisch geschoolde adviseurs zullen op dit gebied in de toekomst dan ook veel gevraagd zijn én goed verdienen.

5. DE DNA-EXPERT
Tegenwoordig kan het complete genoom van een mens al voor een paar honderd euro in kaart worden gebracht. Uit die genenkaart kun je onder meer opmaken hoeveel risico je hebt op diabetes, hartafwijkingen, reuma of depressies. Zelfs is het mogelijk om er achter te komen welke kans je hebt om bijvoorbeeld aan kanker te overlijden. In de toekomst kan er nog veel meer met genentechnologie. DNA-onderzoek verandert dan ook de complete medische wereld. In de toekomst zal je huisarts vanuit jouw genenprofiel gaan kijken welke risico’s voor jou van belang zijn. Preventie door lifestyle en eventueel genetisch gestuurde medicatie heeft de toekomst, net als iedereen met grote kennis van zaken op dit complexe gebied.

6. 3D-PRINT CONSULTANT
De 3D-printer rukt op in het bedrijfsleven, maar begint ook met zijn opmars bij de consument en de klusjesman. In de winkel kun je al voor een paar honderd euro een fraaie 3D-printer kopen of met een bouwpakket een exemplaar eigenhandig bouwen. Als je straks een onderdeel nodig hebt, zakelijk of privé, kun je het dus gewoon even printen. Maar ook foodprinting en het printen van speelgoed wint snel in populariteit. Die ontwikkelingen
zullen op termijn een enorme impact hebben. In het onderhoud maar ook in de medische wereld zie je nu al wat zo’n printer allemaal vermag. In de medische wereld worden straks zelfs complete lichaamsdelen, huidweefsel, hartkleppen en zelfs totale benen geprint. Techneuten met verstand van 3D-printen zullen in de toekomst op de arbeidsmarkt dan ook zeer in trek zijn.

7. CITYFARMER & CITYMINER
Groentes, fruit, kruiden en tal van andere zaken kunnen prima op daken, rond openbare gebouwen en in parken worden verbouwd. De cityfarmer houdt het allemaal in de gaten en bedenkt nieuwe lucratieve manieren om ‘goed te boeren’ in de stad. Een cityminer is daarentegen iemand die waardevolle materialen, die steeds schaarser worden, uit elektronica haalt. Het is geen reparateur, maar iemand die expliciet herbruikbare materialen haalt uit afgeschreven apparaten zoals smartphones, dvd-spelers en laptops. Je ziet nu al steeds meer bedrijfjes die handig inspelen op deze trend en op slimme wijze zeldzame grondstoffen weten te recyclen.

8. DRONE-PILOOT
Drones worden nu vooral nog ingezet voor het leger of als speeltje gebruikt. In de toekomst zullen drones echter een grote rol gaan spelen bij beveiliging (surveillance) en bezorging. Drone-piloot zal in de toekomst een vrij gewoon beroep worden.

9. GEHEUGENCHIRURG
Toegegeven, geheugenchirurg is een droombaan die nog wel heel futuristisch klinkt. Toch is het goed mogelijk dat geheugenchirurgen jou over een jaar of vijftien extra herseninhoud bezorgen. Niet alleen kan er geheugencapaciteit in je brein bijgeplaatst worden, maar ook versterking van je visie of gehoor behoren in de toekomst mogelijk. De man van zes miljoen zal er bij verbleken….

10. VIRTUEEL ADVOCAAT
Juridische zaken zullen in de toekomst vaker op internet worden afgehandeld. Ondersteund door de nodige automatisering, big data en kunstmatige intelligentie zal de virtuele advocaat tegen een laag tarief ongelooflijk veel zaken per maand kunnen afhandelen.

10 verliezers op de arbeidsmarkt

1. ADMINISTRATIEF MEDEWERKER/BANKMEDEWERKER Een jaar of tien geleden kwam je met een administratieve mbo- of hbo-opleiding prima aan de bak. De traditionele administratiemedewerker is echter stilaan aan het verdwijnen. Banken lozen bijvoorbeeld al jaren tienduizenden medewerkers en het einde is nog lang niet in zicht. Automatisering en digitalisering zijn daar mede debet aan. Jammer is dat nog steeds veel jongeren kiezen voor een administratieve opleiding, terwijl andere sectoren zoals de techniek of agrofood aanzienlijk betere kansen op de arbeidsmarkt bieden.

2. ACCOUNTANT/NOTARIS
De traditionele notabelen krijgen het moeilijk. Deze hoogopgeleide professionals blijken met hun vrij rigide kennis in de praktijk prima te automatiseren te zijn. Inmiddels kun je al diverse standaardactiviteiten van deze beroepsgroep gewoon bij de Hema of op internet laten doen. Het pak kan in de toekomst waarschijnlijk gewoon in de kast blijven hangen…

3. PRODUCTIEMEDEWERKER
Eerst was er voor productiemedewerkers steeds minder werk vanwege de globalisering, waardoor werk verplaatst werd naar lagelonenlanden. Nu komen steeds meer bedrijven weer terug, maar pikken slimme robots het werk in van laagopgeleide productiemedewerkers. Met name goedkope tweedehands robots afkomstig uit de automotive vervangen razendsnel vele duizenden arbeidsplaatsen in de productie. Door het steeds fijnmaziger worden van de distributie zijn orderpickers nog steeds veel gevraagd. Maar de opkomst van zesassige- en achtassige robots die ‘kunnen zien’ dankzij vision zal dit soort werk binnen nu en tien jaar volledig overbodig maken. Snel uitkijken naar een nieuwe baan dus!

5. BELASTINGADVISEUR
De klassieke belastingadviseur heeft ook zijn beste tijd gehad. Automatisering en digitalisering maken de kennis van zo’n regeltjesfetisjist langzaam maar zeker overbodig. Uniformering van regelgeving op Europees niveau en digitalisering van kennis zal zorgen voor steeds minder werkgelegenheid voor dit soort hoogopgeleide professionals.

6. MANAGER
Organisaties worden platter en steeds vaker zelfsturend. Met name vele managers in middenlagen (ja, wederom vaak mbo’ers) worden dan ook weggesaneerd. Maar ook de positie leidinggevenden in hogere echelons staan onder druk. Over tien jaar kan het zomaar eens zijn dat een raad van bestuur niet meer uit vijf mensen bestaat maar uit één of twee aangevuld met kennis- en analyserobots die zonder emotie en aanziens des persoons altijd de juiste beslissingen nemen!

7. JURIST
Een meester in de rechten was vroeger nog een gewaardeerde studiebol, maar wordt door de moderne techniek steeds meer een tikje stoffige expert. Allereerst worden er te veel juristen opgeleid en ten tweede is al die mapjeskennis steeds makkelijker te vangen in intelligente systemen. Een scheiding laten doen door een computerprogramma of een stukje rechtspraak door een kunstmatig intelligente computer is al lang geen science fiction meer.

8. CHAUFFEUR
In Nederland hebben nog veel mensen een baan als taxichauffeur, vrachtwagenchauffeur of machinist op een trein. Al die banen staan enorm onder druk. Ten eerste zijn er initiatieven als Über die niet meer te stoppen zijn en natuurlijk de dood in de pot van de taxibranche. Ten tweede rukken de zelfrijdende auto’s op die het werk van vrachtwagenchauffeurs binnen tien jaar overbodig maken. In diverse landen zoals Japan zitten in metro’s en treinen inmiddels al geen levende mensen meer aan de stuurknuppel maar robots die nooit een rood sein missen!

9. WINKELMEDEWERKER
Langzaam maar zeker staan steeds meer winkelpanden leeg en is er steeds minder werk voor winkelpersoneel. Kijk maar naar het failliet van grote ketens zoals V&D en Scapino. Ook andere gerenommeerde merken zoals Blokker en Hema staan onder grote druk van de veranderende markt en kleine winkeliers vallen als dominostenen om. Oorzaak: de snel doorzettende neiging van consumenten om lekker op internet te shoppen. Die trend gaat écht niet weg en het aantal banen in de retail zal dientengevolge in hoog tempo minder en minder worden.

10. JOURNALIST
De waarde van nieuws is door de opkomst van internet steeds lager geworden. Iets wat je gratis krijgt, wordt als minder waardevol gezien. Iedereen gooit tegenwoordig met de snelheid van een tgv nieuwtjes, kennis en wetenswaardigheden op internet. Jongeren zijn al lang niet meer gewend aan het betalen voor content, laat staan dat ze een krantenabonnement nemen. De werkloosheid onder journalisten stijgt dan ook al jaren, en vermoedelijk zitten in 2016 plus minus 3000 pennenlikkers thuis met de handen in het haar.

This is the first day of the rest of your life