zondag, januari 20, 2019

Beursvloer Barendrecht

Op 7 maart 2019 om 16.30 uur geeft burgemeester Van Belzen het startschot voor wederom een krachtige beursvloer. De beursvloer is DE plek waar bedrijven, scholen en stichtingen elkaar vinden in vraag en aanbod, zonder dat er een cent wordt uitgewisseld, aldus Sanders van de Barendrechtse Uitdaging.

Op de maatschappelijke Beursvloer bieden we maatschappelijke organisaties en bedrijven de kans om iets voor elkaar te betekenen. Knelpunten van verenigingen en stichtingen op het gebied van Menskracht, Materialen en Middelen worden door het bedrijfsleven opgelost met gesloten beurs. In één of twee uur tijd onderhandelen ze samen over vraag en aanbod. Verenigingen en stichting bieden op hun beurt een tegenprestatie die past bij het karakter van hun vereniging en de match met het betreffende bedrijf.

http://barendrechtseuitdaging.nl/activiteiten/beursvloer/

woensdag, juli 10, 2013

zondag, februari 24, 2013

woensdag, februari 06, 2013

woensdag, januari 23, 2013

Stichting JBB Jongeren film uit Italie zomer 2012

http://www.youtube.com/watch?v=QrF4Ct-pKgs&feature=youtu.be

donderdag, januari 10, 2013

Databanken met (jeugd)interventies

Databanken met (jeugd)interventies

In Nederland houden verschillende instituties zich bezig met de beoordeling van de effectiviteit van jeugdinterventies. De interventies die zij erkennen/positief beoordelen, worden opgenomen in databanken. Onderstaand een overzicht van de databanken.

Databank Effectieve Jeugdinterventies
De databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut bevat methodieken en programma’s om problemen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren te voorkomen, te verzachten of te verhelpen. Het Nederlands Jeugdinstituut beheert de databank in samenwerking met een groot aantal partners.

http://nji.nl/eCache/DEF/1/03/055.html

Erkende jeugdinterventies overzicht NCJ
Hier vindt u een overzicht van jeugdinterventies die door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid zijn erkend. Het betreft interventies op het gebied van jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering.

http://www.ncj.nl/bibliotheek/interventies

Interventie database Loket Gezond Leven
In de Interventiedatabase van het Centrum Gezond Leven zijn leefstijlinterventies die in Nederland beschikbaar zijn te vinden. Dit betreft zowel interventies die erkend zijn door de Erkenningscommissie Interventies als overige interventies.

http://www.loketgezondleven.nl/interventies/i-database/

Movisie databank effectieve sociale interventies
Databank met interventies die vaak worden toegepast in de sociale sector. Met informatie over de effectiviteit. Doel is het uitwisselen en verbeteren van interventies, zodat professionals goed zijn toegerust in hun dagelijks werk.

http://www.movisie.nl/smartsite.dws?ch=def&id=120393

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie
De Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie beoordeelt of gedragsinterventies effectief leiden tot een lagere recidive. Na een positief oordeel kan die gedragsinterventie worden opgelegd aan daders.

http://www.erkenningscommissie.nl/

NISB Projectbank Sport en Bewegen
De projectenbank geeft een overzicht van (innovatieve) projecten op het terrein van sport- en bewegen.

http://www.projectenbanksportenbewegen.nl/?page=main

Huiselijkgeweld.nl
De databank Effectieve interventies huiselijk geweld brengt methoden bij elkaar waarmee de praktijk werkt.

http://www.huiselijkgeweld.nl/interventies/effectieve-interventies

Wegwijzer Jeugd en Veiligheid
In de database Aanpakken jeugdgroepen zijn lokale aanpakken voor jeugdgroepen opgenomen.

http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/overlastgevende_jongeren/selectiefunctie

Centrum voor Criminaliteitpreventie en Veiligheid (CCV)
De afgelopen jaren verzamelde het CCV interventies die wijken leefbaarder en veiliger kunnen maken.

http://www.hetccv.nl/dossiers/wijkinterventies/index

zondag, december 02, 2012

Logistiek info

Opleidingsbranche vreest te veel uitstel nascholing code 95

Veel opleiders vrezen dat transportbedrijven en chauffeurs te lang wachten met het volgen van de verplichte nascholingscursussen in het kader van code 95. Volgens CCV divisie manager Jacqueline Mathey zijn op dit moment nog maar een vijfde van de vereiste opleidingsdagen gevolgd.

Mathey schat dat het totaal aantal chauffeurs dat de vereiste nascholing zal moeten volgen op rond de 162.000 ligt.

In 2008 werden 599 dagen bij CCV geregistreerd, voor dit jaar staat de teller op 61.968 dagen. Op de vraag of het niet tijd wordt om via een campagne bedrijven en chauffeurs op te roepen om nascholingscursussen te gaan volgen, stelt Mathey dat men begin volgend jaar de balans opmaakt en dan, samen met de betrokken partijen, het besluit neemt of actie nodig is.

Transportopleiders maken zich zorgen over een opeenhoping van aanvragen voor cursussen in de maanden kort voor de deadline van september 2016.

Het is goed mogelijk dat er tegen die tijd zo weinig opleidingscapaciteit is dat de chauffeur of de ondernemer geen keuze meer heeft en zich zal moeten schikken naar de agenda en planning van de opleiders. (AH)

maandag, november 26, 2012

Vakschool techniek

Vakcollege Techniek is een leerroute binnen het vmbo/mbo die jongeren in de gelegenheid stelt om een opleiding te volgen in de praktijk. Veel jongeren leren graag door te doen in plaats van door te studeren. Bij het Vakcollege ligt de nadruk op het doen. Zowel in de zorg als in de techniek biedt het Vakcollege verschillende opleidingen aan. Het Vakcollege is een zesjarige opleiding waarin leerlingen worden opgeleid tot échte vakmensen, die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. In die zes jaar slepen ze een vmbo- en een mbo-diploma (niveau 2,3) in de wacht.

Het Vakcollege: een zesjarige leerroute in het vmbo, het mbo en het bedrijfsleven, die opleidt in de techniek en zorg. Door onder andere veel praktijklessen en een nauwe samenwerking met werkgevers, werkt het Vakcollege aan het startklaar maken van een nieuwe generatie vakmensen. Vakmensen waar het bedrijfsleven om zit te springen.

Praktijkgericht

Omdat veel jongeren graag leren door praktisch bezig te zijn, ligt bij het Vakcollege de nadruk op het doen. Wie kiest voor Vakcollege Techniek of Vakcollege Zorg, kiest voor een opleiding met heel veel praktijk op school en stages bij bedrijven. Al vanaf het eerste jaar krijg leerlingen twaalf uur praktijkles per week.

Vmbo en mbo in één

Door de zesjarige leerroute worden vmbo en mbo samengevoegd tot één opleiding, zodat de stap van het vmbo naadloos overgaat in het mbo. Na afronding van het Vakcollege zijn leerlingen klaargestoomd voor een beroep op mbo-niveau 2 en/of 3 in de techniek of zorg. Met zo’n mooi diploma kunnen ze gelijk aan de slag.

Scholen door heel Nederland

Het Vakcollege heeft door het hele land Vakcolleges Techniek en Vakcolleges Zorg, zodat er voor vrijwel ieder kind een Vakcollege in de buurt is. Kijk hier voor een overzicht van alle aangesloten scholen.

Het Vakcollege nog één keer op een rijtje:
-Veel praktijk
- Benutten van technisch talent
- Mbo en vmbo in één
- Zesjarige opleiding
- Samenwerking met bedrijven
- Baangarantie
- Landelijke dekking

Met de start van het schooljaar 2012-2013 is het Vakcollege haar pioniersfase definitief voorbij.

Met 6 nieuwe Vakcolleges Techniek en 13 nieuwe Vakcolleges Zorg, staat de teller van het aantal scholen dat les geeft volgens het Vakcollege-concept nu op 47 Vakcolleges Techniek en 32 Vakcolleges Zorg. Leo Houwen, directeur Vakcollege Groep: “Ik ben erg trots te kunnen zeggen dat het Vakcollege met bijna 10.000 leerlingen de grootste vakmanschaproute is in de zorg en techniek in Nederland.”

Ambitie

Met haar praktijkgerichte leerroute binnen het vmbo, het mbo en het bedrijfsleven wil het Vakcollege de personeelstekorten in de techniek en zorg aanpakken. Want door de vergrijzing en het matige imago van de techniek en de zorg hebben beide sectoren de komende jaren duizenden nieuwe medewerkers nodig, zeker wanneer de economie weer aantrekt. Leo Houwen, algemeen directeur Vakcollege Groep: “We komen de komende jaren 180.000 technici tekort en ook in de zorg is het personeelstekort schrijnend. Het Vakcollege doet er daarom alles aan om een nieuwe generatie vaklieden op te leiden.”

Het aantal huidige Vakcolleges is daarbij nog niet afdoende.
“De voorlopige ambitie is een landelijke dekking, met honderd Vakcolleges Zorg en honderd Vakcolleges Techniek.
Zodat we in 2018 ruim 40.000 jonge vakmensen in opleiding zullen hebben en iedere jongere de mogelijkheid heeft om voor het Vakcollege te kiezen”, aldus Houwen.

Nieuwe VakcollegesScholen die zich vanaf dit schooljaar Vakcollege Techniek noemen zijn RSG Tromp Meesters (Steenwijk), het Comenius College (Capelle aan de IJssel), het LMC Zuiderpark College (Rotterdam), het Gemini College (Ridderkerk), De Burgh (Eindhoven) en het Dr. Nassau College (Assen).

Vakcollege Zorg is uitgebreid met het Gemini College (Ridderkerk), het Duhamel College (Den Bosch), RSG Tromp Meesters (Steenwijk), BC Broekhin (Roermond/Swalmen), het PCC (Alkmaar), Tabor d’Ampte (Hoorn), het Kennemer College (Beverwijk), het Gomarus College (Groningen), het Emelwerda College (Emmeloord), het Dr. Nassau college (Assen), het Coenecoop College (Wanninxveen), College Groevenbeek (Ermelo) en De Burgh (Eindhoven).

Over het VakcollegeDe opleiding van het Vakcollege is een zesjarige, doorlopende leerroute in het vmbo, het mbo en het bedrijfsleven die opleidt in de techniek en zorg. Door onder andere veel praktijklessen en nauwe samenwerking met het bedrijfsleven werkt het Vakcollege aan het startklaar maken van een nieuwe generatie vakmensen.

Het succes van de Vakcolleges is mede te danken aan de samenwerking tussen het vmbo, het mbo en het bedrijfsleven. Omdat het bedrijfsleven staat te springen om jongeren met gouden handen, werken zij gezamenlijk aan een nieuwe generatie vakmensen en een betere situatie op de arbeidsmarkt.

Vakcollege Techniek startte in 2008 met dertien scholen. Inmiddels zijn er bijna vijftig Vakcolleges Techniek in Nederland.

In 2010 startte Vakcollege Zorg, een logisch vervolg op het succes van Vakcollege Techniek.

Op dit moment zijn er bijna dertig Vakcolleges Zorg.

http://vakcollegetechniek.nl/index.php/het-vakcollege/over-het-vakcollege.html
zondag, oktober 14, 2012

Kwetsbare jongeren zelfredzaam maken: een programmaplan en de praktijk

Rotterdam 20-09-2012

Dakloos, uitval op school, schulden of een slechte psychische gezondheid: zomaar wat kenmerken van kwetsbare jongeren. Zo’n 5% van de in totaal 63.000 Rotterdamse jongeren valt onder deze groep. Met het programmaplan Kwetsbare Jongeren in Rotterdam geeft het college prioriteit aan het terugdringen van dit aantal. Op 17 september kwamen collega’s van cluster Maatschappelijke Ontwikkeling bij elkaar om te bekijken welke acties nodig zijn.

Beleidsmedewerkers, adviseurs en teamleiders die met jongeren te maken hebben: samen werken zij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van zeer kwetsbare jongeren. Perspectief bieden is daarbij belangrijk: jongeren moeten zich kunnen kwalificeren voor de arbeidsmarkt, doorstromen naar werk, hun eigen wooncarrière kunnen vormgeven, hun inkomen beheren en op hun eigen gezondheid letten. Samen werken aan dit doel, wat betekent dat in de praktijk?

Drie vragen aan Gerard Spierings, programmamanager Aanval op Uitval en Rian Smit, projectleider doorlopende lijn.

Wat is het belangrijkste probleem van ‘jullie’ groep jongeren?

Rian: ‘Dat is het gebrek aan een goede overgang van de zorg van jongeren beneden de achttien jaar naar die van boven deze leeftijd. Voor jongeren onder de achttien met complexe problemen is er een opgelegd vangnet (door jeugdzorg). Wanneer een jongere achttien wordt krijgt hij er een groot aantal vrijheden bij. Jeugdzorg stopt, de leerplicht loopt af en lenen en kopen op afbetaling mag, net als zelfstandig huren. Maar zo’n kwetsbare jongere is vaak niet goed voorbereid op een zelfstandig leven. Een warme overdracht naar volwassenenzorg is dan nodig. Het is mijn taak om te zorgen dat die warme overdracht er komt. De aansluiting is nu onvoldoende’.

Gerard: ‘Veel leerlingen van het MBO vallen uit vanwege problemen. Denk aan gezinsproblemen, problematische schulden, drugsgebruik en gedragsproblemen. Het is onze taak om in 2014 – het einde van deze collegeperiode – 2800 jongeren in een zorgtraject te hebben. Daarnaast moet het aantal voortijdige schoolverlaters naar 1600 per jaar terug, dat zijn er nu 2600 per jaar.’

Wat is het belangrijkste doel voor jullie?

Gerard: ‘We behalen tot nu toe nog onvoldoende resultaat. We moeten toe naar nog effectievere zorg die ertoe leidt dat jongeren hun schoolopleiding wél afmaken: begeleiding bij problematische schulden, geestelijke hulp bij verslaving enzovoorts. Daarvoor is het nodig dat wij, met het programma Aanval op Uitval, samenwerken met bijvoorbeeld de GGD, met mensen die het totaaloverzicht hebben, weten hoe de zorg in elkaar steekt. Die kennis hebben van de samenhang tussen de verschillende programma’s.’

Rian: ‘Jeugdzorg zou de hulp zo moeten inrichten dat jongeren op hun zeventiende inzicht hebben in hun zorgvraag. Daar horen een goede screening en overdracht bij. Het kan zijn dat achttien jaar te vroeg is om de jeugdzorg te beëindigen, nu lopen trajecten door als de jongere dat wil. Die vrijblijvendheid moet veranderen. ‘Voor wat hoort wat’, dat hebben we geleerd in het programma kwetsbare volwassenen. Hulp is niet vrijblijvend, je krijgt een woning, een opleiding, een dagbesteding en daarbij hoort - als je dat nodig hebt - begeleiding. Ook kunnen we van de aanpak van volwassenen leren hoe we zicht krijgen op de resultaten van de door ons ingekochte zorginzet.’

Samenwerken: wat gaat goed, wat kan beter?

Rian: ‘ Het is prettig om samen te werken. Om ideeën en suggesties op te doen. Het valt me wel op dat we – medewerkers jeugdzorg en medewerkers volwassenenzorg – soms nog teveel denken in ‘wij en zij’, dat kan beter.’

Gerard: ‘Ik ben blij met de systematische en wetenschappelijke aanpak van de programmamanagers, Jurriën Heydelberg en Wim Gort. Zij doen de trajectregie en bewaken de voortgang en de effectiviteit van al onze tussenstapjes. En ik maak graag gebruik van de faciliteiten en de know how van de collega’s van de GGD, heel praktisch. Wel vind ik dat we de vrijblijvendheid van de samenwerking, van de relaties, af zouden moeten halen.’

Meer weten over de planning en de acties?

Lees het programmaplan Kwetsbare Jongeren in Rotterdam.

Info over techniek (o.a. metaal en elektro)

http://www.jrvakkanjers.nl/

zondag, augustus 12, 2012

Explosieve stijging loonbeslag bij jongeren

HILVERSUM 11 augustus 2012

Bij ongeveer 150.000 jongeren hebben deurwaarders beslag gelegd op hun loon of uitkering. Deze groep groeit snel.

Dat meldt RTL op basis van gegevens van GGN, het grootste deurwaarderskantoor van het land.

Ten opzichte van de eerste 7 maanden van 2011 is het aantal loonbeslagen dit jaar met 11 procent gestegen. Vooral de groep mensen onder de 30 jaar is hard getroffen. Daar is de stijging 20 procent.

Het betalen van de maandelijkse zorgpremie is een probleem voor jongeren.
Behalve betalingsproblemen met de zorgpremie, lopen jongeren ook vaak achter met betalen van andere vaste lasten zoals water, elektra en gemeentelijke belastingen.
Postorderbedrijven en telefoonmaatschappijen leggen ook steeds meer loonbeslag, aldus RTL.

Spaarpotje

De gerechtsdeurwaarders zien vooral mensen in de problemen komen die er in inkomen op achteruit gaan of hun baan kwijtraken. ‘’Het water staat ze echt aan de lippen. Waar ze eerst nog een spaarpotje achter de hand hadden, zie je nu dat dat helemaal weg is’’, zegt bestuurder Rinus van Etten van GGN.

Een beslaglegging wordt uitgesproken door de rechter. Een schuldeiser mag bij een loonbeslag direct bij de werkgever of uitkeringsinstantie aankloppen voor het deel van het inkomen waar hij recht op heeft.

vrijdag, juli 06, 2012

Techniek Academy Harderwijk

http://www.detechniekacademie.nl/nl/home/

Techniek in beeld met video’s

http://techniekinbeeld.nl/

This is the first day of the rest of your life