zondag, februari 24, 2013

woensdag, februari 06, 2013

woensdag, januari 23, 2013

Stichting JBB Jongeren film uit Italie zomer 2012

http://www.youtube.com/watch?v=QrF4Ct-pKgs&feature=youtu.be

donderdag, januari 10, 2013

Databanken met (jeugd)interventies

Databanken met (jeugd)interventies

In Nederland houden verschillende instituties zich bezig met de beoordeling van de effectiviteit van jeugdinterventies. De interventies die zij erkennen/positief beoordelen, worden opgenomen in databanken. Onderstaand een overzicht van de databanken.

Databank Effectieve Jeugdinterventies
De databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut bevat methodieken en programma’s om problemen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren te voorkomen, te verzachten of te verhelpen. Het Nederlands Jeugdinstituut beheert de databank in samenwerking met een groot aantal partners.

http://nji.nl/eCache/DEF/1/03/055.html

Erkende jeugdinterventies overzicht NCJ
Hier vindt u een overzicht van jeugdinterventies die door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid zijn erkend. Het betreft interventies op het gebied van jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering.

http://www.ncj.nl/bibliotheek/interventies

Interventie database Loket Gezond Leven
In de Interventiedatabase van het Centrum Gezond Leven zijn leefstijlinterventies die in Nederland beschikbaar zijn te vinden. Dit betreft zowel interventies die erkend zijn door de Erkenningscommissie Interventies als overige interventies.

http://www.loketgezondleven.nl/interventies/i-database/

Movisie databank effectieve sociale interventies
Databank met interventies die vaak worden toegepast in de sociale sector. Met informatie over de effectiviteit. Doel is het uitwisselen en verbeteren van interventies, zodat professionals goed zijn toegerust in hun dagelijks werk.

http://www.movisie.nl/smartsite.dws?ch=def&id=120393

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie
De Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie beoordeelt of gedragsinterventies effectief leiden tot een lagere recidive. Na een positief oordeel kan die gedragsinterventie worden opgelegd aan daders.

http://www.erkenningscommissie.nl/

NISB Projectbank Sport en Bewegen
De projectenbank geeft een overzicht van (innovatieve) projecten op het terrein van sport- en bewegen.

http://www.projectenbanksportenbewegen.nl/?page=main

Huiselijkgeweld.nl
De databank Effectieve interventies huiselijk geweld brengt methoden bij elkaar waarmee de praktijk werkt.

http://www.huiselijkgeweld.nl/interventies/effectieve-interventies

Wegwijzer Jeugd en Veiligheid
In de database Aanpakken jeugdgroepen zijn lokale aanpakken voor jeugdgroepen opgenomen.

http://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/overlastgevende_jongeren/selectiefunctie

Centrum voor Criminaliteitpreventie en Veiligheid (CCV)
De afgelopen jaren verzamelde het CCV interventies die wijken leefbaarder en veiliger kunnen maken.

http://www.hetccv.nl/dossiers/wijkinterventies/index

zondag, oktober 14, 2012

Kwetsbare jongeren zelfredzaam maken: een programmaplan en de praktijk

Rotterdam 20-09-2012

Dakloos, uitval op school, schulden of een slechte psychische gezondheid: zomaar wat kenmerken van kwetsbare jongeren. Zo’n 5% van de in totaal 63.000 Rotterdamse jongeren valt onder deze groep. Met het programmaplan Kwetsbare Jongeren in Rotterdam geeft het college prioriteit aan het terugdringen van dit aantal. Op 17 september kwamen collega’s van cluster Maatschappelijke Ontwikkeling bij elkaar om te bekijken welke acties nodig zijn.

Beleidsmedewerkers, adviseurs en teamleiders die met jongeren te maken hebben: samen werken zij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van zeer kwetsbare jongeren. Perspectief bieden is daarbij belangrijk: jongeren moeten zich kunnen kwalificeren voor de arbeidsmarkt, doorstromen naar werk, hun eigen wooncarrière kunnen vormgeven, hun inkomen beheren en op hun eigen gezondheid letten. Samen werken aan dit doel, wat betekent dat in de praktijk?

Drie vragen aan Gerard Spierings, programmamanager Aanval op Uitval en Rian Smit, projectleider doorlopende lijn.

Wat is het belangrijkste probleem van ‘jullie’ groep jongeren?

Rian: ‘Dat is het gebrek aan een goede overgang van de zorg van jongeren beneden de achttien jaar naar die van boven deze leeftijd. Voor jongeren onder de achttien met complexe problemen is er een opgelegd vangnet (door jeugdzorg). Wanneer een jongere achttien wordt krijgt hij er een groot aantal vrijheden bij. Jeugdzorg stopt, de leerplicht loopt af en lenen en kopen op afbetaling mag, net als zelfstandig huren. Maar zo’n kwetsbare jongere is vaak niet goed voorbereid op een zelfstandig leven. Een warme overdracht naar volwassenenzorg is dan nodig. Het is mijn taak om te zorgen dat die warme overdracht er komt. De aansluiting is nu onvoldoende’.

Gerard: ‘Veel leerlingen van het MBO vallen uit vanwege problemen. Denk aan gezinsproblemen, problematische schulden, drugsgebruik en gedragsproblemen. Het is onze taak om in 2014 – het einde van deze collegeperiode – 2800 jongeren in een zorgtraject te hebben. Daarnaast moet het aantal voortijdige schoolverlaters naar 1600 per jaar terug, dat zijn er nu 2600 per jaar.’

Wat is het belangrijkste doel voor jullie?

Gerard: ‘We behalen tot nu toe nog onvoldoende resultaat. We moeten toe naar nog effectievere zorg die ertoe leidt dat jongeren hun schoolopleiding wél afmaken: begeleiding bij problematische schulden, geestelijke hulp bij verslaving enzovoorts. Daarvoor is het nodig dat wij, met het programma Aanval op Uitval, samenwerken met bijvoorbeeld de GGD, met mensen die het totaaloverzicht hebben, weten hoe de zorg in elkaar steekt. Die kennis hebben van de samenhang tussen de verschillende programma’s.’

Rian: ‘Jeugdzorg zou de hulp zo moeten inrichten dat jongeren op hun zeventiende inzicht hebben in hun zorgvraag. Daar horen een goede screening en overdracht bij. Het kan zijn dat achttien jaar te vroeg is om de jeugdzorg te beëindigen, nu lopen trajecten door als de jongere dat wil. Die vrijblijvendheid moet veranderen. ‘Voor wat hoort wat’, dat hebben we geleerd in het programma kwetsbare volwassenen. Hulp is niet vrijblijvend, je krijgt een woning, een opleiding, een dagbesteding en daarbij hoort - als je dat nodig hebt - begeleiding. Ook kunnen we van de aanpak van volwassenen leren hoe we zicht krijgen op de resultaten van de door ons ingekochte zorginzet.’

Samenwerken: wat gaat goed, wat kan beter?

Rian: ‘ Het is prettig om samen te werken. Om ideeën en suggesties op te doen. Het valt me wel op dat we – medewerkers jeugdzorg en medewerkers volwassenenzorg – soms nog teveel denken in ‘wij en zij’, dat kan beter.’

Gerard: ‘Ik ben blij met de systematische en wetenschappelijke aanpak van de programmamanagers, Jurriën Heydelberg en Wim Gort. Zij doen de trajectregie en bewaken de voortgang en de effectiviteit van al onze tussenstapjes. En ik maak graag gebruik van de faciliteiten en de know how van de collega’s van de GGD, heel praktisch. Wel vind ik dat we de vrijblijvendheid van de samenwerking, van de relaties, af zouden moeten halen.’

Meer weten over de planning en de acties?

Lees het programmaplan Kwetsbare Jongeren in Rotterdam.

zondag, augustus 12, 2012

Explosieve stijging loonbeslag bij jongeren

HILVERSUM 11 augustus 2012

Bij ongeveer 150.000 jongeren hebben deurwaarders beslag gelegd op hun loon of uitkering. Deze groep groeit snel.

Dat meldt RTL op basis van gegevens van GGN, het grootste deurwaarderskantoor van het land.

Ten opzichte van de eerste 7 maanden van 2011 is het aantal loonbeslagen dit jaar met 11 procent gestegen. Vooral de groep mensen onder de 30 jaar is hard getroffen. Daar is de stijging 20 procent.

Het betalen van de maandelijkse zorgpremie is een probleem voor jongeren.
Behalve betalingsproblemen met de zorgpremie, lopen jongeren ook vaak achter met betalen van andere vaste lasten zoals water, elektra en gemeentelijke belastingen.
Postorderbedrijven en telefoonmaatschappijen leggen ook steeds meer loonbeslag, aldus RTL.

Spaarpotje

De gerechtsdeurwaarders zien vooral mensen in de problemen komen die er in inkomen op achteruit gaan of hun baan kwijtraken. ‘’Het water staat ze echt aan de lippen. Waar ze eerst nog een spaarpotje achter de hand hadden, zie je nu dat dat helemaal weg is’’, zegt bestuurder Rinus van Etten van GGN.

Een beslaglegging wordt uitgesproken door de rechter. Een schuldeiser mag bij een loonbeslag direct bij de werkgever of uitkeringsinstantie aankloppen voor het deel van het inkomen waar hij recht op heeft.

zondag, mei 20, 2012

maandag, april 30, 2012

Talentontwikkeling

Op zoek naar een baan die je meer uitdaagt? Kom je er maar niet achter wat je echt wilt?

Onderzoek je drijfveren en vind uit door welke drijfveren je je zou kunnen laten leiden om met meer passie en plezier aan het werk te zijn. Hieronder staan vragen over drie soorten drijfveren. Je egodrijfveren staan dikwijls je bezieling in de weg. Ontwikkelingsdrijfveren zorgen voor groei & ontwikkeling. Als je je laat leiden door zielsdrijfveren zul je het meeste bezieling ervaren.

Egodrijfveren
* Waar heb je behoefte aan?
* Wat heb je nodig?
* Waar hecht je aan?
* Wat is jouw belang?
* Wat ben je gewend?
* Door welke gevoelens laat je je leiden?

Ontwikkelingsdrijfveren
* Welke doelen wil je realiseren?
* Waar wil je invloed op uitoefenen?
* Welke kwaliteiten wil je (meer) inzetten?
* Welke uitdagingen liggen er voor je?
* Wat wil je leren?
* In welke richting wil je jezelf ontwikkelen?

Zielsdrijfveren
* Waar verlang je diep in je hart naar?
* Welke toekomstfantasieën heb je?
* Welke waarden heb je?
* Hoe zie jij de wereld (mensen, je vak)?
* Wat is jouw missie?
* Waar voor doe je jouw werk?

beroepen in beeld

http://www.beroepeninbeeld.nl/

This is the first day of the rest of your life