zondag, september 04, 2011

Awarenessweek Hogeschool Rotterdam 2011

16 CITATEN UIT VERSLAGEN GEMAAKT DOOR DIVERSE
BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA STUDENTEN DIE GESTART ZIJN MET DE OPLEIDING BIJ DE HOGESCHOOL ROTTERDAM IN AUGUSTUS 2011
N.A.V.  BEDRIJFSBEZOEKEN OP 29 EN 30 AUGUSTUS 2011

Quote
Ik vond het zeker nuttig dat deze 2 dagen georganiseerd zijn voor beginnende BI-ers. Op deze manier heb ik kunnen zien wat voor functie ik later kan krijgen binnen een bedrijf. Ook heb ik veel informatie gekregen waar ik hiervoor nog niet over beschikte. Ik had geen idee hoe mijn dag eruit zou zien wanneer ik afgestudeerd was, nu heb ik daar wel een idee over. Dus al met al een geslaagd bedrijfsbezoek.

Ik vind dat deze ervaring nuttig was, omdat ik nou gezien heb hoe het er in een echt bedrijf aan toe gaat en dat had ik nog niet eerder gezien. Doordat wij echt een opdracht moesten doen, denk ik dat we best hard gewerkt hebben en ik hoop dat het bedrijf ook nog wat met het resultaat van ons onderzoekje gaat doen.

Voordat ik aan de introductie week begon had ik al een duidelijk beeld van wat ik met de HBO/Bachelor diploma Bedrijfskundige Informatica kon doen. De introductie week en de snuffelstage heeft mijn beeld bevestigd. Ik weet nu ook zeker dat ik de juiste opleiding heb gekozen.

In mijn beleving vond ik het uiterst nuttig, het heeft extra verhelderd. Ik denk dat niet veel deze kans krijgen om bij dit bedrijf op bedrijfsbezoek te mogen. Het heeft mij geïnspireerd en heb kunnen zien welk techniek en management wordt gebruikt en op welke manier. Het was niet hard werken maar meer opletten en noteren van de informatie tijdens de rondleiding en presentatie.

Door alles wat ik deze week heb gehoord en gezien, weet ik nu helemaal zeker dat ik de goede opleiding heb gekozen. Vooral het consultancy en het verzinnen/verbeteren van bedrijfsprocessen vind ik leuk.

Ik vond het erg nuttig om eerst gezien te hebben hoe de IT-Consultancy in brede lijnen te werk gaat voordat de opleiding daadwerkelijk begonnen is. Hiermee weet ik bijna zeker dat deze studie echt iets voor mij is.

De afgelopen week vond ik erg nuttig. Het is belangrijk dat je weet waar je aan begint . Het koppelen aan een bedrijf helpt je enorm of je de juiste beslissing hebt genomen. Ten slotte bouw je zo connecties op met werknemers/gevers in een bedrijf.

Naar aanleiding van dit bezoek ben ik er achter dat BI de juiste opleiding is voor mij. Welke werkzaamheden worden verricht in dit bedrijf sluit naar mijn idee perfect aan bij de studie. En dit is ook het soort werk wat ik wil gaan doen dus ja, dit heeft mij de indruk gegeven dat ik op de juiste plek zit.

Op basis van wat ik deze twee dagen heb gezien denk ik zeker dat ik de goede opleiding heb gekozen. Alles wat ik heb gezien binnen deze dagen boeit mij zeer. Elke keer bij een nieuw bedrijfsbezoek was ik weer benieuwd wat het bedrijf precies zou brengen. Het lijkt me dan ook zeer leuk om in deze sector later een beroep te hebben na mijn studie.

Voor mij is het zeker bevestigd dat ik de goede opleiding heb gekozen. Ik vond het interessant om te zien hoe het er in een bedrijf als dit aan toe gaat en de opdrachten die we kregen vond ik erg leuk.

Ik vond deze twee dagen zeker nuttig. Ik heb een idee gekregen hoe het er in een bedrijf aan toe gaat en waar ik de komende jaren naartoe moet werken. Heel hard werken hoefde deze twee dagen niet, maar ik heb me wel volledig ingezet voor de opdrachten die we kregen.

Ik vond deze 2 dagen zeer nuttig om een opleiding mee te beginnen. Als je meteen al in een klas gegooid wordt en les krijgt terwijl je nog geen idee hebt wat je wil en wat je met deze opleiding kan, is dat een heel ander begin dan wanneer je begint met wat praktijk ervaring opdoen. Dit heeft mij geholpen een veel beter beeld te krijgen van de opleiding en wat je er mee kan bereiken.

Dit was voor mij persoonlijk zeker nuttig, voordat je daadwerkelijk met je studie begint gelijk je horizon verbreden en zien dat je veel meer kunt worden dan dat je aanvankelijk dacht. Daarnaast doe ik nu al zo’n drie jaar alleen maar systeembeheer en is het in de keuken kijken van een ander soort ICT bedrijf erg leuk en prettig.

Ik vond het bezoek heel erg nuttig want ik heb nu een nog beter beeld van de mogelijkheden die je later zal hebben met een BI diploma en een beter inzicht in het werk dat je zal verrichten. Ik heb anderhalve dag lang goed opgelet en geprobeerd alle informatie te absorberen die wij kregen aangezien het behoorlijk veel was want de opzet was opdracht – presentatie – opdrachten enzovoorts. Om af te ronden kan ik zeggen dat ik het een erg geslaagde oriëntatie vind.

Het bezoek aan het bedrijf is mij zeer zeker goed bevallen, en voornamelijk bijzonder nuttig. Voorafgaand aan het bedrijfsbezoek had ik wel een vaag idee wat je met een diploma BI zou kunnen worden, uiteraard betreft het hier een tamelijk brede opleiding, maar het is altijd mooi om meteen met de feiten geconfronteerd te worden: “Dat zou je kunnen doen na je opleiding”. Zoals ik al zie, bijzonder nuttig, en ik zou de andere opleidingen willen adviseren om dit voorbeeld op te volgen, en een soortgelijke introductie tot de studie te doen. Zodoende weten studenten meteen waar ze voor gekozen hebben, en komen zij niet voor verrassingen te staan.

Maar al met al zijn we heel welkom ontvangen en was het een zeer leerzame ervaring. Mijn advies aan de docenten luidt (als ik zo vrij mag zijn), probeer dit door te voeren op iedere opleiding, mijn stem hebben jullie.

Unquote

zaterdag, augustus 13, 2011

Bedrijfsmentorschap voor studenten

Overgenomen uit schoolnieuwsbrief Expertise (extract) december 2009

Belang van vroegtijdige beeldvorming beroepsveld en ondernemerschap

Roest uit het onderwijs door jong ondernemen met de paplepel in te gieten! Als bevlogen ondernemer richt Chris Noordam, accountmanager bij het instituut voor Communicatie, Media en Informaticatechnologie (CMI), van de Hogeschool Rotterdam, zich vol passie op het onderwijs. Hij zet zich in voor een veel betere en vroegtijdige aansluiting van het hoger onderwijs bij de beroepspraktijk met als focus ondernemerschap. Hij nam dan ook een bijzonder initiatief en zocht de samenwerking op met het bedrijfsleven in de vorm van een pilot die afgelopen studiejaar met 46 eerstejaarsstudenten van de opleiding Bedrijfskundige Informatica is uitgevoerd. Zij werden meteen al tijdens de introductiedagen gekoppeld aan een bedrijfscoach. Aan het eind van het tweede kwartaal werden ze overhoord door een ouderejaars over hun studiekeuze en over welk beroep ze later willen vervullen. En in het derde en vierde kwartaal zijn de studenten in de vorm van een ‘studentcompany’ aan de slag gegaan met een praktijkopdracht bij Roteb te Rotterdam.

Aansluiten bij de toekomst in Europa: jong ondernemen en multidisciplinaire professionals

De toekomst in Europa ligt bij het midden- en kleinbedrijf. Deze sector groeit gigantisch en veel CMI-studenten gaan hier later aan de slag. Dit bepaalt dus ook voor een aanzienlijk deel wat een hbo’er moet leren om daar later succesvol te kunnen functioneren. En niet minder belangrijk ‘life time employment’ bestaat straks niet meer. Daarom is het essentieel dat studenten al in een veel vroeger stadium worden voorbereid op zelfstandig ondernemerschap dan tot nu toe het geval is.

“Dit zou eigenlijk een verplicht onderdeel moeten zijn van ieder curriculum. Het probleem is dat je trucjes geleerd worden, waarbij de aansluiting met de context van de praktijk ontbreekt. Door studenten al direct in het eerste jaar in aanraking te laten komen met het beroepsveld en hier ook echt een praktijkopdracht te laten uitvoeren, geven we de student de praktijkbelevenis die normaliter niet voorkomt in de huidige onderwijspraktijk. Bovendien vraagt de snel veranderende beroepspraktijk multidisciplinaire professionals die niet alleen verstand van ICT hebben, maar ook van investeren, terugverdienen en businesscontinuïteit. Dit vraagt dus wederom ervaring en kunde op het gebied van ondernemen”.

Het is dus cruciaal dat studenten daar al vanaf de allereerste opleidingsdag een goed beeld kunnen vormen van het beroepsveld waar ze later in terechtkomen, alsmede van ondernemerschap. En niet pas, zoals tot op heden het geval is, dat ze pas in het derde of vierde studiejaar met de beroepspraktijk in aanraking komen en dan soms alsnog afhaken, omdat het niet is wat ze voor ogen hadden.

In het diepe gegooid vanaf allereerste schooldag: praktijkervaring van een student
Martijn Bokelaar is een van de studenten die tijdens de introductiedagen gekoppeld werd aan PROCAN, een detacheringsbureau op het gebied van carrièrebegeleiding voor ICT’ers, en daar een kijkje in de keuken mocht nemen. Hij was aardig verrast door deze opdracht, meteen zo op dag twee van zijn studie, en zegt hierover: “Daar ga je niet van uit, dat je meteen het diepe ingegooid wordt met de opdracht: ‘maak maar een afspraak’. En ik dacht toen: wat kan ik daar doen, ik weet immers nog niks? Achteraf gezien viel het allemaal reuze mee en zijn we op een leuke manier ontvangen. Deze ongewone introductie van twee dagen meekijken was dus meteen de introductie van onze opleiding. Het bedrijfsbezoek heeft mij een eerste bevestiging gegeven op het gebied van de functies die mij aanspreken en dat zijn projectleider en consultant”.

Belang van samenwerking met bedrijfsleven in het kader van studiesucces

Het nut en de noodzaak van het initiatief in het kader van studiesucces moge duidelijk zijn. Studenten kunnen zich al vanaf de allereerste opleidingsdag een beeld vormen van het beroepsveld en de daar fingerende functies, om te zien of ze een reëel beeld hiervan hebben en of dit ook is wat ze later echt willen. Ze weten zo dus al veel eerder of ze op de juiste plek zitten en als dat niet zo is kunnen ze tijdig overstappen zodat er niet een heel studiejaar verloren gaat. Chris Noordam benadrukt ook dat de samenwerking met het bedrijfsleven zo belangrijk is om studenten te motiveren om hun propedeuse in één jaar te halen. Hierbij komt nog dat er in 2012 een tekort van 12.000 ICT hbo’ers is voorzien. Op het gebied van hbo techniek ligt het tekort zo rond de 31.000. Het bedrijfsleven heeft de toekomstige professionals dus hard nodig en er baat bij om te helpen bij het motiveren van de huidige studenten zodat ze ook voorspoedig afstuderen.

This is the first day of the rest of your life