zondag, december 25, 2016

maandag, december 19, 2016

maandag, juli 18, 2016

zondag, november 16, 2014

vrijdag, juli 04, 2014

Websites over sharing economie/circulaire economie/ruileconomie/deeleconomie etc

Websites circulair economy

Aldersgate Group

http://www.aldersgategroup.org.uk

Biobased Economy

http://www.biobasedeconomy.nl/

Biomimicry

http://www.biomimicrynl.org/

&

http://www.asknature.org

Blue Economy

http://www.theblueeconomy.org/blue/Home.html

Circle Economy

http://www.circle-economy.com

Circular Economy Toolkit

http://www.circulareconomytoolkit.org/

Cradle2Cradle

http://www.mbdc.com/

Ellen MacArthur Foundation

http://www.ellenmacarthurfoundation.org

European Commission

ec.europa.eu/environment/index_en.htm

Global Sustainability Solutions - Arizona State University

sustainabilitysolutions.asu.edu/

Green Alliance

http://www.green-alliance.org.uk/

Industrial Ecology

emnie.weebly.com/emnie.html

Kennisplatform Duurzaam Grondstoffenbeheer

http://www.duurzaamgrondstoffenbeheer.nl/

Metabolic Amsterdam

http://www.metabolic.nl/

Money and sustainability

http://www.money-sustainability.net

MVO Nederland

http://www.mvonederland.nl

One Planet Architecture Institue

http://www.opai.eu

PBL

http://www.pbl.nl

PEP Ecopassport

http://www.pep-ecopassport.com

Performance Economy

http://www.product-life.org/en/major-publications/performance-economy

Plan C

http://www.plan-c.eu

Products that Last

productsthatlast.nl

RIVM

http://www.rivm.nl

Stockholm Resilience Centre

http://www.stockholmresilience.org/

The Natural Step

http://www.naturalstep.org

Waste Resources Action Programme (WRAP)

http://www.wrap.org.uk/

Verzameling deeleconomie

http://deeleconomie.nl/

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/business/ce100#

Towards a Circular Economy

http://www.thecirculareconomy.org

TurnToo

http://www.turntoo.com

Agentschap NL /Duurzaam Door

http://www.duurzaamdoor.nl

The Living Principles network

http://www.livingprinciples.org

Critical observation

http://ecolabsblog.wordpress.com/2013/01/11/a-critical-look-at-rsa-and-tsbs-newdesigns-for-a-circular-economy/

Cradle to Cradle

http://www.mbdc.com

Wikipedia: ecology for economics

http://en.wikipedia.org/wiki/

Ecological_economics Circle Economy Platform NL

http://www.circleeconomy.com

Buurtsamenwerking in Belgie

http://www.streetpage.be/

WeHelpen.nl is opgezet als een marktplaats met slimme functies voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp, aangevuld met gerichte informatie aan hulpverleners en hulpbehoevenden.

http://www.wehelpen.nl/

Kracht in NL is een actieve community die bestaat uit mensen die hun nek uitsteken en talent hebben om fundamentele veranderingen aan te brengen in diep ingesleten patronen.

http://krachtinnl.nl/

Welcome to an economy that is self-sufficient, abundant and everlasting. An economy of making instead of breaking, giving instead of taking. Based on the most successful, circular system ever: nature. It’s magnificent, it’s needed and it’s already happening.

http://www.circle-economy.com/

Wij geloven in de kracht van het goede. Door de 0.0 manier van samenwerken zetten we de economie op d’r kop. Collectieve intelligentie leidt tot doorbraken in keteninnovatie: we sluiten de kringloop. Wij burgers staan aan het begin en einde van de keten: als consument en aandeelhouder. Onze echte basisbehoeften staan centraal, en ons (pensioen) kapitaal wordt daarvoor aangewend.

http://nulpuntnul.nl/

Economy Transformers vertegenwoordigt als beweging een grote groep mensen die zich verdiepen in de problematiek rondom economie, natuur, duurzame ontwikkeling en lange termijn welzijn voor iedereen

http://www.economytransformers.com/

Maaltijden delen met je buren

http://www.thuisafgehaald.nl/

De ideale auto lenen.

http://www.snappcar.nl/

Leen spullen van mensen in je buurt

https://peerby.com/

Find skilled people nearby

https://www.konnektid.com/home

Deelmarktplaats voor bedrijfsmaterieel en diensten

http://www.floow2.nl/deelmarktplaats.html

zondag, juni 22, 2014

zondag, mei 18, 2014

vrijdag, april 11, 2014

Rotterdam en Leger des Heils gaan samen voor textiel!

Vanaf 1 april 2014 gaan Gemeente Rotterdam en het Leger des Heils samenwerken om textiel uit het huishoudelijk afval te krijgen.
Per jaar verdwijnt er per huishouden gemiddeld 11 kilo kleding en schoenen in het huisafval. Dat zijn een heleboel vuilniszakken vol met bruikbare textiel. De Gemeente Rotterdam heeft als doel in elk geval de helft hiervan te laten recyclen. Dit spaart het milieu en helpt mensen die het nodig hebben, aan tweedehands kleding.

Extra containers
Om het doel te behalen wordt het aantal containers verhoogd van 126 naar 225. Door 99 extra containers te plaatsen wordt het inwoners gemakkelijker gemaakt om hun kleding dichtbij huis in te leveren, zie http://www.containersonline.nl

Het Leger des Heils
Uit onderzoek blijkt dat deze laagdrempeligheid zorgt voor meer kilo’s in de kledingcontainers. Gemeente Rotterdam heeft, als uitkomst van een aanbestedingtraject, een contract gesloten met het Leger des Heils. Voor de aanbesteding heeft de gemeente partijen uitgenodigd die inzamelen voor het goede doel en duurzaamheid en de menselijke maat prioriteit gegeven.

Het Leger des Heils ging 125 jaar geleden al met de voddenkar langs de deuren en heeft nog altijd een sociaal doel met tweedehands kleding. Bovendien heeft de organisatie zo’n dertig vormen van hulpaanbod in Rotterdam waardoor makkelijk een goede bestemming wordt gevonden voor tweedehands kleding. Ook gaat een gedeelte naar de vier Piekfijn-kringloopwinkels waar mensen het voor aantrekkelijke prijzen kunnen kopen.

Piekfijn
De Piekfijn-kringloopwinkels creëren werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het geven van een zinvolle dagbesteding aan mensen die buiten de boot dreigen te vallen, past bij de missie van het Leger des Heils.

maandag, maart 17, 2014

Radicale Vernieuwers

In samenwerking met stichting Kennisland presenteert Vrij Nederland de Radicale vernieuwers: de interessantste eenlingen en collectieven die zoeken naar oplossingen.
Van een afstand mag het soms dood tij lijken in Nederland. De regering regeert (of doet daar een poging toe), het volk gaat voort. Maar onder de oppervlakte bruist en gist het. De drang om te vernieuwen is groot. Ook, of juist, onder slechtere economische omstandigheden.

Veel mensen hebben ideeën over hoe het anders, beter kan. De doorzetters maken er ook echt werk van, desnoods tegen de stroom in. Zij halen niet snel de voorpagina’s of de praatprogramma’s, maar ze bestaan wel degelijk. Vrij Nederland en Kennisland, denktank voor sociale vernieuwing, namen, naar voorbeeld van de Britse zondagskrant The Observer, het initiatief om de Radicale Vernieuwers voor het voetlicht te halen.

http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/Radicale-vernieuwers-23-ideeen-voor-een-betere-wereld.htm

zaterdag, maart 15, 2014

Energiebesparing

http://greenspirator.com/

Circulaire economie biedt soelaas voor grondstoffenschaarste

Niet kopen maar gebruiken

De wereldbevolking neemt tot 2025 toe met één miljard. De werkende middenklasse groeit tot 2030 van 1,9 naar bijna 5 miljard. Hoe zorgen we ervoor dat we tegen die tijd nog materialen hebben om koelkasten, televisies en gebouwen te produceren? Het antwoord dat steeds vaker klinkt: de circulaire economie. ‘Producten worden de tijdelijke opslag van grondstoffen.’

Iedereen kan het aan zien komen: op een zeker moment zijn we op deze aarde door een aantal belangrijke grondstoffen heen. Met een gemiddeld genomen steeds rijkere en tegelijkertijd groeiende wereldbevolking, is dat een probleem.

Volgens pleitbezorgers van de zogeheten circulaire economie is de oplossing echter voorhanden. Want de circulaire economie is ‘een systeem waarin we grondstoffen niet verbruiken, maar gebruiken’, aldus de omschrijving van Douwe Jan Joustra van het One Planet Architecture institute (OPAi). In februari overhandigde hij – mede namens MVO Nederland en een aantal bedrijven – het rapport Ondernemen in de Circulaire Economie aan koning Willem-Alexander.

‘Producten zijn niet meer dan de tijdelijke opslag van onze grondstoffen. Aan het eind van de levensfase van dat product kunnen die grondstoffen vervolgens opnieuw worden ingezet.’ Het economische model daarachter is een omslag van eigendom naar prestatie, van kopen naar gebruiken, vervolgt Joustra. ‘We gaan niet langer voor eigendom, maar voor gebruik betalen. Geen auto, maar mobiliteit. Geen televisie, maar kijkuren.’ Vanuit dat principe blijft de producent van de auto of de televisie eigenaar van z’n product en kan hij het aan het eind van de levensduur weer innemen en aanwenden voor nieuwe productie. Met minimaal grondstofverlies.

We gaan niet langer voor eigendom, maar voor gebruik betalen

De circulaire economie heeft dan ook weinig met recycling te maken, zegt Joustra. ‘Het gaat er om dat we delevensduur en gebruiksduur van producten en onderdelen beter op elkaar afstemmen. Dat betekent dat je al in de productiefase moet gaan nadenken over een tweede of derde leven van je product. Je gaat materialen slimmer gebruiken, je gaat schroeven in plaats van verlijmen en je denkt na over het gemak waarmee zo’n apparaat of product weer uit elkaar te halen is. Bij recycling moet je echt terug naar het grondstofniveau van bijvoorbeeld plastics of glas. Om daar weer wat nieuws van te maken, kost vele malen meer energie dan het hergebruik van onderdelen.’

Kopietjes

Joustra is ervan overtuigd dat het model voor de circulaire economie bestendig is. Hij vindt bewijs in onder meer de wereld van kopieermachines, die al zo’n vijftien jaar min of meer volgens circulaire principes opereert.

‘Er is geen bedrijf meer dat een kopieermachine koopt. In plaats daarvan sluiten ze een soort huurcontract af, voor bijvoorbeeld 10.000 kopietjes per jaar. Dat is inclusief toner, onderhoud en dergelijke. En als de machine aan vervanging toe is, haalt de producent ’m weer op. Hij gebruikt de oude machine als bron van materialen voor de volgende generatie. Daarmee is de productieketen rond. Nieuwe kopieermachines bestaan al voor 80 procent uit gebruikte onderdelen.’

Joustra weet zich cijfermatig gesteund door tal van onderzoeken naar een circulaire economie. Bijvoorbeeld dat van de Ellen MacArthur Foundation en McKinsey die berekenden dat de Europese maakindustrie tussen de 360 en 640 miljard dollar kan besparen als ze de switch maakt naar circulair produceren. TNO becijferde dat de potentie van de circulaire economie voor de Nederlandse economie ruim 7 miljard bedraagt en ruim 50.000 banen kan scheppen.

Lichturen
Kritiek op het circulaire model is dat het innovatie zou tegenhouden. Immers, waarom zou je nieuwe producten ontwikkelen als je ze moet maken met onderdelen uit je huidige, al weer ouderwetse productlijn?

‘De praktijk pareert die kritiek’, zegt Joustra. ‘In de circulaire economie staat juist de prestatie centraal. In ons kantoorgebouw hebben we met Philips een prijs afgesproken voor ‘licht’: 500 lux gedurende 1500 uur per jaar. Wij betalen voor lichturen, Philips betaalt de energierekening en heeft dus een prikkel om dat licht zo voordelig mogelijk te leveren. Het eerste jaar leverde dat een verbruiksbesparing van 40 procent op, het tweede jaar nog eens 20.’

Er zijn nog genoeg ingewikkelde hordes te nemen, weet Joustra. Financiering bijvoorbeeld. In de huidige economie betaalt een eindgebruiker in een klap de volle mep. Nu gaat hij per maand of jaar betalen. Dat betekent dat een ondernemer er langer over doet voordat hij z’n productiekosten terugverdient. ‘Dat is een transitieprobleem’, zegt Joustra. ‘Ook zijn er verschillende productgroepen waarbij het circulaire model niet kan werken. Denk aan voedsel of sfeerkaarsen.

Maar het potentieel, zowel economisch bezien als vanuit het oogpunt van duurzaamheid, is groot. Dat kunnen we niet laten liggen.’

Felix de Fijter
SER Magazine maart 2014

Sharing economy

De verkiezingen staan voor de deur en landelijke politici hebben nog nooit zo dicht op lokale verkiezingen gezeten als nu. Begrijpelijk, want zoals met al het middle management, raakt het belang van de nationale politiek uitgehold. Dat zeggen ze zelf: “de gemeente neemt steeds meer taken over van het rijk!” roepen ze trots in Den Haag.
Maar ze roepen ook dat Europa steeds meer taken krijgt. In combinatie met het terugdringen van de regelcultuur moet dat per definitie leiden tot werkloze rijksambtenaren en landelijke politici, toch?

Maar wie heeft er nu een goede kijk op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt? Den Haag, de gemeentes of Brussel? Vooralsnog geen van de drie. We kunnen het beter zoeken in de “scifi-wetenschappers”. Dat is niet minachtend bedoeld. In tegendeel: schrijvers die verhalen over de toekomst zitten vaak dichterbij de werkelijkheid dan politici.

Deze week was professor Joseph Blasi in het land.
Blasi werkt aan de Rutgers Business School New Jersey (plek 103 Times Higher Education worldranking, TU Eindhoven plek 106) en is gespecialiseerd in corporate governance en arbeidsrelaties.

Hij is in het land om zijn boek (lees visie) te promoten, over de ‘share economy‘.

In dit concept staat het delen van bezit centraal: in een economisch systeem moeten meer mensen eigenaar zijn van het menselijk kapitaal en andere resources, zodat de groeiende welvaart evenrediger verdeeld kan worden.
Volgens Blasi dé oplossing tegen de groeiende kloof van arm en rijk in de wereld.

Tijdens een interview, dat hij gaf in café Dauphine, liep hij Diederik Samsom tegen het lijf, letterlijk. Aah, de leider van de PvdA, hoeder van de Arbeid, je zou verwachten dat Samsom aan Blasi’s lippen hing, om er achter te komen hoe hij zijn partij weer naar de top van de populariteitsmetingen kan sturen. Immers, als de PvdA een oplossing voor de recordwerkloosheid zou hebben, zouden ze overal weer de grootste worden. En niet zoals nu lijkt, in elke grote stad niet meer de grootste te zijn.

Hoe werkt de oplossing van Blasi dan? Kenmerkend van de share economy is de basisgedachte dat de technologische ontwikkelingen zorgen voor een groei van de informatie en de welvaart. Om die groei evenredig(er) te verdelen, zou de middenklasse meer moeten bezitten van de bedrijven die die groei realiseren. Analoog naar hét voorbeeld van het kapitalisme, Henry Ford: hij verhoogde de lonen van zijn fabrieksarbeiders, om ze in staat te stellen een Ford te kopen. Stijgende lonen waren geen probleem, omdat voor de Wereldoorlogen de economieën nog gesloten waren. De prijzen van de Amerikaanse auto’s steeg navenant.
Bovendien zullen mensen, door die technologische ontwikkelingen, in de toekomst minder hoeven te werken: door automatiseringen zal de werkweek nog maar 20-30 uur zijn, zodat we meer tijd over houden voor belangrijkere taken zoals zorg.

Samsom is niet geïnteresseerd, hij moet snel door naar de studio van BNR (in hetzelfde pand gevestigd) om zijn verkiezingsretoriek over meer banen er uit te gooien. Blasi moet zelfs benadrukken dat hij een professor is, want Diederik dacht dat hij grapte (FD, 13-03-2014, pag. 4). En ik begrijp wel dat Samsom moest lachen. Anno 2014 zijn we de sjaak: prijzen van producten kunnen niet zomaar stijgen, omdat de lonen in de wereld zo ver uit elkaar liggen, dat er altijd een land is dat goedkoper kan produceren.

Welkom globalisatie. In feite is leidt het betoog van Blasi tot hogere loonkosten, immers bedrijven zouden hun bezit moeten delen met werknemers. Zelfs voor de PvdA is dat een grap. Maar in feite is dit exact de oplossing die nodig is, getuige het succes van bedrijven als Semco (daar gaan we weer…), waar werknemers mede-eigenaar zijn en zelf hun lonen mogen bepalen. En dergelijke bedrijven bestaan ook in Nederland.

Waarom zijn er dan geen grote pleitbezorgers van dit model? Politieke partijen denken dat dit model pleit voor gedeeld bezit, een Marxistisch idee. En wie gaat daar nu nog aan beginnen. Maar het ontbreekt de politiek aan de creativiteit om zo’n business model goed te ontwikkelen.

Je hoeft namelijk niet de welvaart her te verdelen, je hoeft alleen het speelveld anders in te richten. Zoals we na de oorlog het huizenbezit hebben gestimuleerd, zo zou het bedrijvenbezit moeten worden gestimuleerd. Zij het niet met woekerhypotheken of fiscale subsidies (als renteaftrek). Bovendien zijn de huidige bedrijfseigenaren en machthebbers nog lang niet uitgespeeld.

Zo gaat Achmea (nog eens) 4.000 medewerkers ontslaan omdat de automatisering steeds verder reikt. De 21.000 werknemers van Achmea gaan dus niet helemaal niet 20-30 uur werken. En dat is exact de mentaliteit van het huidige ondernemerschap.

Dus hoewel we vinden dat ondernemerschap en innovatie van nationaal belang is, cruciaal voor de economische ontwikkeling, voor banen en voor de welvaart, vinden tegelijkertijd dan ondernemen een strikt private aangelegenheid is, waar niemand anders risico voor zou moeten lopen, anders dan de ondernemer. Ook de winsten zijn dan volledig voor de eigenaar. Wij willen pleiten voor een model van gedeeld ondernemerschap. Ik zou graag onderdeel uitmaken, eigenaar zijn, van een organisatie van vele kleine bedrijven. Allemaal ondernemers die bezig zijn met het ontwikkelen van hun innovatie. Stel je voor dat er 50 kleine ondernemers zijn, die allemaal eigenaar zijn van elkaars bedrijf, die daarin investeren in tijd, kennis, en/of geld, de risico’s om zo’n geheel te financieren zijn veel kleiner, de werkgelegenheid die je stimuleert veel groter, evenals de welvaartsverdeling.

Natuurlijk, dit bestaat al, een beetje, ze heten venture capitalists, maar dat zijn nu net de bedrijven die de welvaart naar zich toe trekken. Een overheid die gedeeld bedrijfsbezit stimuleert is heel wat anders dan een VC, maar gelukkig ook heel wat anders dan een CCCP.

http://www.feedbek.nl/2014/03/verkiezingen-toekomst-van-arbeid-staat-op-het-spel/

donderdag, januari 02, 2014

zaterdag, juni 15, 2013

This is the first day of the rest of your life