zaterdag, oktober 27, 2018

Peter Hinssen: ‘Het onderwijs is niet aangepast aan deze tijd.’

https://www.youtube.com/watch?v=ieTQs6Og3fA

zondag, februari 04, 2018

Nieuws van Claire Boonstra Open Education

https://operation.education/onderwijsvragen/

dinsdag, oktober 24, 2017

Wat is er mis in het onderwijs?

16 oktober 2017

De regering heeft het budget voor het Lager Onderwijs aanzienlijk verhoogd maar het personeel gaat toch weer in staking. Er blijkt meer aan de hand te zijn dan enkel te laag onderwijsbudget. Het onderwijspersoneel werkt niet met plezier en dat is geen goede basis voor goed onderwijs.

Het gaat om drie problemen: de lage waardering, de hoge werkdruk en gebrek aan plezier in het werk. Deze drie problemen werken versterkend op elkaar en de vraag is of een hoger budget voor het Lager Onderwijs het probleem kan oplossen. Zitten we met ons onderwijssysteem niet op een zijspoor?

Het welzijn van ons land wordt bepaald door onze investering in kinderen

Het Lager Onderwijs werkt met kinderen en niet met jonge volwassenen. Er is weinig ruimte voor het kind om zich als kind te ontwikkelen. Het kind staat nog vol bewondering in het leven en is zelf op een eigen manier op zoek naar kennis. Het spel en de ruimte voor nieuwsgierigheid is van groot belang voor het leervermogen evenals het samen aan sport doen.

Het kind ziet veel meer dan we denken maar het kan dit niet in woorden uitdrukken. Een leerkracht in het Lager Onderwijs is er om het kind hierin te begeleiden en te steunen. Dat geeft wederkerig plezier en voldoening.
Kinderen hebben liefdevolle steun nodig in hun zoektocht naar de wonderen van het leven. Dit wordt nog extra belangrijk omdat zeker de helft van de kinderen uit traumatische situaties komt, gezien het hoge aantal echtscheidingen en de toename van getraumatiseerde kinderen uit andere culturen.

Voor deze fundamentele taak heeft de onderwijskracht geen ruimte meer, want de nadruk valt meer op het verstandelijke leervermogen en de Cito toets. Voor de emotionele en spirituele ontwikkeling, voor spel en sport en verwondering is er weinig ruimte meer, want de meeste tijd is nodig voor de administratieve taken.

Het begeleiden van kinderen is meer een aanvoelen dan een wetenschappelijke aanpak en iedere leerkracht doet het op een eigen persoonlijke manier. Een degelijke vorming met veel ervaring en begeleiding met minder inspectie zal de werkvreugde en deskundigheid van het onderwijspersoneel zeker kunnen verhogen.

Een duidelijke waardering, ook op materieel vlak, zal eveneens een belangrijke rol spelen om met plezier te kunnen werken. Deze waardering moet niet enkel van hogerhand komen maar vooral ook uit het gedrag van de ouders blijken, want een goede samenwerking tussen de ouders en het onderwijspersoneel komt zeker ook ten goede van het kind.

Het welzijn van ons land wordt bepaald door onze investering in kinderen en zou de allerhoogste aandacht van het politiek beleid moeten krijgen.

Hartelijke groet,

Paul de Blot
Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

donderdag, september 14, 2017

zondag, januari 08, 2017

The real value of bitcoin and crypto currency technology - The Blockchain explained

Bitcoin in five minutes: Blockchain technology will drastically change our lives.

https://www.youtube.com/watch?v=YIVAluSL9SU

zaterdag, januari 07, 2017

Nieuw bestuur voor Stichting Petje af Nederland

Op 6 januari 2017 nemen relaties, vrienden en collega’s op feestelijke wijze afscheid van het bestuur van Stichting Petje af Nederland in de Prins Willem Alexanderschool in Amersfoort.

Het bestuur kijkt terug op tien bijzondere jaren.

Bij Petje af werken talentvolle kinderen van 10 t/m 14 jaar op zondag aan een kansrijke toekomst.
Zij krijgen inspirerende lessen van gastdocenten uit de werkpraktijk en doen activiteiten die gerelateerd zijn aan kunst, cultuur en gezond gedrag.
Na ruim tien jaar nemen bestuurders Daan van de Voort en Walter Roza afscheid van Petje af en dragen zij het bestuursstokje over aan Brecht van Schendel.

In 2006 is Stichting Petje af opgericht door Daan van de Voort (toen 21 jaar) en Walter Roza (toen 20 jaar).
Als leerkrachten in het speciaal basisonderwijs merkten zij dat kinderen uit sociale achterstandssituaties onvoldoende handvatten aangereikt kregen om hun talenten te kunnen ontwikkelen en daarmee hun wereld te vergroten.

De eerste weekendschool was gevestigd in de Prins Willem Alexanderschool in Randenbroek.
Nu, tien jaar later is Petje af uitgegroeid tot landelijke stichting met verschillende locaties in het land.
“Ik heb het volste vertrouwen in een goede toekomst voor het nieuwe bestuur, Petje af en de vele talentvolle kinderen in Nederland”, aldus Daan van de Voort.

Petje af breidt haar werkgebied in Nederland de komende jaren verder uit.
Met haar formule gaat Petje af de groeiende kansenongelijkheid in het onderwijs tegen.

Dit doet zij in samenwerking met lokale organisaties en met financiële steun van haar founding partners: Stichting Kinderpostzegels en het Oranjefonds..
Drs. Brecht van Schendel: “Ik zie ernaar uit de landelijke impact de komende jaren te vergroten zodat meer kinderen in Nederland de Petje af-kans krijgen”. 

zondag, december 25, 2016

maandag, december 19, 2016

dinsdag, november 22, 2016

Perspectieven voor WW’ers Publicatiedatum: 22 nov 2016

De belangrijkste bevindingen van de nieuwe publicatie ‘Perspectieven voor WW’ers - Vanuit de financiële dienstverlening’:

Tussen 2008 en 2014 zijn er in de financiële dienstverlening 35 duizend werknemersbanen verdwenen, een afname van 13%.
In 2015 daalde het aantal banen verder en ook de vooruitzichten voor 2016 en 2017 zijn niet rooskleurig.
Verschillende banken en verzekeraars hebben plannen om te reorganiseren met massaontslag als gevolg.

WW’ers uit de financiële dienstverlening zijn gemiddeld ouder, hoger opgeleid en hadden vaker een vast contract voor werkloosheid dan de totale groep WW-instromers.
Slechts 38% van de WW’ers uit de financiële dienstverlening heeft binnen 1 jaar een nieuwe baan.
Dit ligt ver onder het gemiddelde: 65% van alle WW’ers heeft binnen 1 jaar een nieuwe baan.

De financieel specialisten en economen en de vertegenwoordigers en inkopers komen vaker binnen een jaar aan het werk dan de boekhoudkundig medewerkers en de receptionisten en telefonisten.
Voor alle beroepsgroepen geldt dat 45-plussers minder snel aan het werk komen dan de 45-minners.
72% van de werkhervatters uit de financiële dienstverlening blijft minimaal 1 jaar onafgebroken aan het werk.

Omdat de financiële dienstverlening een krimpsector is, gaan veel werkhervatters in andere sectoren aan de slag.
De meeste werkhervatters uit de financiële dienstverlening gaan aan de slag in de overige zakelijke dienstverlening of als uitzendkracht.
Opvallend veel werkhervatters beginnen voor zichzelf.

http://www.uwv.nl/overuwv/kennis-cijfers-en-onderzoek/arbeidsmarktinformatie/perspectieven-voor-ww-ers.aspx

Utrecht Krachtstation

Utrecht

Wonen in de stadsoase

Eerst klussen dan wonen, werken, beleven

http://krachtstation.com/

dinsdag, oktober 18, 2016

donderdag, september 15, 2016

Door: Eric van den Outenaar 14 september 2016, 06:35

‘300 duizend studenten worden opgeleid voor robotbaan’

Bijna 300 duizend studenten volgen nu een opleiding voor werk dat mogelijk op korte termijn wordt overgenomen door robots. Vooral mbo-opleidingen bieden slechte baankansen.

Elke avond om 20.30 het laatste nieuws en alvast zes artikelen uit de krant van morgen in uw mailbox? Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.

Voor 286 duizend studenten wordt de toekomstige baan waarvoor ze momenteel in opleiding zijn, bedreigd door robots en automatisering. Dat voorspellen onderzoekers van accountant Deloitte in een dinsdag verschenen rapport.

Daarmee bedreigt de werkgelegenheidserosie om en nabij een kwart van alle huidige studenten. Vooral mbo-opleidingen bieden slechte baankansen. Volgens Deloitte zijn 174 duizend mbo-studenten de pineut, bijna de helft van totale huidige aantal mbo’ers. Met name bij opleidingen in administratieve, financiële en technische richtingen bestaat de kans weggeconcurreerd te worden door robots. De automatiseringskans is daar meer dan 60 procent.

Mbo gezondheidszorg en de opleiding mbo Detailhandel hebben een iets lagere automatiseringsdreiging (rond de 40 procent), maar tellen wel de grootste aantallen studenten. Dat zou de studenten op deze opleidingen des te kwetsbaarder maken, omdat de concurrentie op de arbeidsmarkt groter is.

Hoe hoger opgeleid, hoe veiliger de gekozen studie

Over het algemeen geldt: hoe hoger opgeleid, hoe veiliger de gekozen studie. Bij hbo-opleidingen (84 duizend potentieel ‘nutteloze’ studenten) en universiteiten (28 duizend) zijn de effecten minder sterk voelbaar. Maar ook aan deze instellingen worden studenten opgeleid voor toekomstige ‘spookfuncties’. Onder meer de studies accountancy, bedrijfseconomie en economie, hotelmanagement, logistiek en journalistiek behoren tot de risico-opleidingen volgens het rapport. Robots kunnen straks net zo makkelijk een financiële rapportage schrijven, het bezorgingproces van een pakket managen of een analyse over de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten in elkaar sleutelen, is de aanname.

Het Deloitte-onderzoek is gebaseerd op een studie van de universiteit van Oxford naar de automatiseringkans bij ruim 700 beroepen.

Deloitte leidde daar in 2014 al uit af dat in Nederland de komende twintig jaar zo’n 2- tot 3 miljoen banen op de tocht staan. Die informatie is bij dit nieuwe onderzoek gekoppeld aan een studie van de Universiteit van Maastricht over welke opleidingen tot welke banen leiden. Ook hebben ze de opleidingsinformatie van de meer dan een miljoen geregistreerde studenten doorgespit.

De onderzoekers houden wel een slag om de arm, omdat ze nadrukkelijk spreken over ‘kansen’ op automatisering. Het risico op robotconcurrentie verschilt sterk voor de 286 duizend studenten. Het komen en gaan van beroepen en functies is bovendien van alle tijden. Lantaarnopsteker of kolenboer was ooit de levensinvulling van menig individu, nu maalt niemand erom dat daarvoor kantoorbanen in de plaats zijn gekomen.

De komende twintig jaar staan zo’n 2- tot 3 miljoen banen op de tocht

Daarnaast creëert de technologische vooruitgang ook nieuwe banen. Zo verschuift binnen de detailhandel bijvoorbeeld werk van verkoopmanagers in de winkelstraten naar programmeurs, gemeenschapsmanagers en contentbeheerders in onlinewinkels. De onderzoekers laten dat buiten beschouwing.

Of scholen bij hun opleidingsprogramma rekening houden met deze ontwikkelingen, was geen onderdeel van de exercitie, zegt onderzoeksleider Maurice Fransen. ‘Maar het zegt genoeg dat de opleidingen nog steeds traditionele namen hebben.’

Deloitte onderzoek arbeidsmarkt 2016

‘300 duizend studenten worden opgeleid voor robotbaan

Door Jeannette Kras 14 september, 2016 // 14:36

TweetShareShare+

Bijna 300.000 studenten lopen het risico dat hun baan in de toekomst wordt overgenomen door robots. Dat schrijft de Volkskrant. Vooral mbo’ers hebben slechte baankansen.

Onderzoekers van Deloitte concluderen dat robots en automatisering de werkgelegenheid bedreigen voor 286.000 studenten. Daarvan zijn er 174.000 student aan het mbo. Dat is bijna de helft van het totaal aantal mbo’ers. Met name bij opleidingen in administratieve, financiële en technische richtingen bestaat de kans weggeconcurreerd te worden door robots.

Op het hbo en de universiteit zijn de gevolgen van robotisering minder groot, maar ook daar zijn er studies met slechte baankansen. Onder meer accountancy, bedrijfseconomie en economie, hotelmanagement, logistiek en journalistiek behoren tot de risico-opleidingen volgens het rapport. Het Deloitte-onderzoek is gebaseerd op een studie van de universiteit van Oxford naar de automatiseringskans bij ruim 700 beroepen.

De onderzoekers zijn echter voorzichtig in hun conclusies. Het gaat nadrukkelijk om de kans op automatisering en de verschillen tussen studies zijn groot. Het komen en gaan van beroepen en functies is bovendien van alle tijden, aldus de wetenschappers.

• robots
• studenten

Bron(nen):  De Volkskrant

woensdag, juli 20, 2016

Hoe word ik een held? - Matthew Winkler

https://youtu.be/Hhk4N9A0oCA

This is the first day of the rest of your life