vrijdag, juni 03, 2016

woensdag, januari 20, 2016

Werk in je eigen wijk

http://www.werkinjeeigenwijk.nl/

woensdag, juni 24, 2015

Alles zelf

Alleszelf.nl - tot op de hoogste leeftijd

Het enige platform dat ouderen elke week helpt om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen - tot op de hoogste leeftijd.

https://www.alleszelf.nl/top10-1jaar/?utm_source=Alleszelf.nl&utm_campaign=9bdb325792-RSS+verzending+Alleszelf.nl&utm_medium=email&utm_term=0_d37f2a4d67-9bdb325792-149462109&mc_cid=9bdb325792&mc_eid=0a90a8366a

vrijdag, mei 15, 2015

Slimmer samenwerken

http://www.slimmernetwerk.nl

donderdag, januari 29, 2015

zondag, januari 25, 2015

Verzamelde initiatieven voor Rotterdam Noord

http://www.BUURbook.nl

http://www.wimw.kw.nl

Wat is er nodig om te verbinden. Netwerkaspect.

Hard nodig 6 groeninitiatieven

Overzicht, breng in kaart en houdt het actueel

Inspiratiekaart noord

Noorderzon on-line

Amsterdam google maps impressie taps

Doodbloeifunctie van sites die niet meer werken.

Cultuurscouts website

Buurtsuper.eu

Ik ben zoho

Kenniskring gele

Banier website

Nieuwe banier nog niet

Bergpolderliskwartier

Provenierswijk

Evt proveniersingel

Blijdorp ?

Helipoortterrein, mevrouw wilde ook website beginnen.

Lets ruil

St onze tuinen

Tussentuinen

Hofbogenbv, korte verhalen van bedrijfjes die daarin zitten.

Foto’s.

Cineacnoord website

Erasmuskwartier

Websites
http://www.rotterdam.nl/noord

http://www.bamwoningbouw.nl

http://www.belvedererotterdam.nl

http://www.bijologisch.nl

http://www.bluegrassfestival.nl

http://www.buurtwerk.nl

http://www.cultuurscouts.com

http://www.dekloosterbuurt.nl

http://www.drift.eu.nl

http://www.duizelinhetpark.nl

http://www.facebook.com/denieuwebanier

http://www.gandhituin.nl

http://www.hetnieuwespoor.nl

http://www.hetoudenoorden.nl

http://www.kinderparadijs.net

http://www.noordplus.nl

http://www.peuterenco.nl

http://www.rabobank.nl/rotterdam

http://www.restovanharte.nl/rotterdam-oude-noorden

http://www.rotterdam.nl/benthemplein

http://www.rotterdam.nl/groepsaanpak

http://www.rotterdamseoogst.nl

http://www.rotterdamsesalon.nl

http://www.speeldernis.nl

http://www.stichtinghumanitas.nl

http://www.studiodebakkerij.nl

http://www.transitiontownrotterdam.nl

http://www.urbanisten.nl

http://www.welzijnnoord-rotterdam.nl

http://www.wilskrachtwerkt.nl

http://www.woonstadrotterdam.nl

http://www.wunderbaum.nl

zondag, december 07, 2014

Verslag Ontdekkingssessie 30 oktober 2014

Er gaat meer geld door de wijk dan we denken en met dat geld kunnen we veel meer doen. Zelfs als er geen geld is, kunnen we toch meer waarde in de wijk creëren en uitwisselen. Welke geldstromen zijn er? Hoe kunnen we ze beter benutten?

En wat is daarvoor nodig?

Dat waren de centrale vragen op de Ontdekkingssessie Geldstromen door de wijk die op initiatief van Labyrinth Academy en Pieter Buisman Advies op 30 oktober 2014 werd gehouden in De Pionier/The Colour Kitchen in Utrecht.

Een kort verslag.

Minder geld

Juist op de verbinding van geldstromen valt veel te winnen. Daarom waren deelnemers uit verschillende organisaties en sectoren uitgenodigd: zelfstandige ondernemers actief in wijken met zorg, gezondheid en deeleconomie, gebiedsregisseurs en beleidsontwikkelaars uit het sociale, fysieke en financiële domein van gemeenten, adviesbureaus, rijksoverheid en koepelorganisaties. Hun drijfveren en vragen waren even divers, maar de rode draad was helder: er is minder geld, de opgaven worden groter, hoe krijgen we dat voor elkaar?

Vele miljoenen

Aan de hand van een onderzoek in Oss gaf Pieter Buisman een beeld van wat er aan geldstromen door de wijk gaat. Door technologische innovaties kunnen we een groter deel van die stromen binnen de wijk houden en effectiever inzetten, en kunnen we waarden activeren die voorheen niet konden worden aangeboord. In een doorsnee wijk gaat het al gauw om vele miljoenen per jaar. Energiebesparing en –productie en verhuur van woonruimte via Airbnb zijn daarvan voorbeelden. Deze vernieuwingen komen met oplossingen die buiten de bestaande stelsels liggen. Ze lopen daardoor nogal eens tegen gevestigde belangen en regelgeving aan, al gaan ze net zo makkelijk om dergelijke blokkades heen. De kunst is daarom over de eigen grenzen heen te kijken, en ruimte te geven aan ondernemende initiatieven.

Passie voor poen

Want waarde komt vooral voort uit ondernemerschap. Nathan Rozema hield een vlammend betoog voor commercieel denken en handelen, ook in het sociale domein. The Colour Kitchen is daarvan een mooi voorbeeld. Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt leren hier een vak in een draaiende onderneming die investeert en winst maakt. Wijkeconomie en buurtondernemingen komen niet tot bloei vanuit de gevestigde, gesubsidieerde instellingen, maar vanuit mensen die durven te investeren en de kunst verstaan om op de behoeften uit de wijk in te spelen en daarmee geld te verdienen: mensen die passie hebben voor poen en risico nemen. Instellingen en overheden kunnen helpen die risico’s te beheersbaar te maken door drempels weg te halen en voorzieningen aan te bieden die collectief voordeel geven. Combineer groot met klein, want niet alles kan van onderop: grote, slimme partijen moeten meehelpen en zaken vlot trekken.

Recht om uit te dagen

Dat schept voor bewonersbedrijven condities om stap voor stap door te groeien naar echte ondernemingen. Milou Althof en Marieke Boeije van LSA lieten zien hoe bewonersbedrijven leegstand oplossen, banen creëren en sociaal kapitaal activeren. Vastgoed is belangrijk als ontmoetingspunt, maar ook voor het verdienmodel. Een belangrijke waarde is dat winst terugvloeit naar de wijk. Belangrijk voor bewonersbedrijven is ‘the right to challenge’. Dit geeft burgers het recht om mee te dingen, bijvoorbeeld naar het groenbeheer in hun wijk. Dan krijg je ook echt het budget van de hovenier i.p.v. een fooi uit het leefbaarheidsbudget. Want het is belangrijk dat je echt bij de geldstroom komt.

Als het geld op is…

Toch kan het ook zonder geld. En dat zal soms ook moeten. Erik Boele – de Zeeuw van New Tribes liet een scala van mogelijkheden zien om waarde met elkaar uit te wisselen zonder dat daar ‘echt’ geld aan te pas komt. Voorbeelden van dergelijke ‘community currencies’ waarmee onderling diensten kunnen worden uitgewisseld op basis van punten, tijd of lokale munten, zijn LET’s, Timebanks, Zuiderlingen en Fureai Kippu. Deze systemen, waarbij duizenden mensen zijn aangesloten, zijn niet nieuw, maar een belangrijk verschil met vroeger is dat technologie als internet drempels wegneemt, transactiekosten verlaagt en een marktplaats creëert, waardoor met een ander soort geld veel meer interacties ontstaan en de waarde toeneemt.

Geldstromen in de wijk

Crisis en bezuinigingen wekken creativiteit op die leidt tot nieuwe oplossingen. De succesvolle voorbeelden daarvan worden gedreven door ondernemerschap: kansen zien waar de traditionele instellingen langsheen kijken, daaraan geld verdienen, maar daarvoor ook risico’s durven nemen. Ondernemers zijn daardoor in staat diensten en producten efficiënter en effectiever te leveren, maar bovendien verborgen vermogen te activeren.

De gewone wijkbewoner krijgt zo meer voor elkaar, want hij bepaalt zelf waaraan en hoe hij zijn verschillende ‘talenten’ wil besteden: euro’s naar huur, zuiderlingen voor zorg.

Geldstromen die ogenschijnlijk ver uit elkaar liggen, als investeringen in vastgoed en kosten van thuiszorg, komen zo door lokaal ondernemerschap via de gewone wijkbewoner bij elkaar. Aan de institutionele partijen is het hiervoor de ruimte te creëren en zich scherper te profileren op wat hen echt uniek en onderscheidend maakt.

zondag, november 23, 2014

zaterdag, september 20, 2014

TRENDBIJEENKOMST: DEELECONOMIE EN WIJKONTWIKKELING

WANNEER:WOENSDAG 8 OKTOBER 2014, 12.00-16.00U,

WAAR:BERLAGE MEET & WORKSPACE (BEURS VAN BERLAGE), AMSTERDAM

ORGANISATIE:RUIMTEVOLK I.S.M. SEATS2MEET

De deeleconomie is in opkomst. Ook op wijkniveau. Wat is de betekenis hiervan in de ontwikkeling van wijken? Hoe beïnvloedt dit het werken aan wijken en wie speelt daar welke rol in? Daarover gaan we tijdens de openingsbijeenkomst van de ShareWeek in gesprek. Gevoed door de visies van verschillende pioniers op zowel het gebied van de deeleconomie als van het werken aan wijken.

Deelplatforms
De deeleconomie is in opkomst, dankzij digitale deelplatforms die het delen van producten en diensten mogelijk maken.
Denk aan het deelplatform Peerby, dat het mogelijk maakt om bijvoorbeeld een boormachine van een buurtgenoot te lenen.
https://peerby.com/

En aan Snappcar, dat het delen je auto met anderen mogelijk maakt.
http://www.snappcar.nl/

Via Croqqer vind je buurtgenoten die je tegen betaling kunnen helpen met een klus.
http://www.croqqer.com/

Met Konnektid kan je vaardigheden leren van/aan mensen bij jou in de buurt.
https://www.konnektid.com/

WeHelpen faciliteert burenhulp en informele zorg.
https://www.wehelpen.nl/

Bij al deze deelplatforms speelt nabijheid van mensen en de schaal van de buurt of wijk een hoofdrol. Deze deelplatforms zorgen voor nieuwe contacten tussen buren en buurtgenoten, spelen een rol in het vergroten van de autonomie en zelfredzaamheid van bewoners én kunnen zelfs de fysieke ontwikkeling van een wijk beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan minder autobezit door autodelen waardoor er minder parkeerplaatsen nodig zijn.
Werken aan wijken
In het veld werken tegelijkertijd vele professionals aan goed functionerende en leefbare buurten en wijken. Gemeenten hebben gebiedsmanagers en participatiemakelaars rondlopen. Woningcorporaties werken met wijkbeheerders en kansenmakelaars. Voor welzijnsorganisaties zijn opbouwwerkers actief.
Deze partijen kennen al een lange traditie van werken aan wijkontwikkeling. Van de naoorlogse ‘stadsvernieuwing’, die zich met name op fysieke verbetering van wijken richtte, tot de ‘stedelijke vernieuwing’ die naast aandacht voor het fysieke ook oog had voor de sociale aspecten van de wijk. Momenteel is de wijkontwikkeling in een nieuwe fase beland. Het investeringsvermogen van deze ‘traditionele’ partijen is fors geslonken. Mede daardoor zijn al deze organisaties hun rol aan het herzien en nieuwe werkwijzen aan het ontwikkelen waarbij het uitgaan van de eigen kracht van mensen een centrale rol inneemt.

Nieuw is dat naast deze traditionele partijen zich ook andere partijen op het schaalniveau van de wijk richten. Zoals zorgverzekeringen en energiebedrijven. Zorgverzekeringen investeren mee in wijkgebonden activiteiten die gezondheid bevorderen en energiebedrijven in het energiezuiniger maken van woningen. Ook is de wijk op steeds meer plekken in het land werkgebied van door bewoners opgezette lokale coöperaties. Van energiecoöperaties tot bewonersbedrijven.
Nieuwe ideeën en praktijken
Hoe komen deze werelden bij elkaar? Hoe beïnvloedt de opkomst van de deeleconomie het functioneren van wijken? Hoe kunnen deelplatforms een bijdrage leveren aan de doelstelling van al die organisaties die met professionals in de wijk actief zijn? En andersom? Welke kansen biedt de opkomst van de deeleconomie voor het werken aan fijne wijken door professionals en bewoners zelf?

Deze vragen staan centraal bij de openingsbijeenkomst van de Sharing Week, georganiseerd door RUIMTEVOLK in samenwerking met Seats2Meet.

Met bijdragen van onder andere:

Ronald van den Hoff - Trendwatcher en oprichter Seats2Meet
https://www.seats2meet.com/

Daan Weddepohl – oprichter deelplatform Peerby

Luc Manders – mede-ontwikkelaar van De Zuiderling, lokale munt op Rotterdam Zuid
http://www.dezuiderling.nl/

Michel Vogler – initiatiefnemer lokaal deelplatform/netwerk Hallo IJburg/Kompas op IJburg, Amsterdam
http://www.kompasopijburg.nl/

Koj Koning – districtmanager Woonbedrijf Eindhoven

Martin van der Maas – wijkmanager voor gemeente Den Helder, RUIMTEVOLK-blogger

http://bottomup.ruimtevolk.nl/

Rotterdam Noord

Chef Francois Geurds’ innovative FG Food Labs opened in January in a converted railway station in North Rotterdam.

Where once the city center had been cut off from north Rotterdam, there’s now a link — a 1,280-foot-long wooden pedestrian bridge called the Luchtsingel (luchtsingel.org). The High Line-like project, crowd-funded and built by local architects, should be finished by the end of the year. And with each completed stage, all sorts of new things are popping up around it, including one of the city’s most exciting restos, FG Food Labs (fgfoodlabs.nl), which bowed in January. In a long, narrow, wood-lined space inside a converted railway station, the Michelin-starred chef Francois Geurds (this is his second, more casual spot) experiments with innovative flavors and presentations — and yes, a bit of molecular gastronomy. Not to be missed: the super-aged pata negra ($35), pork belly with pumpkin ($32) and a quirky “dessert” of macadamia nut, foie gras and vanilla ice cream ($19).

The vegan resto Gare du Nord has a unique setting: inside a refurbished railroad car.
It’s a short bike ride from the northern point of the Luchtsingel to the quite unorthodox Gare du Nord(restaurantgaredunord.nl), a vegan restaurant set inside a refurbished railroad car. The brainchild of Hans Kervezee (who collects old railroad cars) and chef Pinar Coskun, the bistro touts the benefits of fresh produce (it grows much of it in a garden out front) and vegan cooking to the local community — especially children. Bonus: all that do-gooding is both tasty and affordable (most dishes are under $12).

Uit Amerikaanse pers

De wijk van 6 miljoen

Je kunt het op Funda opzoeken.
Zoek een huis op dat in jouw buurt te koop staat.
Kijk bij ‘Kaart & Buurt’ naar het aantal inwoners en het ‘Gemiddeld persoonlijk inkomen algemeen’.
Vermenigvuldig dat met elkaar, dan weet je hoe veel geld er per jaar jouw wijk binnenkomt.
Ik heb het gedaan, op 24 mei 2014. Het aantal inwoners is 8720, het gemiddelde inkomen is 13.700.
Kortom, in de Utrechtse Rivierenwijk komt per jaar 119.464.000 binnen. Oftewel een kleine 120 miljoen.

De bewoners besteden een deel van hun geld binnen de wijk, en waarschijnlijk het overgrote deel buiten de wijk. Zeg, je gaat met de bewoners in gesprek en met elkaar besteden ze voortaan vijf procent van hun inkomen in de wijk. Dan komt er per jaar 6 miljoen de wijkeconomie binnen. Dat is bijna net zo veel als het nieuwe Lokaal Economisch Fonds dat het in het Utrechtse Collegeakkoord is afgesproken om de economie voor de hele stad aan te jagen. Ga je dat merken? Ja, natuurlijk ga je dat merken. Als mensen zich eenmaal realiseren hoe veel effect hun bestedingsgedrag heeft in de wijk gaan ze meer van het geld dat ze verdienen in de wijk uitgeven.

Er ontstaan dan tweede orde-effecten. In Engelse publicaties (pluggingtheleaks.org) wordt het verschil berekend tussen 20% van je inkomen binnen de wijk uitgeven en 80%. Nu lijkt dat laatste me veel te hoog – je huur, je energie, je ziektekosten, dat betaal je allemaal buiten de wijk. Maar toch, Als 80 procent van zes miljoen weer in de wijk wordt uitgegeven levert dat toch weer 4,8 miljoen op. Doe je het nog een keer, dan wordt dat 3,84 – 3,07 – 2,45 en zo verder. Na vier rondes heeft je 6 miljoen dus 14,16 miljoen aan bestedingen binnen de wijk opgeleverd. En als het 20% is zijn de getallen: 1,2 – 0,24 – 0,05 – 0,01 = 1,5 miljoen.

Meer geld lokaal besteden levert dus heel snel heel veel op. En als de gemeente niet al te krampachtig met bestemmingen in de wijk omgaat dan ontstaat er dus snel veel business in de wijk, met ook meer levendigheid: meer mensen op straat op veel meer verschillende tijdstippen en op veel meer plekken. En dat is weer goed voor de veiligheid.

Dat is nog lang niet alles. Als mensen in de wijk aan elkaar gaan verdienen gaan ze ook anders met elkaar om. Ze krijgen immers belang bij elkaar.
Jammer dat we wijken sinds WOII altijd zo monofunctioneel hebben benaderd. Het zijn nu wijken waar je eigenlijk weinig anders kunt dan wonen. Mensen hebben elkaar nergens anders voor nodig, bijna alles moeten ze buiten de wijk halen. Wijken zijn zo verworden tot een soort woonwoestijnen, bijna al het leven dat er in zit moet het hebben van financiering van buiten. En dat brengt kosten met zich mee: welzijnswerk, zorg, veiligheid, onderhoud van de buitenruimte.
We wijten dat vaak aan individualisering alsof dat een soort natuurfenomeen is. Maar we hebben het gewoon gestimuleerd – ook omdat het zoveel goede kanten heeft, laten we daarover duidelijk zijn. Je bouwt woonwijken waar mensen elkaar nergens voor nodig hebben.

Dan moet je niet gek kijken als ze onmachtig worden om elkaar te vinden als er collectieve oplossingen nodig zijn.

Als je aan elkaar kunt verdienen dan krijg je belang bij elkaar. Dan hebben jongeren voor hun vakantiebaantje belang bij een goede relatie met winkeliers. Dan kunnen winkeliers hun klantenkring vergroten. Als je een folder wilt laten drukken kijk je even of er een drukker in de buurt zit. En dat zijn allemaal sociale relaties. Dat geeft de buurt een verband. En zo kunnen mensen uit de buurt met elkaar hun eigen oplossingen voor allerlei vraagstukken ontwikkelen.
Kortom, een buurt kan zowel haar eigen welvaart als het leefklimaat en de vitaliteit een grote impuls geven als bewoners meer geld in de buurt besteden. Wij gaan dat doen, in de Rivierenwijk. Op 5 juni organiseren we een Wijktafel waar we het gaan hebben over de verhoudingen in de wijk en over de wijkeconomie. We gaan er de wijk van zes miljoen van maken.

http://keesfortuin.wordpress.com/2014/05/24/de-wijk-van-6-miljoen/

Negen ontwerp-regels voor complexe systemen.

” Verdeel ‘zijn’.

Een bijenkorf, een economie, een supercomputer en ‘leven’ zijn verdeeld over een groot aantal kleinere eenheden, die zelf ook weer kunnen bestaan uit kleinere eenheden. Wanneer de som van al die kleinere onderdelen in interactie samen meer vormt dan de som van de onderdelen elk apart, dan is dat extra ‘iets uit niets’. Als er ergens ‘iets uit niets’ is ontstaan, dan vloeit dat voort uit de interactie van een groot aantal kleinere eenheden.

Beheers van onderen op.

Wanneer alles met alles is verbonden in een gedistribueerd netwerk, gebeurt alles ook tegelijkertijd. Wanneer alles tegelijkertijd gebeurt, zullen systeembrede en zich snel ontwikkelende problemen zich een weg om centrale sturing heen banen. Daarom zal sturing moeten komen vanuit de vele plaatselijke parallelle activiteiten, en niet vanuit een centrale autoriteit. Een menigte kan zichzelf sturen, en in situaties van snelle, grootschalige en heterogene veranderingen kan alleen de massa sturen. Om ‘iets uit niets’ te krijgen moet de beheersing op het meest basale – simpele – niveau liggen.

Zorg voor meekoppeling.

‘Aan hen die hebben, zal gegeven worden’. Het principe: elke keer dat je iets doet, wordt je er beter in. Dan ga je het meer gebruiken en wordt je er nog weer beter in.
Iets dat zijn omgeving zodanig verandert dat die omgeving meer van dat iets gaat produceren, groeit. Alle duurzame – overlevende – systemen zijn hierop gebaseerd, in economie, biologie en psychologie.

Groei door te klonteren.

De enige manier om een werkend complex systeem te maken is om te beginnen met een eenvoudig systeem dat werkt. Pogingen om vanuit het niets complexe dingen als kunstmatige intelligentie of een markteconomie neer te zetten, dus zonder het stapsgewijs te laten groeien, leiden onvermijdelijk tot mislukking. Elk onderdeel moet worden getest tegen elk ander onderdeel en daar is tijd voor nodig. Complexiteit wordt gerealiseerd door het stukje bij beetje samen te stellen vanuit eenvoudige, onafhankelijke en werkende eenheden.

Optimaliseer de randen, investeer in diversiteit.

Homogene systemen veranderen door revoluties, en soms gaan ze erin ten onder. Heterogene systemen kunnen zich van moment tot moment aanpassen en kunnen zich blijven aanpassen. Evolutie neemt de plaats in van revolutie. Diversiteit betekent aandacht voor de randen van een systeem, de buitenwijken, de verborgen hoekjes, de momenten van chaos. Diversiteit vergroot het aanpassingsvermogen en de veerkracht en is vrijwel altijd de bron van innovatie.

Waardeer je fouten.

Iets werkt goed, tot iedereen het doet. Dan moet je weer wat anders bedenken. Uit het gewone stappen en iets nieuws doen kan niet worden onderscheiden van fouten maken. De meest briljante stap in het nieuwe is uiteindelijk ook gewoon trial-and-error. Wat blijkt te werken, blijft. Fouten, expres of per ongeluk, moeten een onderdeel worden van elk scheppend proces. Je zou evolutie kunnen zien als systematisch management van fouten.

Optimaliseer niet, heb meerdere doelen.

Eenvoudige machines kunnen efficiënt zijn, complex adaptieve systemen niet. Een complexe structuur heeft meerdere meesters en geen enkele ervan kan exclusief worden bediend. In plaats van het streven naar optimalisatie van één functie kan een complex systeem alleen overleven door net goed genoeg te zijn in een heleboel verschillende functies. Zo mag een systeem niet alleen maar het gebruik van wat er is optimaliseren – exploitatie – maar moet het ook energie stoppen in het zoeken van nieuwe mogelijkheden – exploratie.

Zorg ervoor dat systemen – net – uit evenwicht blijven.

Onveranderlijkheid is dodelijk, maar teveel verandering – ver van evenwicht – ook. Als ‘niets’ evenwicht en ver van evenwicht is dan is ‘iets’ blijvend-net-uit-evenwicht. Het vinden van de balans tussen evenwicht en uit-evenwicht in net-uit-evenwicht is de heilige graal van alles wat schept. Hier komt het begrip ‘on the edge of chaos’ vandaan.

Verander verandering.

Verandering kan gestructureerd plaatsvinden. Grote complexe systemen doen dat: ze coördineren verandering. Elk deelsysteem zal de organisatie van andere deelsystemen gaan beïnvloeden en veranderen. Mettertijd zullen de regels voor deze veranderingen worden veranderd, Evolutie gaat over verandering, diepere evolutie gaat over veranderingen in de manier waarop er veranderd wordt. Om het meest uit ‘niets’ te krijgen moet je zelf-veranderende regels hebben.”

De boodschap van ‘Tegenkracht organiseren’ is dus – vertaald in Kelly’s termen – dat we in veel systemen uiteindelijk niet kunnen voorkomen dat tegen de ontwerp-regel ‘optimaliseer niet, heb meerdere doelen’ wordt gezondigd.

Deze post is een aangepaste versie van een post op http://www.civilsociety010.nl, die met toestemming is overgenomen.

Kevin Kelly: Out of Control, the new biology of machines, social systems and the economic world. Perseus Books, 1994. ISBN: 0-201-48340-8

This is the first day of the rest of your life