woensdag, mei 02, 2018

zondag, augustus 27, 2017

Stichting Young Up maakt jongeren wegwijs op de arbeidsmarkt

Al negen jaar zet Stichting Young UP zich in voor talentontwikkeling voor jongeren en starters. In 2014 kwam daar ook arbeidsbemiddeling bij. Volgens oprichter Dwight Krolis is hard werken en praktijkervaring opdoen de sleutel tot succes. Die insteek lijkt te werken: sinds 2015 hielp Young UP bijna honderd Rotterdamse jongeren aan een baan.

“Alle jongeren hebben zo hun eigen problemen, maar een terugkerende hindernis bij het vinden van een baan is gebrek aan kennis over de arbeidsmarkt. Jongeren weten niet wat een degelijk startsalaris is, hoe je daarover onderhandelt of dat het soms beter is om een bedrijf te bellen dan een mailtje te sturen. Dat zorgt voor weerstand en onzekerheid.
“Een opleiding moet je nu eenmaal van een theoretische basis voorzien, het is logisch dat er dan weinig tijd overblijft voor de praktijk. Toch is praktische ervaring de sleutel om een sollicitatie succesvol te doorlopen. Heel veel oefenen dus.

Geen hogere wiskunde

“Als je bij Young UP binnenkomt, zeggen we eerst: schrijf maar vijf sollicitatiebrieven en verstuur ze. We geven daarbij geen begeleiding en kijken de brieven niet na. Pas na afloop gaan we samen evalueren: wat heeft het opgeleverd en wat kan er volgende keer beter? Solliciteren is een kwestie van een cyclus doorlopen. Alleen zo kom je erachter wat wel en niet werkt voor jou. Het is geen hogere wiskunde, maar vertel dat maar eens aan een 21-jarige.
“Niet iedereen is even assertief, dat ben ik zelf ook niet altijd geweest. Sommige jongeren vinden het heel eng om een telefonisch gesprek met een werkgever te voeren of op sollicitatiegesprek te komen. Toch geldt bij de meesten dat ze gewoon een drempel over moeten. Durven ze écht niet, dan is er vaak meer aan de hand. Zo was er een meisje die steeds niet op kwam dagen bij afspraken. Uiteindelijk bleek dat ze faalangst had. Bij Young UP helpen we je niet zelf met dat soort problemen, maar we kunnen je wel begeleiden naar een instantie die dat wel kan.

Geldingsdrang

“Ik heb zelf een hbo-opleiding facility management gedaan en zocht al tijdens mijn studie naar manieren om theorie naar werkervaring te vertalen. Ik zette kleine projecten op met vrienden, of liep spontaan bij Randstad naar binnen en liet me niet wegsturen voordat ik een vakantiebaan geregeld had.
“Lange tijd dacht ik dat ik van nature zo volhardend was, nu pas weet ik dat er meer speelt. Ik heb een vrij heftige jeugd gehad, waardoor ik vaak het gevoel had dat ik het alleen moest doen. Daar heb ik een zekere geldingsdrang aan overgehouden.

Geen schijn van kans

“Ik haal bij Young UP weleens jongeren binnen die geen schijn van kans lijken te maken op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld iemand die nauwelijks Nederlands spreekt, maar wel een stageplek nodig heeft. Waarom laat je die jongeren nou toe? vraag ik mezelf geregeld af. Maar eigenlijk is het simpel: ik identificeer me met jongeren die het moeilijk hebben, anders zou ik dit werk niet doen.
“Sinds januari 2015 heeft Young UP bijna honderd Rotterdamse jongeren aan werk geholpen. Binnen nu en vijf jaar hoop ik dat het er duizend worden. Momenteel maken we onderdeel uit van het groeiprogramma van het Oranje Fonds en verkennen we manieren om ook buiten de regio actief te worden. Daarvoor is een stevige basis in Rotterdam nodig.

Diversiteit stimuleren

“Zo’n 80 procent van de jongeren die we begeleiden hebben een migratieachtergrond. Arbeidsmarktdiscriminatie is voor hen een probleem. Als hier een meisje met een hoofddoek binnenkomt, denk ik: oei, dit gaat moeilijker worden. Maar ik laat haar toch een foto op haar cv zetten, want dat doen andere sollicitanten ook. Als een werkgever op basis daarvan besluit om je niet aan te nemen, dan wil je daar toch helemaal niet werken?
“Arbeidsmarktdiscriminatie gebeurt vaak onbewust: voor veel werkgevers is het geen opzettelijke keuze om iemand met een migratieachtergrond niet aan te nemen. Toch kiezen ze sneller voor een werknemer die binnen hun eigen referentiekader past.

Wederzijds begrip

“Natuurlijk moeten we het gesprek over discriminatie aangaan. We bevinden ons niet in een positie om bedrijven iets te verplichten, maar we kunnen diversiteit wel stimuleren. De meest expliciete aanpak om discriminatie te bestrijden is voor ons niet de beste. Als we vanuit Young UP avonden over diversiteit op de werkvloer zouden organiseren, komen veel werkgevers simpelweg niet opdagen.
“Een netwerkbijeenkomst werkt veel beter, daar kun je bedrijven op persoonsniveau kennis laten maken met de jongeren. Het wederzijds begrip groeit dan heel organisch. Als werkgevers van dichtbij zien hoe slim en getalenteerd deze jongeren zijn, verandert dat hun negatieve beeldvorming. Je laat letterlijk twee verschillende werelden bij elkaar komen.”

vrijdag, maart 03, 2017

vrijdag, januari 06, 2017

Rotterdamse Jongerenorganisaties

http://www.jongerenwerk.nl/nl/

https://lokaal.org/projecten/groot-jongerendebat-rotterdam/

Welkom bij Jongerenwerk Op Zuid
http://stichtingjoz.nl/

http://www.young-up.nl/

https://www.wsprijnmond.nl/actueel/wspr-jong-van-start/
zie ook hun pitchboek van november 2016 voor partners

http://www.rdamsenieuwe.nl/

Rotterdam armoede en kinderen
http://www.dekatrol.nl/Documents/stichting%20De%20Katrol%20beleidsplan%202015-2018.pdf

http://www.kledingbank-rotterdam.nl/?page_id=16

Overzicht op volgorde

Aob Compaz: Fysieke diagnose
http://www.aobcompaz.nl

Back2Next
http://www.urbanskillsz.com

Basis op Orde
http://www.buurtwerk.nl

BBL plekken
stageplaza.nl

Bébé trainingen. Mijn baby en ik.
http://www.cjgrijnmond.nl

Bewegen Naar WEP (Of Bewegen Naar Werk)
http://www.rotterdamsportsupport.nl

Buzinezzclub
http://www.buzinezzclub.nl

Challenge Sports reintegratie: InControll
http://www.challenge-sports.nl

City Steward
http://www.citysteward.nl

De Harde Leerschool
http://www.dehardeleerschool.nl

De Nieuwe Kans
http://www.denieuwekans.nl

Defensie: Werkfitstages

Dress for Success
http://www.dressforsuccess.nl/

Educatiecentrum
Educatief Centrum (Leerwerktraject)
http://www.horizon.eu/educatiefcentrum

Een Nieuw Perspectief
http://www.izi-solutions.com

En Route (aanbesteed door gemeente) Nico Adriaans Stichting : En Route
http://www.stichting-enroute.nl

Entree Werk
http://www.zadkine.nl/startcollege

Ervaringsprofiel (pilot)
http://www.evcdienstencentrum.nl

European Voluntary Service (EVS)
http://www.erasmusplus.nl

ExIT: Begeleidingsmodule arbeidshulpverlening
http://www.parnassiagroep.nl/gemeenten

ExIT: Extra Intensieve Trajectbegeleiding
http://www.rotterdam.nl

ExIT: Voorschakeltraject Garantiebanen
http://www.rotterdam.nl

Feyenoord Matchdays
Future Proof (=Technipret 2.0) -

De Jonge Krijger
http://www.jongekrijger.nl

Heilige Rotterdamse Boontjes
http://www.heiligeboontjes.com

“Doorstroomvoorziening (aanbesteed door gemeente)"
http://www.albeda.nl

Instroomvoorziening http://www.albeda.nl

Jouw opstelling voor succes
http://www.jouwopstellingvoorsucces.nl

KBR: Kredietbank Rotterdam
http://www.rotterdam.nl/schulden

Kinderopvang consulent
http://www.rotterdam.nl/consulentkinderopvang

Krijger Academie 2.0 - De Jonge Krijger
http://www.jongekrijger.nl

Leerwerkloket Rijnmond
http://www.rijnmond.lerenenwerken.nl

Magis010 Werkcarrousel

Mentorproject
http://www.mentorprojectrotterdam.nl

On the Job

Opboxen (subsidie van gemeente)
http://www.opboxen.nl

Psychische diagnose Tegenprestatie (ISA)
http://www.parnassiagroep.nl/gemeenten

REAKT: Participatietraject Jongeren Loket (dagbesteding)
http://www.reakt.nl

Ro@Work

Sagènn Re-integratie: BBL- en werktraject
http://www.sagenn.nl

Schakeljaar (Albeda)
http://www.albeda.nl

Schoon Schip

Skillz Lab
http://www.pitconsultants.nl

SKVR: Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam
http://www.skvr.nl/Over_SKVR/Wat_we_doen.aspx

Stedelijk Taalaanbod
http://www.rotterdam.nl/taal

Stichting Welwillers

Taaltraject Sagenn
http://www.sagenn.nl/educatie

Talenten aan de Maas
http://www.attanmia.nl

Talentontwikkeling is Topsport
http://www.talentontwikkelingistopsport.nl

The Boost
http://www.flanderijnfoundation.nl

Toolz & Talent
http://www.mytonline.nl

Tops4Jobs
http://www.janarends.nl

Training Effectief Solliciteren
UrbanSkills4U
Vacaturekrant

Vakbroeders
http://www.vakbroeders.nl

Vluchtelingen voor Vluchtelingen: Taalmaatje

Vrijwilligerswerk
http://www.rotterdammersvoorelkaar.nl/hulpaanbod/

Werkervaringsplaats Lelie Zorggroep
http://www.Leliezorggroep.nl

Werkfit - ervaringsplaatsen

YES/EVS info-avond
http://www.erasmusplus.nl

en nog een aantal

http://jongerenbijdrageregeling.nl/ Lotte Bode

http://www.thuisopstraat.nl/ Rotterdam Marianne Martens

http://julesdock.nl/ Felix Moonen directeur Jelmer de Lange strategie

http://www.leovanloon.nl/nl/buzinezzclub.aspx Leo van Loon directeur Laura van Halteren

http://www.thehollandroad.nl Jorien Minderhoud

http://www.musicmatters.nu Ivana Baric

http://www.rotjong.nu Ilse Roos

http://www.young-up.nl Dwight Krolis Krishen Raghoebier

http://www.rdamsenieuwe.nl Sharon Laforet

http://daisydaveiga.com Daisy da Veiga

http://www.corthecoach.com Cor van Drieberge

http://www.jongerenwerk.nl/ STICHTING JONG

http://www.maramichelspr.com/wordpress/ Mara Michels

https://www.linkedin.com/pub/beryl-valpoort/17/33b/359 Beryl Valpoort

http://www.socialekaartrotterdam.info/opvangjongeren.html

http://www.jongekrijger.nl/

http://jongekrijger.nl/projecten/future-proof-van-start-in-de-loods/

http://www.youtube.com/watch?v=Dmw5sJDeVw0 Michel Jansen

http://raafrotterdam.nl/ Ashley Nijland

http://www.anihaakien.nl/ Danielle Linscheer & Joyce Brouwer

http://www.light-works.nu Shanti Silos

http://donadaria.nl/

http://www.denieuwekans.nl

http://www.youz.nl

http://horizon.eu/horizon-jeugdzorg-en-onderwijs

http://www.samendwars.nl/ DWARS organisatie voor diversiteit en jongeren

http://www.pekoenja.nl/home.html Fonds voor initiatieven jongeren

http://www.denieuwekans.nl/ De Nieuwe Kans

http://www.peritusnetwork.nl/ Peritus network

http://www.sonor.nl/index.html Rotterdam opbouwwerk SONOR

http://www.feijenoordwerkt.nl/ Feijenoord werkt

http://aanbodmbo.nl/ aanbod mbo

http://www.kansopwerk.nl/ kans op werk

http://www.stichtingwerkincubator.nl/ Gerard van Es

http://www.volkskracht.nl Volkskracht

http://www.musicmatters.nu/

DWARS organisatie voor diversiteit en jongeren
http://www.samendwars.nl/

Jongerenbijdrageregeling
http://jongerenbijdrageregeling.nl/

Fonds voor initiatieven jongeren
http://www.pekoenja.nl/home.html

maandag, december 19, 2016

De Rotterdamse Buzinezzclub sleept Europese Award binnen

De Buzinezzclub begeleidt jongeren met een uitkering richting een baan, opleiding of bij de start van een eigen onderneming.
Het succesvolle halfjaarprogramma wordt momenteel aangeboden in vijf steden: Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Den Haag en in de Drechtsteden.
60% van de jongeren die het Buzinezzclub programma doorloopt, heeft na afloop geen uitkering meer nodig.
Gemiddeld start 10% een eigen onderneming, begint 20% met een passende opleiding en vindt 30% van de jongeren een baan die bij ze past.

Op 10 en 11 november organiseerde RegioEuropa in samenwerking met de ‘European Network for Inclusion and Local Social Action (E.L.I.S.A.N.)’ in Athene een Europese conferentie over ondernemerschap door jongeren.
Tijdens deze conferentie werden er Awards uitgereikt voor de meest innovatieve aanpak (best practices) in Europa op het gebied van entrepreneurship en het bestrijden van de jeugdwerkloosheid.
Het cluster MO had de aanpak van jeugdwerkloosheid door de Buzinezzclub als best practice opgegeven.
In totaal zijn er 27 Europese best practices ingediend.
Deze innovatieve Rotterdamse aanpak won ex aequo (derde plaats) een award op de conferentie ‘Best European Practices Supporting Youth Self-Employment’.
De directeur van de Buzinezzclub, Leo van Loon, nam de prestigieuze prijs in ontvangst.
Tijdens deze conferentie wisselden bestuurders, partijen en organisaties informatie uit over hun ervaringen, best practices en ideeën over hoe men het beste kan samenwerken om ondernemerschap onder jongeren in Europa te vergroten en jeugdwerkloosheid zo te bestrijden.

De Buzinezzclub
De Buzinezzclub startte in december 2013 de eerste Social Impact Bond (SIB) in Rotterdam.
De gemeente bespaarde met deze aanpak in één jaar 1,2 miljoen euro.
Een Social Impact Bond is een financiële constructie waarbij private partijen samen investeren in de oplossing van een maatschappelijk probleem dat de overheid veel geld kost.
De Buzinezzclub is koploper op het gebied van deze innovatieve samenwerkingen.

In Rotterdam bestaat de Social Impact Bond uit de ABN AMRO Social Impact Fund, Start Foundation, het Oranje Fonds, de Buzinezzclub en gemeente Rotterdam.
De partijen investeren in een driejarige samenwerking, waarin de Buzinezzclub jongeren uit de uitkering helpt.
De Buzinezzclub werkt 100% pay for succes: pas wanneer de gemeente bespaart op de uitkeringskosten, betaalt ze een deel van de besparing uit aan de investeerders.
De nadruk bij deze aanpak ligt op duurzaamheid.
Wanneer de jongere voor lange tijd geen uitkering nodig heeft, wordt er een hoger rendement aan de investeerders uitbetaald.
In Rotterdam waren jongeren die het Buzinezzclub programma doorliepen 15 maanden sneller uit de uitkering.

Meer informatie
ga naar de website: http://buzinezzclub.nl/

dinsdag, oktober 18, 2016

donderdag, mei 01, 2014

ENKELE JONGERENORGANISATIES IN ROTTERDAM

http://jongerenbijdrageregeling.nl/ Lotte Bode

http://www.thuisopstraat.nl/ Rotterdam Marianne Martens

http://julesdock.nl/ Felix Moonen directeur Jelmer de Lange strategie

http://www.leovanloon.nl/nl/buzinezzclub.aspx Leo van Loon directeur Laura van Halteren

http://www.thehollandroad.nl Jorien Minderhoud

http://www.musicmatters.nu Ivana Baric

http://www.rotjong.nu Ilse Roos

http://www.young-up.nl Dwight Krolis Krishen Raghoebier

http://www.rdamsenieuwe.nl Sharon Laforet

http://daisydaveiga.com Daisy da Veiga

http://www.corthecoach.com Cor van Drieberge

http://www.jongerenwerk.nl/ STICHTING JONG

http://www.maramichelspr.com/wordpress/ Mara Michels

https://www.linkedin.com/pub/beryl-valpoort/17/33b/359 Beryl Valpoort

http://www.socialekaartrotterdam.info/opvangjongeren.html

http://www.jongekrijger.nl/

http://jongekrijger.nl/projecten/future-proof-van-start-in-de-loods/

http://www.youtube.com/watch?v=Dmw5sJDeVw0 Michel Jansen

http://raafrotterdam.nl/ Ashley Nijland

http://www.anihaakien.nl/ Danielle Linscheer & Joyce Brouwer

http://www.light-works.nu Shanti Silos

http://donadaria.nl/

http://www.denieuwekans.nl

http://www.youz.nl

http://horizon.eu/horizon-jeugdzorg-en-onderwijs

http://www.samendwars.nl/ DWARS organisatie voor diversiteit en jongeren

http://www.pekoenja.nl/home.html Fonds voor initiatieven jongeren

http://www.denieuwekans.nl/ De Nieuwe Kans

http://www.peritusnetwork.nl/ Peritus network

http://www.sonor.nl/index.html Rotterdam opbouwwerk SONOR

http://www.feijenoordwerkt.nl/ Feijenoord werkt

http://aanbodmbo.nl/ aanbod mbo

http://www.kansopwerk.nl/ kans op werk

http://www.stichtingwerkincubator.nl/ Gerard van Es

http://www.volkskracht.nl Volkskracht

http://www.musicmatters.nu/

This is the first day of the rest of your life