maandag, augustus 01, 2016

zondag, juli 10, 2016

The Most Innovative Companies of 2016

01 BuzzFeed
For shaking up media across the globe

02 Facebook
For not letting size get in the way of acting like a startup

03 CVS Health
For becoming a one-stop health shop

04 Uber
For hustling corporate business

05 Netflix
For giving unexpected audiences exactly what they want

06 Amazon
For evolving from commerce to cool cloud services

07 Apple
For acing its China test

08 Alphabet
For finding a better way to bet big

09 Black Lives Matter
For turning the conversation about race into results

10 Taco Bell
For combining corn, beans, meat, and cheese into genius

11 Robinhood
For removing all the barriers to stock trading

12 Universal Studios
For breaking the box-office record with canny casting and marketing

13 Huawei
For taking the upper hand in the global mobile competition

14 Cyanogen
For offering a more open, customizable version of Android

15 InMobi
For making mobile ads you actually want to see

16 Novocure
For attacking tumors with electricity

17 Bristol-Myers Squibb
For treating tumors with T cells

18 Amgen
For making cancer therapy go viral

19 Spotify
For finding the beat in the data

20 GE
For leading the industrial Internet of Things

21 Warby Parker
For prescribing social good at home

22 Riot Games
For being in an e-sports league of its own

23 Farfetch
For putting the world’s best boutique-fashion retailers on a global stage

24 Everlane
For matching our clothes to our values

25 Kit and Ace
For designing luxe casual wear from next-generation performance fabrics

26 Slack
For becoming the creative home of our work lives

27 Rethink Robotics
For bringing precision to robotic automation

28 SoulCycle
For cultivating a nation of spinning enthusiasts

29 Sixteen String Jack Productions
For inspiring action along with comedic outrage

30 SANAA
For upping the ante on architectural biomimicry

31 Airbnb
For democratizing authentic, local travel experiences

32 Generator
For making hosteling hip

33 BeMyGuest
For taking Asian travelers off the beaten path

34 Social Capital
For building a 21st-century change agent

35 Hudl
For changing the game with mobile video

36 Box
For becoming the backbone of major businesses

37 Fitbit
For taking health tracking mainstream

38 Snapchat
For creating a vibrantly addictive alternative to traditional TV

39 Sama
For redefining what it means to be a not-for-profit business

40 Midroll Media
For transforming podcasting from passion to phenomenon

41 Affirm
For offering credit that doesn’t suck

42 Earnest
For building a better student loan

43 Aspiration
For using transparency to rebuild trust in banks

44 Vail Resorts
For creating the ultimate travel loyalty program

45 Noora Health
For improving the lives of surgery patients in India

46 Shyp
For eliminating the hassle from sending packages

47 Shopify
For enabling businesses to pursue retail everywhere

48 Babbel
For helping anyone hablar como un local

49 Jaunt
For becoming the first VR media company

50 Hasbro
For mastering the modern art of corporate storytelling

More info
http://www.fastcompany.com/most-innovative-companies?utm_source=mailchimp&utm_medium=email&utm_campaign=fast-company-daily-newsletter&position=1&partner=newsletter&campaign_date=02162016

donderdag, mei 26, 2016

zondag, mei 11, 2014

RTL businessprogramma

http://www.desuccesfactor.com

donderdag, april 03, 2014

dinsdag, januari 28, 2014

Ondernemerschap ook optie voor werklozen

Werkzoekenden hebben te weinig oog voor de kans die ondernemerschap biedt.

“We moeten hen meer laten zien dat het starten van een bedrijf een reële optie is.” Dat zegt de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb in gesprek met NUzakelijk.

“Het mkb is de grootste banenmotor van ons land”, zegt Aboutaleb. Ondernemerschap kan veel mensen zonder baan weer terug in de maatschappij brengen. “Ondernemen moet je uiteindelijk zelf doen, maar we kunnen mensen wel meer wegwijs maken.”

Daar ziet de burgemeester bijvoorbeeld een rol weggelegd voor de sociale diensten. Wanneer iemand een uitkering aanvraagt, kunnen de opties beter onder de aandacht worden gebracht. Zo is het mogelijk om onder voorwaarden een bedrijf te starten met behoud van een uitkering.

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen van Rotterdam voert hiervoor sinds vorig jaar ook de zogenoemde ‘Startersaanpak’ uit. Rotterdammers met een uitkering kunnen hier ondermeer ondersteuning krijgen bij het schrijven van een ondernemersplan.

Overlevingskracht
“We moeten meer appelleren aan de overlevingskracht en creativiteit van mensen”, zegt Aboutaleb. Dat geldt volgens hem in het bijzonder voor de ‘nieuwe Rotterdammers’. “Een Somalische vrouw die voor de oorlog is gevlucht weet als geen ander wat overleven en daarmee ondernemen is.”
Ook vindt de burgemeester dat er meer aandacht voor ondernemerschap moet komen op middelbare scholen. “Dat kan met name op het vmbo een stuk beter”, zegt Aboutaleb. Als er al vakken over ondernemerschap worden gegeven dan is dat tot nu toe vooral in het hoger onderwijs.
Het aanprijzen van ondernemerschap kan de horizon van werkzoekenden verbreden. Voor een stad als Rotterdam niet onwenselijk. Met een percentage van 14 procent van de beroepsbevolking ligt het aantal werklozen ruim boven het landelijke cijfer van 8,5 procent.

Jeugdwerkloosheid
De regio Rijnmond, waartoe Rotterdam behoort, kent ook het hoogste aantal jeugdige werklozen. Een op de acht jongeren tussen vijftien en vijfentwintig is werkloos. Tussen augustus 2012 en augustus 2013 steeg het aantal met 73,3 procent.
Cijfers die ervoor zorgen dat de stad te kampen heeft met stijgende uitgaven voor uitkeringen, terwijl er ook moet worden bezuinigd. “De grootste hap aan bezuinigingen ligt inmiddels achter ons”, zegt Aboutaleb.
Bedroeg het tekort op sociale uitkeringen in 2011 nog 91 miljoen euro, in 2014 heeft de houdt de gemeente enkele miljoenen over. Aanpak van uitkeringsfraude en aanscherping van de regels om een uitkering aan te vragen hebben ervoor gezorgd dat de financiën weer op orde zijn.

Perspectief
Rotterdam wil ondernemers perspectief bieden door te investeren in gebiedsontwikkeling. “We willen de stad aantrekkelijk te maken om te ondernemen”, zegt Aboutaleb. Het nieuwe station en de markthal zijn projecten die daaraan moeten bijdragen.

Ook publiek-private samenwerking kan een duit in het zakje doen.
Via de ‘social impact bond’, een samenwerking met ABN Amro en Start Foundation, wordt bijvoorbeeld 680.000 euro geïnvesteerd om honderdzestig werkloze jongeren klaar te stomen voor een eigen bedrijf.

De burgemeester hoopt de weg voor ondernemers bovendien te plaveien met het aantrekken van congressen, sportevenementen en muziekfestivals. Uiteindelijk komt de drift volgens Aboutaleb echter wel van de ondernemer zelf.

“Rotterdam kan ruimte bieden en regels bepreken, maar we kunnen niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten.”

Door: NU.nl/Suzanne Blotenburg

zondag, januari 19, 2014

Sociale onderneming 3.0

Facilicom Services Group uit Schiedam (omzet 2012: € 1,05 miljard; 32.000 medewerkers) gaat de komende jaren fors investeren in de zorg en welzijnsector.

Onder meer door te participeren in gezondheidscentra, het omvormen van bestaande sociale werkvoorzieningen naar sociale ondernemingen en initiatieven te nemen in nieuwe buurtgerichte concepten en ondernemingen.

De nieuwe divisie, Incluzio genaamd, gaat via joint ventures, participaties en ‘greenfield’ activiteiten de veelal versnipperde zorg en welzijn in wijken en buurten met elkaar verbinden.

Met Incluzio gaat Facilicom een tweede kernactiviteit ontwikkelen die weliswaar onder de holding valt maar geheel los komt te staan van de bestaande Facilicom divisies actief in schoonmaak, beveiliging, catering, bouw, onderhoud en personeelsdiensten.

Doel van het concern is extra groeiperspectief te creëren, de structurele krimp in bestaande markten te compenseren en daarmee de continuïteit van het familiebedrijf op lange termijn verder te garanderen.

Hans Gennissen, president-directeur van Facilicom zegt in een toelichting: “Onze huidige facilitaire markten hebben te maken met structurele krimp. Dat komt onder andere door de almaar groeiende leegstand van kantoren.
Onze facilitaire markten zullen om die reden niet meer groeien en bieden te weinig investeringsmogelijkheden en perspectieven. Sociaal ondernemen biedt dat perspectief wel.” Ook past de rendementseis die Facilicom intern hanteert (3-4%) goed bij de zorg- en welzijnssector. “We zijn weliswaar kapitaalkrachtig, maar toch niet te vergelijken met private equity partijen die ook investeren in deze markt. Wij gaan onze competenties in de bedrijfsvoering inbrengen zonder de autonomie van de professionals in het veld aan te tasten. Ons model is gericht op het boeken van duurzaam maatschappelijk resultaat in gezamenlijkheid met gemeenten en bestaande dienstverleners”, aldus Gennissen.

Elke buurt een betere buurt
Incluzio ondersteunt initiatieven in buurten en wijken door ook te gaan participeren in gezondheidscentra.
Incluzio directeur Peter de Visser zegt: ”Incluzio heeft de ambitie om preventie, zorg, ondersteuning en dienstverlening te integreren in één lokale organisatie. Door de integrale benadering worden niet alleen individuele (zorg)vragen opgelost maar kunnen meteen andere collectieve problemen in de wijk worden aangepakt en voorkomen.”
Incluzio speelt volgens De Visser met zijn bedrijfsmodel in op de decentralisatie van taken en bevoegdheden vanuit de centrale overheid naar gemeenten. “Doel daarvan is het beleid veel effectiever en efficiënter te maken. Dat is ook nodig, want de overheid kort tegelijkertijd fors op de budgetten. De overheveling van taken zal echter niet veel effect hebben als de verkokering van activiteiten in stand blijft. Door zorg, dienstverlening en het sociale domein te integreren willen we de stap zetten van de huidige, productiegerichte werkwijze naar resultaatgericht werken. In dat systeem worden partijen, anders dan nu, juist beloond voor preventie en effectief werken en staat het behaalde maatschappelijke rendement voorop.”

Eerste stappen
Incluzio participeert inmiddels met een belang van 49 procent in Radar Sociaal Ondernemen, onder andere actief in Amsterdam.

Bij Radar Sociaal Ondernemen werken zo’n 600 mensen met een SW indicatie.

In Dordrecht heeft Incluzio samen met een partner uit de zorg het wijkbedrijf Crabbehoffelijk opgezet. Een bedrijf waarin langdurig werklozen actief werken aan de leefbaarheid van de wijk.
Eind 2017 koerst Incluzio op een jaaromzet van €100 miljoen.
De ambitie op langere termijn is om de nieuwe divisie uit te laten groeien tot een omvang gelijk aan die van de bestaande facilitaire diensten.

http://facilicom.nl/facilicom-investeert-met-nieuwe-divisie-incluzio-in-zorg-en-welzijnsector

zondag, december 29, 2013

Jaarverslag Jong Ondernemen 2012/2013

http://jaarverslag.jongondernemen.nl/jaarverslag-2012/2013

zaterdag, december 28, 2013

Fonds steekt 150 miljoen in groeibedrijven

Het is voor jonge groeiende bedrijven steeds lastiger om een investeerder te vinden. Het nieuwe Dutch Venture Initiative (DVI), een fonds van de Nederlandse staat en de Europese Unie, moet met een initiële belegging van 150 miljoen euro geld beschikbaar maken voor innovatieve starters.

“In januari worden de eerste bedragen toegekend aan participatiemaatschappijen die zich richten op jonge bedrijven”, zegt Tjarda Molenaar, directeur van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). De vereniging heeft zich het afgelopen jaar hard gemaakt voor de totstandkoming van het nieuwe fonds.
Het DVI, waarin de Nederlandse overheid en het European Investment Fund (EIF) ieder voor de helft deelnemen, moet een positieve impuls geven aan het beschikbare ‘venture capital’ in Nederland. Geld dat wordt geïnvesteerd in zogenoemde ‘later stage startups’ die dat nodig hebben om verder te kunnen groeien.

Financiering

Anno 2013 wordt er geïnvesteerd in startups, jonger dan vijf jaar en met een financieringsbehoefte van minder dan een miljoen. Er is ook geld voor volwassen bedrijven die zichzelf bewezen hebben. “Voor de grote groep die daartussenin zit is het vinden van financiering echter een probleem”, zegt Molenaar.
Het zijn (vaak technische) bedrijven die enkele miljoenen nodig hebben om de langere ontwikkeltijd voor hun dienst of product te financieren. “Een investering die voor de meeste geldschieters te risicovol is”, zegt Molenaar. “Het is namelijk nog maar de vraag of het bedrijf het redt en het duurt soms wel tien jaar voor de investering terugverdiend is.”

Rendement

Om die reden laten institutionele beleggers en banken het ook afweten. “Ze investeren niet in venture capitalfondsen, omdat de rendementen te laag zijn en de fondsen te klein in omvang”, zegt Molenaar. Maar ook durfkapitalisten zijn steeds terughoudender in het financieren van deze jonge bedrijven.
Het DVI moet uitkomst bieden. 2014 moet het jaar worden waarin venture capital uit het slop wordt getrokken. “Het fonds maakt investeerders kapitaalkrachtiger en moet andere beleggers over de streep te trekken om geld te steken in deze kwetsbare groep”, zegt Molenaar.

Publieke sector

En daarmee blijft de publieke sector een aanzienlijke rol spelen in de kapitaalverschaffing aan jonge bedrijven. In de afgelopen vijf jaar waren overheidsfondsen goed voor ruim 20 procent van de investering van meer dan een miljard euro in starters en doorgroeiers.
Dat geld komt voor een deel van fondsen zoals de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, die de lokale economie wensen te bevorderen door innovatie te stimuleren. In 2014 krijgen de Nederlandse provincies voor datzelfde doel beschikking over nog eens 300 miljoen euro. “Door de verkoop van de energiemaatschappijen is er extra geld in kas”, zegt Molenaar.

Kapitaal

Dat betekent echter niet dat er voldoende kapitaal is voor jonge groeibedrijven. “Van de 1,25 miljard euro aan geworven fondsen door participatiemaatschappijen in 2012, was slechts 170 miljoen voor venture capital”, zegt Molenaar. In 2011 was dat 2,26 miljard en 136 miljoen euro.
Er is meer geld nodig. “We hadden gehoopt dat het DVI een groter fonds zou zijn”, zegt Molenaar. “Er is zeker nog 300 miljoen euro extra nodig om ook op de lange termijn voldoende impact op de kapitaalmarkt voor doorgroeiers te hebben.”

Durf

Het is wachten op durfkapitalisten met lef. Hoop gloort bij de family offices, investeerders met een aanzienlijk privévermogen. “De laatste jaren investeren zij ook vaker in het mkb”, zegt Molenaar. “Ze zijn teleurgesteld in de beurs en zoeken naar meer duurzame opties.”
En dat zouden andere beleggers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, volgens de NVP ook moeten doen. “Rendement is niet altijd uit te drukken in geld, maar juist ook in maatschappelijke waarde, zoals werkgelegenheid, het milieu of de vergrijzing”, zegt Molenaar.

Door: NU.nl/Suzanne Blotenburg

Zaterdag 28 december 2013, Nieuws voor ondernemende mensen

vrijdag, december 13, 2013

Richard Branson over ondernemen

2014 will be a year of many big ideas, because it will be the year of the entrepreneur.

This year has seen the growing trend of entrepreneurship being embraced as a positive way to create the jobs of the present and the future. From being a dirty word in the past, now entrepreneurship is increasingly being celebrated and encouraged - as it should be.

There has been a surge in the excitement surrounding start-ups, from Silicon Valley to Silicon Roundabout and beyond. Many internet start-ups came to fruition, and big businesses went public, creating enormous wealth for their founders. That generation are now setting up new businesses, helping to create more jobs and stimulate more innovation. Jack Dorsey from Twitter didn’t rest on his laurels after launching Twitter, he is now taking Square from strength to strength and I expect to see more entrepreneurial ideas from Jack and his peers in the coming year.

I believe 2014 will be the year of the entrepreneur more than just in California. When visiting Africa, Australia, Europe, South America and the US this year, there was a real appetite for entrepreneurship wherever we went. We launched Virgin StartUp in the UK, and are receiving lots of applications from new businesses hungry to succeed.

In South Africa and the Caribbean the Branson Centres of Entrepreneurship are overflowing with talented individuals eager to unleash their ideas onto the world. With the right support (financial and otherwise) they can and will.

The entrepreneurs who will succeed in 2014 will need to focus upon having a purpose beyond profit for their business. A great example of this in the British Virgin Islands is an entrepreneur named Gumption, who we gave a loan to start a glass-bottom boat company. He has paid back his entrepreneurial loan in full, and is now focusing upon his company becoming a force for good, helping protect turtles as well as entertain tourists.

Technology is helping every business, large and small to move forwards, which will only increase in the coming year. Now, entrepreneurs can build companies at a fraction of the cost in the past. All of the little things that used to add up to big headaches for new businesses, from accounting to website development, are now available to small businesses, giving them the same capabilities as large enterprises at a cost they can afford. Because of this, new entrepreneurs have more time to think about the bigger picture and work out how to grow their business, rather than fretting about every detail.

Don’t get me wrong, there are still a thousand and one things for every entrepreneur to focus upon, and you need a great team of people around you and good delegation skills to utilise them. But now new businesses have more of a fighting chance.

So, what is your big idea for 2014? Why not decide to set up the business you have always wanted? Screw it, just do it!

zondag, november 24, 2013

Ondernemend leren in Rotterdam

https://www.leraar24.nl/video/1437

Ondernemend leren in Rotterdam

http://www.youtube.com/watch?v=bg7Mx8ThbmY

donderdag, november 21, 2013

woensdag, november 13, 2013

Goed zo Hans!

woensdag 13 november 2013

Schaduwkabinet wil ondernemers-top
Ik was onlangs op bezoek bij een Veevoederbedrijf in Erp en sprak daar voor het nieuwe RTL7-programma Ondernemen met Passie! met Huub Fransen, een ondernemer met liefde voor zijn vak. Hij heeft het familiebedrijf uitgebouwd tot een moderne onderneming, heeft 165 mensen aan het werk en exporteert zijn producten naar onder meer België en Duitsland. Het zijn deze Nederlandse ondernemers zoals Huub, die overal ter wereld worden geroemd om hun handelsgeest. Zij zijn de onbekende kampioenen van ons land.

Wat een gemiste kans: een kabinet dat nauwelijks oog heeft voor de positie van de ondernemers van Nederland en de grote rol die zij - en dan bedoel ik zeker ook de kleinere ondernemer en de zelfstandigen- in dit land spelen bij het draaiende houden van de economie.

Er is veel te weinig flexibiliteit op het gebied van kredietverlening, de pensioenen en de arbeidsmarkt. Ik vind het niet meer van deze tijd dat een werkgever nog twee jaar lang het loon van zijn werknemer moet doorbetalen bij ziekte. Dat hij moet opdraaien voor de gevolgen van een ongelukkige valpartij van een van zijn werknemers tijdens diens skivakantie.

Waarom moet een bedrijf met drie, vier medewerkers voldoen aan dezelfde verplichtingen als Shell. Dat is voor een kleine ondernemer simpelweg niet te dragen. Waarom moet iedereen die onder de cao valt verplicht pensioen opbouwen, gebaseerd op het gehele inkomen? Het algemeen verbindend verklaren van cao’s, nog zoiets, daar wil ik van af.

Het zit de ondernemer in het bloed om op verschillende momenten te kunnen schakelen, van z’n een, naar z’n vijf als dat moet en weer terug. Met het huidige beleid zetten we ondernemers vast.

Geef de ondernemers hun onderneming weer terug!
Om echte grote slagen te kunnen maken en vernieuwing te realiseren, moet de band tussen politiek en bedrijfsleven worden hersteld. En daar hoeven we geen jaren over te doen. Als schaduwpremier van Nederland - als aanvoerder van een team ondernemende toppers - zet ik in op de we economy in plaats van de me economy.
Samenwerking is een must. Maar wel samenwerking 2.0.
Een overlegeconomie die past bij deze tijd. Dat betekent breken met de poldercultuur – never waist a good crisis - De bonden en werkgevers hebben jarenlang de tijd gehad en het heeft politiek en bedrijfsleven bepaald niet dichter bij elkaar gebracht. Sectoroverstijgende en grensoverschrijdende oplossingen zijn nodig om problemen aan te pakken.
Geen achterkamertjes, maar open vizier, korte lijnen en echte oplossingen.
Samenwerking op alle niveau’s dus. Ondernemers onderling. Werkgevers en werknemers, bedrijfsleven en politiek.

Laat ik meteen de daad bij het woord voegen: ik wil in 2014 een ondernemers-top.
Ik roep onze minister-president op om samen met het schaduwkabinet een top te organiseren waar de ondernemer centraal staat.

Mark, ik roep jou - de echte eerste man van Nederland - op om samen met de leden van het schaduwkabinet het vertrouwen te herstellen tussen politiek en het bedrijfsleven. Mark, luister voortaan direct naar ondernemers en nog belangrijker: handel er naar.

Hans Biesheuvel

vrijdag, augustus 09, 2013

BUSINESSCASE: BENUT DE KRACHT VAN DE DIVERSITEIT VAN ONZE CULTUREN

Er zijn ongeveer 400.000 Turken in Nederland. Turkije is de springplank naar de Balkanlanden en het Midden-Oosten.

Wij zien bij de grote Nederlandse verzekeringsmaatschappijen praktisch geen allochtone jongeren die daar hun carrière gaan opstarten. In de letselschadebranche zijn er veel mogelijkheden want er zijn geen Turks of Arabisch talige experts ontwikkeld. Surinaamse, Bosnische, Russische, Poolse, Bulgaarse en Afrikaanse ZZP’ers zijn er nauwelijks

Ook in de Nederlandse supermarkten is er een probleem met ziekte van allochtonen. Taalbarrières en cultuurverschillen zijn voor grote supermarktketens in Nederland een oorzaak dat het ziekteverzuim oploopt.  Er is daar sterk behoefte aan interculturele dienstverleners met verstand van de arbeidsmarkt en re-integratie.

Turkse melkveehouderijen zoeken investeerders in ons land om de melkindustrie te verbeteren en efficiënter te maken. De productie is daar sterk gestegen.  Kansen voor Nederlandse ondernemingen. Ook in de technologie zoals koelsystemen en transport.

Diverse grote Nederlandse banken zijn net gevestigd in Turkije of gaan zich dit jaar vestigen.

Er liggen kansen voor marketeers, economen, juristen, beleidsmakers, agri-specialisten, thuiszorg maar ook bakkers en horecapersoneel. Er moet maatwerk worden geleverd.

Als 2e generatie Turken hebben wij nog zo’n 15-20 jaar de kans om kennis over te dragen en bruggen te slaan vanuit onze cultuur. De normen en waarden overdragen zodat de 3e generatie met hun eigen identiteit verder kunnen komen en de handelsbetrekkingen met hun oorsprongland kunnen opstarten.

RUIM 100 BANEN EN STAGEPLAATSEN VOOR JONGEREN

Er is inmiddels een 400 jaar oude geschiedenis van handelsbetrekkingen tussen Nederland en Turkije. Daarom is de “Stichting Kamer van Koophandel Nederland & Turkije” opgericht.
Met de grote bedrijven in Nederland die bezig zijn om vestigingen te openen in het sterk opkomende land Turkije zouden we zeker 100 jongeren het komend jaar aan een stageplaats of een baan kunnen helpen.

http://kvknederlandturkije.nl/

Kortom veel kansen voor onze jongeren om internationale activiteiten te gaan ontwikkelen waardoor onze arbeidsmobiliteit een grote impuls krijgt.

This is the first day of the rest of your life