zondag, december 29, 2013

Jaarverslag Jong Ondernemen 2012/2013

http://jaarverslag.jongondernemen.nl/jaarverslag-2012/2013

zondag, november 24, 2013

Ondernemend leren in Rotterdam

https://www.leraar24.nl/video/1437

Ondernemend leren in Rotterdam

http://www.youtube.com/watch?v=bg7Mx8ThbmY

maandag, maart 11, 2013

dinsdag, januari 22, 2013

Jong beginnen met ondernemen

AMSTERDAM

Kinderen die op jonge leeftijd ervaring opdoen met ondernemen zijn pro-actiever, creatiever en weten beter waar ze goed in zijn. Dat betoogt de bekende ondernemer Hubert Deitmers woensdag bij de bekendmaking van de fusie tussen de stichting Jong Ondernemen en stichting BizWorld.

Ondernemerschap is een kwestie van cultuur, zegt Deitmers. “Je moet jong beginnen.”

Deitmers is vanaf 1 januari 2013 voorzitter van de nieuwe stichting, een fusie van de bestaande vereniging Jong Ondernemen en BizWorld, een Amerikaans concept. Ondernemerschap moet wat de initiatiefnemers betreft een vaste plek krijgen in het Nederlandse onderwijs

Jong Ondernemen bereikt momenteel met hulp van 3.500 vrijwilligers 35.000 kinderen in het primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs.

Bekende namen die de stichting promoten en van advies voorzien zijn onder meer Bernhard Wientjes (VNO-NCW) en Gerrit Zalm (ABN-Amro), oprichter van Randstad Frits Goldschmeding, Jan Aalberts (Aalberts Industries) en mediaondernemer Joop van den Ende.

Ambitie

“Onze ambitie is om ieder kind in Nederland tijdens schooltijd in aanraking te laten komen met ondernemerschap”, vertelt Deitmers, die daarnaast nog functies heeft bij onder meer Eyeworks, Spil Games en het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE).

Wetenschappelijk onderzoek, in opdracht van BizWorld, heeft de positieve impact van ondernemersonderwijs op de ontwikkeling van kinderen inmiddels aangetoond, zegt de voorman.
De stichting leert basisschoolkinderen in dagdelen de fijne kneepjes van het opzetten van een bedrijf. “Ze moeten zelf solliciteren en komen er zo achter wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Je ziet al snel wie later ondernemer gaat worden en wie accountant.”
Op de andere onderwijsniveaus is het principe hetzelfde: learning by doing je eigen bedrijfje opzetten. Daar duurt het programma een schooljaar.

Eyeopener

Ondernemers zelf maken de nodige ‘eyeopeners’ mee dankzij de inbreng van kinderen, vertelt Deitmers. “Een ondernemer legde voor de klas uit dat op de balans van een bedrijf alle waardevolle onderdelen staan. ‘Maar waar staan de werknemers dan?”, vroeg een kind.
Deitmers ziet in Nederland nog te veel studenten eerst voor de zekerheid kiezen van het werken bij een groot concern, “met het idee van daar ga ik eerst ervaring opdoen”. Maar dan is het volgens Deitmers vaak al te laat. “Je hebt inmiddels een gezin, een goed salaris. Dan moet je bij het starten van een bedrijf voor je gevoel vaak een stap terug doen.”

In de VS wil volgens Deitmers 95 procent van de studenten een eigen bedrijf. “In Nederland ligt dat percentage zowat andersom.”
Om zoveel mogelijk ondernemers voor de klas te krijgen roept de voorzitter grote bedrijven als Shell en Philips en de overheid op om zijn initiatief massaal te steunen. “We hebben nu echt een platform dat in staat is om in Nederland een beweging in gang te zetten.”

Stichting Jong Ondernemen fuseert

Jong Ondernemen wil kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven verkleinen

Stichting Jong Ondernemen en Stichting BizWorld gaan samen aan de slag om meer kinderen en jongeren op school kennis te laten maken met ondernemerschap. Doel is om de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven te verkleinen.
De besturen van de Stichting Jong Ondernemen en de Stichting BizWorld gaven op 31 oktober 2012 het officiële startsein voor een samenwerking.

Van basisonderwijs tot universiteit

De stichting Jong Ondernemen biedt jongeren unieke programma’s om te ondernemen, van basisonderwijs tot universiteit. Jaarlijks zetten meer dan 25.000 leerlingen en studenten een bedrijfje op via de programma’s van Jong Ondernemen. Jong Ondernemen is opgericht in 1990 op initiatief van ABN AMRO en VNO-NCW in samenwerking met het ministerie van Economische Landbouw en Innovatie, MKB-Nederland, de Kamer van Koophandel en de NBA. Het project BizWorld maakt simulaties van de werking van een bedrijf. Het laat jongeren ervaren wat het is als je persoonlijk in een bedrijf betrokken bent. BizWorld is bedoeld voor leerlingen in groep acht van de basisschool. In een team van zes leren ze hoe ze een eigen bedrijf kunnen opzetten. Uniek hierbij is, dat ze op hun weg in ‘het bedrijfsleven’ geholpen worden door een ondernemer.

Educatie over ondernemerschap

Beide stichtingen gaan samen verder onder de naam Jong Ondernemen. BizWorld blijft wel als programma voor het primair onderwijs bestaan. Concreet heeft Jong Ondernemen de ambitie om in 2017 alle kinderen en jong volwassenen tussen groep 8 en einde studietijd minimaal één keer via Jong Ondernemen de uitdaging van het ondernemerschap te laten ervaren. Han de Ruiter, bestuursvoorzitter Jong Ondernemen: “Ondernemers dragen onze economie, vormen het fundament waarop wij met zijn allen bouwen. Maar gek genoeg is het onderwerp ondernemen niet iets dat standaard in het Nederlandse lespakket zit. Jong Ondernemen wil door educatie over ondernemerschap op alle lesniveaus zorgen dat het fundament voor een gezonde economie solide wordt. Het bedrijfsleven kan hier via Jong Ondernemen een actieve maatschappelijke rol in spelen, zo verkleinen we ook de kloof tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Jong Ondernemen en BizWorld bereikten tot op heden al zo’n 35.000 kinderen en jong volwassenen per jaar. Dat aantal moet de komende jaren flink toenemen.”

Medewerking

Dat dit doel binnen handbereik ligt, blijkt wel uit de medewerking die topondernemers en topmanagers als onder meer Gerrit Zalm (ABN AMRO), Bernard Wientjes (VNO-NCW), Harold Leenen (Deutsche Bank) en Joop van den Ende (Joop van den Ende theaterproducties) aan Jong Ondernemen geven. Zij zetten zich in via diverse rollen binnen de Raad van Advies en het Comité van Aanbeveling en zullen in sommige gevallen ook zelf les gaan geven op scholen over ondernemerschap.

De stichtingen Jong Ondernemen en Bizworld fuseren.

De stichtingen Jong Ondernemen en Bizworld fuseren.

Hubert Deitmers, medeoprichter van investeringsfonds Van den Ende & Deitmers, is per 1 januari 2013 de nieuwe voorzitter.

U bent een drukbezet ondernemer. U heeft toch helemaal geen tijd voor dit soort initiatieven?

‘Ik ben al enige jaren bestuurslid van Bizworld, zoveel verandert er niet. Stichting Bizworld richt zich op het stimuleren van ondernemerschap bij kinderen vanaf groep acht, Jong Ondernemen doet dat met name voor jong volwassenen in het mbo en hbo. Biz¬world maakt straks deel uit van de nieuwe stichting Jong Ondernemen. Ik draag ondernemers een warm hart toe. Het Nederlandse bedrijfsleven doet het niet slecht, maar er kan ook wel wat verbeteren.’

Zoals?

‘Het aantal mkb-bedrijven in Nederland dat duurzaam groeit, ligt tussen de 9% en 15%. In het Verenigd Koninkrijk is dat 22%, in de Verenigde Staten ligt het percentage groeibedrijven nóg hoger. Als het ons lukt om iets naar Engeland op te schuiven, dan lost dat een groot deel van de economische problemen in ons land op, daar ben ik van overtuigd.’

Het verband met Jong Ondernemen ontgaat me.

‘Het midden- en kleinbedrijf in Nederland heeft minder groeiambitie dan ondernemers in ons omringende landen. Dat heeft alles te maken met cultuur. Wil je de cultuur veranderen, dan moet je daar op school al mee beginnen. Kinderen zijn op school nog te veel bezig met beroepen, niet met ondernemen. Daarnaast blijkt dat kinderen die jong in contact komen met ondernemerschap zich beter ontwikkelen. Het analytisch vermogen neemt toe, ze zijn creatiever en hebben meer zelfvertrouwen. Ondernemen is niet te leren, maar door leerlingen er vroeg kennis mee te laten maken, kunnen ze wel een beter afgewogen keuze maken.’

Voor het beroepsonderwijs zijn de voordelen evident, maar hoe zit dat op de basisschool? Gaat zo’n programma niet ten koste van het reguliere onderwijs?

Zeker niet. Het lesprogramma wordt na de Cito-toets aangeboden. Leerlingen zijn dan druk met de schoolmusical, verder hebben ze nauwelijks iets te doen. De overheid heeft ooit vastgesteld dat kinderen in zes jaar basisonderwijs 58 kerndoelen moeten doorlopen, ons programma voldoet aan 23 van de 58 kerndoelen.’

Wat is uw eerste punt van actie?

‘Het eerste agendapunt van het bestuur is het begeleiden van de fusie. Daarna gaan we kijken hoe we bedrijven en de overheid nog meer bij het initiatief kunnen betrekken. Overheidssteun hoeft niet altijd uit subsidie te bestaan, het kan ook door het scheppen van de juiste randvoorwaarden. Daarnaast willen we de grondleggers van het Nederlandse bedrijfsleven naar de klas halen en zijn we op zoek naar sponsoren. Voor € 1000 adopteer je een klas. Delta Loyd, een aantal banken, Ziggo, ondernemersorganisatie VNO-NCW en Economische Zaken hebben zich al verbonden aan dit initiatief.’

Wie zitten er nog meer in het bestuur?

‘Het bestuur wordt onder andere gevormd door Heleen Dura van Oord en Thom van Huystee van VNO-NCW. Daarnaast is er een raad van advies met onder anderen VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes en ABN Amro-ceo Gerrit Zalm. De tweekoppige directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, 3500 vrijwilligers ondersteunen de stichting.’

Deitmers: ‘Kinderen zijn te veel bezig met beroepen.’
‘Nederland heeft een mooi bedrijfsleven, maar bedrijven in omringende landen groeien harder.

Nederland heeft jonge ondernemers hard nodig

Stichting Jong Ondernemen en BizWorld fuseren

Nog meer leerlingen op jonge leeftijd enthousiast maken voor het ondernemerschap. Dat willen stichting Jong Ondernemen en Bizworld bereiken door samen verder te gaan. Voor het mkb ook verstandig, want veel bedrijven krijgen in de toekomst te maken met opvolgingsproblemen.

De stichtingen Jong Ondernemen en BizWorld zijn gefuseerd. Jong Ondernemen biedt al meer dan twintig jaar jongeren unieke programma’s om leerlingen en studenten te leren ondernemen, van basisonderwijs tot universiteit. BizWorld maakt simulaties van de werking van een bedrijf speciaal gericht op leerlingen in groep acht van de basisschool. “Door deze samenwerking kunnen we samen veel krachtiger de markt betreden”, zegt voorzitter van Jong Ondernemen Han de Ruiter.

Beide stichtingen gaan verder onder de naam Jong Ondernemen.

Learning by doing

Jong Ondernemen wil dat leerlingen en studenten minimaal één keer in hun schoolcarrière met ondernemerschap te maken krijgen. Op de lagere school is dat bijvoorbeeld door het spelen van een ondernemersspel waar kinderen spullen verkopen. De Ruiter: “Op het mbo en hbo gaat het zelfs al zover dat jongeren een bedrijf opstarten en met alle facetten die daarbij horen te maken krijgen. Dus het openen van een bankrekening, het schrijven van een ondernemingsplan en het zoeken naar leveranciers en klanten. Niet alleen krijgen ze les van een docent, maar ook praktijkbegeleiding van een ondernemer zelf die als bedrijfsbegeleide optreedt. ‘Learning by doing’ , noemen we dat.”

Bedrijfsopvolging

Uit onderzoek van Ernst en Young kwam onlangs naar voren dat veel familiebedrijven kampen met een opvolgingsprobleem. Stichting Jong Ondernemen vindt het daarom des te belangrijker dat jongeren op vroege leeftijd met ondernemerschap in contact komen om later bestaande bedrijven over te nemen: “We zien dat steeds meer bedrijven geen opvolgers hebben en het is niet goed voor onze economie als bedrijven ter ziele gaan. Als Nederland welvarend wil blijven, hebben we jongeren nodig die het een uitdaging vinden om die bedrijven over te nemen.”

Vrijwillige ondernemers

Jong Ondernemen zet zich niet alleen in om scholen in Nederland te bereiken, maar ook ondernemers zelf. “Zij zijn de juiste personen om te leren over ondernemerschap. Daarom roepen we ondernemers op om als vrijwilliger op scholen op te treden naast de docenten.”

Waar gaat Jong Ondernemen hard voor werken nu de fusie een feit is? De Ruiter: “In de eerste plaats willen we nog meer scholen benaderen om leerlingen en studenten aan onze programma’s deel te laten nemen. In de tweede plaats roepen we ondernemers op zich aan te melden als begeleider. Zij zijn immers de ambassadeurs van het ondernemerschap. In de derde plaats blijven we hard zoeken naar samenwerkingspartners waardoor we nog meer ondernemers en studenten kunnen bereiken. Door onze samenwerking met MKB-Nederland bijvoorbeeld, komen we veel in contact met ondernemers in diverse regio’s in Nederland.”

Concrete doelen

Met deze fusie hoopt Jong Ondernemen in korte tijd flinke stappen te maken. De Ruiter: “De effecten worden op de langere termijn pas zichtbaar, maar we hopen over een jaar toch een verdubbeling te hebben gemaakt van het aantal leerlingen en studenten dat we tot nu toe in contact brachten met ondernemerschap. De teller staat nu op 35-duizend jongeren. Volgend jaar hopen we de 70-duizend te hebben bereikt.”

Per 1 januari 2013 heeft Han de Ruiter afscheid genomen als voorzitter van Jong Ondernemen. Hij is opgevolgd door Hubert Deitmers.

zondag, juni 24, 2012

Verzamelde wijsheden over ondernemerschap

* “Het nieuwe vindt altijd bestrijders. Het komt niet op in hunne geest, dat het oude waarvoor zij strijden, toch ook eens nieuw moet zijn geweest”.

* “Succes is krijgen wat je wilt; geluk is waarderen wat je hebt”.

* “Choose a job you love and you will never have to work a day in your life”.

* “Als je geen grenzen verkent, zul je geen vooruitgang boeken”.

* “Wie kiest wordt verkozen”.

* “Uit het verschil van mening wordt het goede geboren”.

* “Wanneer iedereen het met elkaar eens is, heeft niemand goed nagedacht”.

* “Het hebben van bezit is nooit meer waard dan het plezier dat men eraan beleeft”.

* “We moeten niet oordelen met de kennis van nu over afwegingen die zijn gemaakt met de kennis van toen”.

* “De man die snel beslist maar zich wel eens vergist, brengt meer geld in de kist dan de perfectionist, die de aansluiting mist”.

* “Achter elk geintje zit een seintje”.

* “Communicatie is zo dicht mogelijk langs elkaar heenpraten”.

* “Glans ontstaat door wrijving”.

* “Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal”.

* “Communicatie is zo dicht mogelijk langs elkaar heenpraten”.

* “Uw godsdienst is niet wat men belijdt, maar hoe men leeft”.

* “Het betere is de vijand van het goede”.

* “Het geheugen van een organisatie zit in de mensen die er werken”.

* “Succes is krijgen wat je wilt, geluk is waarderen wat je hebt”.

* “Niet zeggen wat je doet, maar doen wat je zegt”.

* “Je kunt de wind niet veranderen. Je kunt wel zelf bepalen hoe de zeilen staan”.

* “In de beperking toont zich de meester”.

* “Leer je eerste oordeel uit te stellen”.

* “Werk is pas werk als je liever iets anders zou doen”.

* “Het betere is de vijand van het goede”.

* “Het geheugen van een organisatie zit in de mensen die er werken”.

* “Liever voor iets knokken dan tegen iets strijden”.

* “Je kunt beter ten onder gaan met je eigen visie, dan met de visie van een ander”.

* “Geniet van het leven want voordat je het weet is morgen vandaag weer gisteren”.

* “Als alles op rolletjes loopt dan ga je kennelijk bergafwaarts”.

* “Wie zijn voeten voorzichtig neerzet kan overal lopen!”

* “Ervaring is de optelsom van alle vergissingen die je begaan hebt”.

* “Denk je dat het beter kan? Doe het dan!”

* “Als je het kind in jezelf weer leert kennen, kun je iedere dag een beetje spelen”.

* “Elke minuut dat je je druk maakt om het verleden, gaat af van je toekomst”.

* “Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat”.

* “Soms moet je stilstaan om vooruit te komen”.

* “Je hebt denkers en je heb doeners. De ergste zijn de denkers die denken dat ze wat doen”.

* “Het geluk is hier,als ik ophoud te beweren dat het elders is”.

* “Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat”.

Onderzoek naar ondernemerschap

Effecten van onderwijs in ondernemen op de basisschool

Zowel beleidsmakers als economen beschouwen ondernemerschap als een van de drijvende krachten achter de (Nederlandse) economie. Succesvolle ondernemers zorgen namelijk voor economische groei, werkgelegenheid en innovatie. Onderwijs in ondernemen wordt gezien als een middel om meer en succesvoller ondernemerschap te stimuleren, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Een belangrijke vraag, voor zowel beleidsmakers als onderzoekers, is of je ondernemerschap kunt aanleren door middel van een lesprogramma.
Eerder onderzoek, onder studenten in het middelbaar en hoger onderwijs, heeft aangetoond dat de effecten van ondernemerschapslesprogramma’s niet eenduidig (positief) zijn. De effecten van onderwijs in ondernemen op de basisschool werden echter nog niet eerder onderzocht. Maar hoe kun je meten wat het effect van een lesprogramma is op de ondernemende kennis en vaardigheden van kinderen?

Als een arts het effect van een nieuw medicijn wil testen, maakt hij hiervoor gebruik van een behandelgroep (de groep die het nieuwe medicijn krijgt) en een controlegroep (de groep die een placebo krijgt).
Het effect van het medicijn wordt bepaald door te kijken naar het verschil in de gezondheidstoestand tussen deze twee groepen. In economisch onderzoek is deze onderzoeksmethode nog niet zo gebruikelijk en ook niet altijd mogelijk. Door de samenwerking met BizWorld hebben we de unieke kans gekregen om op eenzelfde manier de effecten van dit lesprogramma te meten.

In 2010 en 2011 hebben we onderzoek gedaan bij ruim 2500 leerlingen uit groep 8 van basisscholen in en rond Amsterdam.
Met behulp van twee vragenlijsten (voor- en nameting), die de leerlingen zelf moesten invullen, hebben we gekeken naar de ontwikkeling van ondernemerschapskennis en –vaardigheden. Het effect van het lesprogramma wordt, net als in het medisch onderzoek, bepaald door te kijken naar het verschil in de ontwikkeling tussen de kinderen uit de behandelgroep (met BizWorld) en de kinderen uit de controlegroep (zonder BizWorld).

De vaardigheden die we in dit onderzoek meten zijn: Zelfvertrouwen, Prestatiegerichtheid,Risicobereidheid, Sociale oriëntatie, Doorzettingsvermogen, Motiverend vermogen, Analytisch vermogen, Proactiviteit en Creativiteit.
Los van elkaar zijn deze vaardigheden belangrijk voor zowel ondernemers als werknemers. Onderzoek heeft echter aangetoond dat de combinatie van deze vaardigheden een positief effect heeft op het succes van ondernemers. Naast bovengenoemde specifieke vaardigheden meten we ook de ontwikkeling van ondernemerschapskennis, zoals kennis over winst en verlies, aandelen en productie. Tenslotte, is een van de algemene doelen van onderwijs in ondernemen het bewustmaken van leerlingen van ondernemerschap als mogelijke loopbaan. In dat kader kijken we in dit onderzoek ook naar het effect van BizWorld op de intentie van kinderen om later een eigen bedrijf te beginnen dan wel ondernemer te worden.

De belangrijkste conclusie van ons onderzoek is dat wij, in tegenstelling tot eerder onderzoek, positieve effecten vinden op de ontwikkeling van ondernemerschapsvaardigheden. Dit betekent dat de basisschool een vruchtbare bodem is voor het ontwikkelen van deze vaardigheden en dat vroeg investeren in deze vaardigheden wellicht belangrijker is dan tot nu toe gedacht.

De onderzoekers

Prof Dr Mirjam van Praag is Hoogleraar Ondernemerschap en Organisatie aan de Universiteit van Amsterdam.
Tevens is zij de oprichter en wetenschappelijk directeur van het Amsterdam Center for Entrepreneurship.

Prof Dr Randolph Sloof is Hoogleraar Organisatie Economie aan de Universiteit van Amsterdam.

Laura Rosendahl Huber promoveert aan de Universiteit van Amsterdam, bij het Amsterdam Center for Entrepreneurship.

zaterdag, oktober 22, 2011

Onderwijsvisie

Op scholen krijgt het IQ veel aandacht, maar dat draagt slechts 20% bij aan succes in het leven.

Het zijn vooral sociale vaardigheden die 80% van het succes bepalen.

Het loont als het onderwijs gegrondvest wordt op voortschrijdende inzichten uit oplossingsgericht werken en samen leren.

Naast het wettelijke onderwijsaanbod kan veel meer gaan naar sociale vaardigheden.

Alles wat aandacht krijgt gaat groeien en bloeien.

Een klaagcultuur in het onderwijs zal moeilijk boeien en het betekenisvolle benadrukken.

Bezielende leerkrachten zijn de oplossing.

Meer benutten van de kracht van empathie kan ook een waardevolle bijdrage zijn.

zaterdag, juli 09, 2011

donderdag, juli 29, 2010

dinsdag, juli 20, 2010

This is the first day of the rest of your life