donderdag, april 05, 2012

donderdag, januari 12, 2012

donderdag, december 22, 2011

zaterdag, januari 22, 2011

zondag, januari 16, 2011

Stichting Suikeroom

Beste vrienden van Stichting Suikeroom,

Een organisatie opzetten die investeringen in bedrijven van ambitieuze, multiculturele ondernemers wil doen, om zo bij te dragen aan een positieve beeldvorming. Een optimistisch plan. Maar wat was dat – terugkijkend – toch een krankzinnig plan in een periode die de grootste financiële crisis in 70 jaar kende. En bovendien tijdens de opkomst van een steeds sterkere negatieve toon ten aanzien van multiculturele invloeden in Nederland. Dat laatste versterkt alleen maar onze wil om Stichting Suikeroom te laten groeien. In deze tijd is er geen beter rolmodel dan een ambitieuze en banenscheppende ondernemer.

Maar toch heeft de financiële crisis onze ambities wel behoorlijk doorkruist. Vóór de crisis werden deze door velen als realistisch gezien. Maar Stichting Suikeroom is gestart in december 2008. En toen zag de wereld er plotseling heel anders uit.

Wat dat betreft ziet 2011 er al veel beter uit. Het klimaat begint duidelijk te wijzigen. 

Twee jaar na de actieve start om participatiefondsen op te richten is het, ondanks de financiële crisis,
mogelijk een aantal mooie resultaten te laten zien. Het fonds in Amsterdam is actief met 14 participanten en heeft dankzij haar investeringen in tijd, kennis en kapitaal totaal voor € 4,5 miljoen aan krediet gerealiseerd voor zes participaties. De verwachting is dat het aantal personeelsleden in vaste dienst de 100 dit jaar nog ruim zal overtreffen. Dat is uiteraard vooral een compliment aan de desbetreffende ondernemers. Zoals zij zelf zeggen: “Zonder het participatiefonds en de mentoring waren wij hier niet gekomen, of zelfs maar geweest”. Recente highlights betreffen de aanmoedigingsprijs voor startende ondernemeners in de regio Haaglanden gewonnen door IcySolutions, de opening van het kinderdagverblijf Buddies per 18 december j.l. en de opening van de eerste brandstore door OntFront.

De oprichtingsvergadering van het fonds in Rotterdam is nabij. Schaap & Partners, advocaten en notarissen, te Rotterdam hebben zich beschikbaar gesteld om de oprichting van het fonds Rotterdam te realiseren, waarvoor wij hen zeer dankbaar zijn. Fondsen in Den Haag en Utrecht staan op de planning.

Naast de focus op de fondsen en participaties is in 2010 ook gestart met de uitrol van Durfkapitaal evenementen in samenwerking met o.a. YES!Delft, Syntens, New Venture & Qredits. Het afgelopen jaar is met veel enthousiasme, op vrijwillige basis, medewerking verleent aan het realiseren van de doelstellingen van Stichting Suikeroom tijdens de Durfkapitaal evenementen en binnen de participatiefondsen. Op deze wijze worden daadwerkelijk resultaten geboekt die binnen deze doelstellingen passen: het vergroten van de sociale cohesie en het bevorderen van werkgelegenheid in Nederland. Er zijn inmiddels twee Durfkapitaal evenementen in Amsterdam en één in Rotterdam geweest, alle drie een groot succes. Bijna 500 (startende) ondernemers, specialisten en investeerders hebben elkaar in een zeer informele sfeer kunnen ontmoeten, van gedachten kunnen wisselen en om raad kunnen vragen. Ook heeft een aantal van hen - zoals de praktijk al een paar keer heeft uitgewezen - een investeringspartner gevonden.

Na de drie succesvolle Durfkapitaal evenementen in 2010, hebben we voor 2011 de intentie er zes te organiseren, waarbij ook Den Haag en Utrecht op de agenda staan. Daarmee steeds meer invulling gevend aan onze landelijke ambitie om netwerken, kennis en kapitaal, onafhankelijk van je achtergrond, te ontsluiten.

Stichting Suikeroom heeft een paar belangrijke stappen gezet in de richting van haar oorspronkelijke ambities. Mede dankzij de inzet van Leila Elgamal (office manager), alle coaches, juryleden en de niet aflatende steun van onze partners (Economische Zaken Amsterdam, Koers Nieuw West Amsterdam, Ymere en de Rabobank) zien we de toekomst ondernemend en rooskleurig in. 

Wij wensen iedereen een gezond, geweldig en vooral ondernemend 2011 toe!

Tot ziens,

Amos Frank
Huib van Walsem
Oprichter en voorzitter Directeur

maandag, november 08, 2010

Stichting Suikeroom

Investeren in ondernemers

zondag, januari 03, 2010

zondag, maart 15, 2009

maandag, april 28, 2008

European Business Angel Network

EBAN

RIG Investments

Henk Keilman

maandag, maart 24, 2008

zondag, maart 09, 2008

This is the first day of the rest of your life