donderdag, september 14, 2017

Trends in Nederland

1 Maatschappij
Trends
Cijfers
Bevolking
Cultuur
Gezondheid en zorg
Natuur en milieu
Onderwijs
Veiligheid en recht
Verkeer
Vrije tijd
Welzijn

2 Economie
Trends
Cijfers
Bedrijven
Bouwen en wonen
Energie
Handel en horeca
Industrie
Internationale handel
Landbouw
Macro-economie
Prijzen
Vervoer
Zakelijke diensten

3 Arbeid en inkomen
Trends
Cijfers
Arbeid
Inkomen en bestedingen
Sociale Zekerheid

https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2017/26/trends-in-nederland-2017

zaterdag, mei 06, 2017

zaterdag, januari 07, 2017

ING ziet grote verborgen werkloosheid

05 JAN 2017 Pieter van Erven Dorens

Het officiële werkloosheidscijfer daalt snel, maar er is nog altijd veel verborgen werkloosheid.

“Naast de 500.000 officiële werklozen is er een onbenut arbeidspotentieel van zeker 300.000 personen”, zegt Dimitry Fleming, senior econoom bij ING.

De bank ziet nog geen grote krapte op de arbeidsmarkt.

Volgens Fleming bieden zich de afgelopen jaren minder mensen aan op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld als gevolg van scholing, ontmoediging of ziekte.

“De kans is groot dat deze mannen en vrouwen een baan gaan zoeken als het economisch herstel verder doorzet” , aldus Fleming donderdag ter gelegenheid van de publicatie van het ING Dutch Economy Chart Book.

Het aantal banen stijgt snel, constateert ING. In het transport, de ICT en de horeca neemt de behoefte aan personeel volgens ING rap toe.

Gemiddeld genomen is het vinden van personeel echter nog lang niet zo’n groot probleem als in 2008. Van hoogconjunctuur is daarmee nog geen sprake, meldt de bank.

ING verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar iets minder hard groeit (1,6% tegen ruim 2% vorig jaar).

Dat ligt volgens de bank deels aan de brexit, achterblijvende woningbouw en de dalende gasproductie.

Niet onbelangrijk is ook dat 2016 een schrikkeljaar was en daardoor een extra werkdag telde.

vrijdag, september 23, 2016

Overzicht van diverse links

Algemeen informatie economie en financieel

http://www.eim.nl (Economisch en sociaal beleidsonderzoek)
http://www.kvk.nl (Kamer van Koophandel)
http://www.evd.nl (Economische voorlichtingdienst)
http://www.emerce.nl (E-business strategieën)
http://www.ondernemerschap.nl (Kennissite MKB
http://www.higherlevel.nl (Vragen en antwoord over het ondernemen)
http://www.mkbservicedesk.nl (Antwoorden op MKB vragen)
http://www.pleinplus.nl (nieuws en kennis voor de MKB adviseur)
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl (overheidsite voor ondernemers, wegwijs in regels, vergunningen en subsidies)
http://www.eigenbaas.nl (informatie over het micro-krediet)
http://www.mkb.nl (MKB Nederland)
http://www.qredits.nl (informatie over microfinanciering in Nederland)
http://www.nibud.nl (Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting)
http://www.esset.nl (rekenmodellen, financiële informatie)
http://www.microsoft.com/netherlands/zakelijk/home (informatie zakelijke software voor ondernemers)
http://www.belastingdienst.nl (informatie van en over de belasting)
http://www.gemeente.nu (diverse informatie over en voor ondernemers, gemeenteambtenaren etc.)
http://www.gemeenteloket.minszw.nl (informatie over de wetten van sociale zaken)
http://www.z24.nl (algemeen nieuws en informatie over het ondernemen)
http://www.startersunie (algemene informatie over starten bedrijf)
http://www.stimulansz.nl (informatie over werk, inkomen, welzijn en gezondheid)

Schuldsanering

http://www.nibud.nl (Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting)
http://www.wsnp.rvr.org (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)

Cijfers branche-informatie

http://www.cbs.nl (Centraal Bureau voor Statistiek)
http://www.rabobank.nl (Cijfers en trends, kijk en vergelijk)
http://www.abnarmo.nl (Branches algemeen)
http://www.cpb.nl (Centraal Plan Bureau)
http://www.koopstromenonderzoek.nl (koopstromen van diverse gemeentes)
http://www.trendbureauoverijssel.nl (informatie over trends in Overijssel)
http://www.panteia.nl (informatie over beleids- en marktonderzoeken)
http://www.regiotwente.nl (informatie over diverse vakgebieden in Twente)
http://www.syntens.nl (informatie over innovatie, marktanalyses en andere hulpbestanden)
http://www.ing.nl/particulier/nieuws-en-kennis/economisch-bureau/index.aspx (informatie van het economisch bureau ING)
http://www.marketingonline.nl (Diverse marketing informatie en onderzoekrapporten)

Retail, detailhandel

http://www.hbd.nl (Hoofdbedrijfschap Detailhandel)
http://www.cbw-mitex.nl (Brancheorganisatie mode, wonen, schoenen, sport en wonen)
http://www.retailactueel.com (nieuws over retail)
http://www.vakcentrum.nl (voor zelfstandige ondernemers in de detailhandel)
http://www.dibevo.nl (brancheorganisatie dierenspeciaalzaken)
http://www.distrifood.nl (algemene informatie voor supermarkten)
http://www.rndweb.nl (Raad Nederlandse Detailhandel)
http://www.tabaksdetailhandel.nl (brancheorganisatie Tabakdetailshandel)
http://www.pharmacon.nl (Centraal Bureau Drogisterijbedrijven)
http://www.cbl.nl (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel)
http://www.retail2020.nl/pages/689/Retail2020.html (grote veranderingen in de retail)
http://www.intres.nl (informatie over wonen, mode en sport)
http://www.euretco.nl (informatie over wonen, mode en sport)

Webwinkel
http://www.webwinkelforum.nl (informatie over webwinkels, vragen en antwoorden)
http://www.mkbok.nl/ (branche informatie webwinkels, keurmerk)
http://www.thuiswinkel.org/cms/showpage.aspx (branche informatie en keurmerk webwinkels)
http://www.evenchecken.nl (informatie en vragen over internet en webwinkels)

Horeca
http://www.kenniscentrumhoreca.nl (Bedrijfschap Ambachten)
hinc.databank.nl (cijfers en feiten horeca)
http://www.khn.nl (Koninklijke Horeca Nederland)
http://www.vmh-horeca.nl (Vereniging Makelaardij Horeca)
http://www.kenniscentrumhoreca.nl (Bedrijfschap Horeca en Catering)

Toerisme
http://www.monitorvrijetijdentoerisme.nl (Feiten en cijfers over recreatie, toerisme en vrije tijd)
http://www.recon.nl (Vereniging recreatieondernemers Nederland)

Ambacht
http://www.hba.nl (Hoofdbedrijfschap Ambachten)
http://www.eib.nl (Economisch Instituut Bouwnijverheid)
http://www.pioneering.nl (innovatie bouw Twente)
http://www.vlok.nl (Branchevereniging voor klusbedrijven)

Auto’s en transport
http://www.niwo.nl (Stichting Nederlandse- en Internationale Wegvervoer Organisatie)
http://www.automotive-online.nl (informatie over de autohandel, branche gegevens, cijfers en trends)
http://www.bovag-cijfers.nl (informatie over de mobiliteit van auto’s en tweewielers)

Landbouw, tuinbouw en Vis
http://www.lei.wur.nl (informatie over land- en tuinbouw)
http://www.bovag-cijfers.nl (informatie over de mobiliteit van auto’s en tweewielers)
http://www.pvis.nl (Productschap Vis)
http://www.cumela.nl (Voor specialisten in Groen, Grond en Infra)

Dienstverlening en ICT
http://www.fotografenfederatie.nl (branche organisatie voor fotografen)
http://www.ictwaarborg.nl (branche behartiger ICT)
http://www.evenchecken.nl (informatie en vragen over internet en webwinkels)

Markt- en ambulante handel
http://www.cvah.nl (Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel)
http://www.markten-enschede.nl (informatie over de weekmarkten in Enschede)
http://www.marktondernemer.nl (informatie over de weekmarkten)

Zorg
http://www.ciz.nl (informatie over de zorg en specifiek over de AWBZ)

ZZP
http://www.vlok.nl (Branchevereniging voor klusbedrijven)
http://www.zzp-nederland.nl (informatie voor de zzp-er)
http://www.zzpbv.nl (informatie over de grootste werkgever van Amersfoort)
http://www.zzptarief.nl (informatie over berekenen van tarifering)
http://www.fnvzzp.nl (informatie over en voor zelfstandigen)

Tarifering
http://www.eigenbaaswijzer.nl (informatie over personeelskosten, bruto-netto berekening etc.)
http://www.loonwijzer.nl (informatie over personeelskosten, bruto-netto berekening etc.)
http://www.zzptarief.nl (informatie over berekenen van tarifering

Wetten en regels
http://www.netwerkbureaukinderopvang.nl (informatie over kinderopvang)
http://www.rijksoverheid.nl (informatie en economische onderzoeken)
http://www.vergunningenwijzer.nl (veel informatie over vergunningen in Twente)
http://www.antwoordvoorbedrijven.nl (overheidsite voor ondernemers, wegwijs in regels, vergunningen en subsidies)
http://www.st-ab.nl (informatie over sociaal zekerheidsrecht)
http://www.berekenuwrecht.nl (informatie over de diverse regelingen)
http://www.belastingdienst.nl (informatie van en over de belasting)
http://www.gemeente.nu (diverse informatie over en voor ondernemers, gemeenteambtenaren etc)
http://www.gemeenteloket.minszw.nl (informatie over de wetten van sociale zaken)
http://www.rechtspraak.nl (informatie over de rechtbank en rechtspraak in Nederland)
http://www.stimulansz.nl (informatie over werk, inkomen, welzijn en gezondheid)

maandag, juni 27, 2016

Dutch media innovators

A second screen is the perfect solution to engage and involve your TV audience.
http://www.angrybytes.nl/

The latest apps direct to the media
http://www.appromoter.com/

We are storytellers, filmmakers, music lovers, tech-geeks.
http://www.corrino.com/

MediaMonks is the biggest creative digital production company on the planet.
https://www.mediamonks.com/work

VIDEOLAND SVOD, TVOD, FILMS, SERIES, ONE APP
http://www.24i.com/

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is het media-archief van Nederland en de grootste van zijn soort in Europa.
http://www.beeldengeluid.nl/over

zondag, januari 25, 2015

vrijdag, december 26, 2014

Melkveehouderij

De belangrijkste conclusies

Schaalvergroting zet door

Schaalvergroting in de melkveehouderij is overduidelijk en zet door. De afgelopen 50 jaar nam het aantal bedrijven met 90% af.

Het aantal koeien per bedrijf nam met meer dan een factor 8 toe.

De komende jaren breidt de Nederlandse zuivelsector ver uit. Tot 2020 zal aantal koeien met 5% stijgen (uitgaande van LEI studie) tot 1,6 miljoen en zijn er nog 14 tot 15 duizend bedrijven met melkvee (dus daling t.o.v. 2013 van ruim 20 %).

De gemiddelde bedrijfsomvang gaat naar 110 melkkoeien per bedrijf (in 2013: 83 melkkoeien per bedrijf). Verder zal in 2020 naar verwachting meer dan 70% van de melkveestapel gehouden worden op bedrijven met meer dan 100 melkkoeien.

Het aantal grote bedrijven met meer dan 250 melkkoeien (megastallen volgens de definitie van Alterra, 2007) zal in 2020 verdubbeld (> 500) zijn ten opzichte van 2013 (250).

Weidegang neemt af

De trend van intensivering en uitbreiding van melkveebedrijven wordt gezien als de belangrijkste bedreiging voor beweiding.

Grotere bedrijven passen minder weidegang toe dan kleinere bedrijven.

Gemiddeld geldt de weidegang volgens de definitie van Convenant Weidegang (> 120 dagen zes uur per dag) in 2013 voor 65% van de melkkoeien.

Het omslagpunt van meer dieren op stal dan in de wei ligt bij de bedrijfsomvang van 150-200 melkkoeien.

Vanaf deze grootte staan er meer dieren op stal dan in de wei.

In 2013 staat 30% van de melkkoeien permanent op stal. Omdat weidegang onder druk staat van de schaalvergroting in combinatie met beperktere mogelijkhed en voor beweiding als gevolg van een te kleine huiskavel zal naar onze verwachting de weidegang verder dalen.

In 2020 zal ongeveer 57% van de melkkoeien nog weiden en neemt het aantal koeien dat permanent op stal staat toe tot 37%.

Daling blijvend grasland is negatief voor weidevogels en bodemkwaliteit

Naast een afname in beweiding constateren we ook een verandering in het graslandgebruik.

De afgelopen jaren is het graslandareaal licht gedaald en neemt het areaal tijdelijk grasland relatief gezien toe.

Er is daarbij een duidelijke relatie geconstateerd met de omvang van het bedrijf.

Naarmate de bedrijven groter worden neemt het percentage tijdelijk grasland toe.

Ook richting 2020 is de verwachting dat het areaal tijdelijk grasland zal toenemen ten koste van het areaal blijvend grasland.

Dit heeft negatieve gevolgen voor de biodiversiteit, met name weidevogels, en bodemkwaliteit.

Landschapseffecten schaalvergroting vooral zichtbaar op de erven

Het Nederlandse landschap is een cultuurlandschap dat door de eeuwen heen stukje bij beetje door de Mens en het landbouwkundig gebruik is gevormd.

Hoewel het areaal landbouwgrond de laatste decennia gestaag daalde en andere vormen van grondgebruik visueel vaak meer impact hebben, blijft de landbouw en de melkveehouderij in het bijzonder, als grootste ruimtegebruiker sterk bepalend voor het Nederlandse landschap.

De effecten van de recente ontwikkelingen van de melkveehouderij in Nederland zijn minder ingrijpend op de structuur van het landschap dan de verandering vanuit een langere termijn bezien.

Op de erven zien we de meeste dynamiek.

Door de schaalvergroting ontstaan er grotere schuren voor het vee.

Daarnaast worden de voersilo’s groter en zien we op diverse erven mestsilo’s ontstaan.

Deze ontwikkeling zal zich tot 2020 verder voortzetten.

Een groene inpassing van het erf in de omgeving ontbreekt vaak.

De effecten zijn afhankelijk van de situatie, zoals in hoeverre de nieuwe schuren passen bij de schaal van het landschap en bestaande landschapskwaliteit.

Huiskavelgrootte neemt af en is een risico voor behoud weidegang

Een goede verkaveling is belangrijk voor de melkveehouderij en de huiskavel moet groot genoeg zijn om te kunnen beweiden.

Dit blijkt voor veel melkveehouders een knelpunt te zijn.

De verkavelingssituatie is in veel gebieden matig en verslechtert bij doorgaande schaalvergroting (meer versnippering).

Hier valt nog veel winst te behalen in het voordeel van de melkveehouder

Trends 2015 Lieke en Richard Lamb

http://trend2015.nl/

zaterdag, oktober 18, 2014

Ian Pearson Futurizon

The Future of Work
June 30, 2014 • BUSINESS & INNOVATION, CULTURE & LIFESTYLE, Digital Transformation,EMERGING TRENDS, GLOBAL ECONOMY

By Ian Pearson

Many jobs didn’t exist a decade ago. New technology creates new jobs, but can eradicate jobs too. Below, Ian Pearson discusses the future of work and technology, and addresses the business and managerial impacts of future technology, future careers, and the restructuring of offices.

Careers

Many jobs didn’t exist a decade ago. Think of people who design web sites or ring tones for mobiles. New technology creates new jobs, but can eradicate jobs too. Many people are employed as smart cogs in big machines. Machines will replace them. Administrative and agency jobs will be frequently eliminated over the next few years, adding up to perhaps a third of employees in big companies. Knowledge workers will follow soon after.
Fortunately, few people do only knowledge work. Most jobs include a proportion of human centric activity, which is harder to automate. This work includes some management, leadership, influencing, counselling, teaching, policing, entertaining, sports, personal services, and care work. As other areas of work are automated, human-centric parts will expand, and ultimately form the basis of the economy. Let’s call it the Care Economy. For example, in call centres, automated voice response could already deal with most routine calls. Some managers may make some such workers redundant, but better managers will move them up the value chain, allowing them to deal with more complex calls, offer more personal help, and make callers feel warm about doing business with their company. Almost instant response for simple transactions will come via computers. Machines effectively force us to concentrate on being human. This is likely to protect customer facing jobs, even while internal jobs are eradicated. Companies of the future will have a visible human shell and a machine core.
Although people in knowledge professions start their careers doing intellectual work, they gradually progress into interpersonal work. At senior manager level, they focus on negotiating deals, influencing and entertaining existing and potential clients, or using their human knowledge, experience and political skills to work out cunning strategies. New technology may accelerate progression to this stage. There should be sufficient latent demand to achieve this, since increasing turbulence in the economy due to technology change will increase the need for professional services.

Summarising, low paid workers, professions, technology support workers, and public facing employees, will retain their share of the working population, but administrators, agents and knowledge workers will decline.

The human contact service economy will grow.

In total, the care economy today employs about a fifth of our workforce, rising to about half over the next two decades.

People will mostly be happy to cease being cogs in a machine, and will rejoice in having more human contact in their jobs. Inevitably, some will be unwilling or unable to make the transition, and we will still have some unemployment, but most people that want to work will still be able to find a useful role. As we move into the care economy, we will discover what it really means to be human.

Management

The internet notionally allows us to fragment an institution into its component parts and reassemble them using the newest tools, without any regard to the geography of these parts. Of course, physical components are not as geographically independent as information ones so we have to use some common sense, but when we are done, the new institutional structure will often bear little resemblance to the original. The tools available now and in the near future will allow us to automate a good proportion of the tasks, streamline authorisation lines and generally disintermediate the entire management infrastructure of a company. Some companies won’t be needed at all, since this fragmentation and re-assembly will occur at an industry-wide level, not just within a company. Others will spring into existence to milk the opportunities of helping people set up their companies with the minimum of fuss. An entrepreneur can then set up a new company without worrying about all the administrative functions surrounding managing staff. Many new companies are extremely staff-light already, but future ones may be even lighter.

The human contact service economy will grow. In total, the care economy today employs about a fifth of our workforce, rising to about half over the next two decades.

If we look at a large manufacturing company such as a car manufacturer, the manufacturing takes place in large factories. Matter can’t be sent across the net, so the physical manufacturing is not directly affected by the net – cars will still be assembled in factories in a few decades, though 3D printing will have some impact by allowing local manufacture of some parts from templates downloaded over the net. What is affected is the whole of the design process, the means to supervise the manufacturing, the logistics associated with manufacturing, the control and supervision of the tools, and all the other management processes in the company, from personnel to the board. These are the information processes and departments, and are where the bulk of the value lies today, even in a manufacturing company. They can be implemented anywhere, or distributed around the world, wherever the most appropriate staff can be found at the most attractive price. Restructuring could be profound. For companies that aren’t making physical objects, the changes will be even larger. Virtual companies will comprise a very small core of key staff with top level skills. Other staff can be bought in on a project by project basis. So we need a few ideas creators, a few assimilators to package their ideas into useful and desirable products. When people still don’t buy them, we need expert marketers. Various new roles will spring into existence in this restructured economy – guides, guilds and so on. The elite will thrive in such an environment, often working for several companies at a time with high rewards. Everyone wants to employ them to gain a market edge. But the bulk of people are effectively commodity items, with a global supplier base. There will be enough work to ensure that most people will still be employed, but the work will be volatile.

The companies of this future world will have to be lean and mean with the smallest core staff possible, farming out administrative tasks as far as possible to software based specialist companies. Most administrative management will be seen as an overhead that should best be replaced by software.
All this implies a huge overhaul of administrative management. Much of it won’t be needed, and the rest will be restructured. We will be competing for our share of the global pie with many other countries. For individuals, it will mean constant re-skilling and lifelong learning as they try to keep up with the next generation of electronic tools. Provision of advanced artificial intelligence tools will mean that an individual will be able to do work that may have been too difficult previously. While companies may look at this as de-skilling jobs, it is equally validly up-skilling the person. A junior clerk may now be capable of a middle management role, and many middle managers might make use of the extra skills from AI to become an entrepreneur.

Certainly, the e-business environment will include a great deal of AI in a few years. Data mining software will automatically discover market niches that need to be filled. With automated personnel management, and databases full of people with the right skills, and physical resources in the right places, putting together an automated virtual co-operative will soon be possible. A group of freelancers will be brought together by this software to fill the market niche. Instead of a company with its departments full of managers, we will have freelancers and software. Virtual companies won’t usually be able to compete with such efficient structures, and of course the freelancers will keep the gains for themselves, with few overheads and no shareholders to pay. But the freelancers won’t be administering anything any longer; they’ll be using whatever other skills they might have, amplified by artificial intelligence.
So the future for administrative management seems quite simple. The most elite managers and leaders will be retained as a core of efficient virtual companies. Some more will be up-skilled and see their market value increase. They will be pulled lucratively together by software administrators into virtual co-operatives, or become fully fledged entrepreneurs. The rest, probably most, will either take early retirement or be absorbed into commodity administration farms. Remaining an administrator in a conventional company won’t be an option for any but the elite. The companies of this future world will have to be lean and mean with the smallest core staff possible, farming out administrative tasks as far as possible to software based specialist companies. Most administrative management will be seen as an overhead that should best be replaced by software.

Using displays and video visors or active contact lenses, people could work with their colleagues around the world, both real and computer, almost as if they shared the same office.

Offices

The future office will be strongly affected by the changing nature of work. People will increasingly be employed on short-term contracts with virtual companies or participate in virtual co-operatives. They may often work from home or in telework centres, multi- company office complexes that allow people to telework without having to stay at home. Future screen technology allows thin touch sensitive displays to lie flat on desk tops just as paper or tablets do today, or to be projected onto them. Using these displays and video visors or active contact lenses, people could work with their colleagues around the world, both real and computer, almost as if they shared the same office. They could meet from their desks, or sometimes they may share rooms with other people, and large screens could extend these meeting rooms both into virtual space and other real offices. People may be present physically, remotely, or by proxy. AI could stand in for us when we are not available personally, allowing us to effectively be in many places at once. Geography will be much less significant, and computer proxies help reduce the problems of time zones too.
The future office will make widespread use of chips, not just in computers, but in our environment. A wide variety of sensors and activators will monitor the work environment and adjust it for our comfort and health, check it for electronic bugs, jam unauthorised transmissions, perhaps even sanitise it using UV. If a company is very techy, they may want even more invasiveness, though most won’t. They could alter the office climate, and may respond to stress or discomfort. They could monitor equipment, arrange for testing or repair before the user has even noticed a fault, and connect appliances together. They could allow appliances to adjust for the preferences of the occupants, diverting calls to the nearest terminal, wherever the person roams. There are a lot of options here, and it is safe to say that most companies will only use technology to a point that suits their culture, and most will preserve a much more natural feel. Other companies may want to go the whole way and use as much as possible, just to create the right atmosphere for their staff. A lot of tech will be available to those that want it, but the automated office will be rather like the automated home, possible, but scarce. Smart desks will also charge any electronic devices left on them. This technology is already becoming commonplace today and will soon be ubiquitous. Cordless power delivery is also starting to emerge so there will be no need for cables for either communications or power supply.

The future is exciting. Futurists can only talk about the options that lie ahead, like showing a map. The path we actually take will include some of those and not others. As a species, as a nation, and as individuals, we choose the path we take. It isn’t fixed. We need to look ahead, see what the landscape offers, and pick which way to go. You can be a passive passenger, drifting with the tides, or you can be proactive, making the future work for you. Forewarned is forearmed. If many around you have no idea what is coming, you have the advantage. Make the most of it.

Excerpted from You Tomorrow: The Future of Humanity, Gender, Everyday Life, Careers, Belongings and Surroundings by Ian Pearson. Copyright 2014. All rights reserved.

Ian Pearson is a full time futurologist, tracking and predicting developments across a wide range of technology, business, society, politics and the environment. He is a Maths and Physics graduate and later became a Doctor of Science. He has worked in numerous branches of engineering, from aeronautics to cybernetics, sustainable transport to electronic cosmetics. His inventions include text messaging, the active contact lens, and active skin. He was BT’s full-time futurologist from 1991 to 2007 but now runs Futurizon, a small futures institute. He has written several books and made over 550 TV and radio appearances. He is a Chartered Fellow of the British Computer Society, the World Academy of Art and Science, the Royal Society of Arts, and the World Innovation Foundation.

http://www.futurizon.com/

vrijdag, augustus 08, 2014

Technologietrends 2014

Accenture heeft onlangs het rapport Technology Vision 2014 uitgebracht. Daarin geven ze aan welke zes grote IT -en technologietrends de komende jaren
voor ondernemen van belang zullen zijn.
Volgens Paul Daugherty, Accentures Chief Technology Officer, wordt digitalisering daarbij niet meer genoemd, omdat die intussen wel verankerd is in onze bedrijfsvoering (is dat wel zo? Red).

Het advies is nu om te bedenken hoe we die digitalisatie kunnen inzetten om innovatie en concurrentievoordeel te versterken.

De belangrijkste trends volgens Accenture

1. Verregaande integratie van de echte en digitale wereld

We gaan en doen steeds meer online, niet alleen in ondernemingen.
Allerlei processen worden geautomatiseerd, we hebben 24 uur per etmaal en 7 dagen per week toegang tot informatie.
Onze manier van leven en werken verandert hierdoor. We kunnen nog sneller
reageren op iedere situatie en doen dat ook.

2. De grenzeloze organisatie

Door internet worden zelfs de kleinste bedrijven internationaal .
Er is gemakkelijk toegang tot alle mogelijke kennis en ervaring uit de gehele wereld. Bedrijven huren flexibele medewerkers in uit de hele wereld om al o niet in samenwerking via internet allerlei problemen op te lossen.

3. Data breder benutten

Veel bedrijfsdata worden nog niet optimaal benut. Om de potentiële waarde van data echt te kunnen gebruiken, moeten bedrijven data als een supply chain of waardeketen gaan benaderen en dus alle informatie -waar dan ook vandaan -
gaan integreren. Meer dan 800. 000 websites gebruiken nu al data van Google Maps.

4. Groots opschalen: hardware

De hardwarewereld is innovatiever dan ooit met en door nieuwe ontwikkelingen
rondom energieverbruik, processors, geheugen en infrastructuur. Daar kunt u
voordeel uit halen: gemakkelijk opschalen, efficiënter werken, kosten terugdringen en betere systeemprestaties realiseren.
Hardware is onmisbaar voor de verdere digitalisering.

5. Software als kerncompetentie

Ook bedrijven gebruiken steeds meer apps om flexibeler te kunnen opereren.
Medewerkers krijgen die apps op maat om hun werk te vereenvoudigen.
Apps zijn ook geschikter (sneller) voor het inspelen op veranderende situaties.

6. Sturen op flexibiliteit

De voortdurende druk op processen, services en systemen stelt hoge eisen aan een organisatie en in het bijzonder aan de IT.
Bedrijven zoals Netflix ontwerpen build for failure systemen en laten deze automatisch aangevallen worden om ze te testen.
Modulaire technologieën en geavanceerde testprocessen versterken de
betrouwbaarheid en veerkracht.

Welke skills heeft de moderne verkoper?

van advertentieverkoper naar accountmanager cross mediale business media

De rol van de verkoper wordt steeds verder uitgebreid en de kennis en vaardigheden die hij/zij moet vergaren neemt enorm toe. Ik neem jullie even mee naar de eind jaren zestig begin jaren 70 toen ik vond dat ik een verkoper was. Ik ben begonnen als advertentieverkoper voor een huis- aan huisblad. Geen grote advertenties maar kleine advertenties, ik begon tenslotte nog maar pas.

Ik kreeg een lijst met bedrijven van mijn verkoopleider en moest daar langsgaan om een advertentie te verkopen....
Het ging heel simpel. Ik ging langs een bedrijf en vroeg aan de verantwoordelijke “wilt u een advertentie in ons blad plaatsen” Hij kon ja of nee antwoorden. Als het antwoord nee was vroeg ik waarom niet en haakte gewoon op het antwoord in. Als het antwoord ja was begon de onderhandeling over de prijs. Wanneer je maar genoeg bedrijven bezocht (wet van de grote getallen) scoorde je op je gemak je weektarget. Terugkijkend op die periode had ik daar nooit weg moeten gaan.

Waarschijnlijk ben ik nog de enige in de wereld die gelooft in de wet van de grote getallen. Als je maar genoeg bedrijven benadert scoor je je target wel. Helaas wordt mijn wijsheid dagelijks door mijn omgeving in twijfel getrokken dus ik zal wel geen gelijk hebben.

De verkoper van vandaag moet veel meer kennis hebben.

Hij moet alles weten over de bedrijfsvoering en marktbewerking van zijn klanten.
Hij moet alles weten van de techniek.
Hij moet alles weten wat zijn concurrent doet.
Hij moet vooral kunnen luisteren en snel kunnen anticiperen op de antwoorden die hij krijgt.
Hij moet de psychologie van het beïnvloeden beheersen.
Hij moet in staat zijn de bestaande klanten uit te bouwen in omzet en nieuwe klanten door middel van acquisitie te werven.
Hij moet weten wanneer hij moet zenden, wanneer hij de juiste vragen moet stellen en slimme antwoorden op vragen kunnen geven.
Hij moet ervoor zorgen dat hij gezien wordt als de enige en juiste gesprekspartner.
Hij moet kunnen onderhandelen en ervoor zorgen dat er voldoende marge overblijft. Hij is een verkoper maar mag het niet meer uitstralen want dat vinden zijn gesprekspartners niet meer leuk.
Hij moet barsten van het zelfvertrouwen en teleurstellingen snel van zich af kunnen zetten.
Hij moet de tijd vinden om zijn successen te kunnen vieren.

Oeps, wat is er veel veranderd in 50 jaar.

Maar de advertentieverkoper bestaat nog steeds maar heet nu Accountmanager Cross Mediale Business Media.

Geschreven door Ernst Pietersen, Gepubliceerd in Sales, 25 mei 2014

donderdag, augustus 07, 2014

10 predictions of innovation in 2025

1. In 2025 dementia declines.
Understanding of the human genome and genetic mutations leads to improved detection of, and prevention methods for, the onset of neuro- degenerative diseases such as dementia and Alzheimer’s.

2. In 2025 solar is the largest source of energy on the planet.
Methods for harvesting, storing and converting solar energy are so advanced and efficient that it becomes the primary source of energy on our planet.

3. In 2025 type 1 diabetes is preventable.
A versatile human genome-engineering platform is a reality, paving the way for the modification of disease-causing genes and helping to prevent certain metabolic conditions.

4. In 2025 food shortages and food price fluctuations are things of the past.
Advancements in lighting technologies and imaging techniques, coupled with genetic crop modification, provide an environment ripe for successful indoor crop growth and detecting diseased foods.

5. In 2025 electric air transportation takes off.
Lightweight aerospace engineering coupled with new battery technologies power electric vehicle transportation - on land and in the air.

6. In 2025 digital everything everywhere.
From the smallest personal items to the largest continents, everything, everywhere will be digitally connected, and responsive to our wants and likes.

7. In 2025 petroleum-based packaging is history;
cellulose-derived packaging rules. Bio-nanocomposites based on nanocellulose make 100% fully biodegradable packaging pervasive.

8. In 2025 cancer treatments have very few toxic side effects.
Drug development is so much more precise, binding to specific proteins and using antibodies to give exact mechanisms of action, that the debilitating effects of toxic chemicals on patients is significantly reduced.

9. In 2025 DNA mapping at birth is the norm to manage disease risk.
The evolution of micro-total analysis systems (single- cell analysis) and advancements in nanotechnology, coupled with more widespread Big Data technologies, make DNA-mapping at birth the norm, as well as part of one’s annual physician exam.

10. In 2025 teleportation is tested (Beam me up Scotty grin.
Kinematical techniques used to understand the Higgs Boson particles generated in the Large Hadron Collider advance such that quantum teleportation is more commonplace.

vrijdag, augustus 01, 2014

Magazine over mondiaal denken en groen doen

http://www.oneworld.nl

Explore the world

http://www.gapminder.org

zaterdag, juli 05, 2014

This is the first day of the rest of your life