zondag, oktober 14, 2012

zaterdag, juni 23, 2012

lidorganisaties Rotterdamse Jongerenraad

http://www.rjr.nl/index.php

vrijdag, mei 06, 2011

Brief Stuurgroep Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

April 2011

zaterdag, augustus 14, 2010

zondag, februari 14, 2010

Trigger Boys

Ludo Keizer

dinsdag, augustus 04, 2009

Jongeren doen mee in Rotterdam

You and the city

dinsdag, juli 14, 2009

Rotterdam zet haar jongeren in hun kracht!

Rotterdam telt op dit moment ongeveer 130.000 jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Dit is ongeveer 35% van de bevolking van Rotterdam. Van de 130.000 jongeren is tweederde van buitenlandse komaf. Jongeren van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse afkomst vormen de grootste etnische groepen. Tussen nu en 2025 blijft het aandeel jongeren ongeveer gelijk.
Er is een trend waarneembaar dat het opleidingsniveau verbetert en dat daarmee ook het HBO en WO een betere afspiegeling vormen van de interculturele samenleving.
Deze cijfers rechtvaardigen het zeker dat we ons positief inzetten voor en met Rotterdamse jongeren!

Jongeren hebben veel aandacht van de gemeente. Het debat over jeugd gaat echter vooral over risicojongeren en overlastgevende jongeren. De beleidsinzet is navenant.
De positieve benadering, zoals jongerenparticipatie en de arbeidsmarkt, is relatief bescheiden.
Ook richt die zich vooral op kinderen tot 12 jaar. Er is dus nog een hoop te winnen voor jongeren tussen 12 en 27 jaar.

Nu het college Rotterdam heeft uitgeroepen als Jongerenhoofdstad, is van belang om deze groep meer bij de stad te betrekken.
De drie belangrijke kernbegrippen daarbij zijn participatie, talentontwikkeling en het imago van jongeren.

Gericht op een sterkere sociale positie van de stad gaat het in de kern om het duurzaam versterken van de positie van jongeren in Rotterdam. Jongerenparticipatie en talentontwikkeling kunnen veel sterker als leidend concept in de stad worden neergezet zodat we gezamenlijk (volwassenen, overheid, instellingen, bedrijven, scholen, jongeren, etc.) zorgen voor de sterkere positie van jongeren en daarmee natuurlijk ook werken aan een sociaal sterker Rotterdam.

De ambitie om de positie van jongeren te versterken is hoog. De vraag die we ons dan ook moeten stellen is: willen en vooral kunnen we het waarmaken.
Kiezen voor jongeren lijkt simpel. Maar echt kiezen heeft consequenties.
De grootste consequentie zit in de benadering van jongeren. Dit vergt een grote investering in tijd; tijd voor jongeren en tijd om onze benaderingswijze te veranderen.
Wij willen in deze collegeperiode de aanzet hiertoe leveren waarmee de stad en het volgende college verder moeten gaan. Onze boodschap is: ‘Alle jongeren doen er toe in Rotterdam’!

De komende maanden wordt getoetst bij jongeren, scholen, kunst- en cultuurinstellingen, deelgemeenten en enkele grote werkgevers in de stad of zij met ons de kansen die er liggen gezamenlijk en structureel willen aanpakken. Kernpunt is dat de uitkomsten worden gedragen door jongeren.

zondag, maart 15, 2009

maandag, maart 10, 2008

This is the first day of the rest of your life