dinsdag, oktober 24, 2017

zondag, augustus 13, 2017

zondag, december 25, 2016

maandag, december 19, 2016

Sociale Innovatie Hof van Wageningen

http://www.maryayaqin.com

haar tags
3D & 4D printen
Agro & Food
Artificial intelligence
Big- & open data
Blockchain
Bouw sector
Drones
Duurzaamheid
Gezondheidszorg
Hologrammen
Impact van ontwikkelingen
Internet of Things & Internet of Everything (IoT / IoE)
Onderwijs & educatie
Robotica
Smart Cars
Smart cities
Smart materials
Social media trends
Transport & Logistiek
Veiligheid
Virtual & augmented reality
Vliegen
Werkgelegenheid

vrijdag, december 09, 2016

Multifunctionele daken

In 2025 woont 70% van de wereldbevolking in steden en is de wereld in de maand juni al door haar jaarlijkse hoeveelheid natuurlijke grondstoffen heen.

Dat is geen combinatie die zorgt voor een duurzame en leefbare omgeving voor de 8 miljard mensen die onze wereldbol dan rijk is.

Innoveren is noodzakelijk en innoveren kun je alleen maar doen als overheid, bedrijfsleven, bewoners en universiteiten samenwerken om CO2 uitstoot te reduceren door klimaatadaptieve, fijnstof-afvangende en cradle-to-cradle oplossingen te implementeren.

Dit is niet alleen noodzakelijk voor de stedelijke leefbaarheid maar biedt een economische kans voor aantrekkelijke business cases.

Door met een nieuwe bril naar het stedelijk dak te kijken worden er nieuwe kansen zichtbaar meer groen, minder CO2-uitstoot, een betere lokale luchtkwaliteit en een effectieve aanpak van wateroverlast. 

De mensen die het initiatief hebben genomen voor Multifunctionele Daken vormen een nieuw netwerk van actieve doeners die werkzaam zijn bij publieke en private organisaties.

Vanuit hun professionele scope zijn ze ervaringsdeskundige in het realiseren van beleid, doen van onderzoek, ontwikkeling van kennis en realisatie van duurzame daken.

De initiatiefnemers werken als gelijkwaardige partners met maar een doel:

Via een combinatie van groene-, gele-, rode en blauwe oplossingen de versteende stad veranderen in een leefbare metropool van de toekomst.

Een levendige stad opgewassen tegen klimaatveranderingen.

http://www.multifunctioneledaken.nl/over-ons/kennisdocumenten

https://www.youtube.com/watch?v=cqMF1-jRYK8

https://www.youtube.com/watch?v=-A3sCqCpRww

maandag, december 05, 2016

Pilots Blockchain in Rotterdam

De #Roadmapnexteconomy (#RNE) vraagt vernieuwing en samenwerking. The Smart Digital Delta vraagt ons actie te ondernemen om steeds meer digitaal verbonden te zijn, gebruik te maken van ‘big data’ platformen, slimme logistieke oplossingen, sensortechnologie en Internet of Things. Dit alles heeft als doel een geraffineerde digitale infrastructuur te ontwikkelen.

Wat is Blockchain?

Blockchain is een #innovatieve #disruptieve #technologie wat zijn oorsprong kent uit de #Bitcoin. Het maakt gebruik van een gedistribueerde database en sterk doorontwikkelde cryptotechnologie om een stabiel netwerk te creëren. Hierin kan waardevolle en/of gevoelige informatie op een veilige manier worden uitgewisseld.

De gemeente is vanuit #RNE erg geïnteresseerd in de toepassingsmogelijkheden van #blockchain technologie.

https://www.youtube.com/watch?v=Fqr8_iQv8hU

We gaan het ontdekken!
Om de toepassingsmogelijkheden te onderzoeken werken we samen met het Cambridge Innovation Center (CIC) en Deloitte aan de ontwikkeling een blockchaintoepassing binnen vastgoed.
Met behulp van #blockchain gaan we samen een toepassing ontwikkelen voor het vastleggen van huurcontracten.

De bedoeling is om startups in het CIC-netwerk sneller en eenvoudiger huurcontracten te laten afsluiten. Dit is één van de redenen waarom wij als gemeente Rotterdam meedoen in deze pilot.

https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/over-deloitte/articles/huurcontracten-voor-het-eerst-vastgelegd-in-blockchain.html

INR
2 december 2016 hebben we met een twintigtal pioniers binnen de gemeente de aftrap gedaan van een proces dat moet leiden naar een of meerdere Proofs of Concept van blockchain-toepassingen waar de gemeente Rotterdam (en ketenpartners) baat bij kunnen hebben.

De aftrap werd verzorgd door Marloes Pomp die voor de VNG en KING projectbegeleider is van de tweede nationale blockhain pilot.

https://prezi.com/afwj-e8abwgr/blockchain-pilots-online-version/

http://depilotstarter.vng.nl/projecten/innovatie/blockchain-pilots-overheid

dinsdag, september 06, 2016

aantal relevante films over o.a. onze toekomst en onderwijs

Do Schools Kill Creativity? | Sir Ken Robinson | TED Talks 10.619.678 weergaven

https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY

Het kind als antwoord door Luc Stevens

https://vimeo.com/37237946

onderwijs2032

http://www.youtube.com/watch?v=VDtXu_e1Gac&list=PLYoSenbqUxFTLzDRLVCcT5PGDy2UxTqhR&sns=em

onderwijs2032 - Eric van ‘t Zelfde

https://www.youtube.com/watch?v=a0zaYIY0BPo&index=15&list=PLYoSenbqUxFTLzDRLVCcT5PGDy2UxTqhR

onderwijs2032 - Claire Boonstra

https://www.youtube.com/watch?v=ONwRf1jaM60&index=16&list=PLYoSenbqUxFTLzDRLVCcT5PGDy2UxTqhR

onderwijs2032 - Robbert Dijkgraaf

https://www.youtube.com/watch?v=wBf3v_8oB2I&list=PLYoSenbqUxFTLzDRLVCcT5PGDy2UxTqhR&index=6

Bill Gates: how online courses can radically improve education by 2030

https://www.youtube.com/watch?v=Hrd0NiWMIjk&list=PLUBhBAzu4y6y61SULBN7VgIXgITB7UgUc&index=5

The World in 2050 - Future study presented by Frank Appel

https://www.youtube.com/watch?v=VE0lPTfsBoI&index=1&list=PLUBhBAzu4y6y61SULBN7VgIXgITB7UgUc

Life in 2030

https://www.youtube.com/watch?v=I9L79_xEQ-U&index=2&list=PLUBhBAzu4y6y61SULBN7VgIXgITB7UgUc

Life in only 10-15 years! (2025-2030)

https://www.youtube.com/watch?v=nG3P5NqQIfU&list=PLUBhBAzu4y6y61SULBN7VgIXgITB7UgUc&index=3

AGENDA 21 ON HOW IT WILL AFFECT YOU

https://www.youtube.com/watch?v=qnSKLsDHp4I&list=PLUBhBAzu4y6y61SULBN7VgIXgITB7UgUc&index=9

Is Gaming The Future of Education?

https://www.youtube.com/watch?v=QY3FbIzkNss

Humans Need Not Apply 6.974.924 weergaven

https://www.youtube.com/watch?v=7Pq-S557XQU&list=PLNWjiwawS7yoqex1UmeAhurLlDBsNvzaH

dinsdag, augustus 16, 2016

MAEX ontwikkelingen

http://depilotstarter.vng.nl/

maandag, juni 20, 2016

Ruimtevolk

Expeditie Energie & Ruimte

10 november 2016 | Breda

De kennis over hoe de energietransitie in steden en regio’s goed en efficiënt kan worden georganiseerd staat nog in de kinderschoenen.
Net als hoe de energietransitie kan worden gebruikt als driver voor economische en ruimtelijke ontwikkeling.
Tegelijkertijd wordt er op verschillende plekken in Nederland ervaring opgedaan.
Om deze inzichten te delen en professionals van overheden en maatschappelijke organisaties én initiatiefnemers handvatten en handelingsperspectieven te geven, organiseren RUIMTEVOLK en BrabantKennis op donderdag 10 november 2016 in Breda Expeditie Energie en Ruimte.
Op het programma staan dan vele tientallen inspirerende praktijkcases en sprekers én interactieve werkateliers.
In het programma wordt nadrukkelijk een koppeling gelegd tussen maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen zoals onder andere: 
herbestemming van commercieel en maatschappelijk vastgoed,
aanpak van de sociale en particuliere woningvoorraad,
toekomst van de landbouw en vrijkomende agrarische bebouwing,
herontwikkeling bedrijventerreinen,
leefbaarheidsinitiatieven en uiteraard
de nieuwe samenwerkingen tussen bewoners, ondernemers, overheden en instituties.

De komende weken zal het programma worden ingevuld. De inschrijving is geopend.

donderdag, mei 26, 2016

zondag, januari 17, 2016

Achter de duinen

Nuttige informatie op deze site

http://delenachterdeduinen.nl/

CATEGORIEËN
• Allochtonen
• Arbeidsmarkt
• Armoede in Den Haag
• Armoede in Nederland
• Armoedebestrijding in Den Haag
• Armoedebestrijding in Nederland
• Banen
• Basisinkomen
• Belastingen
• Beslagvrije voet
• Bewindvoering
• Bijzondere Bijstand
• Coöperatief ondernemen
• DADD-activiteit
• Daklozen
• Decentralisatie
• Deeleconomie
• Economie
• Economische crisis
• Europese Unie (EU)
• Fondsen
• Gehandicapten
• Gemeenten
• Huisvesting
• Jeugdzorg
• Jongeren
• Kinderen
• Kledingbanken
• Kostendelersnorm
• Minima
• Ombudsman
• Ondernemers
• Ouderen
• Overheid
• Participatie
• Participatiewet
• Pensioenen
• Politiek
• Psychiatrische patiënten
• Radio & televisie
• Rechtvaardigheid
• Regering
• Scholen
• Schulden
• Schuldhulpverlening
• Sociale uitsluiting
• Toeslagen
• Uitkeringsgerechtigden
• Verzekeringen
• Vluchtelingen
• Voedselbanken
• Werkenden
• Werkgelegenheid
• Werkloosheid
• Werkverdringing
• Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS)
• Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
• Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)
• Wet werk en zekerheid (Wwz)
• Wet- en regelgeving
• Wetenschappelijk onderzoek
• Woonlasten
• Zorg

Delen achter de duinen

Nuttige informatie op deze site

http://delenachterdeduinen.nl/

CATEGORIEËN
• Allochtonen
• Arbeidsmarkt
• Armoede in Den Haag
• Armoede in Nederland
• Armoedebestrijding in Den Haag
• Armoedebestrijding in Nederland
• Banen
• Basisinkomen
• Belastingen
• Beslagvrije voet
• Bewindvoering
• Bijzondere Bijstand
• Coöperatief ondernemen
• DADD-activiteit
• Daklozen
• Decentralisatie
• Deeleconomie
• Economie
• Economische crisis
• Europese Unie (EU)
• Fondsen
• Gehandicapten
• Gemeenten
• Huisvesting
• Jeugdzorg
• Jongeren
• Kinderen
• Kledingbanken
• Kostendelersnorm
• Minima
• Ombudsman
• Ondernemers
• Ouderen
• Overheid
• Participatie
• Participatiewet
• Pensioenen
• Politiek
• Psychiatrische patiënten
• Radio & televisie
• Rechtvaardigheid
• Regering
• Scholen
• Schulden
• Schuldhulpverlening
• Sociale uitsluiting
• Toeslagen
• Uitkeringsgerechtigden
• Verzekeringen
• Vluchtelingen
• Voedselbanken
• Werkenden
• Werkgelegenheid
• Werkloosheid
• Werkverdringing
• Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS)
• Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
• Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)
• Wet werk en zekerheid (Wwz)
• Wet- en regelgeving
• Wetenschappelijk onderzoek
• Woonlasten
• Zorg

woensdag, januari 13, 2016

donderdag, januari 07, 2016

Future Centers

MindLab Copenhagen

MindLab is a cross-governmental innovation unit which involves citizens and businesses in creating new solutions for society. We are also a physical space – a neutral zone for inspiring creativity, innovation and collaboration. 

LEF Future Center, Utrecht

Rijkswaterstaat is the executive arm of the Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment and is responsible for the design, construction, management and maintenance of the main infrastructure facilities in the Netherlands.

De Werf - the Shipyard, Breda, the Netherlands

The Shipyard – the future center of the Dutch Tax & Customs Administration – has been working for 10 years to support innovation in its parent organization.

The Dialogues House, Amsterdam

Dialogues House is the environment ABN AMRO Bank uses for its combinatoric innovation and collaborations. The mission of Dialogues House is ‘Through Valuable Encounters We Make More Possible Together’.

Fujitsu FSAS Minato-Mirai Innovation & Future Center, Yokohama

“With the aim of creating new value and attractive services, we launched the “Minato Mirai Innovation & Future Center” in Yokohama and established an “Innovation & Future Center” in Tokyo and Osaka.

THINKLab, Greater Manchester

THINKlab is a futuristic and spacious research environment with state-of-the-art facilities. The space facilitates research related to Information and Communication Technologies, providing answers to challenges faced by industry, commerce and the community.

The Pioneer - Skandia Future Center

The first modern Future Center was founded at 1996 at Vaxholm Sweden (40 km south of Stockholm) by Prof. Leif Edvinsson, then the VP for Intellectual Capital of the Swedish assurance company Skandia.

PISGA Be’er Sheva Future Center

The PISGA Teaching Staff Development Center has redefined itself as a Future Center for the educational system of the southern part of Israel.

Telecom Italia Future Center, Venice

Telecom Italia’s Future Centre, based in the sixteenth-century convent of San Salvador in Venice, is meant to combine past and future with a specific focus on Cultural Heritage and Digital Lifestyle.

MAD emergent art center - Netherlands

MAD Foundation (since 1995) was founded as an artists’ initiative and has developed into a very active organization with enthusiastic volunteers.

FuTour Mobile Future Center

FUTOUR is an innovation firm that uses human centered, design based approaches to help public and private organisations grow, innovate, change, develop capabilities, build business and shape the future in an effective and sustainable way.

FutureLand Istanbul

FutureLand was founded at 2013 at Yeditepe University, Istanbul, in order to create an arena for innovation and future creation.

Future Center UK

In short, we help you to create dynamic, successful Future Centres. All Future Centres are, by design, unique and aligned to your specific organisational needs.

woensdag, december 09, 2015

This is the first day of the rest of your life