vrijdag, april 12, 2013

Toekomstbanen in de Finance sector

In blog posts op FM.nl zijn enorme dalingen in de vraag naar financials gesignaleerd, maar hoe moet jij nu verder? Daar werd tot nu toe geen antwoord op gegeven. Onze bazen en automatiseerders en werkgevers zijn veel slimmer dan wij en de meeste financials werken met efficiencyverbeteringen hard aan deze vraagdaling mee. Tijd voor een wake up call.

Deze wake up call heeft de vorm van de vraag die jij aan jezelf moet stellen: hoe ziet de financiële functie in mijn organisatie er over 2 jaar uit en bestaan mijn baan en de banen van mijn collega’s dan nog? Gevolgd door de ultieme vraag: Wat moet ik dan doen?

“Automatiseringstrends en de crisis van afgelopen jaren zorgden voor afnemende vraag naar financials”

In dit blog wil ik ingaan op de trends in automatisering binnen de financiële kolom van organisaties. Ik start met het primair proces en eindig met Big Data. Een handelsproces is als voorbeeld genomen, het proces van je eigen organisatie kun je er in gedachten naast houden.

1. Orders en verkopen
Doordat bedrijven hebben ingezet op een type ERP, hebben we nu tal van boekhouders in een organisatie die ieder een deel van het accounting proces voor hun rekening nemen. Overigens zonder zich hiervan bewust te zijn. Vroeger mocht de financial alles regelen, van order tot en met debiteurenontvangst. Nu hebben tal van software programma’s dat dus overgenomen.

Zo ook het verkoopproces. Zo worden:
– de verkooporders verzorgt door verkoopafdeling,
– de inkooporders worden verwerkt door inkoop,
– de magazijnontvangsten verwerkt door goederenontvangst magazijn,
– de goederenopslag en de goederenuitgifte door het magazijn “gereed product”,
– de verkoopfacturen gemaakt als gevolg van de uitgifte van de goederen en
– de controles met getekende goederenontvangst ook door het systeem uitgevoerd, nadat met een pda de handtekening van afnemer is vastgelegd.

Dus aan het primaire proces hebben financials niet veel meer te doen, dit proces is vervangen door een analytische beschouwing op basis van parameters. Een ander type financial is hiervoor ingezet en het benodigde aantal financials is ernstig gereduceerd ten opzichte van vroeger.

2. Boeken van bankmutaties
Het proces van het apart inboeken van bankmutaties is dankzij automatisering bij de banken en vernieuwingen in de ‘boekhoud’ software grotendeels vervallen, betalingen en ontvangsten gaan rechtstreeks je eigen systeem in, je hoeft slechts de uitzonderingen te verwerken.

3. Credit control
Een organisatie kan er voor kiezen om dit zelf te blijven doen, maar het incasso proces van oudere facturen kan heel efficiënt uitbesteed worden. Bij een organisatie gaat het om uitzonderingen, maar voor de partij aan wie je het proces uitbesteedt, is het een primair proces. Door de grote aantallen posten kunnen zij een efficiënter proces uitvoeren dan jij ooit zou kunnen.

4. Verwerking van ingekomen facturen
Hoe groter het bedrijf, des te eerder ze zijn begonnen met de automatisering van dit proces. De ingekomen facturen worden nu gescand en worden automatisch verwerkt in de crediteurenadministratie. Betalingen van goedgekeurde facturen is hiermee ook sterk vereenvoudigd. Er zijn bedrijven, bijvoorbeeld meerdere AEX fondsen, die deze processen in zijn geheel hebben uitbesteed aan derden.

5. Loon en salarisverwerking
Het proces van handmatig bijhouden van salarismutaties is verleden tijd. Vroeger moest je een formulier insturen naar de salarisverwerker. Nu kun je de mutaties rechtstreeks in het systeem van de salarisverwerker invoeren. Alleen controles door HR en finance zijn nog nodig.

6. Met SBR gaat de wereld open
Belastingaangiften, deponeren van jaarrekeningen, alles wordt digitaal en daarmee worden een heleboel menselijke handelingen vermeden en daarmee wordt dus tijd van financials vrijgemaakt. De enige taak die blijft is de controle voorafgaande aan de verzending.

7. Controle op het grootboek
Ja, dat moet iemand in de organisatie zelf blijven doen, de medewerker die de controles uitvoert gebruikt het liefst met 2 schermen, als je de discussie op LinkedIn volgt wink. Deze controles kun je als organisatie beter niet uitbesteden.

8. Documenten- en takenbeheer in je primaire proces van planning en control
Processen voor het effectief beheren van documenten in de financiële kolom zijn ook geautomatiseerd en kun je out of the box neerzetten. Hiermee vervang je die verfoeilijke shared drives en als je een document nodig hebt, kun je die vinden zonder te zoeken. Alle controles die vastgelegd zijn in spreadsheets kun je ook in deze apps uitvoeren en controleren. Je taken hoef je gelukkig ook niet meer met Excel te volgen, want daar voorziet dit type oplossing ook in.

9. Balansdossier en accountantswerkzaamheden
Tegenwoordig kun je de interne controles en documenten van het balansdossier digitaal vastleggen zonder Excel en andere lapmiddelen te gebruiken, waardoor je een audittrail en balansdossier hebt. Deze audittrail en elektronisch dossier zijn de basis voor de accountantsverklaring. Hierdoor kun je de werkzaamheden van de accountant voor een groot deel zelf doen. Dus als je werk uit de punten 1 t/m 6 niet meer hoeft te doen, dan kan je hier je ei kwijt.

10. Elektronische verwerking van het jaarverslag
Ook dit proces is te digitaliseren, al je gegevens stromen naar je online jaarverslag en hoeven cq moeten alleen nog gecontroleerd worden.

11. Big data en small data
Ook al heb je een klein, tot middelgroot bedrijf, je krijgt hiermee te maken. Ken je de volgende vergelijking al: Small data is te vergelijken mat een blikje water en BIG data is te vergelijken met een stromende rivier waar je (met BI tools) je handen in steekt om de temperatuur te meten.

12. Het dashboard van de financiële omgeving
Dus hier gaat ook veel veranderen, omdat de statische en periodieke controles aangevuld cq. vervangen kunnen worden door een proces van continuous monitoring, waarbij je alleen nog hoeft te reageren op de uitzonderingen.

Een andere vergelijking kun je maken met de vele schermen in de centrale regelkamer van een energiecentrale, waarbij je direct afwijkingen kunt signaleren. Ja, dan zijn zelfs 2 schermen niet voldoende.

Ook accountants zijn zich al aan het instellen op dit proces. De vraag is dan hoe verhoudt zich het balansdossier tot het proces van continuous monitoring en wat is het effect op de accountantsverklaring en de kosten die jij betaald? Maar dat is een heel andere discussie.

Gevolgen voor de financiële functie
Met een slimme keus voor de juiste software, dit vanuit de optiek van een werkgever natuurlijk, hebben organisaties hun financiële processen efficiënter kunnen inrichten en kunnen dus met minder mensen toe. Dit proces heeft zich de afgelopen jaren ingezet en zal zich verder voortzetten in de komende jaren. Deze omwenteling verklaart voor het grootste deel de vraagdaling. Door de uitgevoerde efficiency verbeteringen is er minder vraag naar financials die processen kunnen verbeteren.

Daarnaast zijn er bedrijven door de crisis genoodzaakt een pas op de plaats te maken of zijn zelfs omgevallen. Een andere reden is de onterechte voorkeur voor goedkoop personeel. Recentelijk kwam ik deze opmerking tegen: “Als je denkt dat het duur is om een professional in te huren, vraag je dan ook eens af hoe duur het is om een amateur in te huren”. Wat blijft er dan nog over? En, als jij kunt bedenken wat er nog te verbeteren valt, dan heb je waarschijnlijk een gat in de markt ontdekt.

ConclusieDe afgelopen jaren zijn de primaire processen van organisaties al enorm veranderd, waardoor het mij niet verbaast dat de vraag naar financials zo drastisch is gedaald, deze daling zal zich ongetwijfeld doorzetten. Zie hiervoor ook andere artikelen op FM.nl.

Zorg er dus voor dat je als financial bijblijft met de ontwikkelingen en zorg voor bijscholing, al dan niet met PE punten. Zaken op het gebied van contractenbeheer en risicobeheer zouden nu de nodige aandacht moeten krijgen, wellicht kun jij je op dat gebied verder bekwamen.

Mijn welgemeende advies is dan ook, maak voor jezelf een analyse. Waar sta je, welke functie heb je, wat denk je dat er voor jou over 5 jaar staat te gebeuren. En handel naar bevind van zaken.

Succes.
Bron Finance.nl

zondag, februari 24, 2013

zondag, oktober 14, 2012

Kwetsbare jongeren zelfredzaam maken: een programmaplan en de praktijk

Rotterdam 20-09-2012

Dakloos, uitval op school, schulden of een slechte psychische gezondheid: zomaar wat kenmerken van kwetsbare jongeren. Zo’n 5% van de in totaal 63.000 Rotterdamse jongeren valt onder deze groep. Met het programmaplan Kwetsbare Jongeren in Rotterdam geeft het college prioriteit aan het terugdringen van dit aantal. Op 17 september kwamen collega’s van cluster Maatschappelijke Ontwikkeling bij elkaar om te bekijken welke acties nodig zijn.

Beleidsmedewerkers, adviseurs en teamleiders die met jongeren te maken hebben: samen werken zij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van zeer kwetsbare jongeren. Perspectief bieden is daarbij belangrijk: jongeren moeten zich kunnen kwalificeren voor de arbeidsmarkt, doorstromen naar werk, hun eigen wooncarrière kunnen vormgeven, hun inkomen beheren en op hun eigen gezondheid letten. Samen werken aan dit doel, wat betekent dat in de praktijk?

Drie vragen aan Gerard Spierings, programmamanager Aanval op Uitval en Rian Smit, projectleider doorlopende lijn.

Wat is het belangrijkste probleem van ‘jullie’ groep jongeren?

Rian: ‘Dat is het gebrek aan een goede overgang van de zorg van jongeren beneden de achttien jaar naar die van boven deze leeftijd. Voor jongeren onder de achttien met complexe problemen is er een opgelegd vangnet (door jeugdzorg). Wanneer een jongere achttien wordt krijgt hij er een groot aantal vrijheden bij. Jeugdzorg stopt, de leerplicht loopt af en lenen en kopen op afbetaling mag, net als zelfstandig huren. Maar zo’n kwetsbare jongere is vaak niet goed voorbereid op een zelfstandig leven. Een warme overdracht naar volwassenenzorg is dan nodig. Het is mijn taak om te zorgen dat die warme overdracht er komt. De aansluiting is nu onvoldoende’.

Gerard: ‘Veel leerlingen van het MBO vallen uit vanwege problemen. Denk aan gezinsproblemen, problematische schulden, drugsgebruik en gedragsproblemen. Het is onze taak om in 2014 – het einde van deze collegeperiode – 2800 jongeren in een zorgtraject te hebben. Daarnaast moet het aantal voortijdige schoolverlaters naar 1600 per jaar terug, dat zijn er nu 2600 per jaar.’

Wat is het belangrijkste doel voor jullie?

Gerard: ‘We behalen tot nu toe nog onvoldoende resultaat. We moeten toe naar nog effectievere zorg die ertoe leidt dat jongeren hun schoolopleiding wél afmaken: begeleiding bij problematische schulden, geestelijke hulp bij verslaving enzovoorts. Daarvoor is het nodig dat wij, met het programma Aanval op Uitval, samenwerken met bijvoorbeeld de GGD, met mensen die het totaaloverzicht hebben, weten hoe de zorg in elkaar steekt. Die kennis hebben van de samenhang tussen de verschillende programma’s.’

Rian: ‘Jeugdzorg zou de hulp zo moeten inrichten dat jongeren op hun zeventiende inzicht hebben in hun zorgvraag. Daar horen een goede screening en overdracht bij. Het kan zijn dat achttien jaar te vroeg is om de jeugdzorg te beëindigen, nu lopen trajecten door als de jongere dat wil. Die vrijblijvendheid moet veranderen. ‘Voor wat hoort wat’, dat hebben we geleerd in het programma kwetsbare volwassenen. Hulp is niet vrijblijvend, je krijgt een woning, een opleiding, een dagbesteding en daarbij hoort - als je dat nodig hebt - begeleiding. Ook kunnen we van de aanpak van volwassenen leren hoe we zicht krijgen op de resultaten van de door ons ingekochte zorginzet.’

Samenwerken: wat gaat goed, wat kan beter?

Rian: ‘ Het is prettig om samen te werken. Om ideeën en suggesties op te doen. Het valt me wel op dat we – medewerkers jeugdzorg en medewerkers volwassenenzorg – soms nog teveel denken in ‘wij en zij’, dat kan beter.’

Gerard: ‘Ik ben blij met de systematische en wetenschappelijke aanpak van de programmamanagers, Jurriën Heydelberg en Wim Gort. Zij doen de trajectregie en bewaken de voortgang en de effectiviteit van al onze tussenstapjes. En ik maak graag gebruik van de faciliteiten en de know how van de collega’s van de GGD, heel praktisch. Wel vind ik dat we de vrijblijvendheid van de samenwerking, van de relaties, af zouden moeten halen.’

Meer weten over de planning en de acties?

Lees het programmaplan Kwetsbare Jongeren in Rotterdam.

zaterdag, september 22, 2012

zondag, september 16, 2012

maandag, april 30, 2012

dinsdag, april 03, 2012

zaterdag, oktober 22, 2011

Infosite over jongeren

http://jeugdenzo.nl/nieuwsbrief/

vrijdag, mei 06, 2011

Brief Stuurgroep Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

April 2011

maandag, mei 02, 2011

woensdag, april 20, 2011

Augmented reality in autotechniek

BMW augmented reality

zondag, april 10, 2011

zondag, april 03, 2011

This is the first day of the rest of your life