zaterdag, september 09, 2017

Vredesweek 2017 is van 16 t/m 24 september met thema: ‘de kracht van verbeelding’.

Vredesweek 2017 is van 16 t/m 24 september met thema: ‘de kracht van verbeelding’.

“Kracht van verbeelding. Het thema van de Vredesweek doet denken aan de befaamde rede van Martin Luther King in Washington. Hij sprak in 1963 als leider van de burgerrechtenbeweging de deelnemers van de mars voor vrijheid en gelijkheid toe. Nog altijd herinneren veel mensen zijn inspirerende woorden: “ik heb een droom”. Een droom dat steden van geweld en onrecht veranderen in oases van vrijheid en gerechtigheid.
“Ik heb een droom….” Martin Luther King zei niet ‘ik heb een beleidsplan’ of ´ik heb een verkiezingsprogramma.’ Dan zouden we zijn speech vandaag niet meer herinneren.

Juist een droom inspireert mensen. Een droom roept het verlangen en de verbeelding van mensen op. Een droom wekt de veranderkracht van mensen op. De kracht om zelf bij te dragen aan vrede en recht. In onze eigen woonplaats, in ons eigen land maar ook binnen Europa en ver daarbuiten.

De mars van Martin Luther King vond plaats in een tijd van racisme en onderdrukking. De vredesweek vindt plaats in een tijd waarin de gevolgen van oorlogsgeweld, onrecht en vervolging, voelbaar zijn in onze eigen samenleving. Mensen maken zich zorgen over terroristische geweld, over de polarisatie in ons land. Vrede lijkt soms zo ver weg en buiten ons bereik..
Martin Luther King durfde te dromen. Maar hij liet het niet bij dromen. Dromen is onvermijdelijk ook doen. Nu is het moment om te laten zien dat verandering mogelijk is.
Dat is ook de essentie van de jaarlijkse Vredesweek. Keer op keer laten we elkaar zien dat vrede mogelijk is. Dat de kracht van verbeelding mensen in beweging zet en aan vrede willen bijdragen”

Een bijeenkomst zaterdag 16 september vanaf 14.30 uur, waarbij aanwezig jongeren uit de Turkse gemeenschap, het Stedelijk Gymnasium en jongeren uit de achterban van de deelnemende partijen.
Natuurlijk is het niet alleen voor jongeren, juist niet, ook ‘ouderen’ zijn van harte welkom. Want alleen samen is er een duurzame samenleving te creëren.

zondag, oktober 09, 2016

maandag, juli 18, 2016

Amsterdam - Er is weer hoop voor werkloze 50-plussers.

Amsterdam - Er is weer hoop voor werkloze 50-plussers. De tijd dat zij tot aan hun pensioen thuis moeten zitten lijkt voorbij. Telegraaf 14 juli 2016.

Voor het eerst sinds de economische crisis neemt het aantal 50-plussers met een WW-uitkering namelijk af. Uitkeringsinstantie UWV spreekt van een omslag en verwacht dat de trend de komende anderhalf jaar doorzet. In maart werden er nog 216.000 uitkeringen verstrekt aan ouderen, eind mei waren dat er 211.000. Het UWV komt in de week van 18 juli met nieuwe cijfers naar buiten waaruit zal blijken dat het aantal 50-plussers met een WW-uitkering verder is gedaald. ,,We hopen nog voor eind dit jaar onder de 200.000 uit te komen”, zegt Betsie Gerrits, programmamanager van het Actieplan 50pluswerkt.

Koudwatervrees

De werkloosheid onder vijftigplussers mag voor het eerst in jaren omlaaggaan, werkgevers hebben nog altijd koudwatervrees. „Nodig eens bewust een oudere uit voor een gesprek”, adviseert UWV’s Betsie Gerrits bedrijven. „Als de kwaliteit goed is, blijkt loon geen rol te spelen”, zegt de programmamanager 50-plus bij de uitkeringsinstantie. „Maar vaak komt het niet eens tot een gesprek. Werkgevers en oude sollicitanten moeten met elkaar om de tafel gaan.”

Maar 50-plussers zijn toch gewoon ontzettend duur?

„Ten eerste: als iemand kwaliteit levert, blijken bedrijven heus wel bereid daarvoor te betalen. Maar los daarvan zijn veel 50-plussers in een periode van hun leven aanbeland waarin ze minder vastgebonden zijn aan hoge vaste lasten. Er is ruimte om te onderhandelen.”

De regelingen voor ouderen staan op de helling in de strijd tegen de werkloosheid onder 50-plussers. Terecht?

„Die regelingen, zoals ouwelullendagen, zijn vaak in de cao vastgelegd. Wij zien echter dat er in alle sectoren weer ouderen aan de slag komen. Wel kan een mobiliteitsbonus van de Belastingdienst, of de proefplaatsing, op onze kosten, het beslissende zetje zijn voor werkgevers die nog twijfelen om een oudere aan te nemen.” „Maar de sleutel zit erin dat de vijftigplusser ook aan de sollicitatietafel komt. Ik hoor nog te veel verhalen van mensen die zich een ongeluk solliciteren, maar nooit op gesprek worden uitgenodigd. Bedrijven zouden dat bewust wél moeten doen. Tijdens een gesprek valt de leeftijd meteen weg.”

Moeten werkgevers iets aan hun mentaliteit veranderen?

„Dat denk ik wel ja. Al zijn er steeds meer bedrijven die naar ons toe komen en specifiek vragen om ouder personeel. Zo hebben we deze week bij Hotel New York een sollicitatie gehad voor vijftien 50-plussers. Het hotel ziet ze als de ideale portiers: ze vertellen de verhalen van de haven, hebben mensenkennis en zijn dienstverlenend ingesteld. Sinds dit programma begonnen is in 2013, zijn er steeds meer bedrijven gekomen die de kwaliteit van 50-plus zien.”

Eind dit jaar loopt het programma af.

„Het goede nieuws is dat een aantal belangrijke onderdelen van het programma volgend jaar reguliere UWV-diensten worden. Denk aan de scholingsvouchers – daar komt zelfs extra geld voor beschikbaar – maar ook de trainingen die we geven. Niet alleen voor ouderen, maar voor iedereen.”

Wat bereikt u met die trainingen?

„Mensen uit alle leeftijdsgroepen worden tijdens een economische crisis ontslagen, maar voor ouderen is het aantoonbaar moeilijker om aan de slag te komen. Inmiddels hebben 120.000 ouderen bij ons netwerktrainingen gevolgd. Met alleen sollicitatiebrieven schrijven, kom je er tegenwoordig niet meer. Je moet mensen kennen, contacten leggen.”

Lukt ze dat een beetje?

„Sommige mensen zijn blij dat ze eindelijk hulp krijgen, maar een deel zit er ook niet op te wachten. Die moeten hun schaamte overwinnen. Ze hebben nooit hun hand hoeven ophouden en nu ineens wel. Wie zijn baan verliest, zit ook niet in de fijnste periode van zijn leven. Bovendien is deze generatie helemaal niet gewend om over zichzelf te pochen. De eerste bijeenkomsten van die klasjes zijn nooit heel vrolijk.”
Maar daarna…? „Die klasjes worden hechte groepen, mensen hebben steun aan elkaar en profiteren van elkaars netwerk en contacten. We delen die groepen bewust niet in op sector of opleidingsniveau. Het is juist goed dat laag- en hoogopgeleiden elkaar wat kunnen bieden.”

Wat is de belangrijkste les voor die mensen?

„In sommige sectoren, zoals de financiële sector en het openbaar bestuur, is werk vinden moeilijk, maar belangrijker: de baan die iemand had komt nooit meer terug. Aan die baan moeten ze niet meer denken, maar aan het werk dat er nog is.”
’Schaamte is een groot probleem’

zaterdag, april 25, 2015

Leyden Academy

http://www.grijswaard.nl/

donderdag, juni 05, 2014

zondag, januari 05, 2014

Meester-gezel

Het aloude Meester-gezel traject zorgt ervoor dat kennis, kunde en vaardigheden die opgedaan is in vele jaren ervaring, overgedragen wordt op jongeren die een vak willen leren.

Het project Meester-gezel biedt twee oplossingen. Ten eerste is het de mogelijkheid voor bedrijven om een ‘seniore’ medewerker een andere aangepaste rol te geven in zijn werk. Het is een wijze om gebruik te blijven maken van de expertise en deze ook over te dragen op jongeren. Ten tweede is het de mogelijkheid voor jongeren om via een heel gerichte praktijkopleiding expertise op te doen. Vele jongeren ontwikkelen zich het beste als zij gevoed worden vanuit de praktijk. De Meester-gezel werkwijze is bij uitstek geschikt voor jongeren die “met hun handen leren” en die het niet lukt het reguliere onderwijs te doorlopen.

Het Meester-gezel traject slaat een brug tussen twee generaties waarbij een win-win situatie ontstaat. Het dient meerdere belangen.

Het bedrijf geeft vorm aan actueel levensfase bewust personeelsbeleid, behoudt expertise en heeft kwalitatief de juiste instroom van nieuw personeel
De senior blijft zinvol aan het werk als meester, voelt zich gewaardeerd en haalt gezond zijn pensioenleeftijd
De jongere heeft een ideale kans om gericht opgeleid te worden, als gezel, tot een volwaardige vakman en kan daarmee algemeen erkende diploma’s halen

3e Weg draagt zorg voor begeleiding op alle fronten in dit traject. Zij begeleidt de jongere in werknemersvaardigheden en de ontwikkeling van relevante competenties. 3e Weg heeft eveneens expertise in huis om de ‘senior’ in het bedrijf te ondersteunen. Dit kan middels de Meesteracademie en/of gericht levensfasebewust personeelsbeleid. Daarnaast is er contact met opleidingsinstituten om te zorgen dat er door de jongere uiteindelijk het juiste diploma gehaald kan worden.

De Meester-gezel aanpak wordt momenteel uitgevoerd in het kader van het plan van aanpak jeugdwerkeloosheid in de Vallei regio. Soms wordt deze werkwijze ook op individuele afspraak geboden. De Meester-gezel methode wordt dan vaak ingezet bij jongeren die dreigen hun baan te verliezen.  Voor de uitvoering werkt 3e Weg nauw samen met werkgevers, gemeenten, UWV en RMC.

http://www.3eweg.nl

zaterdag, januari 04, 2014

Langdurige werkloosheid versnelt verouderingsproces

Langdurige werkloosheid \’rampzalig\’ voor mannen en hoger opgeleiden

3 januari 2014 -

Een mens moet werken om te leven en niet omgekeerd. Dat lijkt des te meer waar te zijn nu Fins onderzoek aantoont dat langdurige werkloosheid met name mannen sneller doet verouderen. Dit schrijft 6minutes.be.

Onderzoekers van het Imperial College in Londen en de Finse Universiteit van Oulu ontdekten dat mannen bij langdurige werkloosheid sneller verouderen. Dit bleek niet zozeer uit hun hoeveelheid grijze haren, wel door de lengte van hun zogeheten telomeren te meten. Telomeren zijn structuren die aan het einde van de chromosomen liggen en de genetische code beschermen tegen beschadiging. Met de leeftijd worden de telomeren korter. Werkloosheid zou dit proces bij mannen versnellen.

DNA

De onderzoekers baseerden zich op DNA van 5.620 mannen en vrouwen geboren in 1966. De metingen van de telomeren gebeurde in bloedstalen die in 1997 werden afgenomen, op het moment dat de deelnemers aan het onderzoek 31 jaar oud waren.  Bij mannen die in de periode voorafgaand aan het onderzoek meer dan twee jaar werkloos waren, werden twee keer vaker korte telomeren gemeten dan bij mannen die hadden gewerkt.  Andere sociale, biologische en gedragsmatige factoren werden mee verrekend zodat ze konden worden uitgesloten als oorzaak van de snellere ‘veroudering’.
Het verschijnsel werd niet bij de vrouwen opgemerkt. Misschien hebben bezigheden in een gezin in dit geval een beschermend effect. Ook waren minder vrouwen in die periode als werkloos geregistreerd.

Psychisch welzijn

Behalve biologisch, is werken ook belangrijk voor het psychisch welzijn. Professor Toon Vandevelde, filosoof, econoom en hoogleraar aan de KULeuven, beschrijft het weldadig effect van werken als volgt: professionele arbeid structureert de dag en levert sociale contacten op die belangrijker zijn voor een geluksgevoel dan occasionele contacten.

Afgedankt worden is dan ook een ramp, vooral voor mannen van middelbare leeftijd en voor hoger opgeleiden. Zelfs als de reden puur economisch is, wordt het nog gevoeld als teken van overbodigheid.

maandag, oktober 14, 2013

Belangrijkste oriëntatiesites en vakbladen voor de functie ICT

http://www.hoevindikeenbaan.com/orientatiesites?functiegebied=ICT

woensdag, september 04, 2013

Focuspunten 2013

-Inzet gepensioneerden als coach/meester (You learn, you earn and you return)
-Opbouw integralistenclub met visie die Nederland wakker gaat schudden
-Onderwijs: aanpak systeemfouten
-Sociaal ondernemerschap; WERKGEVERSCHAP moet terug
-Benutten kracht van diversiteit culturen
-Jongeren brengen handel op gang met hun land van herkomst
-Benutten van onbenutte kwaliteiten
-Burgerkracht en wijkinitiatieven en communitybuilding
-Circulaire economie/sharing economy
-Waarden en normen/reputation economy
-Focus op Rijnmond; maar landelijke verbindingen

Activiteiten september 2013

Rotterdam Internet Valley voor startende ICT ondernemers Geerten Eijkelenboom http://r-iv.nl/

Vrijdagmiddag Couscous Marco Kranenburg; benutten kracht en diversiteit van onze culturen http://www.vrijdagmiddagcouscous.nl/

Jongeren Begeleiding Barendrecht Jos Huigen http://www.jb-barendrecht.nl/

Kansloze (HBO) opleidingen in Nederland Jenny Le large http://talentsxl.nl/

Buurt- en zorginnovatie in Centrum Rotterdam Manja Ellenbroek http://daretocare.nl/contact.html

Praktijkleercentrum voor banen in jachtrenovatie, houtbewerking etc.  Wouter Rietman, Piet Zegers, Cees den Hollander etc.  http://www.dedelft.nl/
http://2miljoen.nl/details-41134551-0000-0000/Stichting_Classic_Masterpieces_International_Yacht_Restoration_Fund

Ondernemender onderwijs op VMBO niveau in Rotterdam Charlois Elise Hernes, Caroline van Dijk http://dewaal.lmc-vmbozuid.nl/

Database Future jobs Platform Betatechniek http://www.betamentality.nl/?pid=282&page=DE TOEKOMSTBEROEPEN

Rotterdam Vakmanstad Henk Oosterling http://www.vakmanstad.nl/

Mensontwikkeling en Sociaal Ondernemerschap Chris Noordam http://www.roteb.rotterdam.nl/

Talentontwikkeling in Rotterdam Dorine Cleton http://www.munchhausenrotterdam.nl/

Ondernemender leren en beroepensafari
http://www.jongondernemen.nl/
http://www.jinc.nl/rotterdam
http://www.morenetwerk.nl/

Jongeren zijn actief bezig in hun stad in de nieuwe tijd Burak Ceritli http://www.peritusnetwork.nl/
Masterclass Sharing Economy

Duurzaamheid en nieuw onderwijs Peter Doeve en Ron Stobbe http://www.buzutphen.com/

woensdag, juli 31, 2013

Oudere werklozen

Sollicitatieavonden voor oudere werkzoekenden
De overheid wil speciale avonden gaan organiseren om oudere sollicitanten en werkgevers met elkaar in contact te brengen.
Dat zei minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag 29 juli 2013 tegen de NOS.

Volgens de minister zijn oudere werknemers kwetsbaar geworden. Onder ouderen is de werkloosheid weliswaar lager dan onder jongeren, maar als oudere werknemers eenmaal ontslagen zijn, is het voor hen moeilijker om weer een baan te vinden.

‘’Op de avonden moeten een aantal werkgevers met vacatures kennis maken met een groep mensen met bepaalde capaciteiten’’, lichtte de minister toe. Volgens Asscher hebben oudere sollicitanten minder dan 1 procent kans om door een open sollicitatie werk te vinden, door de avonden zou die kans soms kunnen oplopen tot 30 procent.

De ouderenbelangenorganisatie ANBO reageert positief op het voorstel. ANBO-directeur Liane den Haan: ‘’Er moet daadwerkelijk geïnvesteerd worden om senioren langer aan het werk te houden en te krijgen. Dit initiatief is een eerste stap in de goede richting.’’

Asscher heeft in totaal 600 miljoen euro vrijgemaakt om Nederlanders aan een baan te helpen. In de afgelopen jaren zijn steeds meer mensen op straat komen te staan. De werkloosheid is inmiddels gestegen tot recordhoogte; meer dan 650.000 mensen hebben geen baan.

Schijnconstructies
Oudere werknemers in sectoren zoals bijvoorbeeld de post, de bouw en het vrachtvervoer worden volgens de minister soms ontslagen om vervolgens goedkoper weer als zzp’erste worden ingehuurd. Er is daarom ook een speciaal team opgericht, dat gaat optreden tegen zogeheten schijnconstructies.
‘’We moeten ons klaarmaken voor een toekomst die anders is dan we gewend zijn. Mensen worden ouder, ze blijven langer werken, maar ze veranderen vaker van baan. We willen de 600 miljoen gebruiken om mensen om te scholen naar plekken waar wel banen zijn’’, legt Asscher uit

dinsdag, mei 07, 2013

seniorenwerk allerbest

In de gids Senioren werk vind u informatie over :

- Banen en vacatures, inkomen en pensioen
- Opleidingen voor senioren
- Ouderenbonden en belangenorganisaties ouderen
- instanties die gratis rechtshulp verstrekken

http://seniorenwerk.allerbest.nl/

zondag, februari 24, 2013

Branche Uitzendbureaus informatie

http://www.abu.nl/marktontwikkelingen

zondag, september 16, 2012

Freelancer site

http://www.3desk.com/

zaterdag, augustus 18, 2012

zondag, augustus 12, 2012

This is the first day of the rest of your life