vrijdag, december 26, 2014

zaterdag, maart 15, 2014

Erik Scherder: Bewegen voor lichaam en geest

Wereldwijd bewegen mensen steeds minder, jong en oud, over de gehele levensloop dus. Oorzaken hiervoor zijn onder andere de beschikbaarheid van de auto, waardoor mensen minder lopen en fietsen, en de sociale media waardoor men er minder ‘op uit’ hoeft te gaan. Ook overgewicht komt steeds meer voor en ook dat leidt tot minder bewegen. De groeiende inactiviteit is alarmerend omdat lichamelijke activiteit belangrijk is voor lichaam en geest. Door te bewegen verklein je de kans dat je hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten krijgt, maar ook suikerziekte type 2. En dat zorgt er weer voor dat je minder kans hebt op het krijgen van dementie.

Gaan onze hersenen ook beter werken als we meer bewegen? Bij mensen - jong en oud - die lui zijn geworden, blijkt dat inderdaad het geval. Als zij weer gaan bewegen, dan verbeteren met name de ‘executieve functies’ van onze hersenen: het vermogen tot initiatief nemen, zaken plannen, impulsen beheersen en zelfregulatie. Allemaal functies die we nodig hebben om zelfstandig te functioneren. We weten nog niet of bewegen ook het geheugen en andere verstandelijke vermogens bij mensen met dementie verbetert. Wat we wel weten is hoe slecht het is voor mensen met een dementie om niet te bewegen, zowel voor hun lichame-lijke als hun mentale fitheid.

Dus: ga naar iemand toe in plaats van hem te bellen of sms-en. Pak de fiets, in plaats van de auto of de bus. Zorg dat je niet te dik wordt, dan is bewegen fijner. Zorgt u voor iemand anders die dat allemaal niet meer zelf kan? Help diegene dan om ook lichamelijk actief te blijven.

zaterdag, september 22, 2012

Paul de Blot nieuwsbrief september 2012

Heeft de jeugd betekenis?

De duurzaamheid wordt momenteel vooral gericht op de natuur als het tehuis van de mens. Veel minder aandacht krijgen de jonge mensen. De zorg voor de jeugd en jong volwassenen vormt in het politieke beleid één van de vele gebieden waarop bezuinigd moet worden. Daarbij wordt vaak vergeten dat juist de jonge mensen de toekomst bepalen en daarmee de duurzaamheid.

Jonge mensen beschikken nog over jeugdig elan, een sterk idealisme en innerlijke kracht. Ze beseffen heel goed dat ze niet altijd jong blijven. Daarom proberen ze zo goed mogelijk van hun jeugd gebruik te maken, ervan te genieten en er iets moois van te maken. De jeugd is de belangrijkste periode van ons leven. De tijd van mogelijkheden om te groeien en iets op te bouwen. Maar de tijd om jong te zijn duurt maar kort. De mogelijkheden zijn groots maar ook complex. Het zich bewust worden van de zin van hun leven is een intensief gebeuren dat niet vanzelf groeit. Het vraagt begeleiding, opvoeding en training om te beseffen wat de zin van hun leven is, wat vriendschap is, wat hun verantwoordelijkheden zijn voor de toekomst. Ook jong volwassenen hebben nog leiding nodig om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren voor de toekomst.
Jammer genoeg heeft het politieke beleid weinig of geen oog voor de fundamentele waarde van de jeugd. Het contact met de jeugd is vaak verarmd tot institutionele aandacht en bureaucratische begeleiding.

Er is weinig besef voor de innerlijke rijkdom van mogelijkheden en de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Vaak heeft het onderwijzend personeel daar wel begrip voor en bejegent hen liefdevol, ook zij die arm en verstoten zijn. Zijn deskundigheid wordt door de nadruk op het economisch rendement van het onderwijs vaak weinig gewaardeerd. Zijn idealisme gaat jammer genoeg vaak verloren.

Wie de berichten leest over de problemen in het onderwijs komt tot de conclusie, dat de jeugd wel overspoeld wordt met kennis, maar weinig leert. Jonge mensen krijgen weinig mogelijkheden om tot zelfkennis te komen, om door creatief spel en verwondering eigen inzichten te ontwikkelen.

De fundamentele vraag is daarom of we wel genoeg doen voor onze jonge mensen, met name ook de arme en uitgestoten jongeren onder hen. Kinderen van asielzoekers krijgen vrijwel geen kans om een zinvol bestaan op te bouwen voor de toekomst. De mogelijkheid om zich ergens thuis te voelen, om vriendschappen te sluiten, om zich waardevol te voelen, wordt hen ontnomen. Karakteristiek hiervoor is de wet die bepaalt dat een kind, dat nog geen acht jaar in Nederland verblijft, terug kan worden gestuurd naar het land van herkomst. Een geestelijke doodslag voor de zingeving van het kind.

Als onze politiek echt duurzaamheid op het oog heeft, zal die meer aandacht moeten besteden aan de opvoeding en zorg voor jonge mensen. Dit moet niet aan bureaucraten worden toevertrouwd maar aan mensen die met de jeugd weten om te gaan.

maandag, april 30, 2012

Talentontwikkeling

Op zoek naar een baan die je meer uitdaagt? Kom je er maar niet achter wat je echt wilt?

Onderzoek je drijfveren en vind uit door welke drijfveren je je zou kunnen laten leiden om met meer passie en plezier aan het werk te zijn. Hieronder staan vragen over drie soorten drijfveren. Je egodrijfveren staan dikwijls je bezieling in de weg. Ontwikkelingsdrijfveren zorgen voor groei & ontwikkeling. Als je je laat leiden door zielsdrijfveren zul je het meeste bezieling ervaren.

Egodrijfveren
* Waar heb je behoefte aan?
* Wat heb je nodig?
* Waar hecht je aan?
* Wat is jouw belang?
* Wat ben je gewend?
* Door welke gevoelens laat je je leiden?

Ontwikkelingsdrijfveren
* Welke doelen wil je realiseren?
* Waar wil je invloed op uitoefenen?
* Welke kwaliteiten wil je (meer) inzetten?
* Welke uitdagingen liggen er voor je?
* Wat wil je leren?
* In welke richting wil je jezelf ontwikkelen?

Zielsdrijfveren
* Waar verlang je diep in je hart naar?
* Welke toekomstfantasieën heb je?
* Welke waarden heb je?
* Hoe zie jij de wereld (mensen, je vak)?
* Wat is jouw missie?
* Waar voor doe je jouw werk?

zondag, augustus 07, 2011

Werken vanuit passie

http://www.werkenvanuitpassie.nl/

zaterdag, augustus 14, 2010

zondag, juni 27, 2010

Microsoft potentieelwijzer

Microsoft brengt talent personeel in kaart

Online vragenlijst moet ook passies duidelijk maken

Softwarebedrijf Microsoft Nederland gaat meer aandacht besteden aan de talenten van personeelsleden. Dat heeft algemeen directeur Theo Rinsema laten weten. Om de competenties van medewerkers beter in kaart te brengen, ontwikkelt het bedrijf een zogeheten potentieelwijzer.

Via een online vragenlijst hoopt de werkgever beter zicht te krijgen op de vaardigheden en talenten van personeelsleden. Ook moet het hulpmiddel duidelijk maken welke passies medewerkers hebben en hoe zij die in hun werk kunnen gebruiken. Naar aanleiding daarvan wil de werkgever werknemers helpen bij het richting geven aan hun carrière, bijvoorbeeld door het aanbieden van een cursus of training.

Rinsema: ‘Het kan natuurlijk ook zijn dat na de test blijkt dat iemand passies heeft die binnen Microsoft niet bruikbaar zijn. Dan kan het gebeuren dat iemand ervoor kiest ergens anders te gaan werken.’ Dat schrikt de algemeen directeur niet af. ‘Werknemers moeten zich breder kunnen ontwikkelen dan alleen via de middelen die een werkgever biedt’, vindt hij.

Volgens Rinsema is de potentieelwijzer niet alleen een hulpmiddel voor managers die willen weten hoe het met de talenten van hun medewerkers gesteld is, maar kunnen personeelsleden ook zelf zien op welk punt in hun loopbaan zij zich bevinden. Zo kunnen zij bijvoorbeeld bijhouden hoe vaardigheden zich ontwikkeld hebben over een langere periode.

Beginstadium
Microsoft wil de potentieelwijzer, die zich nu nog in een beginstadium bevindt, over ongeveer een half jaar gaan gebruiken. Het bedrijf wil ongeveer vier maanden besteden aan het samenstellen van vragenlijsten en vormgeving voor de online tool. De overige twee maanden worden besteed aan het ontwikkelen van de software.

maandag, maart 15, 2010

zaterdag, februari 27, 2010

Innerness

Rob Jansen

Willemijn Kemp

Vital Interest

maandag, december 28, 2009

zondag, september 13, 2009

maandag, juli 20, 2009

Stroom trainingen

Femke Posthumus

zaterdag, juli 18, 2009

maandag, juli 13, 2009

This is the first day of the rest of your life