zondag, januari 12, 2014

Zorginnovaties

Aimpact heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar eHealth innovaties in Nederland. Er is een portfolio samengesteld van 580 Health innovaties. Een team van 5 innovatiescouts hebben daartoe telefonisch en/of via mail contact gehad met de innovatoren achter de eHealth innovaties.

Maar liefst 203 innovatoren hebben een online enquête ingevuld en van de overige innovaties is een beeld verkregen via internet, persoonlijk contact en onze eigen kennis. Een ingevulde enquête geeft onder andere informatie over:
-Voor wie is de innovatie een oplossing? Wie zijn voorstanders en wie tegenstanders?
-Is er een bestaande bekostigingstitel (zoals ZVW/AWBZ/WMO)? Is er sprake van substitutie van 2e/1e/0e lijn?
- Is er een business case (detail en/of samenvatting)? Heeft de innovatie een positieve Return on Investment?
- Is er een pilot geweest en zijn er pilotresultaten beschikbaar voor andere zorgorganisaties? Is de innovatie ‘vandaag’ inzetbaar en wat is dan de invoeringstijd?
- Voldoet de innovatie aan wet & regelgeving en is er een recente certificering?

Meer dan 65 innovatoren hebben ook businesscases toegestuurd.

Soms geldt daarbij een NDA (Non-Disclosure Agreement), hetgeen betekent dat eventuele informatie pas na overleg met de innovator aan derden kan worden verstrekt.

Een team van 4 innovatiespecialisten hebben in peer reviews deze innovaties (incl. businesscases) nader beoordeeld.

Mocht u plannen hebben om met eHealth aan de slag te gaan en wilt u meer weten over de inhoud van de eHealth portfolio dan kunt u telefonisch of via mail contact opnemen over de mogelijkheden.

Aimpact werkt op dit moment ook aan de Langer thuiswonen portfolio. Deze komt binnenkort eveneens beschikbaar.

http://www.aimpact.nl en lees meer over de Zorginnovatienavigator (het vervolg op het boek).

http://www.zorginnovatieboek.nl en download het gratis co-creatie Zorginnovatieboek.

donderdag, juli 18, 2013

Opvoedpoli Rotterdam

http://opvoedpoli.nl

zondag, augustus 12, 2012

Ruim 11.000 euro per persoon voor zorg en pensioen

DEN HAAG 8 augustus 2012

Nederland heeft in 2011 bijna 11.130 euro per inwoner gespendeerd aan sociale bescherming bij ziekte, werkloosheid en ouderdom.

De totale uitgaven aan gezondheidszorg en sociale zekerheid bedroegen vorig jaar 186 miljard euro. Dat is 4 procent meer dan een jaar eerder.

Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de berekeningen zijn onder meer WW, AOW, verplicht aanvullend pensioen via een ondernemings- of bedrijfstakfonds en de basisverzekering volgens de zorgverzekeringswet meegenomen.
Aanvullende zorgverzekeringen zijn niet meegenomen, omdat mensen zelf mogen kiezen of ze deze afsluiten.

De gegevens zijn afkomstig van CBS.

Ziekte en ouderdom

In 2000 bedroegen de totale uitgaven voor sociale bescherming nog ruim 100 miljard euro. De afgelopen jaren zijn vooral de kostenposten voor bescherming bij ziekte en ouderdom gegroeid.
In vergelijking met andere Europese landen geeft Nederland veel uit aan sociale bescherming.

Alleen in Denemarken en Luxemburg wordt meer aan zorg en sociale zekerheid uitgegeven per hoofd van de bevolking.

De gegevens zijn afkomstig van Eurostat.

zondag, juni 24, 2012

De dynamiek in de gezondheidszorg is groot.

http://www.accordis.nl/blogs/blogs/zelforganisatie/

maandag, april 30, 2012

Ouderenzorginstelling De Hoven

Ouderenzorginstelling De Hoven in Noord-Groningen gaat alle regels afschaffen op drie afdelingen.

Het experiment onder de naam ‘Zorg Zonder Regels’ moet een einde maken aan onnodige bureaucratie. Bovendien geeft het bewoners en medewerkers meer ruimte om zelf te bepalen hoe hun dagen eruitzien. Doel van het project is het terugdringen van bureaucratie en regelgeving waardoor meer aandacht ontstaat voor de wensen, behoeften en het welbevinden van de ouderen.

Jannie Nijlunsing, bestuurder van De Hoven, stelt dat de doorgeslagen regelgeving vaak een hogere kwaliteit van leven in de weg staat. Bewoners hebben meer behoefte aan aandacht dan aan keurig nageleefde protocollen. Vaak kunnen zij zelf heel goed aangeven welke ondersteuning en zorg zij daarbij nodig hebben.
Op drie afdelingen wordt voor een bepaalde periode de dwingende werking van protocollen, regels, beschreven processen en registraties stopgezet. Ook zonder regels en protocollen blijft het natuurlijk belangrijk dat mensen de juiste medicijnen krijgen, dat het eten goed is en het gebouw schoon. Maar daar heb je lang niet altijd een protocol voor nodig. Niet alle regels worden in één keer afgeschaft. Per afdeling kijken de medewerkers en managers welke tien à vijftien regels ze organisatorisch kunnen afschaffen. Als de afschaffing na een paar maanden niet blijkt te werken, wordt de regel, eventueel aangepast, weer ingevoerd. Als de werkwijze gaat botsen met instanties zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, dan gaat de instelling in gesprek met hen om tot een werkbare oplossing te komen.

donderdag, januari 26, 2012

zondag, oktober 16, 2011

Zorgnetwerk voor toekomstverkenningen en strategieontwikkeling

http://stg.nl/index.php?page=22&lang=1

woensdag, maart 02, 2011

Re-integratie kan beter worden georganiseerd, blijkt uit vergelijkend onderzoek van 74 gemeenten.

Welke inzet levert het meeste rendement?

Dat is de hoofdvraag die de SEO Economisch Onderzoek stelt in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen, wat extra relevant is door de financieel krappe tijden. De onderzoekers hebben allereerst gekeken naar de relatie tussen gemeenten en re-integratiebedrijven.
Een afrekening op de output blijkt in dat geval effectiever voor mensen met veel problemen. Voor groepen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt werken inspanningsverplichtingen juist beter. Mensen met een uitkering, die niet productief genoeg zijn om het minimumloon te verdienen, worden eenvoudiger aan het werk geholpen als deze lagere productiviteit wordt gecompenseerd. Als deze kosten lager zijn de uitkering, profiteert iedereen van de regeling.

Effectiviteit
Tijdens de literatuurstudie is ook gekeken of er bij gemeenten veel kennis bestaat over de effecten van re-integratie. Nee, is de conclusie. “Het is raadzaam dat gemeenten daar meer zicht op krijgen”, is het advies.
Ook de communicatie kan beter. Na bestudering van de ervaringen in de 74 gemeenten concluderen de onderzoekers dat het goed is klantmanagers meer te betrekken bij de inkoop van re-integratie-middelen. Verder wordt geadviseerd dat zij beter op de hoogte moeten blijven van de middelen en hun resultaten.

Work First
Als het gaat om de zogeheten Work First-projecten is de conclusie dat zij effectiever zijn naar mate de scholing en begeleiding zo veel mogelijk te combineren is met een baan. De uitstroom vanuit de projecten naar werk stijgt zelfs van 21 naar 50 procent als de werkzoekende al binnen een reguliere werkomgeving meedraait. Dat is de worstel, maar ook de stok is volgens het onderzoek erg belangrijk. Op verzuim moeten sancties volgen. Dat is essentieel.
Loonkostensubsidies. Dat is het laatste aandachtspunt van het onderzoek. “Loonkostensubsidies kunnen gepaard gaan met ongewenste gevolgen die de effectiviteit nadelig beïnvloeden. Wanneer gemeenten echter maatwerk bieden, bijvoorbeeld door een variabele hoogte van de subsidie, worden de beschikbare subsidiegelden gebruikt voor de mensen die het echt nodig hebben.” De subsidies werken het beste bij moeilijk te plaatsen groepen en mensen die vragen om langdurige ondersteuning.
De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in de Re-integratiemarktanalyse die de raad in het voorjaar zal publiceren.

zaterdag, februari 12, 2011

Sport voor de jeugd

Mooie website

zondag, juni 27, 2010

dinsdag, april 13, 2010

Rijnmond zorgportaal

Zorg overzicht in opbouw

Zorgwebsite kies beter

Alle zorginfo op een rij

This is the first day of the rest of your life